Referat fra generalforsamling 2017

 

Årsmøde / generalforsamling på Årre Kro onsdag den 22. februar 2017.

Referat:

Herman Hansen bød velkommen til de fremmødte med en speciel velkomst til Evald Asp Sørensen, som var inviteret til at komme og fortælle under temaet “hvor blev de af?”.

Evald indledte aftenen med at fortælle om sine barneår og sin ungdomstid i Årre, og desuden lidt om, hvor han senere blev af, og hvad han havde beskæftiget sig med. Der blev fortalt mange interessante ting om bl.a. Årre Skole, Årre Mejeri, Årre Brugs, Årre Kro, Årre Kirke, diverse gårde, diverse landbrugsredskaber, tørvegravning, dilitantforestillinger, soldatertid i Holstebro, Silkeborg Seminarium, Bording Skole, byrådsarbejde i Ikast Kommune og rejser. En spændende og oplysende beretning om, hvad der har gjort indtryk undervejs i livet.

Herefter var der kaffebord og efter kaffen blev årets generalforsamling Afviklet med flg. dagsorden:

1 Valg af dirigent og protokolfører.

2 Bestyrelsens beretning

3 Regnskab

4 Arkivets årsberetning

5 Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelse og suppleant

7 Valg af revisor og revisorsuppleant

8 Evt.

Ad 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Jens Christensen blev valgt som dirigent og Peder Brogaard som protokolfører.

Ad 2. Bestyrelsens beretning ved formand Herman Hansen.

Ad 3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Jane Ottosen.

Regnskabet udviste et overskud på 10021,68 kr. og blev godkendt.

Ad 4. Arkivets årsberetning.

Arkivleder Arne Asp Sørensen fortalte, at arkivet ledes ud fra et princip om “sund fornuft”, hvor der f.eks. på det økonomiske område ikke arbejdes med budgetlægning, men der sørges for at holde hånd i hanke med udgifterne, og så ser man på, om ikke regnskabet ved årets afslutning, ser fornuftigt ud. Og indtil videre er det gået fint.Arne redegjorde for medlemskab af Sydvestjyske Arkiver og fortalte kort om, hvad det indebærer. Han sagde, at vi lidt er medlem af tradition, og at arkivet måske efterhånden mere har tilknytning til arkivsamarbejdet i Varde Kommune. Han fortalte desuden, at bestyrelsen + 2-3 frivillige hjælpere i vinterhalvåret mødes én gang ugentligt og i sommerhalvåret én gang månedligt på arkivet. Ved disse lejligheder holdes bestyrelsesmøder, og arkivalier digitaliseres, så mere og mere efterhånden kan ses på netsiden  arkiv.dk.

Ad 5. Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.

Ad 6. Valg af bestyrelse og suppleant.

Herman Hansen blev genvalgt. Jens Christensen og Flemming Knudsen blev nyvalgt som afløsere for Arne Asp Sørensen og Orla Jørgensen. Arne og Orla ønskede ikke genvalg.

Valg af suppleant:

Knud Becker blev valgt (genvalg).

Ad 7.  Valg af af revisor og revisorsuppleant:

Johannes Søndergård blev genvalgt som revisor og Peder Jepsen som revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt.

Herman Hansen takkede Arne Asp Sørensen og Orla Jørgensen for mange års godt arbejde i arkivet og bød desuden velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Herefter sluttede generalforsamlingen.

Formandens beretning:

Det er så den 6. beretning Jeg aflægger som formand.Medlemsstatus: antal medlemmer: 177 En stigning på godt 10 medlemmer, så mit ønske ved sidste generalforsamling er blevet opfyldt. Ønsket var, om vi kunne bibeholde og måske endda forøge vores medlemsantal. Jeg kan jo kun fremsætte det samme fromme ønske om en fortsat medlemsstigning.Andelskassen har sponseret vores girokort, som, vi mener, har æren i vores stigning af antal medlemmer..Igen skal der lyde en tak til Skads herreds Brandkasse, som har doneret 2000.kr.Vi er med i arkivsamarbejdet for varde kommune, hvor vi er 18 arkiver.Varde kommune gav et beløb i driftstilskud på 173035 kr. i 2016 til alle arkiver i kommunen, og efter at det blev fordelt efter fordelingsnøglen blev der til Årre 4649 kr.Jeg har fået at vide, at kommunens tilskud for 2017 bliver på i alt: 176368 kr., det bliver nok med en anden fordelingsnøgle i år. men det er noget, som skal vedtages på generalforsamlingen i Arkivsamvirket, tirsdag d. 21 marts i Horne. Det giver ikke den store ændring af beløbet til Årre.Elers må jeg nok indrømme, at en stor del af vores tid på arkivet er gået med snak og planlægning af vores fremtidige bopæl. Det er jo nok alle bekendt, at vi bliver boligløse om et års tid, hvis ellers alt går efter planen. Men det har Thyge jo lovet os.Jeg har været til møde med skolen og Varde kommune, og de tilbød os, at vi kunne flytte over i mødelokalet og cafeteriet i klubhuset, såfremt boldklubben kunne tillade dette. Boldklubbens bestyrelse har givet grønt lys.Da jeg beklagede min nød, om at en sådan flytning koster mange penge, og det er ikke ligefrem penge vi vader i, tilbød kommunen at vi kunne få nogle brugte bærbare Pc’er. Det er sket, og vi har lige fået alle 6 gjort klar til brug, takket være Thorben Østergaard.At vi helst i vores nye domicil skal have bærbare Pc’er skyldes, at vi ikke kan regne med at have alle “vores” lokaler for os selv i fremtiden.Samtidig har vi også fået tilbudt brugte møbler fra vores gamle kommunekontor, så vi mødtes en hel lille flok en eftermiddag og fik udtaget og flyttet borde og stole til cafeteriet og som nok en del af jer har opdaget, er de allerede blevet taget i brug.Alt dette her skete før, at det blev offentlig gjort, at vores gamle kommunekontor var blevet solgt, og jeg skal da lige love for, at efter offentliggørelsen af salget, er der kommet nye boller på vores flytningsplaner.Der er røster fremme om, at lokalhistorisk arkiv nu skal flytte ned i det gamle kommunekontor. Vi fra lokalhistorisk arkiv kan kun sige, at placeringen og lokalerne kan nok ikke blive bedre, der er dog kun et lille problem, ØKONOMIEN. I dag sidder vi gratis i kommunale bygninger, så vi må til kommunen for at få dem til at give et årligt beløb. Udgiftsstørrelsen kender vi overhovedet ikke endnu, men at leje 80, 100 eller 200 m2 med lys og varme og Internet har dog en vis størrelse. Det skal selvfølgelig være muligt at bruge en stor del af lokalerne til andre formål, men det er jo fremtiden der vil vise, hvad det ender op i. Flytter vi derimod over i Cafeteriet ved klubhuset, bliver vores årlige udgifter ved det gamle: ca. 0 kr.Vores “nye” og store printer og fotokopimaskine har vi fået til at virke optimalt, så på kopisiden er vi meget godt kørende, så skulle der være nogen, der har kopiopgaver, der skal klares, kom til os og få et billigt tilbud.Vi tilbyder stadigvæk hjælp til folk, der har problemer med E-post m.m., bare man selv medbringer sine egne koder.Vi har deltaget i et par Arkibas kurser, og det viser sig, at vi ikke gør tingene ens på alle arkiver, men det vigtigste er at få det hele registreret på EDB, for så kan vi altid søge det frem igen. Om det så skal findes i boks C på hylde nr 1 eller i box 120 på hylde 4, kan vel ikke betyde så meget.

Hvad er der ellers sket i løbet af året.

24-2-16: Generalforsamling: Arne Kvist, historien om Kvist Møbler mm. Vi var mange, der var mødt op for at høre historien om byens møbelfabrik: Fra foderstof og mejeri til Kvist Industries.

Årre fik besøg af vores dronning d. 2 juni 2016, helt igennem en fin dag, hun kom dog ikke på besøg hos os på arkivet. Vi regner med, at det er, fordi vi har så dårlige adgangsforhold ( stejl trappe), og de samme problemer gælder for mange af byens borgere.

Arkivets tur på byfestens første dag gik i år med bus til Karlsgårde værket. Vi var 35 personer med på turen, og vi blev sat ind i værkets historie og virkemåde.fra værket gik turen videre til Rolandshytten og til Tambours Have, hvor vi nød en forfriskning i en af hytterne i ly for en kraftig regnbyge.Turen gik videre gennem Sig, Nørholm Gods, Vandmøllen og over Nørholm Hede til vi endte i festteltet i Årre til det helt store kaffebord.

Byfestens torvedag, lørdag i byfestugen havde vi som sædvane en stand. De første par timer med ok vejr, men kl 11 tog regnbygerne dog magten, og vi pakkede sammen. Håber på bedre vejr her i 2017.

13 -10-16: Vi var 4 mand til fællesmøde i Ølgod, hvor vi blev sat ind i det nye ved vores registreringsprogram, Arkibas.   Herefter var der et par indlæg om 2.verdenskrig, og om hvordan nærområdet var besat mm.

Halloweenløb i Årre d. 28 oktober 2016, Arkivet meldte sig igen i år som deltager, og vi fik besøg af over 100 børn og en del voksne. Vi uddelte lidt skræk og lidt slik, det var igen slikket, der klarede sig bedst.

Den 2 november havde vi et erfamøde for de gamle arkiver i Helle kommune. Det var Agerbæk der afholdt mødet. Jeg kan forstå, at der er andre arkiver en os, der har udsigt til at skulle finde andre lokaler.

Vores juleafslutning blev igen i år holdt i fælleshuset på Solsiden.(Hegnsgårdvej nr 6). Vi sluttede af med bl.a. æbleskiver og gløgg og nogle sange. En rigtig hyggelig eftermiddag.

Afslutningsvis.

Jeg vil igen i år på bestyrelsens vegne sige tak til alle jer, der møder op til vores arrangementer i foreningen i løbet af året.Der skal også lyde en personlig tak fra mig til alle på arkivet for et godt samarbejde i det forløbne år. En tak til dig Lilly for din tid som frivillig hjælper med indtastning.Der skal lyde en særskilt tak til dig, Thorben. Du har især haft bøvl med kopimaskinen og så alle vores “nye” pc’r.Også en tak til vores arkivleder, Arne Asp, som sædvanlig, har du gjort et kæmpe arbejde for arkivet. Bl.a med indlæg til pressen, og så er du god til at tage dig af de besøgende vi får.