Generalforsamling 2015

 

Årsmøde/generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn afholdes onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.30 på Årre kro.

I forbindelse med foreningens generalforsamling, har der i en lang årrække været tradition for at afholde et årsmøde med et lokalhistorisk emne. Det har gennem alle årene skabt interesse, og kunnet samle god deltagelse, og vi har i de seneste år haft den glæde, at interessen og fremmødet har været stigende. Hvor emnerne tidligere rakte mere ud over sognets grænser, og indlederne ikke havde nogen tilknytning til Årre Sogn, har vi ændret lidt på denne skik, og hvert år forsøgt at finde en person, som tidligere har været en del af befolkningen i Årre. Vi har bedt vedkommende om at fortælle om tiden i Årre, og tidenefter Årre, og kaldt emnet: ”Hvor blev de af”?  Vi har mødt stor velvilje blandt de forespurgte, og god respons fra mødedeltagerne.Kirsten Wentzel

Atter i år har vi mødt velvilje fra Kirsten Wenzel Rebsdorf. Hun er barnefødt på gården Eskærdal i Jyllerup, som nr.2 i en børneflok på 3(Hans, Kirsten Ragnhild), hvis forældre var Anne og Wenzel. Selvom hun i en tidlig ungdom forlod Jyllerup, og flyttede med sin tilkomne mand Gunde Rebsdorf til Føvling, har hun kunnet følge udviklingen i Årre sogn gennem sine forældre og sin bror Hans Wenzel, som overtog Eskærdal efter sin fars død.

Vi er i bestyrelsen meget overbeviste om, at vi har fundet en meget inspirerende fortæller, og at hun har en stor rigdom af historie(r) at øse af. Der er stadig en del beboere i Årre sogn, som husker familien Wenzel, og mange vil huske familien og hjemmet Eskærdal, som et åbent og gæstfrit hjem, med særdeles inspirerende aktiviteter. Som følge heraf blev forældre såvel som børn også involveret i en række foreningsopgaver, og disse opgaver blev gennemført med stor nidkærhed. (Landboforening, Husholdningsforening, kulturelle foreninger, Amatørteater, Politiske foreninger, Musik Revl og Krat m.fl.) Her er opremset en række, men fortæller ikke meget om den vidtfavnende familie. Det tror vi til gengæld Kirsten vil uddybe på fortrinlig vis, suppleret af en række fotos fra arkivet, hvor familien er aktiv i forskellige situationer. Kirstens bror, Hans Wenzel, har i øvrigt været med i Lokal historisk Forening helt fra starten, og har i høj grad været med til udgivelsen af bogen ”Årre Sogn”,

 Vel mødt til et af de gode lokalhistoriske arrangementer, og bliv medlem af foreningen til støtte for det frivillige arbejde. De tilsendte girokort kan medbringes, og kvitteres ved kontant betaling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.