Byfest tur 2016

Lokalhistorisk Forening For Årre Sogn er aktivt med lokalhistorie ved Byfesten. 

Vi starter søndag den 7. august kl. 12.00 med afgang i bus fra Byfestteltet på en både naturskøn og lokal historisk interessant tur til Karlsgårde sø, med besøg på Karlsgårdeværkets museum, hvor en ansat ved Syd Energi vil fortælle og vise rundt. Vi må desværre bemærke, at der er mange trapper på museet, som måske vil forhindre gangbesvære­de i, at deltage i hele rundvisningen, men turen byder på flere oplevelser. På hjemvejen kører vi gennem Sig, og forbi Nørholm og Nørholm Vandmølle og en del af Nørholm Hede. Karlsgårde sø er kunstigt anlagt for at skabe et vandfald der kunne drive turbiner til fremstilling af vekselstrøm til en række kommuner i områ­det, herunder Årre by og sogn, der indtrådte i et andelsselskab under navnet Sydvestjysk Andels Elektricitets Forsyning – S.A.E.F. -. Denne Elforsyning fungerede upåklageligt i en årrække, men fik med den store udvikling som elektriciteten medførte, som så mange andre virksomheder, for lille kapacitet, og producerer ikke mere vores strøm. Heldigvis er søen og værket med til at skabe en smuk natur med et in­teressant og velbevaret elværksmuseum.

Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at denne tur vil blive et af de mange gode indslag ved byfesten. Ved hjemkomsten er der traditionen tro arrangeret det helt store kaffebord i byfestteltet. Der er plads til 50 personer i bussen, og tilmeldingen foregår efter “først til mølle” princippet til følgende telefon nr. 75192380 – 75192314 – 75192840. (Ved overbooking af bussen kan der evt. blive tale om at supplere med privatbiler). Lørdag den 13. august deltager Lokalhistorisk Forening med en stand på torvedagen, hvor vi viser et udsnit af vores mange billeder, skriftlige arkivalier, avisudklip mv. og vi vil gerne fortælle om arbejdet på arkivet, som viser spændende historie om Årre sogns udvikling. God fornøjelse med begge arrangementer.

 

Venlig hilsen, Bestyrelsen