Årsberetning for Årre Lokalhistorisk Arkiv 2012.

Årsberetning for Årre Lokalhistorisk Arkiv 2012.

Atter i år kan vores forening og vores arkiv se tilbage på et tilfredsstillende forløb, men der stilles efterhånden mange krav til en arkivbestyrelse, hvis det skal gøres attraktiv at arbejde med lokalhistorie og gøre det interessant for medlemmer og øvrige borgere. Alene spændvidden i et arkivs arbejde, strækker sig fra at læse runer og gotisk skrift til at beherske den mest avancerede EDB teknik. Hvis man behersker begge dele, er der oceaner af historiske oplysninger til rådighed. På et almindeligt lokalarkiv bliver man dog nødt til at være på mærkerne for at følge med i EDB teknologiens rivende udvikling på bekostning af granskning i gamle skrifter. Sidstnævnte må blive en opgave for specielt interesserede og eksperter. Der er til gengæld ikke mangel på materiale på vores arkiv, når det drejer sig om historiske skrifter, der kunne trænge til at blive oversat til nudansk. Vi prøver efter bedste evne at følge med i udviklingen af registreringer ved at have vore frivillige medarbejdere på kursus. Digitale registreringer er vel alle arkivers mest påtrængende opgave i disse år, hvor man både skal have ”de gamle” manuelt registrerede arkivalier digitaliseret, sideløbende med nye afleveringer. Her er nu nævnt noget af det man kan kalde det praktiske arbejde, men der ligger vel også en opgave i, at formidle den historie til andre, som man ad forskellige kanaler har stykket sammen, og vi har da også deltaget i kurser herom. I vores forening/arkiv bruger vi temmelig meget energi på, at finde aktiviteter med lokalhistoriske temaer, og det fornemmer vi bliver vel modtaget af vore medlemmer og andre borgere. Vi har nu i en årrække haft et tema til vort årsmøde, som vi vist har ”stjålet” navnet til fra en tidligere TV udsendelse: ”Hvor blev de af”, men i vort regi drejer det sig om tidligere Årrebørn/borgere, som af forskellige årsager er flyttet fra sognet, og skabt sig karriere andetsteds. Vi har indtil nu været heldige at finde indledere, som har sagt ja til at fortælle herom på en meget spændende måde, og fået god respons fra mødedeltagere.

Cykeltur langs sognegrænserne (Small)Fra udgravningerne på Hegnsgårdvej (Small)

Vi har også et par gange fået tilbudt helt unikke historiske oplevelser, idet der i de senere år er foretaget større arkæologiske udgravninger i vort sogn, med ganske spændende fund, som arkæologerne velvilligt har fremvist og fortalt om. Vor deltagelse i byfesten er en tilbagevendende succes. I 2012 var temaet: ”Hvor går grænsen” og bestod igen af en cykeltur til Agnete og Verner Puggaards hjem, som er beliggende meget tæt på den østlige sognegrænse mellem Fåborg og Årre sogne. Betegnelsen ”Sogn” er efter gentagne kommunesammenlægninger næsten udviskede og bruges hos os kun af kirken og lokalhistorisk forening. Derfor kunne en udpegning af de gamle grænser godt være nyttig for mange. Verner Puggaard, som selv er meget lokalhistorisk interesseret, og bor i sit barndomshjem, havde god baggrund for denne udpegning, samt tilhørende oplysninger om matrikulære tilstande, som blev forhandlet i lave af de to kommuner. Han havde desuden tilegnet sig viden om bombninger i Autrup m. fl. Steder under 2. verdenskrig, som han meget indlevende fortalte deltagerne om.  – Også ved byfestens torvedag, deltager vi hvert år med en stand, hvor vi forsøger at formidle kendskab, og resultater af vort arbejde.

I 2012 deltog vi for første gang ikke i arkivernes dag, af den årsag, at vi var travlt optaget med en udvidelse af vort arkivlokale. Denne udvidelse kunne vi glæde os over at tage i anvendelse ved vintersæsonens start.

Vi har et ønske om at udgive en ny bog, da den nuværende ”Årre Sogn” er 30 år, og forståeligt nok trænger til mange revideringer. Vi har taget de første tiltag, og har nedsat et bogudvalg, men har ingen ideer om tidsforbruget.

Vi er 7 medlemmer i bestyrelsen, som alle deltager i arbejdet på arkivet. Vort medlemstal ligger stabilt på ca. 160. Vi har ikke haft mange afleveringer, og besøg, men dog serviceret en del personer via mail og telefon.