Diverse Årre Sogn 1654 ti 1790

1655 d. 7 jun. Kircke Bog til Aarøe Sogn screffuet aff Anders Hansøn Kvest fra sit embedes indtredelse Ao 1655 den 6 Julii oc siden fremdeles.

1659 d. 6 okt. Desuncti & Sepulti kand ved dag oc datum icke noreris, baade for min egen siugdoms skyld, saa oc den farlig grasserende død, oc sogne folckenis atspredelse for de umilde krigsfolck mod Svensken med Dannemarck den tid allierte, som var Keyserlige, Brandenburgerske oc Plalckerne, aff hver slax 18000. mand. Dog forfaris af Aarøe sogn at være døde dette Aar 94 mennisker. Deres naffne undertegnis. (fanden) 6. 8tobris

1710 d. 1 jun. Orre Kirke bogs continuation af Hans Hansen Friis af H. Gieller kaldet i Ao.

1710 d. 1. Juny. Samme dag var Dom. Exaudi och min introductions dag udi Orre Kiærke.

1712 d. 28 mar. Fer. Tvin. Paschatos stod Ellen Pedersdatter aabenbar skriffte for den grove med fri villie och foresæt begangen synd mod det 6te bud, da hun udlagte Sillas Jepsen af Gunderup til barnefader som i hendis tienist hos Niels Jessen ibid. hafde besofet hende.

1712 d. 10 jul. Dom. 7. p. Trin. stod Sillas Jepsen aabenbar skrifft for den grove och med fri villie och forsæt begangen synd mod det 6te bud med Ellen Pedersdatter fød i Søehuset udi Outrup sogn vesten Varde.

1713 d. 8 jan. Dom. 1. p. Epiphan stod Jørgen Nielsen och Else Lauridsdatter aabenbar skrifft fordi de hafde opprimeret deris barn. Af Orre.

1714 d. 20 jul. Dom. 8. p. Trin stod Ellen Madsdatter af Gunderup aabenbar skrifft for hendis udi søvnen opprimerede barn.

1715 d. 17 mar. Dom. Reminiscere Hans Jensens konne af Orre bye som formedelst bekommen store svaghed hafde siddet 34 uger kirkesæde. (Intr)

1715 d. 24 mar. Dom. Oculi Niels Christensens konne af Orre bye. (Intr)

1715 d. 5 maj. Dom. Miscericordiæ Laurids Lunds hustrue af Orre bye. (Intr)

1715 d. 5 maj. Dom. Eodem Hans Sadbiergs hustrue af Jyllerup. (Intr)

1715 d. 12 maj. Dom. Jubilate Peder Hansens konne af Tranberg. (Intr)

1715 d. 12 maj. Eod. Dom. Peder Hiortes konne af Orre bye. (Intr)

1715 d. 26 dec. Fer. 2. Nat. Xti Ingvord Lauridsens hustrue af Gunderup. (Intr)

1716 d. 2 jun. Fer. 3die Pentacostes Hans Jensens hustrue af Orre bye. (Intr)

1716 d. 21 jun. Dom. 2. p. Trin. Morten Jensens hustru af Jyllerup. (Intr)

1716 d. 24 jun. Festo Joh. Bapt. Poul Sillassens konne af Orre bye. (Intr)

1716 d. 26 jul. Dom. 7. p. Trin. Niels Jensens konne af Gunderup nl. Maren Nielsdatter.

1716 d. 23 aug. Dom. 11. p. Trin. Thomas Lauridsens hustrue af Orre bye. (Intr)

1716 d. 8 nov. Dom. 22. p. Trin. Niels Christensens konne af Orre bye. (Intr)

1716 d. 26 dec. Fer. 2. Natal. Xti Jep Christensens konne af Jyllerup. (Intr)

1716 d. 27 dec. Fer. 3. Natal. Xti Christian Jensens konne af Orre bye. (Intr)

1717 d. 1 jan. Festo Novo Anni 1717 Jørgen Nielsen Hiortis konne af Orre bye.

1717 d. 7 feb. Dom. Esto Mihi stod Maren Hansdatter af Jyllerup Jes Christensens Qvinn ibid aabenber skrifft for hendis udi søunen opprimerede søn.

1717 d. 25 jul. Dom. 9. p. Trin. Hans Tyggesens kone af Gunderup. (Intr)

1717 d. 25 aug. Dom. 12. p. Trin. Peder Hansens konne af Tranberg. (Intr)

1718 d. 9 jan. Dom. 1. p. Epiphan Laurids Lunds hustru af Orre bye. (Intr)

1718 d. 23 mar. Dom. Lætare Thomas Lauridsens hustru af Orre bye. (Intr)

1718 d. 7 jun. Fer. 3. Pentacostes Sillas Jensens kone af Gunderup. (Intr)

1718 d. 21 aug. Dom. 10. p. Trin. Jes Christensens kone af Jyllerup. (Intr)

1718 d. 4 sep. Dom 12. p. Trin. Hans Sadbiergs kone af Jyllerup. (Intr)

1718 d. 11 sep. Dom 13. p. Trin. Poul Sillassens kone af Orre bye. (Intr)

1718 d. 18 sep. Dom 14. p. Trin. Poul Sørensens kone af Orre bye. (Intr)

1718 d. 2 okt. Dom 16. p. Trin. Bennet Jensens kone af Orre bye. (Intr)

1718 d. 30 okt. Dom Proximi Notate Laurids Olufsens kone af Gunderup. (Intr)

1718 d. 13 nov. Dom 22. p. Trin. Niels Christensens kone af Orre bye. (Intr)

1718 d. 13 nov. Dom. 22. p. Trin. bleve Bennet Jensen och hans hustrue Anne Frandzdatter aabenbarligen afløste for deres grove forargelige synd mod det 5te bud med deris sal. liden spæde søns oppression udi sengen.

1718 d. 4 dec. Dom 2. Adventus Peder Hiortes kone af Orre bye. (Intr)

1719 d. 1 jan. Novi Anni hve Circumcitionis Festo Niels Jessens kone af Gunderup. (Intr)

1719 d. 30 mar. Dom. Jubilate Ingvord Lauridsens kone af Gunderup. (Intr)

1719 d. 14 maj. Dom Vocem Jucunditaris Jørgen Mortensens af Nørhoved bye i Nør Snede hans trolovede festemøe, værende i Gunderup. (Intr)

1719 d. 4 jun. Fest. SSte Trin. Jørgen Hiortis kone af Orre bye. (Intr)

1719 d. 29 okt. Dom 21. p. Trin. Silas Jessens kone af Gunderup. (Intr)

1719 d. 1 nov. Dom Festo Omnium Sanctorum Poul Silassens kone af Orre bye. (Intr)

1719 d. 26 dec. Fer. 2. Natal. Christi Morten Jensens kone i Jyllerup. (Intr)

1720 d. 1 jan. (Uden dato) Bennet Jensens kone af Orre bye. (Intr)

1720 d. 3 nov. Dom 23. p. Trin. Laust Lunds kone af Orre bye. (Intr)

1721 d. 2 feb. Festo Purisicationis Mariæ Hans Jensens kone af Orre bye. (Intr)

1721 d. 9 feb. Dom. Septuagesima Peder Jensens kone af Orre bye. (Intr)

1721 d. 9 feb. Item Silas Jensens kone af Gunderup. (Intr)

1721 d. 15 mar. Fer. 3tia Pasch. Niels Jessens kone af Gunderup. (Intr)

1721 d. 4 maj. Dom Jubilate Poul Jørgensens kone af Orre bye. (Intr)

1721 d. 8 jun. Dom Trin. Jes Christensens kone af Jyllerup. (Intr)

1721 d. 7 sep. Dom. 13. p. Trin. Christen Jørgensens kone af Orre bye. (Intr)

1721 d. 30 nov. Dom 1ma Adventus Peder Hansens kone i Tranberg. (Intr)

1721 d. 7 dec. Dom. 2da Adventus Niels Nielsens kone af Gunderup. (Intr)

1722 d. 11 okt. Poul Jørgensens kone af Orre bye Dom 19. p. Trin. (Intr)

1723 d. 2 feb. Festo Purisicationis Mariæ Jes Christensens kone af Jyllerup. (Intr)

1723 d. 7 mar. Dom Lætare Niels Hansens kone af Orre bye. (Intr)

1723 d. 11 apr. Dom Miscericordia Christen Jørgensens kone af Orre bye. (Intr)

1723 d. 18 apr. Dom Jubilate Poul Silassens kone af Orre bye. (Intr)

1723 d. 25 apr. Dom Cantate Morten Jensens kone af Jyllerup. (Intr)

1723 d. 2 maj. Vocem Jucunditutis Laust Lunds kone af Orre bye. (Intr)

1723 d. 3 jun. Dom 3tia p. Trin. Niels Jensens kone af Gunderup. (Intr)

1723 d. 7 nov. Dom 24. p. Trin. Hans Nielsens kone af Gunderup. (Intr)

1724 d. 6 jan. Dom 2. p. Epiphan Niels Hansen Smids kone af Orre bye. (Intr)

1724 d. 12 mar. Dom Reminiscere Jep Thomsens kone af Orre bye. (Intr)

1724 d. 2 apr. Dom Judica Peder Pedersens kone af Orre bye. (Intr)

1724 d. 8 okt. Dom 17. p. Trin. Bennet Jensens kone af Orre bye. (Intr)

1724 d. 15 okt. Dom 18. p. Trin. Niels Jessens kone af Gunderup. (Intr)

1724 d. 10 dec. Dom 2. Adventy Niels Smids kone af Orre bye. (Intr)

1725 d. 11 mar. Dom. Lætare blev Niels Smids kone af Orre bye publice afløst af sin grove synd mod det 5te bud, som hun hafde begaaet paa sin liden søn Jeppe i det hun hannem, den hand var 16 uger gammel, opprimerede i sengen.

1725 d. 25 mar. Festo Annunciationis Mariæ Jes Christensens kone af Jyllerup. (Intr)

1725 d. 15 apr. Dom Miscericord. Hans Hansens kone af Orre bye. (Intr)

1725 d. 3 jun. Dom 1. p. Trin. Poul Jørgensens kone af Orre bye. (Intr)

1725 d. 24 jun. Fest. Joh. Baptista Niels Christensens kone af Orre bye. (Intr)

1726 d. 10 mar. Dom Invocavit Peder Nielsen af Vrenderup /: tienendis Prousten Hr. Søren Bhie udi Raffnsøe :/ hans kone af Orre bye, hvor hun hos sin fader Peder Toffterup sig opholder. (Intr)

1726 d. 22 apr. Fer. 2. Pasch. Morten Jensens kone af Jyllerup. (Intr)

1726 d. 5 maj. Dom Miscericord. Hans Nielsens kone af Gunderup. (Intr)

1726 d. 12 maj. Dom Jubilate Peder Pedersens kone af Aarre bye. (Intr)

1726 d. 2 jul. Festo Visitationis Mariæ Hans Hansens kone ibid. (Intr)

1726 d. 7 jul. Dom 3. p. Trin. Jørgen Mortensens kone af Gunderup. (Intr)

1726 d. 27 okt. Dom 19. p. Trin. Niels Smeds kone af Aarre bye. (Intr)

1726 d. 3 nov. Dom. 20. p. Tr. blev Niels Nielsen Skreder af Gunderup afløst af sin synd och horeri som hand med Anne Sørensdatter af Roesthøy i Grimstrup sogn hafde begaaet mod det 6te bud.

1727 d. 23 feb. Dom Qvinqvagesima Jep Thomsens kone af Aarre bye. (Intr)

1728 d. 9 jan. Die Puridtionis ordinaire 9. (Jan) begrafvet Andreas Hansen af Sterup ved Weile hans sal. kone Marie Nielsdatter i sin alders (30)aar och noget derover som døde i Rousthøj hos Niels Knurborg af barne… der hun med sin mand och sine børn der efterlever drog omkring och betlede for brød. Dend person der kaldte sig Andreas Hansen om hvilchen her er vest hos formeldet kom med ingen liig enten til Aarre eller Grimstrup kirckegaard, det hand her har ladet om sin kones død anføre var idel løgn, hve sagde alle dem som lille løgn, hand och fordærve dem p.s. saa det derfor vil icke gaae denne løgnere vel.

1728 d. 3 okt. Dom 19. p. Trin. Hans Nielsens kone af Gunderup. (Intr)

1728 d. 21 nov. Dom 26. p. Tr. Poul Jørgensens kone af Aarre bye. (Intr)

1728 d. 28 nov. Dom 1. Adv. Peder Pedersens kone af Aarre bye. (Intr)

1728 d. 26 dec. Fer. 2. Nat. Christi Jørgen Mortensens kone af Gundrup. (Intr)

1729 d. 1 jan. Festo Circumcisionis Christi Christen Sørensens kone af Jyllerup. (Intr)

1729 d. 16 jan. Dom 2. p. Epiph. Hans Tranbergs hustru af Aarre bye. (Intr)

1729 d. 20 mar. Dom Oculi Jep Thomsens kone af Aarre bye. (Intr)

1729 d. 26 mar. Festo Annunciationis Mariæ Lauvst Lunds kone af Aarre bye. (Intr)

1729 d. 26 jun. Dom 2. p. Tr. Gregers Jepsens kone af Gundrup. (Intr)

1729 d. 26 jul. Dom. 2. p. T. blev Sille Marie, Lambert Christensens kone i Aarre bye afløst af sin grove synd mod det 5te bud paa sit spæde barn begaaet, som hun af uactsomhed opprimerede hos sig d. 2. Jun. sidst afvigt.

1730 d. 12 feb. Dom Sexag. Anders Andersens kone af Aarre bye. (Intr)

1730 d. 11 apr. Fer. 3. Pasch. Peder Mickelsens kone ibid. (Intr)

1730 d. 30 apr. Dom Jubilate Lambert Christensens kone ibid. (Intr)

1730 d. 01 nov. Die Festo Santorum Omnium Niels Jessens kone af Gundrup. (Intr)

1731 d. 15 apr. Dom Jubilate Peder Bennidsens kone af Gundrup. (Intr)

1731 d. 29 apr. Dom Vocem Jucunditatis Christen Sørensens kone af Jyllerup. (Intr)

1731 d. 03 jun. Dom 2. p. T. Christen Jørgensens kone af Aarre bye. (Intr)

1731 d. 17 jun. Dom 4. p. Tr. Gregers Jepsens kone af Gundrup. (Intr)

1731 d. 23 sep. Dom 18. p. Tr. Lambert Christensens kone af Orre bye. (Intr)

1731 d. 28 okt. Dom 23. p. Tr. Peder Pedersens kone af Orre bye. (Intr)

1731 d. 04 nov. Dom 24. p. Tr. Jørgen Mortensens kone af Gundrup. (Intr)

1731 d. 25 nov. Dom 27. p. Tr. Christen Sørensens kone af Aarre bye. (Intr)

1732 d. 09 mar. Dom Rem. Peder Berthelsens kone i Aarre bye. (Intr)

1732 d. 02 jun. Fer. 2. Pentec. Hans Tranbiergs kone i Orre bye. (Intr)

1732 d. 04 jul. Dom 4. p. T. Jørgen Jepsens kone af Aarre bye. (Intr)

1732 d. 10 aug. Dom 9. p. T. Poul Jørgensens kone af Aarre bye. (Intr)

1732 d. 17 aug. Dom 10. p. T. Hans Nielsens kone af Gundrup. (Intr)

1732 d. 05 okt. Dom 17. p. T. Byrretæ Jørgensens kone af Aarre bye. (Intr)

1733 d. 11 jan. Dom 1. p. Epiph. Anders Andersens kone i Aarre bye. (Intr)

1733 d. 12 apr. Dom Qvasimodo Geniti Jep Nielsens kone i Gundrup. (Intr)

1733 d. 20 sep. Dom 16. p. Tr. Gregers Jepsens kone i Gundrup. (Intr)

1733 d. 29 sep. Festo Sti. Mich. Lauvst Olufsens kone i Gundrup. (Intr)

1733 d. 22 nov. Dom 25. p. Tr. Anders Andersens kone i Gundrup. (Intr)

1733 d. 26 dec. Fer. 2. Nat. Chr. Søren Christensens kone i Orre bye. (Intr)

1734 d. 01 jan. Die Circumcisionis Christi Peder Bennedsens kone i Gundrup. (Intr)

1734 d. 17 jan. Dom 2. p. Epiphan Peder Michelsens kone i Orre bye. (Intr)

1734 d. 02 feb. Festo Purisicationis Mariæ Jens Christensens kone i Orre bye. (Intr)

1734 d. 26 jul. Fer. 2. Pasch. Niels Berthelsens kone af Aarre bye. (Intr)

1734 d. 30 maj. Dom Vocum Jucunditatis Peder Pedersens kone af Aarre bye. (Intr)

1734 d. 03 jun. Fest. Ascens. Christi Hans Pedersens kone af Aarre bye. (Intr)

1734 d. 04 jul. Dom 2. p. Tr. Lambert Christensens kone af Aarre bye. (Intr)

1735 d. 06 jan. Fest. Epiph. Hans Hansens kone af Aarre bye. (Intr)

1735 d. 31 jan. (Ulæselig Hans Nielsens kone af Gundrup) (Intr)

1734 d. 02 feb. Festo Purisicationis Mariæ Hans Frandsens kone af Jyllerup. (Intr)

1734 d. 02 maj. Dom Qvasimodo Geniti Anders Andersens kone af Gundrup. (Intr)

1734 d. 16 maj. Dom (Jubilate) Søren Pedersen Lunds kone af Gundrup. (Intr)

1734 d. 28 dec. Die (4tis) Nat. Christi. Gregers Jepsens kone af Gundrup. (Intr)

1735 d. 07 apr. (Vocem Sor.) Jørgen Jepsens kone af Aarre bye. (Intr)

1736 d. 17 apr. Dom Qvasimodo Geniti Poul Jørgensens kone af Aarre bye. (Intr)

1736 d. 26 aug. Dom 13. p. Tr. Anders Andersens kone af Gundrup. (Intr)

1736 d. 28 okt. Dom 22. p. Tr. Søren Christensens kone af Aarre bye.

1736 d. 18 nov. Dom 25. p. Tr. Lambert Christensens kone af Aarre bye. (Intr)

1737 d. 10 feb. Dom 5. p. Epiph. Hans Tranbiergs kone i Aarre bye. (Intr)

1737 d. 23 jun. Dom 1. p. Tr. Jørgen Jepsens kone i Orre bye. (Intr)

1737 d. 04 aug. Dom 7. p. Tr. Peder Pedersens kone i Aarre bye. (Intr)

1738 d. 27 apr. Dom Jubilate Christen Jørgensens kone i Aarre bye. (Intr)

1738 d. 04 jun. Die Precit. ved. 4to Jun. Jep Nielsens kone i Gundrup. (Intr)

1738 d. 17 aug. Dom 11. p. Tr. Peder Michelsens kone af Orre bye. (Intr)

1738 d. 07 sep. Dom 14. p. Tr. Christen Madsens kone af Jyllerup. (Intr)

1738 d. 27 dec. Fer. 3. Nat. Christi Gregers Jepsens kone af Gundrup. (Intr)

1739 d. 01 jan. Festo Circumciensis Christi Hans Tranbiergs kone af Orre bye. (Intr)

1739 d. 26 apr. Dom Cantate Hans Pedersens kone af Orre bye. (Intr)

1740 d. 14 feb. Dom Septuages. Hans Jensens kone af Orre sogn och bye.

1741 d. 17 sep. Dom 16. p. Tr. Jep Nielsens kone af Gundrup udi Orre sogn. (Intr)

1742 d. 08 jul. Dom 7. p. Tr. Moust Pedersens kone af Orre bye. (Intr)

1743 d. 04 jun. Fer. 3. Pent. Christen Nielsens kone af Orre bye. (Intr)

1744 d. 16 feb. Dom Invocavit Eschild Eschildsens kone af Jyllerup. (Intr)

1744 d. 23 feb. Dom Reminiscere Silas Poulsens kone af Orre bye. (Intr)

1744 d. 19 maj. Fer. 3. Pentec. Thomas Nielsens kone af Orre bye. (Intr)

1744 d. 05 jul. Dom 6ta p. Trin. Christen Madsens kone af Jyllerup. (Intr)

1744 d. 29 nov. Dom 1ma Adv. Peder Sørensens hustru af Jyllerup. (Intr)

1745 d. 16 maj. Dom Cantate Jens Sørensens kone af Gundrup. (Intr)

1745 d. 29 aug. Dom 11. p. Tr. Moust Pedersens kone af Orre bye. (Intr)

1747 d. 26 feb. Dom Reminiscere Jep Nielsens kone af Gundrup. (Intr)

1747 d. 16 apr. Dom Miscericordie Christen Madsens kone af Jyllerup. (Intr)

1747 d. 17 sep. Dom XVIte Trin. Peder Bennidsens hustru i Gundrup 1 Sd. 4 Sk. (Intr)

1747 d. 1 okt. Dom. 18. p. Trinit. offentlig afløst Catharina Madsdatter tienende Niels Jessen i Gunderup og imidlertid besovet af Jep Hansen i samme bye, som hun til barnefader udlagde.

1747 d. 29 okt. Dom. 22. p. Trin. fornævnte Jep Hansen publice absolveret af begangen horeries synd med bemte pige.

1748 d. 07 jan. Dom 1ma p. Epiph. Peder Mikkelsens hustru i Aarre bye. (Intr)

1748 d. 20 feb. Festo Euchar. Peder Nielsens hustru ibid. (Intr)

1748 d. 26 maj. Dom Exaudi Christen Christensens hustru af Aarre bye. (Intr)

1748 d. 04 jun. Fer. Pentec. IIItiis Thomas Hansens hustru af Aarre bye. (Intr)

1748 d. 09 jun. Festo Trinitatis Moust Pedersens hustru af Aarre bye. (Intr)

1748 d. 30 jun. Dom IIItia a Trinit. Peder Jørgensens hustru af Aarre bye. (Intr)

1748 d. 08 dec. Dom 2da Adventus Jørgen Jepsens hustrue i Aarre bye. (Intr)

1749 d. 09 mar. Dom Oculi Jep Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1749 d. 27 maj. Feria IIItia Pentecostes Thomas Christensens hustru af Aarre. (Intr)

1749 d. 13 jul. Dom VIte a Trinit. Søren Pedersens hustru af Gundrup. (Intr)

1749 d. 27 jul. Dom VIII a Trinit. Peder Nielsens hustru af Aarre bye. (Intr)

1749 d. 10 aug. Dom X a Trinit. Christen Nielsens hustru af Aarre bye. (Intr)

1749 d. 12 okt. Dom XIX a Trinit. Hans Friises hustru af Aarre bye. (Intr)

1749 d. 09 nov. Dom XXIII a Trinit. Anders Povelsens hustrue af Aarre bye. (Intr)

1749 d. 26 dec. Festo Joh. Evang. Frands Bennidsens hustru i Aarre bye. (Intr)

1750 d. 31 mar. (Uden dato) Jens Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1750 d. 31 mar. Feria Pascatos IIItia Peder Jørgensens hustru af Aarre. (Intr)

1750 d. 31 mar. Eodem die Jens Andersens hustru af Gundrup. (Intr)

1750 d. 21 jun. Dom 4. p. Trinit. Jep Sørensens hustru af Gundrup. (Intr)

1750 d. 02 aug. Dom 10. p. Trinit. Peder Mikkelsens hustru af Aarre. (Intr)

1750 d. 16 aug. Dom 12. p. Trinit. Anders Pedersens hustru af Tranbierg. (Intr)

1751 d. 07 mar. Dom Reminiscere Moust Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1751 d. 18 apr. Dom Qvasimod. Jep Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1751 d. 09 maj. Dom Cantate Niels Christensens hustru af Gundrup. (Intr)

1751 d. 18 jul. Dom VIta a Trinit. Anders Povelsens hustru af Aarre. (Intr)

1751 d. 15 aug. Dom 10. a Trinit. Niels Hansen d. yngris hustru af Tranbierg. (Intr)

1751 d. 26 dec. Festo Joh. Evang. Jens Nielsens hustru af Aarre. (Intr)

1752 d. 27 feb. Jørgen Nielsens hustru i Gundrup indløst Dom Reminisc. (Intr)

1752 d. 19 mar. Dom Judica Jens Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1752 d. 07 maj. Dom Rogate Silas Povelsens hustru af Aarre. (Intr)

1752 d. 02 jul. Festo Visit. Mariæ Peder Nielsens hustru af Aarre. (Intr)

1752 d. 03 sep. Dom 14. a Trinit. sognedegnens Hans Frisis hustru af Aarre. (Intr)

1753 d. 01 apr. Dom Lætare Niels Nielsens hustru af Aarre. (Intr)

1753 d. 24 apr. Festo Pascatis 3tio Peder Jørgensens hustru af Aarre. (Intr)

1753 d. 06 maj. Dom IIda p. Pascha Hans Ch. Pedersens hustru af Gundrup. (Intr)

1753 d. 02 sep. Dom 11da p. Trinit. Anders Pedersens hustru af Tranberg. (Intr)

1753 d. 23 sep. Dom 14. a Trinit. Maren Jepsdatter, som tiente i Tranbierg, og var bleven besovet der af Niels Christensen, en dreng af Aarre, tienende da ogsaa i Tranbierg, offentlig afløst og udlagde hun for menigheden benævnte person at være barnefader.

1753 d. 4 nov. Dom 20. a Trinit. var ovenmeldte Niels Christensen af Aarre til aabenbar skriftemaaal.

1753 d. 21 okt. Dom 18. a Trinit. Moust Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1754 d. 10 mar. Dom Reminisc. Søren Pedersens hustru af Gundrup. (Intr)

1754 d. 24 mar. Dom Lætare Jens Hansens hustrue af Aarre. (Intr)

1754 d. 28 apr. Dom Miser. Peder Povelsens hustru ibid. (Intr)

1754 d. 19 maj. Dom Rogate Jens Nielsens hustru af Aarre. (Intr)

1754 d. 23 maj. Festa Ascens. Christi Jep Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1754 d. 26 maj. Dom Exaudi Niels Christensens hustru ibid. (Intr)

1754 d. 04 jun. Feria III Pentec. Hans Christians hustru af Gundrup. (Intr)

1754 d. 18 aug. Dom 10. a Trinit. Anna Hansdatter som var besvangret i Øster Vedsted af Christen Nielsen i Lydum sogn, aabenbarligen afløst efter giorte begiæring af Hr. Proust Stokkemark i Ribe dat. d. 23. Jul. Ved skriftemaalet udlagde hun bemeldte Christen Nielsen en ægtemand til barnefader.

1755 d. 02 feb. Festo Puris. Mariæ Ovenmeldte hendis uægte barn fandtis død i sengen, da hun var opstaand, og blev det strax synet af 4re dertil udnævnte mænd, som bevidnede at ingen tegn var paa det til voldsom død, barnet havde ogsaa været langshen syg, men som forbenævnte hans moder havde lagt om natten ved sit barn, og vidste ey hvordan var tilgaaet med hans død, sad hun aabenbar skrifte for sin uforsigtighed fornævnte helligdag.

1754 d. 15 sep. Dom 14. a Trinit. Jørgen Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1754 d. 17 nov. Dom 23. a Trinit. Moust Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1755 d. 13 jul. Dom 7. a Trinit. Anders Povelsens hustru af Aarre. (Intr)

1755 d. 13 jul. Eodem Dom Søren Pedersens hustru af Gundrup. (Intr)

1755 d. 10 aug. Dom 11. a Trinit. Jens Andersens hustru af Gundrup. (Intr)

1755 d. 14 sep. Dom 16. a Trinit. Anders Andersens hustru af Aarre. (Intr)

1755 d. 19 okt. Dom 21. a Trinit. sl. Niels Hansens encke af Tranbierg. (Intr)

1755 d. 19 okt. Eodem Dom Jørgen Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1755 d. 16 nov. Dom 25. a Trin. Peder Jørgensens hustru af Aarre. (Intr)

1755 d. 16 nov. Eod. Dom Peder Povelsens hustru ibid. (Intr)

1755 d. 14 dec. Dom Adventus IIItia Jens Sørensens hustru af Gundrup. (Intr)

1755 d. 26 dec. Festo Joh. Evang. Christen Nielsens hustru af Aarre. (Intr)

1756 d. 11 jan. Dom 1. p. Epiph. Christen Lauridsens hustru af Aarre. (Intr)

1756 d. 18 jan. Dom 2. p. Epiph. Moust Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1756 d. 05 sep. Dom 12. a Trinit. Jens Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1756 d. 03 okt. Dom 16. a Trinit. Anders Tranbiergs hustru. (Intr)

1756 d. 05 dec. Dom 2de Adventus sognedegnens Hans Friisis hustru af Aarre. (Intr)

1757 d. 02 feb. Festo Puris. Mar. Niels Graulunds hustru af Aarre. (Intr)

1757 d. 06 mar. Dom Rem. Hans Christians kone af Gundrup. (Intr)

1757 d. 01 maj. Dom Jubil. Peder Povelsens hustru af Aarre. (Intr)

1757 d. 15 maj. Dom Rogate Jeppe Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1757 d. 17 jul. Dom 6. a Trinit. Mouvst Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1757 d. 25 sep. Dom 16. a Trinit. Christen Nielsens hustru ibid. (Intr)

1757 d. 01 nov. Fest. Omnium Sanct. Jørgen Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1757 d. 04 dec. Dom. 2da Adv. Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1757 d. 26 dec. Festo Joh. Evang. Anders Tranbiergs hustru ibid. (Intr)

1758 d. 26 feb. Dom Oculi Niels Christensens hustru af Gundrup. (Intr)

1758 d. 05 mar. Dom Lætare Christen Christensens hustru ibid. (Intr)

1758 d. 26 nov. Dom 27. a Trinit. Anders Andersens hustru af Aarre. (Intr)

1758 d. 26 dec. Fest. Joh. Evang. Jørgen Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1759 d. 25 feb. Dom Esto Mihi Peder Jørgensens hustru af Aarre. (Intr)

1759 d. 11 mar. Dom Reminiscere Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1759 d. 13 maj. Dom Cantate Peder Povelsens hustru af Aarre. (Intr)

1759 d. 24 maj. Fest. Ascens. Christi. Jep Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1759 d. 24 jun. Festo Joh. Bapt. var Anna Marie Hansdatter, som kom her til menigheden fra Friisvad, og blev efter foregaaende undervisning confirmeret i sin daabs naade og derpaa antagen til herrens bord, men løgnagtigen bekiendte sig at være med barn og giorde sig selv til hore, derfor til aabenbar skrifte.

1759 d. 16 sep. Dom 14. a Trinit. Christen Lauridsens hustru af Aarre. (Intr)

1759 d. 18 nov. Dom 23. a Trinit. Hans Christian Pedersens hustru af Gundrup. (Intr)

1759 d. 16 dec. Dom 3tia Adventus Christen Christensens hustru af Gundrup. (Intr)

1759 d. 26 dec. Festo Joh. Evang. Christen Nielsens hustru af Aarre. (Intr)

1760 d. 06 jan. Peder Nielsens hustru af Aarre Festo Epiphan. Christi. (Intr)

1760 d. 16 feb. Dom Qvinqvages. Jørgen Pedersens hustru af Aarre.

1759 d. 08 jul. Dom 4. a Trinit. begravet sl. Mette Jeppisdatter af Gundrup 13 uger gl.

1760 d. 16 mar. Dom Lætare Peder Jørgensens hustru af Aarre. (Intr)

1760 d. 23 mar. Dom Judica blev Peder Jørgensen og hustru Anna Pedersdatter af Aarre som havde taget deres liden søn 6 ugger gammel, natten imellem næstafvigte 15. og 16. Martii, død op hos dem i sengen, til aabenbar skriftemaal for deres uagtsomhed.

1760 d. 03 apr. Die Virid. Jørgen Hansens hustrue af Gundrup. (Intr)

1760 d. 20 apr. Dom Misericord. Dom. Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1760 d. 26 okt. Dom 21. p. Trinit. Anders Pedersens hustru af Tranbierg. (Intr)

1760 d. 07 dec. Dom 2da Adv. Peder Povelsens hustru af Aarre. (Intr)

1760 d. 14 dec. Dom 3tia Adv. Jens Nielsens hustrue af Aarre. (Intr)

1761 d. 01 jan. Festo Novi Anni Jørgen Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1761 d. 05 jul. Dom 7ma p. Trinit. Moust Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1761 d. 12 jul. Dom 8va a Trinit. Peder Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1761 d. 09 aug. Dom 12. a Trinit Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1761 d. 09 aug. Eodem Dom Peder Jørgensens hustru af Aarre. (Intr)

1761 d. 30 aug. Dom 15. a Trinit. Jørgen Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1761 d. 20 sep. Dom 18. a Trinit. Sognedegnens Hans Friisis hustru af Aarre. (Intr)

1761 d. 11 okt. Dom 21. p. Trinit. Jeppe Sørensens hustru af Gundrup. (Intr)

1761 d. 06 dec. Dom 2da Adv. Christen Christensens hustru af Gundrup. (Intr)

1761 d. 26 dec. Fest. Joh. Ev. Jens Andersens hustru ibid. (Intr)

1762 d. 01 aug. Dom 8. a Trinit. Peder Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1762 d. 05 sep. Dom 13. a Trinit. Jørgen Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1762 d. 28 nov. Dom 1. Adv. Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1762 d. 28 nov. Dom 1. Adv. Niels Graulunds hustru af Aarre. (Intr)

1762 d. 12 dec. Dom 3tia Adv. Eskill Eskillsens hustru af Jyllerup. (Intr)

1763 d. 01 jan. Festo Novi Anni Anders Andersens hustru af Aarre. (Intr)

1763 d. 01 jan. Festo Novi Anni item Hans Christians hustru af Gundrup. (Intr)

1763 d. 05 apr. Fer. Pasch. 3tia Jørgen Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1763 d. 08 maj. Dom Rogate Jeppe Vestergaards hustru af Aarre. (Intr)

1763 d. 12 maj. Festo Ascens. Christi. Peder Jørgensens hustru ibid. (Intr)

1763 d. 15 maj. Dom Exaudi Niels Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1763 d. 26 dec. Fest. Joh. Ev. Poul Pedersens hustru i Aarre. (Intr)

1764 d. 11 mar. Dom Invoc. Eskilds hustru af Jyllerup. (Intr)

1764 d. 19 apr. Die Viridium Jeppe Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1764 d. 19 apr. Die Viridium Peder Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1764 d. 12 jun. Fer. 3tia Pentec. Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1764 d. 17 jun. Festo Trinit. Peder Poulsens hustru af Aarre. (Intr)

1764 d. 01 jul. Dom 2da a Trinit. Christen Christensens hustru af Gundrup. (Intr)

1764 d. 16 sep. Dom 13tia a Trinit. Jørgen Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1765 d. 27 jan. Dom 3. p. Epiph. Christen Lunds hustru af Aarre. (Intr)

1765 d. 09 apr. Fer. 3. Pasch. Eskill Eskillsens hustru af Jyllerup. (Intr)

1765 d. 28 apr. Dom 3. p. Pasch Jørgen Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1765 d. 02 jun. Festo Trinit. Søren Pedersens hustru af Jyllerup. (Intr)

1765 d. 09 jun. Dom 1ma a Trinit. Peder Pedersens hustru af Gundrup. (Intr)

1765 d. 23 jun. Dom III a Trinit. Niels Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1765 d. 25 aug. Dom 12. a Trinit. Jeppe Christians hustru af Gundrup. (Intr)

1765 d. 25 aug. Dom 12. a Trinit. nok Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1765 d. 29 sep. Festo Michael. Jeppe Hansens hustru i Gundrup. (Intr)

1766 d. 16 feb. Dom Invoc. Johan Nielsens hustru i Gundrup. Nb. Næstfølgende 4re barselsqvinder i Aarre sogn ogsaa introducerede. (Intr)

1766 d. 30 nov. Dom 1ma Adv. Søren Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1667 d. 01 jan. Festo Nov. Anni Eskill Eskillsens hustru af Jyllerup. (Intr)

1767 d. 06 jan. Fest. Epiph. Chr. Jeppe Jepsens hustru af Aarre. (Intr)

1767 d. 02 feb. Festo Puris. Mar. Jørgen Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1767 d. 05 apr. Dom Judica Søren Pedersens hustru af Jyllerup. (Intr)

1767 d. 26 apr. Dom Qvasimodo Hans Ladefogeds hustru af Gundrup. (Intr)

1767 d. 09 aug. Dom 8. a Trinit. Jørgen Jacobsens hustru ibid. (Intr)

1767 d. 11 okt. Dom 17. a Trinit. Jørgen Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1767 d. 13 dec. Dom 3. Adv. Peder Pedersens hustru af Gundrup. (Intr)

1768 d. 13 mar. Dom Lætare Jeppe Jepsens hustru af Aarre. (Intr)

1768 d. 05 apr. Fer. 3tia Pascat. Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1768 d. 17 apr. Dominic Misericord. Dom Morten Jensens hustru af Jyllerup. (Intr)

1768 d. 08 maj. Dom Rogate Niels Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1768 d. 05 jun. Dom 1. p. Trinit. Christen Christensens hustru af Gundrup. (Intr)

1768 d. 31 jul. Dom 9. a Trinit. Peder Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1768 d. 14 aug. Dom 11. a Trinit. Søren Hansens hustru af Jyllerup. (Intr)

1769 d. 19 feb. Dom Reminisc. Poul Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1769 d. 05 mar. Dom Lætare Peder Jørgensens hustru i Tranbierg. (Intr)

1769 d. 16 jul. Dom 8. a T. Søren Hansens hustru i Jyllerup. (Intr)

1769 d. 10 dec. Dom 2da Adv. Søren Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1769 d. 17 dec. Dom 3tia Adv. Søren Pedersens hustru af Jyllerup. (Intr)

1770 d. 18 mar. Dom Oculi Jeppe Jepsens hustru af Aarre. Barselsavinder, hvis børn findes antegnede fra No. 3 til 9ind. eretilsammen introducerede. (Intr)

1770 d. 11 nov. Dom 22. a Trinit. Morten Jensens hustru af Jyllerup. (Intr)

1770 d. 26 dec. Festo Ste. Steph. Peder Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1771 d. 10 dec. Dom Qvinqvages. Johan Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1771 d. 03 mar. Dom Oculi Christen Christensens hustru af Aarre. (Intr)

1771 d. 01 apr. Fer. Pascat. 2da Hans Tranbiergs hustru af Aarre. (Intr)

1771 d. 08 sep. Dom 15. Trin. Søren Hansens hustru af Jyllerup. (Intr)

1772 d. 02 feb. Dom 4ta Epiph. Peder Christensens hustru af Jyllerup. (Intr)

1772 d. 09 feb. Dom 5ta p. Epiph. Niels Albertsens hustru ibid. (Intr)

1772 d. 29 mar. Dom Lætare Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1772 d. 08 apr. Die Apr. 8. Christen Christensens hustru af Gundrup. (Intr)

1772 d. 31 maj. Dom Exaudi Jørgen Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1772 d. 29 nov. Dom 1ma Adv. Morten Jensens hustru af Jyllerup. (Intr)

1773 d. 21 mar. Dom Lætare Christen Christensens hustru af Aarre. (Intr)

1773 d. 23 maj. Dom Exaudi Tøste Stephansens hustru af Gundrup. (Intr)

1773 d. 06 jun. Dom Trinit. Jens Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1773 d. 20 jun. Dom 2da Trinit. Johan Nielsens hustru ibid. (Intr)

1773 d. 22 aug. Dom 11. a Trin. Niels Hansens hustru af Aarre. (Intr)

1773 d. 05 sep. Dom 13. a Trin. Søren Pedersens hustru af Jyllerup. (Intr)

1774 d. 27 feb. Dom Reminiscere Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1774 d. 31 mar. Die Virid. Bennidt Frandsens hustru af Aarre. (Intr)

1774 d. 10 jul. Dom 6. a Trinit. Jeppe Jepsens hustru af Aarre. (Intr)

1774 d. 28 aug. Dom 13. a Trin. Stephan Tøstesens hustru i Gundrup. (Intr)

1774 d. 25 sep. Dom 17. a Trin. Hans Tranbiergs hustru af Aarre. (Intr)

1774 d. 16 okt. Dom 20. a Trin. Jørgen Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1774 d. 20 nov. Dom 25. a Trin. Niels Albertsens hustru af Jyllerup. (Intr)

1775 d. 19 feb. Dom Sexages. Søren Hansens kone af Jyllerup. (Intr)

1775 d. 28 maj. Dom Exaudi. Christen Christensens kone af Aarre. (Intr)

1775 d. 01 okt. Dom 16. a Trin. Søren Pedersens kone af Jyllerup. (Intr)

1777 d. 09 feb. Dom Qvinqva. Niels Albertsens kone af Jyllerup. (Intr)

1777 d. 09 feb. Dom Qvinqvag. Peder Pedersens kone af Gundrup. (Intr)

1777 d. 09 mar. Dom Lætare Morten Jensens hustru af Jyllerup. (Intr)

1777 d. 09 mar. Dom Lætare og Bennidt Frandsens hustru af Aarre. (Intr)

1777 d. 06 apr. Dom Qvasimod. Johan Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1777 d. 13 apr. Dom Miser. Dom. Niels Hansens kone af Aarre. (Intr)

1777 d. 19 maj. Pentec. 2de Herman Nielsens kone af Gundrup. (Intr)

1777 d. 29 jun. Dom 5. a Trinit. Hans Tranbergs hustru af Aarre. (Intr)

1777 d. 02 nov. Dom 23. a Trinit. Stephan Tøstesens hustru af Gundrup. (Intr)

1777 d. 02 nov. Dom 23. a Trinit. item Poul Jensens hustru af Aarre. (Intr)

1776 d. 29 dec. Dom p. Nat. Ch. Søren Hansens hustru af Jyllerup. (Intr)

1777 d. 16 nov. Dom 25. a Trinit. Niels Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1777 d. 07 dec. Dom 2da Adv. Peder Jørgensens hustru af Tranbierg. (Intr)

1777 d. 21 dec. Dom 4ta Adv. Morten Jensens kone af Jyllerup. (Intr)

1778 d. 01 jan. Festo N. A. Hans Tranbiergs hustru af Aarre. (Intr)

1778 d. 14 jun. Dom Trinit. Niels Albertsens hustru af Jyllerup. (Intr)

1778 d. 21 jun. Dom 1. a Trinit. Stephans hustru af Gundrup. (Intr)

1778 d. 12 jul. Dom 4va p. Trin. Poul Jensens hustru af Aarre. (Intr)

1778 d. 16 aug. Dom 9. p. Trin. Bennidt Frandsens hustru ibid. (Intr)

1778 d. 13 sep. Dom 13ta p. Trin. Herman Nielsens kone af Gundrup. (Intr)

1779 d. 14 mar. Dom Lætare Hans Hansens hustru af Gundrup. (Intr)

1779 d. 09 maj. Dom Rogate Morten Jensens hustru af Jyllerup. (Intr)

1779 d. 06 jun. Dom 1ma p. Trinit. Søren Pedersens hustru ibd. (Intr)

1779 d. 11 jul. Dom 6ta p. Trinit. Christen Hermansens hustru af Gundrup. (Intr)

1779 d. 07 nov. Dom 23. a Trin. Herman Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1780 d. 23 nov. Die Virid. Stephan Tøstesens kone af Gundrup. (Intr)

1780 d. 02 jul. Dom 6ta p. Trinit. Johan Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1780 d. 30 jul. Dom 10. p. Trinit. Niels Pedersen Griisbecks kone af Aarre. (Intr)

1781 d. 01 jan. Fest. Nov. Anni Søren Pedersens hustru Maren af Jyllerup. (Intr)

1781 d. 28 jan. Dom 4. p. Epiph. Herman Nielsens hustru af Gundrup. (Intr)

1781 d. 11 mar. Dom Reminisc. Bennidt Frandsens hustru af Aarre. (Intr)

1781 d. 29 apr. Dom. Miseric. Dom. Niels Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1781 d. 06 maj. Dom Jubil. Hans Tranbiergs hustru Maren Jeppesdatter af Aarre. (Intr)

1781 d. 07 okt. Dom 17de p. Trin. Peder Nielsens kone Kirsten Jensdatter af Jyllerup. (Intr)

1781 d. 21 okt. Dom 19de p. Trin. Stephan Tøstesens kone af Gundrup. (Intr)

1781 d. 02 dec. Dom 1ma Adv. Hans Hansens kone af Gundrup. (Intr)

1782 d. 11 aug. Dom XI p. Trin. Peder Christensens hustru af Tranberg. (Intr)

1783 d. 01 jan. Fest. Nov. Anni Peder Nielsens hustru af Jyllerup. (Intr)

1783 d. 17 apr. Die Virid. Bennidt Frandsens hustru af Aarre. (Intr)

1783 d. 10 aug. Dom 8. p. Trinit. Niels Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1783 d. 12 okt. Dom 17de Søren Jørgensens hustru af Gundrup. (Intr)

1783 d. 26 okt. Dom 19de Niels Pedersens hustru af Aarre. (Intr)

1784 d. 21 mar. Dom Lætare Christen Hermansens hustru A. Cathrine af Gundrup. (Intr)

1784 d. 02 maj. Dom Jubil. Poul Pedersens hustru Anne af Gundrup. (Intr)

1784 d. 23 maj. Dom Exaudi Søren Pedersens hustru Maren af Jyllerup. (Intr)

1784 d. 13 jun. Dom 1. a Trin. Herman Nielsens hustru Agnete Bøgh af Gundrup. (Intr)

1784 d. 10 okt. Dom 18. p. Trin. Stephan Tøstesens hustru Maren af Gundrup. (Intr)

1784 d. 28 nov. Dom 1ma Adv. Niels Mogensens hustru Anne Kirstine af Tranberg. (Intr)

1785 d. 31 mar. (Uden dato) Lars Madsens hustru Bodild af Gundrup. (Intr)

1785 d. 24 apr. Dom Cant. Niels Jensens hustru Maren Hansdatter af Aarre. (Intr)

1785 d. 01 maj. Dom Rog. Peder Nielsens hustru Kirsten af Jyllerup. (Intr)

1785 d. 08 maj. Dom Exaudi Niels Hansens hustru Anne af Gundrup. (Intr)

1785 d. 16 maj. Fer. 2da Pentec. Niels Pedersens hustru Bodild af Aarre. (Intr)

1785 d. 16 maj. Fer. 2da Pentec. it. Poul Jensens hustru Anne ibid. (Intr)

1785 d. 24 jul. Dom 9. p. Trin. Hans Moustsens kone Anne Marie af Aarre. (Intr)

1785 d. 25 nov. Hans Hansen Friis blev sognepræst her 1710. Nedstammer fra Vilsleff. Blev copuleret med mademoiselle Maren Hansdatter Paludan af Aal Præstegaard 1711 d. 3. Septbr som døde 1729 i Maji. Hans datter Anne er døbt 1713 d. 18 Januarii døde 1719. Hans søn Hans døbt 1714 d. 7. Nov. blev degn. Hans søn Hans Christian 1717 21 p. Trinit. blev præst. Hans søn Morten 1720 11 p. Trin. døde 1733. Aar 1728 er en guldsmedesvend Vendelboe copuleret med en Cecilie Hansdatter Friis af Grimstrup præstegaard, uden tvivl ovennævnte præstes søster. Ao. 1747 d. 8 Septbr. blev ovennævnte H. H. Friis, præsten her, begravet – da hans søn H. C. Friis en 4 uger før var bleven persones capellan for ham og siden d. 13. octbr samme aar blev sognepræst og faders successor indtil 1785. Deres eneste datter Maren døde i Varde et ….. før faderen. En anden søn af H. H. Friis ved navn H. Friis var degn her paa stedet som efterlod sig en datter der døde i Bekke Kroe hvor hun 2 gange var gift og en søn Morten gift og bosiddende i Nou i Jerne sogn og noch en søn H. H. Friis der var degn efter sin fader

og var gift med Maren ? af Tranberg. Deres børn: Hans H. Friis er gift og bosiddende i Aarre bye hvor faderen lever som selvejer af Annexgaarden som hans fader tilforen havde i fæste. Datteren Mette er gift i Bekke Kroe med sin fasters efterlevende enkemand. Anders beboer Annexgaarden efter sin fader.

1790 d. 31 okt. Dom. 22. p. Trinit. lod Lauvs Lund og hustru Anne Andersdatter en søn hiemmedøbe i overværelse af Jørgen Pedersens hustru saavelsom Niels Pedersen af Hans Friis og horts folk og kaldet Christen. Dets daab blev stadfæstet i kirken Dom. 24. p. Trinit. Faddere: Anders Andersens enke i Giettrup bar barnet. Iver Andersen af Tvilhoe, Laurs Andersen af Gietterup, Peder Pedersens hustru og Michel Pedersens pige Kirsten Nielsdatter.