Byfest tur 2013

Indslag i Byfestprogrammet fra Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn.

Søndag den 4.august kl. 13.00 fra Byfestpladsen: – Byvandring med information om Årre bys nuværende og tidligere bygninger, erhverv og byudvikling.

Traditionen tro er det en oplagt mulighed for Lokalhistorisk Forening at være med ved byfesten, og dele ud af den righoldige, historie der har bragt Årre by og sogn frem til det udviklingsstadie vi befinder os i her i 2013. Set med nostalgiske øjne er der sket afvikling af mange erhverv, arbejdsmetoder, undervisningsmetoder, foreningsaktiviteter o.s.v., som man i mange landsbysamfund kan begræde, da det har medført dalende aktivitet i byen/sognet. I al beskedenhed har man i Årre vel lov til at glæde sig over, at denne tilstand endnu ikke er indtruffet med fuld styrke. Årsagerne er selvfølgelig mange, og skyldes i mange tilfælde held, men lytter eller læser man om lokalhistorien vil man erkende, at kollektive(Andelsbevægelsen, Foreningsliv) fremsynede lokalpolitikere, såvel som private initiativer har en stor del af æren. Trods mange afviklinger, er der lykkeligvis sideløbende sket en positiv udvikling.

Ideen med vor byvandring er tænkt som en øjenåbner til at skabe interesse for den lokalhistorie vi føler os forpligtet til at videreføre efter vore forgængeres dygtige arbejde. Mere kan og skal det ikke være, for alle kan ikke være lige meget historisk interesserede, men de som gerne vil gå mere i dybden er meget velkomne på arkivet, hvor der er oseaner af lokalhistoriske beretninger.

At man i fællesskab kan foretage en oplysende byvandring i det sædvanligvis smukke sommervejr ved Årres byfest, og vende tilbage til et bugnende kaffebord i byfestteltet, må virke tiltalende.

Lørdag den 10. august kl.09.00. Besøg vor stand på –Torvedagen –

Her har vi udstillet skriftlige materialer, billedmateriale (billeder film, videoer), og der kan høres interviews med kendte personer fra Årre, og udvalget spænder fra 500 år f. Kr. til dags dato.

Velkommen til deltagelse i vore arrangementer.

Vi passer på historien, og fortæller efter bedste evne.