Udflugt til tørvemose 2011

Naturoplevelse, Lokalhistorisk oplevelse,

Nostalgi og festligt samvær ved byfesten i Årre

Ca. 50 veloplagte deltagere tog godt imod Lokalhistorisk Forenings indslag ved byfestens start, og den kombinerede cykle/ køretur til Magny og Thorkild Ottosens mose, blev meget vellykket.

Vejrguderne var også venlige overfor det friluftsarrangement foreningen havde planlagt, som derfor blev afviklet med en dejlig naturoplevelse, historiske beskrivelser af mosens tidligere anvendelse, og naturvejleder Klaus Bertram Fries fra Varde kommune gav et godt indblik i en moses opståen midt i de naturlige omgivelser, endog på ”gyngende grund”.

Nogle af deltagerne var også i den aldersgruppe, der selv havde deltaget i den tidligere tørvegravning og kunne demonstrere hvorledes det foregik. De rustne rester af en tørvepresser, samt en pjece med billeder gjorde det muligt at forklare, hvordan arbejdet forløb da det blev industrialiseret under besættelsen. Cykelturen foregik ad de veje, som også tidligere lodsejere havde brugt til og fra mosen, og hvor lastbiler transporterede tørv til større byer og virksomheder under krigen.

De veloplagte og veltilfredse deltagere fortsatte det gode samvær omkring et bugnende kaffebord i byfestteltet, hvor mange gav udtryk for, at arrangementet havde været rigtigt godt.

 

 

Thorkil Ottosen graver tørv Thorkild Ottosen graver tørv Tur til Magny og Thorkilds mose  start fra byfest teltet Tur til Magny og Thorkilds mose , tid til en forfriskning Tur til Magny og Thorkilds mose, Arne Asp fortæller om en tørvepresser Tur til Magny og Thorkilds mose, pause undervejs Tur til Magny og Thorkilds mose, rart at få strakt benene Tur til Magny og Thorkilds mose, tid til en forfriskning