Generalforsamling og Årsmøde Onsdag D. 22. Februar 2017

Aftenens emne : Hvor blev de af?

Til at belyse emnet, har vi i år formået, at få Evald Asp Sørensen til at komme og dele gode minder fra sin barndom og ungdom i Årre med årsmødets deltagere.Han er barnefødt på ejendommen Aspbo i den yderste nordøstlige del af Årre sogn, på grænsen til Fåborg sogn, som nr. 3. af Kirstine og Herluf Asps 4 børn. Hjemmet støttede børnenes skolegang og senere deltagelse i sognets ungdomsliv meget nidkært, så det kan ikke undre, at Evald vil tale meget varmt om denne periode. Han deltog aktivt i Årre Ungdomsforenings arbejde, som blandt mange andre opgaver påtog sig opførelse af endog ret så krævende amatørskuespil såvel frilufts- som fra indendørs scener, og hans navn forekommer jævnligt på rollelisterne. Tidspunktet midt i 1950erne var egentlig samtidig den spæde begyndelse til lidt mekanisering i landbruget, og han udnyttede da også tiden til dygtiggørelse som landmand, bl.a. som foderelev på Ladelund Landbrugsskole, men tiden kom, hvor han skulle aftjene sin værnepligt ved Jyske Dragonregiment i Holstebro. Her blev han udtaget til befalingsmandsskole, som vistnok var genvejen til skolegerningen. Via Støvring højskole, hvor han mødte sin senere kone, Annie, kom han på Silkeborg Seminarium, hvorfra han tog lærereksamen. Begge fik ansættelse ved Bording skole, hvor Evald fra 1982 til sin pensionering var viceskoleinspektør.Evald nåede også at få 4 perioder som byrådsmedlem, først to perioder i Ikast kommune og derefter to perioder i Ikast-Brande kommune.I Lokalhistorisk forenings bestyrelse, er vi overbeviste om, at vi har fundet en person, som vil udfylde mødets program på interessant vis.