Referat fra generalforsamlingen 2015

Formanden Herman Hansen aflagde beretning:

Det er 5. beretning Herman Hansen aflægger som formand. Årre Lokalhistorisk Forening består af 162 medlemmer. En stigning på godt 40 medlemmer, hvorefter formandens ønske ved sidste generalforsamling om medlemsstigning er blevet opfyldt. Herman udtrykte dog alligevel håb om, at medlemstallet vil stige yderligere til næste år. Herman oplyste, at Andelskassen har sponseret arkivets girokort, hvilket Herman mente har haft indflydelse på stigningen i antal medlemmer.

Endnu en gang takkede Herman Skads Herreds Brandkasse for donation, denne gang med 2.000,- kr.

Årre Lokalhistoriske Forening er med i arkivsamarbejdet for Varde Kommune, hvorunder der er 18 lokalarkiver.

Varde Kommune gav til disse lokalarkiver et beløb i driftstilskud på 171.611,- kr. i 2015, og ved fordeling efter fordelingsnøglen fik Årre Lokalhistorisk Forening tildelt 4.244,- kr. Det er oplyst, at tilskuddet for 2016 vil blive på 4.070,- kr. (Samlet driftstilskud til arkiverne i kommunen udgør 173.000,-)

Alt, hvad arkivet indtaster i Arkibas lander i Arkiv.dk, som er den landsdækkende søgemaskine, der er tilgængelig for alle. Et system, som virker godt og er nemt at bruge. Desværre er der også udgifter forbundet med systemet. Der skal hvert år betales en afgift pr. registreret billede i Arkiv.dk. For 2015 skal arkivet betale 236,- kr., hvilket ikke er det store beløb, men alligevel kan forekomme som en unødig udgift i betragtning af, at det er arkivets egne billeder, der er leveret af borgerne og ikke professionelle fotografer, i hvert fald i langt de fleste tilfælde.

Som ønsket blev arkivet indkaldt til planlægningsmøder i styregruppen for det nye børnehavebyggeri. Det er planen, at den gamle del af skolen, der er opført i 1939, skal nedrives. Dette indebærer jo så, at arkivet skal have nye faciliteter. Arkivet har fremsagt ønsker til de nye faciliteter, som vi håber vil blive imødekommet, men grundet arkivets økonomi ligger bopælsplacering i hænderne på Varde Kommune. Arkivet har ikke økonomi til afholdelse af store udgifter til bopæl og driftsudgifter. Arkivet håber dog, at kommunen vil skele til de fremsatte ønsker. Årre er jo trods alt en ”blomstrende landsby”. Planerne for det nye byggeri er p.t. i høring, og fristen for høringssvar er den 16. marts. Efter sigende satses der på byggeopstart i 2017, alt afhængig af, hvorvidt planerne umiddelbart kan blive godkendt.

I 2015 havde arkivet som vanligt et godt samarbejde med borgerforeningen i forbindelse med Årre Byfests første dag. Borgerforeningen v/formanden Poul Verner Christensen startede dagen med indvielse af ”Oasen”, og var vært ved et lille traktement med pølser og lidt at drikke til byens borgere, forinden arkivets arrangerede cykeltur startede kl. 13.00. Turen gik denne gang ad Skovvej, hvor der blev fortalt historie om ”Valdes Vogne”. Herefter fortsatte turen til ”Bækhede”, hvor Svend Mose Poulsen fortalte om ”Bækhedes” historie og om problemer med drift af skov og fasaner. Cykelturen fortsatte videre til resterne af ”Steen Karlsens” landbrugsejendom. Orla Jørgensen fortalte lidt om gamle dage fra stedet. Medens der blev nydt en forfriskning i det dejlige vejr, fortalte jeg (Herman Hansen) om det nye vindmølleprojekt, som p.t. ligger stille. Sidste stop på turen blev på Møllebjergvej, hvor Svend Mose Poulsen fortalte lidt om Thorkilds skov. En anderledes udnyttelse af en skov, da det er meningen, at alt træet skal udnyttes til flis. Alt i alt en vellykket tur med 51 deltagere og rigtig godt cykelvejr. Der blev sluttet af med kaffe og kage i byfestteltet.

Lørdag i byfestugen havde arkivet som sædvanligt en stand. I 2015 uden vandproblemer og godt vejr.

Arkivet regner med, at årets ”cykeltur 2016” bliver et besøg ved Karlsgårde Sø med fortælling om det gamle elværk. Cyklen bliver dog udskiftet med bus. Herman opfordrede til allerede nu at reservere søndag, den 7. august 2016.

I oktober 2015 var det arkivets tur til at arrangere et fællesmøde for arkiverne i ”gamle” Helle Kommune (en slags ”erfa møde”). Mødet blev afholdt i arkivets egne lokaler, så antallet af deltagere var begrænset til to deltagere pr. arkiv. Pladskapaciteten blev udnyttet optimalt.

Som nyt tiltag i Årre blev der den 29. oktober 2015 afholdt ”Halloweenløb”. Arkivet meldte sig som besøgsmulighed i forbindelse med løbet og havde besøg af hele 86 børn samt en del voksne, som blev serviceret med lidt slik og ”skræk”.

Arkivets juleafslutning blev i 2015 holdt i fælleshuset på ”Solsiden” (Hegnsgårdvej nr. 6 i Årre), hvor der bl.a. blev serveret æbleskiver og gløgg.

Arkivet har i 2015 fået foræret en ny stor fotokopimaskine. Herman inviterede medlemmerne til brug af maskinen til kopiopgaver mod betaling af et beskedent beløb. Arkivet leverer billigt tilbud. Arkivet tilbyder også hjælp til folk, der har problemer med E-post m.m., hvis man husker at medbringe egne koder til adgang.

Afslutningsvis rettede Herman en tak til Børge Duedal for hans arbejde for arkivet. Børge har bl.a. forsynet arkivet med mange gode billeder gennem årene. Herman bød velkommen til ny medarbejder på arkivet, Elsebeth Hansen, som vil prøve, om hun kan fange interessen for arkivarbejdet.

På bestyrelsens vegne rettede Herman en tak til alle, der møder op til arkivets arrangementer i årets løb.

Endvidere rettede Herman en personlig tak til alle på arkivet for godt samarbejde i det forløbne år og en særskilt tak til Thorben Østergaard for ekstra indsatser og arkivleder Arne Asp Sørensen, der som sædvanligt gør et kæmpe arbejde for arkivet og er arkivets kontaktperson udadtil. Herman gav udtryk for, at det er dejligt, at Arne er så god til at finde nogle historier, som pressen og det nye blad LokalNyt ikke kan sige nej til at bringe, og det er ej heller uden betydning for fremme af interessen for arkivet, at Arne til stadighed er en meget flittig Facebook-bruger.