Generalforsamling 2014

Generalforsamling på Årre Kro onsdag den. 26.februar 2014 kl. 1930.

Edith Hansen (født Hollænder)

fortæller om sin opvækst  og sit liv, samt om sin bror, Arne Hollænder’s bygning af 2 flyvemaskiner.

Generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Beretning:

3. Regnskab.

4. Arbejdsplan, budget og kontingent.

5. Lokalhistorisk Arkivs virksomhed (Årsberetning, arbejdsplan og budget).

6. Indkomne forslag.

7. Valg: På valg er              Thorben Østergaard, Svend Mose Poulsen,

Børge Duedal og Jane Ottosen

Den øvrige bestyrelse:      Arne Asp Sørensen, Orla Jørgensen og

Herman Hansen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Forslag til pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest ugen
før generalforsamlingen