Velkommen til Årre Lokalhistorisk forenings hjemmeside.

Årre Lokalhistorisk Arkiv er lokalhistorisk arkiv for Årre sogn.  Arkivet har til formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier (foreningspapirer/protokoller, regnskaber, breve, personlige papirer/ dokumenter osv.), billeder, film, lydbånd, kort o. l. med tilknytning til Årre sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.Det indsamlede materiale sorteres, sættes i system, registreres i systemet Arkibas 4 og anbringes i beskyttende kasser.

Et andet vigtigt formål er, at vi skal videreformidle og fremme interessen for sognets historie. Det indsamlede materiale er – med mindre det strider mod gældende tilgængelighedsregler/klausuler – til rådighed på stedet for besøgende.

Hvad vil arkivet gerne modtage/låne fra dig?

Vi er altid meget interesserede i at modtage/låne materiale, som direkte eller indirekte fortæller/viser noget om sognets beboere, bygninger, lokaliteter, foreninger, virksomheder o. l. i fortiden og nutiden, i dagligdag og ved specielle lejligheder. Materialet skal ikke have nogen bestemt alder – nyt bliver også gammelt en dag.
Vi nøjes gerne med at låne materialet. Vi deponerer også gerne eksempelvis foreningsmateriale, dvs. materialet forbliver foreningens ejendom – vi registrerer og opbevarer det blot.
Arkivet respekterer enhver klausul, man pålægger materialet. Ligesom visse former for materiale i et tidsrum forbliver utilgængeligt for alment publikum efter gældende regler    (f. eks. ømtålelige personlige papirer og foreningspapirer).

Museumsgenstande hører ikke til på arkivet. Dvs. gamle redskaber, almen litteratur o. a. skal du ikke aflevere her, men på et museum! Arkivalier, der rettelig tilhører andetsteds, må du gerne aflevere på arkivet – så videreafleverer vi det eller henviser dig dertil.