Vellykket årsmøde og generalforsamling.

Lokalhistorisk forening for Årre Sogn jubler over tilslutning til årsmøde og generalforsamling.

Foreningen har i en årrække kunnet glæde sig over god tilslutning til vore arrangementer og stigende medlemstal i 2015. Ved årsmødet og generalforsamlingen den 24.februar kulminerede deltagerantallet dog ud over vore mest optimistiske forventninger med i alt 105 personer. Efterfølgende er vi ikke i tvivl om, at emnet og indlederne var velvalgte, og i al beskedenhed glæder vi os, men vi skylder samtidig familien Kvist en stor tak for en spændende og veltilrettelagt beskrivelse i ord og billeder af deres virksomheder i Årre, som de har udviklet sig gennem snart 50 år. Grundlæggeren Arne Kvist havde sagt ja til denne præsentation i anledning af et nært forestående 50 års jubilæum, men som i virksomhedens øvrige dispositioner, havde han ikke glemt sin kone Karen, som har været med siden start i 1967, og sønnerne Søren og Michael, som i tidens løb er tiltrådt i firmaerne, og i dag medlemmer af direktionen i Kvist Industries A/S. Sammen havde de også tilrettelagt beskrivelsen af emnet ”Fra foderstof og mejeri til Kvist Industri”. Stemningen i salen bar tydeligt præg af, at præsentationen var vellykket. Blandt publikum sås mange deltagere som har fulgt virksomhederne ”Årre Faconspænd” – ”Kvist Møbler”- Formpres m.fl. gennem alle 50 år, tidligere medarbejdere, men også nye beboere som herved fik historien om familievirksomheder der har bidraget til Årre Sogns udvikling.

Efter årsmødet afholdtes foreningens generalforsamling, formentlig med det største antal medlemmer nogensinde. Vognmand Jens Jessen valgtes til ordstyrer, og guidede den store forsamling sikkert igennem forløbet. Lilly Lægteskov valgtes til protokolfører. Herefter fulgte formanden Herman Hansens beretning. Herunder hovedsageligt positive hændelser, som f.eks. en medlemsstigning på 40 til i alt 162, en tak til Skads m. fl. Herreders brandkasses fond for donation af 2000,- kr. samt Andelskassens donation af girokort. Videre omtalte Herman arkivsamarbejdet mellem de 18 arkiver, som er i Varde kommune. Her er vi stadigvæk medlemmer og har i 2015 modtaget efter vedtaget fordelingsnøgle 4244,- kr.

Kasserer Jane Ottosen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på 6.410,88 kr.

Ved bestyrelsesvalget modtog Thorben Østergaard, Jane Ottosen og Svend Mose Poulsen genvalg. Nyvalgt blev Peter Brogård Nielsen i stedet for Børge Duedal der pga. sygdom ikke modtog genvalg. Knud Becher valgtes som suppleant.