Døbte 1654 – 1814

1655 d. 15 jul. Dominica 5 post Trinitatis (fra introductus ham) døbte dn. Snep. Situs H. Jon

Matzøn 2 børn i Aarøe Kircke. Den ene Matz Jensøns i Aarøe n. Ingeborg

1655 d. 15 jul. Dominica 5 post Trinitatis den anden Laustz Pedersøns i Aarøe n. Karen

1655 d. 14 nov. Den 14. 9bris Niels Nielsøns barn i Gunderup nom. Mette baptizata

1655 d. 16 dec. den 16. xbris Peder Povelsøns barn i Aarøe n. Hans baptizatu

1656 d. 06 feb. Fre. Litaniaz 6. Februarii Peder Hansøns barn i Aarøe n. Anders baptizaty

1656 d. 09 mar. Dnica Oculi Berethe Nielsdatters i Aarøe uæcte barn n. Niels. ….. …. fader

Jens Nielsøn …… ….. Tranberg

1656 d. 27 apr. Dnica Jubilate Christen Skonagers barn i Aarøe n. Mickel. (Døbt)

1656 d. 26 maj. Feria 2da Pentacostes Hans Andersøns barn i Jyllerup n. Peder. (Døbt)

1656 d. 24 jun. Die Joh. Baptista Hans Knudsøns barn i Gunderup n. Niels. (Døbt)

1656 d. 07 sep. Dnica 14. post Trinit. Matz Hansøns barn i Aarøe n. Niels. (Døbt)

1656 d. 12 okt. Dnica 19. post Trinit. Thomas Hansøns i Aarøe liden søn n. Jens. (Døbt)

1656 d. 26 okt. Dnica 21. post Trinitatis Anders Knudsøns barn i Aarøe n. Jep. (Døbt)

1656 d. 23 nov. Dnica 25. post Trinitatis Peder Christensøns barn i Aarøe n. Peder. Domi antca baptizatus publicis 3. ecclisic precibus Deo commendatus eft. (Døbt)

1657 d. 08 mar. Christen Andersøns i Gunderup liden datter nom. Bolde baptizata Dnica

Lætare, 8. Martii

1657 d. 18 mar. Peder Hansøns i Aarøe liden datter n. Maren baptizata Onsdagen efter Judica den 18 Martii

1657 d. 29 apr. Mickel Jørgensøns barn i Jyllerup n. Christen bapt. den 29. Aprilis som var den første aff de 3. Almindelige Bede dage

1657 d. 01 jun. Else Knudsdatters aff Gunderup uecte barn n. Anna bapt. den 1. Junii som

Christen Søffrensøn fød i Darum bleff udlagt fader til ved daaben

1657 d. 10 jun. Oluff Bertelsøns barn i Aarøe n. Bertil bapt. den 10. Junii aff min svoger H. Matz Søffrensøn i min fraværelse

1657 d. 14 jun. Jens Nielsøns barn i Tranberg n. Maren bapt. Dnica 3. post Trinit.

1657 d. 26 jul. Peder Ennevoldsøns barn i Jyllerup n. Ennevold bapt.

Dnica 9. post Trinit.

1658 d. 01 jan. Peder Christensøns barn i Aarøe nom. Peder Sepultus ipsis Calend. Januarii

1658 d. 14 mar. Anders Knudsøns barn i Aarøe n. Jep bapt. Dnica Oculi

1658 d. 28 mar. Niels Nielsøns barn i Gunderup n. Mette bapt. Dnica Judica

1658 d. 25 apr. Mickel Sørensøns drenge barn i Gunderup n. Hans Dnica Miscericordiæ

1658 d. 29 apr. En Svendske Qvartier Mesters barn døbte jeg i Stuen i Tranberg, bleff kaldit

Eljke den 29. Aprilis. Fick jeg til offer 5. Dr. 20. Sk.

1658 d. 12 maj. Hans Andersøns i Jyllerup Drengebarn n. Jens bapt. den 12. Maji

1658 d. 16 maj. Silius Jessøn i Gunderup hans Pige barn n. Maren bapt. Dnica Vocem jucutit.

1658 d. 02 jul. Peder Tonnisøns i Gunderup Pige barn n. Maren bapt. Die Visitationis Mariæ

1658 d. 01 aug. Hans Knudsøns barn i Gunderup n. Niels bapt. Dnica 8. post Trinit.

1658 d. 15 aug. Mickel Jyllerups barn n. Christen baptizaty Dnica 10. post Trinitatis

1659 d. 01 jan. Peder Christensøn i Aarøe nomine Sitzel den 1.

Januarii

1659 d. 30 jan. Niels Hiortis barn i Aare Dorothe Dnica Septuagesimæ

1659 d. 06 mar. Lauritz Petersøns barn i Aarø Thomas Dnica Oculi

1659 d. 13 mar. Jens Nielsøns barn i Tranberg n. Anna Dnica Lætare

1659 d. 31 mar. Niels Nielsøns barn i Gunderup n. Mette til Viritium

1659 d. 26 jul. Hans Clausøns barn af Aare n. Maren, baptizata Vardæ die 26. Julii

1660 d. 12 aug. Niels Jørgensøns (Minoris) i Aarøe pigebarn bapt. n. Johanne. 12. Aug.

1660 d. 09 sep. Peder Hansøns i Aarøe pigebarn bapt. n. Maren Dnica 12. post Trinit.

1660 d. 18 nov. Christen Pedersøns i Aarøe tvilling børn, Niels oc Anne bapt. Dnica 22. post Trinit. NB. Farlig sne førde mig den dag vild aff min Kircke vey, oc bleff ingen Predicken i Grimstrup k.1660 d. 18 nov. Christen Pedersøns i Aarøe tvilling børn, Niels oc Anne bapt. Dnica 22. post Trinit. NB. Farlig sne førde mig den dag vild aff min Kircke vey, oc bleff ingen Predicken i Grimstrup k.1661 d. 10 feb. Søren Hiortis barn i Aarøe n. Thomas. Dnica Septuages. (Døbt)

1661 d. 24 feb. Hans Nielsøns barn i Jyllerup n. Maren.

Dnica Qvinqvages. (Døbt)

1661 d. 27 feb. Niels Nielsøns barn i Gunderup n. Niels. Die 27. Febr. (Døbt)

1661 d. 06 mar. Hans Knudsøns barn i Gunderup n. Kirsten. 6. Martii (Døbt)

1661 d. 25 apr. Hans Knudsøns barn i Tranberg n. Knud den 25. Aprilis (Døbt)

1661 d. 06 okt. Peder Ennevoldsøns barn i Jyllerup n. Christen baptizatus. Dnica 17. post

Trinit.

1661 d. 20 okt. Silius Jessøn i Gunderup hans barn n. Jes bapt. Dnica 19. post Trinit.

1661 d. 08 dec. Niels Jørgensøns barn i Aare n. Maren bapt. Dnica 2. Adventus.

1662 d. 19 jan. Christen Pedersøns barn i Aarøe n. Peder Dnica 2. post Epiphan 19. Januarii.

1662 d. 19 jan. Matz Hansøns ibm. n. Margret Dnica 2. post Epiphan 19. Januarii

1662 d. 02 mar. Oluff Bertelsøns barn i Aarøe n. Bertel Dnica Oculi

1662 d. 07 jun. Hans Nielsøns barn i Jyllerup n. Anna bapt. i dn. andr. i Raffnsøe die 7. Junii

1662 d. 07 sep. Christen Christensøns barn i Jyllerup n. Christen bapt. 7. 7bris.

1662 d. 02 nov. Lauritz Pedersøns barn i Aarøe n. Johanne bapt.

Dnica 23. post Trinit.

1662 d. 07 dec. Niels Nielsøns barn i Gunderup n. Jep bapt. Dnica 2. Adventus

1663 d. 11 feb. Peder Hansøns barn i Aarøe n. Anders baptizaty Die Festo Evcha offico 11.Februarii

1663 d. 12 apr. Hans Knudsøns barn i Gunderup n. Knud baptizatus Palme Søndag

1663 d. 07 jun. Christen Andersøns barn i Aarøe n. Anna baptizata 1. Feria Pentecostes

1663 d. 08 jun. Niels Jørgensøns (minoris) i Aarøe hans barn bapt. n. Jørgen Feria 3. Pentecostes

1663 d. 25 feb. Anna Jørgensdatters aff Aarøe uecte barn n. Jørgen bapt. 25. Febr. til hvilcken blev ved daaben udlagt til barnefader Gregers Gregersøn tienendis paa Synderrijss

 

1663 d. 08 jul. Christen Pedersøns barn i Aare nom.

 

Anna bapt. 8. Julii

 

1663 d. 06 sep. Knud Sørensøns, nu verendis i Gunderup hans barn n. aff H. Matz i Øsse bapt. Dnica 12 post Trinitatis.

1663 d. 04 okt. Hans Knudsøns i Tranberg anden søn n. Peter bapt. Dnica 16. post Trinitati

1664 d. 03 jan. Søren Hiortis barn i Aarøe nomine Maren bapt. Dnica post Festum

Circumcisionis 3. Januarii

1664 d. 06 feb. Søren Lauritzøns barn i Aarøe nomine Maren bapt. Dnica Septuagesimæ

1664 d. 09 mar. Oluff Bertelsøns barn i Aarøe n. Mette baptizata 9. Martii

1664 d. 20 mar. Matz Hansøns i Aarøe n. Maren baptizata Dnica Lætare 20. Martii

1664 d. 23 mar. Niels Jørgensøns (majoris) i Aarøe n. Anna bapt. 23. Martii

1664 d. 01 maj. Christen Christensøns i Jyllerup Pigebarn n. Anna Dnica jubilate den 1. Maji

1664 d. 21 aug. Silius Jessøns barn i Gunderup noe. Gregers bapt. a Dn. Mattz Øsse Dnica 11. post Trinitatis den 21. Augusti

1664 d. 27 sep. Kirsten Hansdatter i Aare hendis uecte barn n. Hans bapt. den 27. Septembris, oc bleff til barn fader udlagt Peder Nielsøn, en ungkarl norden Skiern aa, som hafde besoffvit hende i Aare. Oc endog Jeg lod først Jordemoderen gaa nid til hende oc forhørr om den sandsynlig, oc siden aff Kircken udfrittede Christopher Michelsøn oc Oluff Bertelsøn til

hende med samme erinde, fick jeg dog ingen anden besked. Die ann. anni sceventis in confessione publ. bleff udlagt Hans Hansøn i Gunderup, som gierningen vedgick oc tog afløsning

1665 d. 29 jan. Peder Ennevoldsøns barn i Jyllerup bapt. Dnica Sexagesimæ n. Jens.

1665 d. 12 feb. Christen Touterup barn i Aarøe n. Appelon bapt. Dnica Invocavit

1665 d. 01 mar. Hans Knudsøns i Gunderup n. Kiersten bapt. 1. Martii

1665 d. 19 mar. Margret Christensdatter i Jyllerup hendis uecte barn n. Maren bapt. Dnica

Palmar. oc er ved daaben udlagt til barn fader Hans Matthissøn i Hyllersleff.

1665 d. 18 jun. Hans Knudsøn i Tranberg tredie søn n. Hans bapt. Dnica 4. post Trinit

1665 d. 12 jul. Povel Christensøns i Aarøe i Hans Knudsøns gadhus boendis n. Thomas bapt.

12. Julii1665 d. 27 aug. Kiersten Thomasis søster i Aarøe hendis uecte barn Mickel bapt. Dnica 14. post Trinit. oc er udlagt til barne fader ved daaben Thomas Clausøn en ungkarl aff Ring Giffve sogn.

1665 d. 29 okt. Niels Nielsøn i Gunderup n. Peder bapt.

Dnica 23. post Trinit.

 

1665 d. 30 dec. Hans Nielsøn i Jyllerup n. Hans bapt. die 5. Stephani

 

1666 d. 11 feb. Søren Lauritzøns barn i Aare n. Anna baptizata Dnica Septuag. den 11. Febr.

1666 d. 28 mar. Oluff Bertelsøns barn i Aarøe n. Claus bapt. Onsdagen den 28. Martii

1666 d. 01 apr. Thyge Jensøns barn i Gunderup n. Jens bapt. Dnica Judica 1. Aprilis

1666 d. 13 maj. Niels Jørgensøns i Aarøe Tvelli Thomas oc Niels Dnica Cantata 13. Maji

1666 d. 13 maj. Niels Jørgensøns i Aarøe Tvelli Thomas oc Niels Dnica Cantata 13. Maji

1666 d. 24 jun. Christen Christensøns barn i Jyllerup n. Maren die Joh. Baptista bapt.

1666 d. 12 aug. Niels Jørgensøns (Majori) barn i Aarøe n. Jørgen Dnica 9. post Trin. 12. Aug

1666 d. 16 sep. Silius Jessøns barn i Gunderup n. Jep Dnica 14. post Trin. 16. 7bris

1666 d. 14 nov. Mickel Skreders i Aare tvillinge n. Søren, Lauritz 14. Novemb

1666 d. 26 dec. Matz Hansøns barn i Aare n. Liene bapt. anden Juledag

1666 d. 18 dec. Christen Touterups Inddøbte tvillinger Niels, Christen bapt. 18. xbris

1666 d. 18 dec. Christen Touterups Inddøbte tvillinger Niels, Christen bapt. 18. xbris

1667 d. 03 feb. Jes Christensøns barn i Aarøe n. Christen bapt. Dnica 7tuagesimæ 3. Febr.

1667 d. 10 mar. Søren Hiortis barn i Aarøe n. Johanne Dnica Oculi 10. Martii

1667 d. 17 mar. Hans Nielsøns barn i Jyllerup n. Ingeborg Dnica Lætare 17. Martii

1667 d. 16 maj. Hans Knudsøns barn i Tranberg n. Peder bapt. Feria Ascens. Om. 16. Maji

1667 d. 26 dec. Mickel Skreders barn i Aarøe bapt. anden Juledag n. Anna

1668 d. 02 feb. Tyge Jensøns barn i Gunderup n. Mickel bapt. Feria Purisicationis

1668 d. 01 mar. Claus Hansøns barn i Aarøe n. Anna Dnica Lætare 1. Martij

1668 d. 24 mar. Christen Christensøns barn i Jyllerup n. Inne Feria 3. Pascatis 24. Martii

1668 d. 25 mar. Lauritz Pedersøns barn i Aarøe n. Thomas 25. Martii

1668 d. 25 mar. Povel Christensøns ibm. hans pige barn Maren eodem die

1668 d. 08 apr. Søren Lauritzøns barn i Aarøe n. Lauritz die Litan. 8. April

1668 d. 21 jun. Christen Touterups barn i Aare n. Ingeborg Dnica 5. post Trinit. 21. Junii

1668 d. 02 aug. Silass Jessøns barn i Gunderup n. Maren Dnicaq 11. post Trinit. 2. Aug

1668 d. 09 aug. Madtz Hansøns barn i Aarøe n. Maren Dnica 12 post Trin. 9. Aug.

1668 d. 16 aug. Niels Jørgensøns (Minoris) barn i Aarøe n. Maren Dnica 13. post Trinit. 16. Aug.

1668 d. 28 aug. Christen Sørensøns barn i Gunderup n. Søren Dnica 14. post Trinit. 28. Aug.

1669 d. 12 apr. Peder Ennevoldsøns barn i Jyllerup n. Maren bapt. feria 2. Pascatis

1669 d. 25 apr. Niels Jørgensøn (Majoris) i Aarøe hans barn n. Dorothe bapt. Dnica

Miscericord.

1669 d. 31 maj. Søren Lauritzøns barn i Aarøe n. Lauritz bapt. feria 2. Pentecostes

1669 d. 20 maj. Hans Knudsøns i Tranberg liden datter n. Anna bapt. Dnica 2. post Trinit. den

20. Maji ved H. Madtz i Øsse

1669 d. 15 aug. Oluff Bertelsøns barn i Aarøe Hans bapt. Dnica 10. a Trinit. 15. Aug.

1669 d. 19 sep. Jes Christensøns i Aarøe tvillinge børn Anders, Maren bapt. Dnica 15. post

Trinit. 19. 7bris

1669 d. 19 sep. Jes Christensøns i Aarøe tvillinge børn Anders, Maren bapt. Dnica 15. post

Trinit. 19. 7bris

1670 d. 13 feb. Povl Christensøns barn i Aare n. Maren bapt. Dnica Esto. 13. Febr.

1670 d. 13 apr. Christen Touterups barn i Aarøe n. Maren bap. die lit. 13. Aprilis

1670 d. 07 mar. Hans Hansøns barn i Gunderup n. Hans bapt. Dnica Oculi 7. Martii

1670 d. 07 aug. Søren Hiortis barn i Aarøe n. Peder bapt. Dnica 10. post Trinit. 7. Aug.

1670 d. 18 sep. Christen Pedersøns barn i Aarøe n. Peder bapt. Dnica 16. post Trinit. 18.

7bris.

1670 d. 26 okt. Christen Christensøns barn i Jyllerup n. Madtz Dnica 20. post Trinit. die 26.

8bris.

1670 d. 07 dec. Mickel Skreders barn i Aarøe n. Birrithe bapt. 7. Decemb.

1670 d. 13 dec. Tyge Jensøns barn i Gunderup n. Hans bapt.

Dnica 3. Adventus 13. Decemb.

1671 d. 15 jan. Peder Ennevoldsøns barn i Jyllerup n. Maren bapt. Dnica 2. post Epiph. 15. Jan.

 

1671 d. 15 jan. Clemmends barn ibm. n. Anne eodem die

 

1671 d. 22 jan. Niels Jørgensøns barn i Aare n. Dorothe bapt. Dnica 3. post Epiphan 22. Jan

1671 d. 18 jun. Hans Knudsøns barn i Tranberg n. Marie bapt. Dnica Trinit. 18 Junii

1671 d. 03 dec. Niels Jørgensøns barn i Aare n. Lauritz Dnica 1. Adventus 3. xbris.

1672 d. 28 feb. Oluff Bertelsøns barn i Aarøe n. Karen bapt. Onsdagen i Faste 28. Febr.

1672 d. 25 mar. Christen Touterups barn i Aarøe nomine Niels bapt. feria Annuncianus S. (statie ei tempio ) mortus et.

1672 d. 19 maj. Hans Villatzøns barn i Aarøe n. Anna bapt. Dnica Exaudi 19. Maji

1672 d. 27 aug. Silæ Jessøns tvillinge drengebørn, den ene n. Anders, den 2. navnløs 27. Augusti (Begr)

1672 d. 27 aug. Silæ Jessøns tvillinge drengebørn, den ene n. Anders, den 2. navnløs 27. Augusti (Begr)

1673 d. 01 jan. Tyge Jensøns barn i Gunderup n. Ingeborg bapt. feria novi anni

1673 d. 19 mar. Povel Christensøns barn i Aarøe n. Karen bapt. 19. Martii

1673 d. 23 mar. Søren Lauritzøns barn i Aare n. Povel bapt. Dnica Palmarium 23. Martii

1673 d. 11 maj. Christen Pedersøns barn i Aare n. Hans Dnica Exauti 11. Maji

1673 d. 08 sep. Niels Andersøns i Jyllerup verendis hans barn n. Dorothe bapt. Dnica 15. post

Trinit. 8. 7bris.

1673 d. 21 sep. Søren Jensøn i Aare i det ny Ecteskab barn n. Peder bapt.

Dnica 17. post

Trinit.

1673 d. 28 sep. Niels Hiortis barn i Aare n. Dorothe bapt. Dnica 18.post Trinit. 28. 7bris.

1673 d. 05 okt. Hans Aaris barn i Gunderup n. Ingvor bapt. Dnica 19. post Trinit. af H. Anders i Raffnsøe

1673 d. 07 dec. Hans Knudsøns barn i Tranberg n. Mette oc Silass Jessøns i Gunderup n. Inne baptizatæ Dnica 2. Adv. 7. xbris.

1673 d. 07 dec. Hans Knudsøns barn i Tranberg n. Mette oc Silass Jessøns i Gunderup n. Inne baptizatæ Dnica 2. Adv. 7. xbris.

1674 d. 11 mar. Christen Christensøns barn i Jyllerup n. Eline bapt. 11. Martii

1674 d. 20 apr. Maren Jensdatter i Gunderup uecte barn n. Oluff bapt. 20. April. Udlagt til barnefader efter daaben Niels Ottesøn fød i Skoubylling

1674 d. 17 maj. Hans Nielsøns barn i Jyll. n. Hans bapt. Dnica Cantate die 17. Maji

1675 d. 10 mar. Oluff Bertelsøns barn i Aare n. Appelon bapt. 10. Martii

1675 d. 18 apr. Christen Christensøns barn i Jyllerup n. Maren bapt. Dnica Misericord. 18. April

1675 d. 30 maj. Peder Ennevoldsøns barn i Jyllerup n. Karen bapt. Dnica Trinit. 30. Maji

1675 d. 11 jul. Mickel Sørensøns barn i Aare n. Søren bapt. Dnica 6. a Trinit. 11. Julii

1675 d. 25 jul. Bendit Nielsøns barn i Gunderup n. Else bapt. Dnica 8. a Trinit. 25 Julii

1676 d. 02 jan. Christen Toffterups barn i Aare bapt. n. Niels Søndagen efter Nytårsdag.

1676 d. 23 jan. Hans Knudsøns barn i Tranberg n. Niels bapt. Dnica Sept. 23. Januarii

1676 d. 23 jan. Tyge Jensøns barn i Gunderup n. Christen (licte) Dnica Septuages. (Døbt)

1676 d. 30 jan. Hans Nielsøns barn i Jyllerup n. Ester Dnica Sexages. 30. Januarii

1676 d. 13 feb. Søren Lauritzøns barn i Aare n. Else Dnica Invocavit 13. Febr.

1676 d. 27 mar. Hans Aaris barn i Gunderup n. Kierstin feria 2da Pascatis 27. Martii

1676 d. 23 apr. Niels Jørgensøns (Minorii) i Aare barn n. Anna bapt. Dnica Cantate. Adsis

Christe mihi sic fremat S. Orcis S. Orcus

1677 d. 29 apr. Claus Hansøns barn i Aare n. Anna bapt. Dnica Miser. 29. April

1677 d. 04 jul. Oluff Pedersøns barn i Aare n. Eline bapt. 4. Julii

1677 d. 12 aug. Mickel Sørensøns barn i Aare n. Kiersten bapt. Dnica 9. a Trinit. 12. Aug.

1677 d. 17 nov. Hans Hansøns barn i Jyllerup n. Hans bapt. Dnica 23. a Trinit. d. 17. 9bris.

1677 d. 09 dec. Søren Hiortis barn i Aare n. Karen Dnica 2ta Adventis. (I margenen er navnet skrevet Lene eller Anna)

1677 d. 23 dec.

Silass Jessøns barn i Gunderup n. Jep Dnica 4te Adventus

1678 d. 28 apr. Hans Knudsøns barn i Tranberg n. Hans bapt. Dnica Cantate 28. April

1678 d. 23 jul. Christen Pedersøns barn i Aarøe n. Peder bapt. Dnica 4. post Trinit. 23 Julii

1678 d. 20 jul. Knud Jepsøns barn i Aarøe n. Christen demi bapt. obsuifirmitatem 20. Julii

1678 d. 11 aug. Niels Madtzøns barn i Jyllerup n. Mette bapt. Dnica 11. post Trinit die 11. Augusti

1678 d. 26 dec. Niels Hiortis barn i Aarøe n. Maren bapt. feria toe Natal.

1678 d. 27 dec. Christen Christensøns i Jyllerup n. Johanne bapt. feria 3tia Natalitiozum

1678 d. 22 okt. Hans Hansøns i Gunderup hans barn n. Karen bapt. Dnica 22. post Trinit. 22.

 

8bris

 

1679 d. 09 jun. Hans Nielsøns barn i Jyllerup n. Dorothe feria 2ta Pentacost. (Døbt)

1679 d. 06 aug. Madtz Sørensøns barn i Gunderup die Mercurii 6. Augusti n. Søren (Døbt)

1679 d. 23 aug. Benditz Nielsøns i Gunderup n. Niels Dnica 10. a Trinit. 23. Aug. (Døbt)

1679 d. 12 okt. Anders Jessøns barn i Aarøe n. Peder bapt. Dnica 17. a Trinit.

1679 d. 30 nov. Knud Jepsøns barn i Gunderup n. Anna bapt. Dnica 1. Adventus

1679 d. 07 dec. Oluff Pedersøns barn i Aarøe n. Maren bapt. Dnica 2. Adventus

1680 d. 01 feb. Jens Sørensøns barn i Aarøe n. Ester bapt. Dnica 4. post Epiph.

1680 d. 02 maj. Mickel Skreders barn i Aarøe n. Lauritz bapt. Dnica Jubilate

1680 d. 17 okt. Claus Hansøns barn i Aarøe n. Hans bapt. Dnica 19. post Trinit.

1680 d. 19 dec. Hans Hansøns barn i Jyllerup n. Else bapt. Dnica 4. Adventus

1681 d. 13 mar. Christen Paaskis barn i Aarøe n. Birrethe bapt. Dnica Lætare d. 13. Martii

1681 d. 16 mar. Niels Jørgensøns (Minoris) barn i Aarøe n. Jørgen bapt. 16. Martii

1681 d. 05 jun. Iben Lauritzøns barn i Gunderup n. Mickel bapt. Dnica 1. post Trinit. 5. Junii

1681 d. 19 jun. Hans Aaris barn i Gunderup n. Terchel bapt. Dnica 3. a Trinit. 19. Junii

1681 d. 18 jul. Hans Nielsøns barn i Jyllerup n. Niels bapt. Dnica 7. a Trinit 18. Julii

1681 d. 18 sep. Bunde Nielsøns barn i Gunderup n. Peder bapt. Dnica 16. Trinit.. den 18. Septemb.

1681 d. 18 okt. Jørgen Qvistis (Eqvitis) barn i Gunderup (indprent) n. Martha bapt. Dnica 18. Trinit. 18. Octobr.

1681 d. 16 okt. Madtz Sørensøns barn i Gunderup n. Hans bapt. Dnica 20. Trinit. den 16. Octobris

1682 d. 22 jan. Hans Knudsøns barn i Tranberg n. Jørgen domi bapt. 22. Jan. posten Ecctas cxtitity Dnica Invocavit cum introduceret mater

1682 d. 26 mar. Jørgen Nielsøns barn i Aarøe n. Anne bapt. Dnica Lætare 26. Martii

1682 d. 30 apr. Knud Jepsøns barn i Gunderup n. Johanne bapt. Dnica Miscericordia

1682 d. 17 maj. Maren Hansdatters aff Jyllerup uecte barn n. Hans bapt. 17. Maji. Frantz

Hermansøn hafde vedkiendt sig at vere dets fader

1682 d. 28 maj. Niels Sørensøns barn i Jyllerup n. Peder bapt. Dnica Exaudi 28. Maji

1682 d. 06 aug. Anders Jessøns barn i Aarøe n. Maren bapt. Dnica 8. post Trinit. 6. Aug.

1682 d. 01 okt. Johan Konnings barn i Gunderup n. Hans Karl bapt. Dnica 16 a. Trinit. 1. Octobris

1682 d. 19 nov. Jens Jepsøns barn i Gunderup Ingeborg bapt. Dnica 23. post Trinit.

1683 d. 21 jan. Jens Sørensøns barn i Aarøe n. Elline bapt. Dnica 3. post Epiphan. 21. Jan.

1683 d. 14 feb. Mickel Sørensøns barn i Aarøe n. Johanne bapt. 14. Febr.

1683 d. 04 mar. Jes Silæsøns barn i Gunderup n. Anna bapt. Dnica Reminiscere d. 4. Martii

1683 d. 10 jun. Anne Hansdatters af Gunderup uecte barn n. Niels bapt. Dnica 1. a Trinit. 10. Junii. Ved daaben bleff udlagt til fader en Corporal n. Niels Mogensøn. in publ. confess. i den joten

1683 d. 22 jul. Niels Nielsøns barn i Gunderup n. Hans bapt. Dnica 7. post Trinit. 22. Julii

1684 d. 28 mar. Silæ Povelsøns barn i Aarøe n. Povel bapt. Langfredag d. 28. Martii

1684 d. 20 jun. Hr. Leutenantz Nerendorpsis datter n. Christentze bapt. 20. Junii i Tranberg

1684 d. 06 jul. Christen Paaskis barn i Aare n. Maren den 6. Søndag effter Trinit. (Døbt)

1684 d. 27 jul. Jørgen Nielsøns barn i Aarøe n. Dorothe bapt. den 9. Søndag efter Trinit.

1684 d. 10 aug. Niels Nielsøns barn i Gunderup n. Niels bapt. Dnica XI post Trinit.

1684 d. 24 aug. Bendit Nielsøns barn i Gunderup n. Kierstin bapt. Dnica 13. a Trinit.

1684 d. 19 okt. Jess Silæsøns barn i Gunderup n. Niels bapt. Dnica 21. a Trinit.

1684 d. 21 dec. Knud (Skreders) barn i Gunderup Christen bapt. Dom. 4. Adv.

1685 d. 22 feb. Jens Sørensens datter i Aarre n. Elline bapt. Dom. Sexages.

1685 d. 05 apr. Iben Lauritzens datter i Gunderup n. Anne bapt. Dom. Judica

1685 d. 16 apr. Peder Toffterups datter i Aar Appelone bapt. d. 16. Aprilis

1685 d. 17 apr. Ennevold Jessens søn n. Hans bapt. d. 17. Aprilis

1685 d. 12 maj. Claus Hansens søn i Aarre n. Oluf bapt. die 12. Maji

1685 d. 09 aug. Niels Nielsen den yngris datter i Gunderup n. Dorothe bapt. Dom. 8. post

Trin.

1686 d. 04 apr. d. 4. Aprilis Niels Madsens søn i Aarre Oluff. Doed. (Døbt)

1686 d. 06 apr. d. 6. Aprilis Peder Mortensens søn i Aarre Niels. (Døbt)

1686 d. 06 maj. d. 6. Maj Niels Jacobsens datter i Jyllerup Maren. Faddere: Christen Sørensen i Gunderup och Niels Pedersen i Jyllerup. Christen Christensens, Hans Hansens och Niels Sørensens hustruer ibid.

1686 d. 25 jul. d. 25 Julii Mickel Skreders søn i Aarre Jacob. Døde kort derefter. (Døbt)

1686 d. 01 aug. d. 1. Aug. Anders Jessens søn i Aarre Anders. Faddere: Hans Omme och Silas Povelsøn aff Gunderup, Mickel Mickelsen i Aarre, Anne Toffterup och Peder Toffterups hustru ibid.

1686 d. 17 sep. d. 17. Sept. Enevold Jessens søn i Aarre Anders. Faddere: Søren Lauritzen, Niels Pedersen och Niels Mickelsen, Peder Toffterups hustru och Jep Michelsens datter i Aarre.

1686 d. 29 sep. d. 26.

Sept. Jacob Christensen, (Galthoe) Søren. Faddere: Anders Jessen och

Søren Hiortis søn, Jens (Tinstøbers, Jes Nielsen) och Jep Michelsens datter.

1686 d. 05 dec. d. 5. Dec. Hans Nielsens datter af Gunderup Kiersten. Faddere: (Oluff

Pedersen och Mickel Mickelsen, …. ….stensens och Niels ……. hustru i Gunderup och ….. ….. …… …….)

1686 d. 27 nov. d. 27 Nov. Thor Christensens datter aff Gunderup Johanne. Faddere: (….. ….. Silatsens Rytter Søren Andersens hustru, Tyggis kone och Hans Knudsens datter)

1687 d. 06 feb. d. 6. Febr. Christen Pedersøns barn i Aarre Niels. (Døbt)

1687 d. 03 apr. d. 3. April Jes Silasens datter i Gunderup Anne. Faddere: Mas Povelsen, Nielsen, Anne Silatkone, Anne Christensdatter, Frans Knudsens l. datter.

1687 d. 08 maj. d. 8. Maji Silas Povelsens søn n. Niels. Fad: Hans Knudsens søn i Tranberg, Jes och Gregers Silassønner, Jens Sørensens hustru, Lauritz Hiortis datter.

1687 d. 22 maj. d. 22. Maji Bennit Nielsens søn i Gunderup n. Anders. Fad: Hans Knudsens

Tranberg hustru, søn, datter, Mickel Skreder, Christen Sørensens søn.

1687 d. 19 jun. d. 19. Juni Niels Nielsens datter i Gunderup Maren. Fad: Las Nielsen oc Jep

Nielsen oc Søren Oddesteds hustru, Hans Knudsens datter och Tyggis hustru.

1687 d. 26 jun. d. 26 Juni Knud Jepsens datter i Gunderup n. Apelone. Fad: Niels Nielsen och

Jep Nielsen och Søren Oddesteds hustru, Silas Povelsens hustru och Hans Knudsens datter.

1687 d. 02 okt. d. 2. Oct. Peder Toffterups søn Mads. Fad: Mickel Skreder, Anders Jessen, Søren Hiortis søn, Maren Oluffs och Anne Toffterup.

1687 d. 13 nov. d. 13. Nov. Anders Jessens søn i Aarre Anders. Fad: Elisabeth Andersdatter och Silas Povelsens hustru. R: Oluffs och Las och Mickel Skreder.

1687 d. 27 nov. d. 27. Nov. Jacob Galthoes datter Kiersten.

Fad: R: Søren och Las, Silas

Povelsens hustru, Hans Knudsens och Jens Tinstøbers datter.

1687 d. 04 dec. d. 4. Dec. Niels Madsens søn i Aarre Mads. Fad: Oluff Pedersen, Mickel

Skreder, Hans Hansen Tranberg, Knud Møllers hustru och Madsis (datter).

1688 d. 08 jan. bapt. d. 8. Janv. Thor Christensens søn i Gunderup Christen. Fad: Silas

Povelsen, Knud Skreder, Niels Nielsen och ….. Silæsens hustru och (Jacob Knudsens) datter.

1688 d. 29 jan. d. 29. Janv. Mickel Skreders datter i Aarre Birgethe. Fad: Anders Jessen, Jens

Jensen oc Christen Pedersens hustru, Oluff Pedersens hustru, Niels Hiortis datter.

1688 d. 11 feb. d. 11. Febr. Mads Sørensens søn i Gunderup n. Niels. Fad: Oluff Pedersen, Niels N. Sen., Jørgen Knudsens søn i Rovst, Søren Oddesteds hustru och Hans Knudsens datter i Gunderup.

1688 d. 26 aug. d. 26. (Aug?) Jes Sørensens datter i Aarre Maren. Fad: Niels Nielsen och Lauritz Hiortis søn, Peder Mortensens hustru, Hans Ommes hustru och Søren Hiortis datter.  1688 d. 30 sep. d. 30. Sept. Christen Pedersens datter i Aarre n. Kiersten. Fad: Niels Nielsen Jun. och Iben Lauritzen i Gunderup, Mickel Skreders hustru, Peder Nielsens hustru och Hans Knudsens datter i Gunderup.1688 d. 22 okt. d. 22. Oct. Niels Nielsens søn i Gunderup n. Niels. Fad: Niels Nielsen, Hans Ommis och Gregers Silassen, Jes Silassens hustru och Hans Knudsens datter.  1688 d. 29 apr. d. 29. Aprilis Kiersten Christensdatter aff Aarre hendis slegfred barn n. Hans. Morten Sørensen ved Vejrup Kircke bleff udlagt til barnefader, da bleff hun och absolverit. Fad: Niels Povelsen aff Jyllerup, Christen Pedersen och Jes Tinstøbers hustru.

1689 d. 17 feb. d. 17. Febr. Jørgen Nielsens søn i Aarre n. Hans. Fad: Peder Nielsens hustru, Jørgens søster, Anders Jessens hustru, Jep Nielsen i Gunderup, Christen Sørensens søn och Søren Lauritzøn.

1689 d. 07 apr. d. 7. Apr. Jens Jensens barn i Gunderup n. Kiersten. F: Jes Silæssen, Niels

Nielsen, Hans Knudsens søn, Ibens kone och Tyggis datter.

1689 d. 20 maj.

Fer. 2. Pent. Iben Lauritzøns barn i Gunderup n. Lauritz. Fad: Christen

Sørensen, Hans Hansen, Hans Knudsens søn, Tyggis hustru och Hans Knudsens datter.

1689 d. 11 aug. Dom. 11. Trin. Jess Silassens søn Silas. Fad: Lauritz Rytter, Jørgens Silassen och Søren Christensen, Thor Christensens hustru och Hans Knudsens datter.

1689 d. 01 dec. Dom. 1. Adv. Jep Smeds barn i Gunderup n. Peder. Fad: Christen Pedersens hustru och Tyggis hustru, Christen Sørensen, Niels Nielsen Jun., Lauritz Rytter.

1689 d. 01 dec. Samme dag Niels Madsens ene tvillingsøn i Orre n. Oluf. Fad: Peder Nielsens hustru, Oluff Bertelsens datter, Jep Michelsen, Niels Hiort, Knud Hansen.

1689 d. 22 dec. Dom. 4. Adv. Knud Skreders barn i Gunderup n. Jep. Fad: Sl. Christen Trompeters datter maren och hans hustru, Jes Silassen, Madsis qvinde och Niels Knudsen af Rovst.

1690 d. 12 jan. Dom. 1. post Epiph. Jacob Galthoes søn Jens. Fad: Rytter Lauritz Rasmussen, Silas Povelsen, Peder Toffterup, Peder Nielsens hustru och Jacobs syster Anne.

1690 d. 23 feb. Dom. Sexag. Silas Povelsens datter Birgete. Fad: Oluff Pedersen, Anders Jessen, Søren Lauritzens hustru, Niels Pedersens festemøe i Jyllerup och Jep Michelsens datter.

1690 d. 06 apr. Dom. Judica Niels Nielsen Jun. barn i Gunderup n. Kiersten. Fad: Hans

Ommis hustru i ….., Silas Jepsen hustru, Jep Michelsens datter, Christen Sørensen och hustru.

1690 d. 09 maj. d. 9. Maij Trompetter Johan Copi i Tranberg hans datter Anne Cathrine. Fad: Min kiereste, Oluff Pedersens hustru, Niels Nielsens datter i Rovst, Niels Jørgensen i Hel, Trompetter Hendrich, Hans Hansen i Tranberg.

1690 d. 10 aug. Dom. 8. post Trin. Peder Toffterups barn Christen. Fad: Christen Pedersens hustru, Peders syster Anne aff Tranberg, Silas Povelsen, Oluff Pedersens søn, Oluff Bertelsens søn

1690 d. 19 okt. Dom. 18. post Trin. Anne Pedersdatters uecte barn i Aarre n. Peder. Bleff udlagt til barnefader Rytter Lauritz Rasmussen. Faddere: Søren Lauritzens hustru, Peder Toffterup, Oluff Pedersens søn. Moderen bleff publ. absolveret effter lige bekiendelse Dom.

15. post Trinit.

1690 d. 07 dec. Dom. 2. Adv. Mickel Skreders søn i Orre n. Peder. Fad: Oluff Pedersen, Niels

Michelsen, Tomas Sørensen, Jens Sørensens hustru och Anne Christensdatter aff Jyllerup.

1690 d. 21 dec. Dom. 4. Adv. Christen Pedersens barn i Orre Jep. Fad: Peder Toffterup, Niels

Jørgensens søn, Oluff Pedersens søn, Silas Jessens hustru och Anne aff Tranberg.

1691 d. 01 jan. (Uden dato) Rytter Hans Povelsens datter n. Kiersten. Fad: Trompetter Johans hustru, Hans Ommis hustru i Gunderup Mette, aff Tranberg Vagtmester Søren, Rytter .esveds, Niels Nielsen Jun. aff Gunderup.

1691 d. 18 mar. d. 18. Martii Jes Silassen søn n. Silas. Fad: Niels Nielsen Jun. hustru och

Silassis datter i Gunderup, Hans Omme, Gregers Silassen ibid. och Oluf Povelsen.

1691 d. 14 apr. Fer. 3tia Pasch.

Jørgen Nielsens barn i Orre n. Dorothe. Faddere: Niels

Jørgensen, Peder Hiort, Anders Jessen, Peder Nielsens hustru, Christen Toffterups datter.

1691 d. 26 apr. Dom. Miscericordia Iben Lauritzens datter i Gunderup n. Else. Faddere: Niels Nielsen Jun. hustru i Gunderup, Tyge Jensens datter och Silas Jessens datter, Jep Smed och Peder Pedersen i Gunderup.1691 d. 23 aug. Dom. 11. post Trin. Anders Jessens datter i Orre n. Anne. Fad: Karen Andersdatter, Maren Oluffs, Lauritz Hiortis datter, Peder Toffterup, Oluff Bertelsens søn.  1691 d. 02 aug. Dom 8. post. Trin. Jens Sørensens datter i Orre Anne. (Døbt)

1691 d. 20 sep. Dom. 15. post Trin. Niels Nielsen Jun. hans barn n. Hans. Fad: Min kiæriste, Hans Tudis datter, Rasmus Rytter.

1691 d. 01 nov. Dom. 21. post Trin. Niels Pedersens barn i Jyllerup n. (Hans). Fad: Silassis hustru.

1691 d. 01 nov. Samme dag Peder Nielsen Veffvers barn n. Birgite. Fad:

1691 d. 20 dec. Dom. 4. Adv. Maren Christensdatter i Jyllerup hendis uecte barn Elline. Bleff udlagt til barnefader Christen Andersen nu tiendendis i Brøndum Præstegaard. Faddere: Hans Hansen i Jyllerup, Niels Sørensens hustru och Anne Christensdatter ibid.

1692 d. 28 feb. Dom. Oculi Tonnes Hiortis søn i Orre Peder. Fad: Jep Mickelsen, Jens

Sørensen, Niels Mickelsen, Mickel Skreders hustru, Niels Hiortis datter.

1692 d. 09 mar. d. 9. Martii Niels Nielsens barn i Orre Hans. Fad: Anders Jessens hustru, Mickel Skreders hustru, Peder Lassen, Niels Mickelsen och Oluff Pedersens søn.

1692 d. 17 apr. d. 17. Apr. Knud Skreders barn i Gunderup Margret. (Døbt)

1692 d. 10 jul. Dom. 7. post Trin. Jep Smeds barn i Gunderup Villatz. Faddere: Niels Nielsen

Jun., Christen Sørensens H., Tyggis hustru, Hans Ommis hustru, Hans Knudsens datter.

1692 d. 18 sep. Dom. 17. post Trin. Mads Sørensens barn i Gunderup Jørgen. Faddere: Hans Ommis hustru, Anne Hansdatter aff Tranberg, Peder Trane, Iben Lauritzen, Christen Sørensen.

1693 d. 22 jan. (Dom. 3. post Epiph.) Niels Nielsen Jun. i Gunderup hans søn Jep. Faddere: (Jens Burskov), Hans Ommis hustru, Hans Hansens datter, Gregers Silassen, Søren Christensen.

1693 d. 17 apr. Fer. 2da Pasc. Peder Nielsens søn i Orre n. Niels. Faddere: min kiereste, Oluff

Pedersens datter, Peder …., Jep Rytter, Christen N., Peder Hiort.

1693 d. 21 maj. Dom. Rogate Christen Pedersens søn i Orre Peder. Faddere: Anders Jessen, Peder Toffterup, Peder Oluffsen, Jens Sørensens hustru, Christen Toffterups datter.

1693 d. 21 maj. Eodem die Hans Nielsens datter nuverendis i Tranberg n. Karen. Faddere: Peder Orre och Mickel Thomsen, Mockel Skreders hustru, Anne Hansdatter i Tranberg och Mickel Skreders datter.

1693 d. 05 jun. Fer. 2da Pent. Gregers Sillassens barn i Gunderup n. Anne. F: Jep Silassen, Morten i Øsse och hans hustru, Johanne Hansdatter aff Grimstrup och Hans Knudsens datter af Gunderup.

1693 d. 30 jul. Dom. 7. post Trin. Jacob Galthoes søn Søren. Faddere: Anders Jessen, Tonnes

Hiort och Christen Pedersens søn Niels, Christen Pedersens hustru och Oluff Pedersens datter.

1693 d. 24 sep. Dom. 15. post Trin. Peder Toffterups datter i Orre Anne. Faddere: Christen Pedersen, Tonnis Hiort och Lauritz Hiortis søn, Peder Toffterups 2. systre Anne och Ingeborg.

1693 d. 29 sep. Festo Michaelis Michel Skreders barn i Orre n. Hans. Faddere: Anders Jessen, Peder Hiort, Christen Pedersens søn, Thomas Hiortis hustru, Christen Toffterups datter.

1694 d. 07 jan. Dom. 1. post Epiph. Thor Christensens datter i Gunderup n. Johanne. Fad: min kiereste, Jørgen Silassens datter, Niels Hiortis datter i Orre, Thors svoger i Biltoft och Jes Silassen.

1694 d. 31 maj. (Uden dato) Iben Lauritzens barn i Gunderup n. Maren. Faddere: Maren

Gregerskone, Elins Oluffsdatter, Maren Christensdatter, Søren Hiort, Hans Oluffsen.

1694 d. 24 jun. Festo Joh. Bapt.

Niels Pedersens søn i Jyllerup n. Peder. Faddere: Christen

Christensens hustru, (Mette Christensd., Niels Sørensen, Jørgen Nielsen och Søren Hansen).

1694 d. 24 jun. Eodem die Jes Silassens datter i Gunderup n. Fad: Elisabet Andersdatter.

1694 d. 22 jul. Dom. 7. post Trin. Tomas Hiortis søn i Orre n. Søren. Faddere: Palle Feldbereders hustru aff Varde, Christen Pedersens hustru i Orre, Peder Toffterup, Niels Jørgensen Hiort och Jens Sørensens søn.

1694 d. 29 jul. Dom. 8. post Trin. Niels Nielsen den yngre hans barn i Gunderup n. Margrete. Faddere: Rytterens hustru och H. Rytter i Gunderup, Hans Knudsens datter i Gunderup, Oluff Pedersens datter i Orre, Søren Christensen i Gunderup.

1694 d. 26 aug. Dom. 12. post Trin. Niels Madsens barn i Orre n. Anne. Faddere: Peder Mortensen, Jacob Galthoe, Søren Lauritzens hustru, Christen Toffterups datter och Oluff (Mortensens datter i Varde).

1694 d. 23 sep. Dom. 16. post Trin. Rytter Søren ? datter i Orre n. Christine Marie. Faddere: Christen Pedersens hustru, Oluff Pedersens och Christen Toffterups døtre, Mickel Skreder og Christen Pedersens søn.

1694 d. 25 dec. Fer. 1. Nat. Ch. Anders Jessens barn i Orre Hans. Som strax dereffter døde.

1694 d. 23 sep. Dom. 16. post Trin. Jens Sørensens datter i Orre n. Boel. Faddere: Thomas

Hiortis hustru, Peder Mortensen och Niels stifdøtre, Peder Toffterup och Jørgen Nielsen.

1694 d. 31 dec. (Ulæselig dato) Maren Povelsdatters uecte …. …. …. n. Else. Udlagt til barnefader (Jon Jensen) i Jyllerup. Faddere: Niels ….., Ingeborg Hansdatter, Christen Christensen.

1695 d. 03 mar. Dom. Lætare Peder Hansens barn i Tranberg n. Hans. Faddere: Hans Hansen

Tr., Niels Helle och Peder Lauritzens søn i Asstrup, Bolde aff (Sekier), Knud Hansens hustru i Foborg och Nielsis i Rovst.

1695 d. 25 mar. Feria 2. Pasch. Rytter Morten Vildmands barn Gunderup n. Marian. Faddere: Rytter Søren N. Hustru i Orre, Oluff Pedersens datter, Niels Nielsen den yngre i Gunderup, Søren Christensen och Hans (Tygesens).

1695 d. 28 apr. Dom. Rogate Jep Smeds barn i Gunderup n. Jep. Faddere: Faddere: Rytter Morten Vildmand, Niels Nielsen Sen., Christen Sørensen, Niels Nielsen Jun. hustru, Hans Knudsens datter.

1695 d. 28 apr. Eodem die Ester Hansdatters uecte barn i Orre n. Hans. Udlagt til barnefader Hans Pedersen i Rovsthøie. Faddere: Peder Nielsens hustru, Jep Mickelsen och Niels Madsen i Orre. Judica.

1695 d. 13 maj. Fer. 2. Pent. Hans Hansens barn i Tranberg n. Hans. Faddere: Rytter Søren S…, Peder Hansen T., Peder Oluffsen, Niels Nielsen Jun. hustru i Rovst, Marie Hansd. Tranb. [Hans Hansen døde 1748 d. 18 Apr.]

1695 d. 29 sep. Dom. 19. post Trin. bapt. Christen Pedersens barn i Orre n. Mette. Faddere: Rytter Søren S… hustru, Mickel S(ørens), Peder Oluffsen, Niels J………, Ingeborg Toffterup.

1695 d. 01 dec. Dom. 1. Adv. Jacob Galthoes barn n. ? Faddere: Anders Jessen, Peder

Oluffsen, Hans Oluffsen, Lauritz Hiortis hustru, Søren Lauritzens datter.

1695 d. 24 dec. Die Litan. Dec. Morten Jensens barn i Jyllerup n. Niels. Faddere: Niels Pedersens hustru, Niels Hiortis datter, Niels Sørensen i Jyllerup, Jes Silasen i Gunderup och Mortens broder.

1696 d. 06 jan. Festo Epiph. Niels Nielsen Jun. i Gunderup n. Anne, som kort effter døde.

1696 d. 04 mar. d. 4. Martii Jørgen Nielsens barn i Orre n. Christen. Faddere: Maren sl. Silasis, Michel Skreders datter, Ingeborg Tymand, Peder Hiort, Christen Pedersens søn.

1696 d. 03 maj. Dom. Jubilate Gregers Silassens barn i Gunderup Maren. Faddere: min kiereste, Niels Hiortis datter och Søren Christensens hustru i Gunderup, Bennet Pedersen och Jes Hansen aff Grimstrup.

1696 d. 09 aug. Dom. 9. post Trin. Michel Skreders barn i Orre n. (Enge). Fad: Lauritz Hiort, Niels Lauritzen, Tonnes Lauritzens hustru, Jep Nielsens hustru i Rovst och Oluff Tovtis søn.

1696 d. 27 sep. Dom. 16. post Trin. Rytter Christen Phili Datter Helene Juliane. Faddere: Knud Hansens hustru, (Christen Pedersen, Niels Hiortis datter, …. …. …….).

1696 d. 27 sep. Eodem die Niels Lauritzens datter i Orre n. Anne. Fad: Maren Lauritzdatter i

Orre och Christen (Pedersen) …… Toffterup, Søren Hiortis datter).

1696 d. 08 nov. Dom. 22. post Trin. Peder Toffterups datter n. Karen. Faddere: Anders Jessen, Peder Oluffsen, Jørgen Nielsens hustru, Søren Lauritzens datter.  1697 d. 01 jan. Festo Circumcisionis Hans Hansens barn i Tranberg n. Niels. Faddere: Peders hustru i Tranberg, Niels och Hans ibid., Niels Nielsen Gunderup och Tomas Lauritzen Hiortis hustru.

1697 d. 31 jan. Dom. Sept. Rytter Morten Vildmands barn i Gunderup n. Anne Catrin. Fad: Olive N.g.os hustru i Hund., Oluff Bertelsen och Michel ……… i Orre, Søren Christensen och Hans …sen i Gunderup.

1697 d. 28 feb. Dom. Reminiscere Peder Hansen i Tranberg 2. piger n. Maren og Inne. Faddere: min kiereste, Hans Tranbergs hustru, Niels Nielsen i Gunderup, Hans Jensen Tranberg, Niels Pedersen i Autrup, Hans Jensen Jun: aff Tranberg, Oluff Pedersens och Peder Toffterups hustruer i Orre och Marie och Mette aff Tranberg.

1697 d. 21 mar. Dom. Judica Bennets barn i Gunderup n. Silas. Faddere: Niels Nielsen, Jes Silassen i Gunderup, Peder Oluffsen och Søren Hiortis datter i Orre och Gregers Silassens hustru i Gunderup.

1697 d. 18 apr. Dom. Miscericord. Thomas Lauritzen Hiortis barn i Orre n. Kiersten. Faddere: Michel Skreders hustru, Søren Silisis och Oluff Bertelsens datter, Hans Tranberg, Thomas Hiort och Jep Nielsens søn i Rovst.

1697 d. 25 jun. d. 25. Junii Anne (Slotis) uecte barn n. Mads. Udlagt til barnefader Rytter Niels Madsen, nu liggende i qvarter i Giesten och tilforn har haft til qvarter i Gunderup. Faddere: Niels Sørensens hustru i Jyllerup, Niels Lade och Søren Jolis hustru i Grimstrup.

1697 d. 25 jul. Dom. 8. post Trin. Trompetter Johan Copies datter i Tranberg Catrine Magret. Faddere i kircken Dom. 14. post Lorentz Termansens hustru aff Varde, Kiersten Andersdatter och …… aff Endrup, Marie, Hans och Peder aff Tranberg.

1697 d. 19 sep. Dom. 16. post Trin. Niels Pedersens barn i Jyllerup n. (Niels). Fad: Niels Sørensen och (Joen) Hansen i ….rup och Jørgen Nielsen, Peder Michelsens datter aff … och (Morten) Jensens hustru aff Jyllerup.

1697 d. 13 okt. Die 13. Oct. Peder (Vævers) søn i Orre n. (Poul?) Faddere: min kiereste, Tomas Hiortis hustru, Oluff Bertelsens datter, Peder Toffterup, Niels ….. och Peder Hiort.

1697 d. 10 okt. Dom. 19. post Trin. Niels Nielsen jun. barn i Gunderup n. Christen. Faddere:

min kiereste, Tomas hiortis hustru, Hans och Peder Tranberg, Hans Tygesen.

1698 d. 16 jan. Dom. 2. post Epiph. Rytter Josop Printz barn i Orre n. Bent Adolf. Fad: Claus

Hansen, Jep Nielsen, Peder Oluffsen och Jørgen Nielsens hustru, (Tomas Bertelsen).

1698 d. 30 jan. Dom. 4. post Erpih. Morten Jensens barn i Jyllerup n. Jørgen. Faddere: Hans Jensen ibid., Thomas Hiort och Peder Hiort i Orre, Niels Pedersens hustru i Jyllerup och Maren Christensdatter ibid.

1698 d. 06 mar. Dom. Esto Mihi Rytter Christen Filissis datter i Gunderup n. ? Faddere: Aniathe Tromp. til Johan Copis, Knud Jensens hustru, …. Silassen, Hans Tygesen i Gunderup.

1698 d. 06 mar. Eodem die Niels Lauritzens søn i Orre n. ?

Faddere: Peder Toffterup i Orre och Hans (Svoger i Biltoft), Peder Hiort i Orre, Tomas Hiortis hustru, Søren Hiortis …

1698 d. 23 okt. Dom. 18. post Trin. Niels Madsens barn i Orre n. Margrete. Fad: Peder Veffver, Peder Hiort, Thomas Hiortis hustru, Oluff Pedersens och Peder (Mortensens) datter alle aff Orre.

1698 d. 30 okt. Dom. 19. post Trin. Jørgen Nielsens barn i Orre n. Birgite. Faddere: Peder Toffterups hustru, Oluff Pedersens och Peder Mortensens døtre, Anders Jessen och Peder Hiort alle udi Orre. Allerede død.

1698 d. 20 nov. Dom. 22. post Trin. Knud Hansens barn aff Gunderup n. Jørgen. Faddere: Rytter Morten Vildmann, Mads Sørensen och Gregers Silassen aff Gunderup, Maren Michel Lauritzens hustru och Niels Jørgensens hustru aff Rovst.

1698 d. 07 dec. d. 7. Dec. Anders Jessens barn i Orre n. Hans. Fad: An Dorte, Hans Hiortis hustru, Niels Hiort, Peder Oluffsen, Peder Toffterup och …… Pedersen.

1699 d. 05 feb. Dom. Septuages. Rytter Morten Vildmands datter i Gunderup n. Maren. Fad: Corporal Anders Hiortis hustru, Johan Copiis hustru, Niels Hiortis datter Dorthe, Niels Nielsen i Gunderup och Hans Tygesen.

1699 d. 15 mar. d. 15. Martii Tomas Lauritzen Hiortis søn i Orre n. Lauritz. Faddere: Jep Nielsens hustru i Rovst, Tomas Vestergaards hustru i Orre, Peder Jepsen, Jørgen Nielsen och Hans Christensen ibid.

1699 d. 19 mar. Dom. Lætare Hans Hansens barn i Tranberg n. Peder. Faddere: An Dorthe

Han, hans syster Marie, Hans Smed i Orre etc.

1699 d. 04 jun. Dom. Trin. Tomas Sørensen Hiortis søn i Orre n. Peder. Faddere: Andorthe Han., Peder Toffterup, Niels Lauritzen, Peder Oluffsen, Søren Hiortis och Jens Sørensens døtre.

1699 d. 01 nov. Die Omnium Sanctorum Anders Jessens barn i Orre n. Niels. Faddere: Tomas

Sørensens hustru.

1699 d. 01 nov. Noch samme dag Peder Jepsens barn i Annexgaarden n. Peder. Faddere: Andersis hustru.

1699 d. 19 nov. Dom. 24. post Trin. domi .. infirmitaten Bapt. Niels Nielsens barn i Gunderup n. Jørgen. Fad: Dom. 25. Nielsis hustrue, Syster och Broder, Niels Border i Jerne, Hans Tygesen och Mette Hansd. Tranb.

1699 d. 19 nov. Eodem die Gregers Silassens søn i Gunderup n. Silas. Fad: Sl. Nielsis enche, Jep Silassen aff Vrenderup, Jes Silassen, Niels Knudsens och Niels Hiortis døtre i Orre.

1699 d. 10 dec. Dom. 2. Adv. Bennet Pedersens datter i Gunderup n. ? Fad: Hans Ommis hustru, Jes Silassen, Knud Hansen.

1700 d. 21 mar. Dom. Lætare Peder Toffterups datter i Orre n. Anne. Fad: Anders Jessens hustru, Peder …., Peder Oluffsen, Tomas Lauritzen Hiort, Søren Lauritzens 2. døttre.

1700 d. 21 mar. Eodem die Niels Lauritzens datter n. Kiersten. Fad: Christen Tygesens och Anders Jessens och Peder Jessens hustruer, Søren Nielsen etc.  1700 d. 02 maj. Dom. Jubilate Jørgen Nielsens søn i Orre n. Niels. Fad: Hans Tranberg, Hans Oluffsen, Hans Smed, fru Corporals och Peder Hiortis hustruer.  1700 d. 02 maj. Eodem die Tomas Lauritzen Hiortis datter n. S..Anne. Faddere: Hans Tranbergs hustru, Michel Skreders hustru och datter, Peder Oluffsen, Niels Nielsen i Gunderup.

1700 d. 25 apr. Dom. Miscericordia Peder Hansen Tranbergs datter n. Anne. Fad: Knud Hansens hustru i Foborg, Niels Nielsens hustru i Gunderup och Marie Tranberg, Niels Pedersen Toffterup och Hans Tranberg.

1700 d. 31 okt. Dom. 21. post Trin. Claus Pedersens datter i Hiortkier Morten. Fad: Søren

Pedersens hustru, (Jens) Knudsen, Clemmend …….sen etc. Overstreget.

1700 d. 01 nov. Die Ommnium Sanct. Søren Madsens datter i Rovst n. Karen. Fad: Gregers

Lauritzens hustru, Hans Tygesen etc. Overstreget

1700 d. 31 okt. Dom. 21. post Trin. Morten Christensens datter i Jyllerup n. ? Fad: Jens

Sørensens hustru, Niels Pedersen, Hans Jensens søn etc. aff Jyllerup.

1701 d. 27 mar. Festo Pascatos Hans Tygesens datter i Gunderup n. Anne. Fad: Niels Nielsens hustru, Knud Jensens hustru, Jess Silassens tienestepige, Jes Silassen och Christen Tygesen.

1701 d. 17 apr. Dom. Jubilate Christen Tygesens søn i Orre Søren. Fad: Tomas S: Hiortis hustru, Oluff Ped: datter, Tomas S: Hiort, Christen Pedersens Niels och Michel Skreders søn Lauritz.

1701 d. 10 jul. Dom. 7. post Trin. Jep Villasens datter i Gunderup n. Maren (Døbt)

1701 d. 31 jul. Dom. 10. post Trin. Knud Hansens datter i Gunderup n. Anne. Faddere: Michel Christensens i Rovst.

1701 d. 21 aug. Dom. 13. post Trin. Tomas Sørensen Hiortis datter i Orre n. Maren. Faddere: Christen Pedersens hustru, Tomas Lauritsen Hiortis hustru, Oluff Bertelsens datter, Hans Tygesen, Niels Christensen aff Orre.

1701 d. 21 aug. Noch Peder Hiortis datter Johanne. Fad: Hans Tygesens hustru i Gunderup och Christen Tygesens hustru och Oluff Pedersens datter i Orre, Povel Christensen och Annexbonden.

1701 d. 04 sep. Dom. 15. post Trin. R: Morten Vildmands datter i Orre n. Hedvig. Faddere: Niels Sørensens hustru, Niels Lauritsens hustru, Hans Villatzens datter i Orre, Niels N: i Gunderup, Annexbonden.

1702 d. 12 mar. Dom. Reminiscere Anders Veffvers søn i Orre n. Peder. Faddere: min kiereste etc.

1702 d. 03 maj. d. 3. Maji Jørgen Hiortis søn i Orre n. Niels. Faddere: Hans broder och 2de hans hustrues systre aff G.. och Tomas Lauritzen Hiort och Peder Hiort i Orre.

1702 d. 09 jul. Dom. 4. post Trin. Christen Jensens barn i Orre n. ? (Døbt)

1702 d. 30 jul. Dom. 7. post Trin. Peder Hansens datter i Tranberg n. ? (Døbt)

1702 d. 30 jul. Dom. 7. post Trin. Bennet Pedersens datter i Gunderup n. ? (Døbt)

1702 d. 19 nov. Dom. 23. post Trin. Peder Hiortis søn i Orre n. Søren. (Døbt)

1703 d. 14 jan. Dom. 2da post Epiph. Jørgen Nielsens datter i Orre Ingeborg. Hans Tranbergs hustru barn barnet.

1703 d. 28 jan. Dom. 4ta post Epiph. Peder Jepsens søn i Orre n. Niels. (Døbt)

1703 d. 25 feb. Dom. Invocavit Tomas L: Hiortis datter i Orre n. Kiersten. (Døbt)

1703 d. 04 feb. Dom. Sept. Morten Jensens barn i Jyllerup n. ? (Døbt)

1703 d. 09 apr. Fer. 2da Pasch. Knud Hansens søn i Gunderup n. Hans. (Døbt)

1703 d. 08 jul. Dom. 5. post Trin. Hans Tygesens datter i Gunderup n. Johanne. (Døbt)

1703 d. 17 okt. d. 17. Oct. Peder Toffterups barn i Orre Hans. (Døbt)

1704 d. 06 jan. Festo Epiph. Morten Vildmands datter i Orre n. Maren. (Døbt)

1704 d. 27 jan. Dom. Sexag. Bennet Nielsens datter i Orre ? (Døbt)

1704 d. 02 feb. Festo Puris. Niels Sørensens søn i Jyllerup n. Søren. (Døbt)

1704 d. 13 feb. d. 13. Febr. Hans Jepsens søn i Orre n. Oluf. (Døbt)

1704 d. 27 jul. Dom. 10. post Trin. Peder Hansens søn i Tranberg n. Hans. (Døbt)

1704 d. 31 aug. Dom. 15. post Trin. Tomas Lauritzen Hiortis søn i Orre n. Lauritz. (Døbt)

1704 d. 14 dec. Dom. 3. Adv. Jørgen Nielsens datter i Orre n. Anne. (Døbt)

1705 d. 02 aug. Samme dag døbt Jep Smeds barn i Gunderup ved navn Christen.

1705 d. 19 jul. Dominica 6. post Trinit. døbt Morten Rytters barn i Orre.

1705 d. 23 aug. Dom. XI post Trin. Anders Veffvers barn i Orre og bleff kaldet Hanna Maria.

1705 d. 01 nov. Die Omn, Sanct. Baptizat Per Toffterups barn i Orre kaldet Hans.

1705 d. 29 nov. Dom. 1. Adv. døbt Mads Christensens barn i Jyllerup kaldet Christen.

1705 d. 06 dec. Dominic. 2. Advent. døbt Hans Tygesens barn i Gunderup kaldet Johanne.

1705 d. 16 dec. Onsdagen d. 16. Decembr. døbt Thomæ Hiortis barn i Orre kaldet Jeppe.

1705 d. 09 nov. Onsdagen d. 9. November blev døbt Peder Hiortis barn i Orre kaldet Sille

Marie.

1710 d. 15 jan. Die Epitan 15 Jan. døbt (Peder Las)sens barn i Aare kaldet Las. Peder Kravs hustru i Tranberg bar det. Faddere var Jørgen Hansen, Hans Tranbergs hustru, Mette Hansdatter i Tranberg, Niels Nielsen i Gunderup og Peder Kløses broder …. i Arre.

1710 d. 09 feb. Dom. 5. post Epiph. døbt Laust Lunds barn i Orre kaldet Karen. Thomas hustru i Autrup bar det. Faddere var gammel Peder Lund i Vrenderup, Povel Klemen i Orre, Peder Tranberg og Hans Trans hustru i Tranberg og Mette Hansdatter ibm.

1710 d. 22 apr. Fer. 3. Paschat. bleff Jep Helles barn i Orre døbt kaldet Niels baaren af hans søns hustru i Helle, Jørgen Hiort, Peder Hansen, Niels Hansen, Christen Tygesens hustru og Tomas Lauritzens tienestepige.

1710 d. 27 apr. Fer 1. post Pasch. bleff Christian Jensen kommen fra Lebborg sogn hans barn døbt kaldet Jens baaren af Peder Tranbergs hustru, Niels og Peder Hansen, Marie Hansdatter, Ingeborg Toffterups og Christen Tygesens hustru.

1710 d. 18 maj. Dom. 4ta p. Trin. døbte jeg Jørgen Hiortis barn af Orre bye til Jørgen. Jep Helles hustru ibid. bar det. Faddere: Peder Hansen af Tranberg, Christen Knudsen ibid., Christen Tyggesen af Orre bye, Lauritz Lunds hustru ibid., Jørgen Hiortis tienestepige ibid.

1710 d. 14 sep. Dom 13. p. Trin. døbte jeg Niels Jessens barn af Gunderup til Peder. Niels Nielsens hustru Margrethe ibid. bar det. Faddere: Hans Hansen udi Tranberg, Morten Lassen af Gunderup, Gregers Villasen ibid., Hans Tyggesens hustru ibid.

1710 d. 28 sep. Dom. 15. p. Trin. døbte jeg Thomas Lauritzens søn udi Orre bye til Maren. Christen Tyggesens hustru ibid. bar det. Faddere: Hans Hansen udi Tranberg, Thomas Vestergaard udi Orre bye, Niels Hansen udi Tranberg, Peder Tranbergs hustru, Jørgen Hiortis pige Anne udi Orre bye.

1710 d. 23 nov. Dom. 23. p. Trin. døbte jeg Hans Clausens søn udi Orre bye til Claus. Hans Tranbergs hustru bar det. Faddere: Peder Tranberg, Niels Tranberg, Jacob Galthoes datter Kirsten udi Orre bye, Lauritz Mickelsens hustru ibid.

1711 d. 01 mar. Dom. Reminiscere døbte jeg Jørgen Nielsens datter udi Orre bye til Dorthea. Peder Hansens hustru udi Tranberg bar det. Faddere: Hans Hansen, Niels Hansen ibid., Peder Hiort udi Orre bye, Lauritz Lunds hustru ibid., Jacob Galthoeds datter ibid.

1711 d. 08 mar. Dom. Ocul. døbte jeg Peder Bennetz barn udi Orre til Kirsten. Tranbergs hustru bar det. Faddere: Hans Tranberg, Povel Zillasen, Mickel Silassen, Ingeborg Toffterup.

1711 d. 03 maj. Dom. Cantate døbte jeg Peder Hiortis barn udi Orre til Søren. Thomas Vestergaards hustru bar det. Faddere: Lauritz Lund, Niels Silassen, Christen Tyggesens hustru, Jørgen Nielsens hustru, alle af Orre.

1711 d. 02 aug. Dom. 9. p. Trin. døbte jeg Poul Silassens barn udi Orre til Sillas. Hans Hansens hustru i Tranberg bar det. Faddere: Peder Hansen ibid., Jørgen Hansen ibid., Niels Toffterups hustru af Orre bye, Jørgen Nielsens hustru ibid.

1711 d. 30 aug. Dom. 13. p. Trin. døbte jeg Jep Helles barn udi Orre bye til Niels. Jens Jepsens hustru udi Hell i Øsse sogn bar det. Faddere: Peder Jepsens hustru, Hans Jensens hustru, Christen Tyggesen alle af Orre bye, Jørgen Hansen af Tranberg.

1711 d. 11 okt. Dom. 19. p. Trin. døbte jeg Morten Jensens datter udi Jyllerup til Esther.  Peder Tranbergs hustru bar det. Faddere: Hermand Iversen af Hiortkjær, Niels Tranberg, Niels Silassen af Orre bye, Hans Tranbergs hustru, Anne Jesdatter af Gunderup.

1712 d. 31 jan. Dom. Sexag. døbte jeg Niels Jesens datter af Gunderup til Maren. Niels Nielsens kone ibid. bar det. Faddere: Bennet Pedersen, Hans Tyggesen, Silas Jepsen, Ellen Madsdatter, Kirsten Nielsdatter.

1712 d. 21 feb. Dom. Reminisc. døbte jeg Poul Sørensens barn i Orre til Maren. Peder Oluffsens hustru af Autrup i Foborg sogn bar det. Faddere: Peder Oluffsen ibid., Peder Jepsen, Niels Silassen, Jørgen Nielsen hustru, Jacob Galthoes datter, alle af Orre bye.

1712 d. 03 apr. Dom. 1. p. Pascha. døbte jeg Peder Hansens søn af Tranberg til Anders. Mette Hansdatter i Tranberg bar det. Faddere: Lauritz Lund, Jørgen Hiort, Niels Christensen, Christen Tyggesens hustru, alle af Orre bye, Madsis datter af Gunderup.

1712 d. 22 maj. Festo Sste. Trin. døbte jeg Hans Tyggesens barn af Gunderup kaldet Søren. Christen Tyggesens hustru i Orre bar det. Faddere: Hans Hansen i Tranberg, Silas Jepsen i Gunderup, Maren Silassis i Orre, Jes Silassens datter i Gunderup og Morten Lassens datter ibid.

1712 d. 12 jun. Dom. 3. p. Trinit. døbte ieg Hans Sadbiergs datter af Jyllerup til Anne. Madsis kone ibid. bar det. Faddere: Niels Tranberg, Morten Jensen af Jyllerup, Jes Silassens datter, Mads Sørensens datter af Gunderup.

1712 d. 24 jul. Dom. 9. p. Trin. døbte ieg Peder Hiortis søn aff Orre til Christen. Christen Tyggesens hustru bar det. Faddere: Lauritz Lauritzen, Peder Jepsen, Thomas Vestergaards hustru, Jens Sørensens datter, alle af Orre bye.

1712 d. 28 aug. Dom. 14. p. Trin. døbte jeg Lauritz Lunds barn af Orre bye til Johanne. Qvartermesterens kone ibid. bar det. Faddere: Peder Hiort ibid., Peder Hansen af Tranberg, Morten Lassens konne af Gunderup, Jørgen Nielsens hustru af Orre bye.

1712 d. 18 sep. Dom. 17. p. Trin. døbte ieg Jørgen Hiortis datter af Orre bye til Karen. Lauritz Lauritzens hustru af Oxvong bar det. Faddere: Thomas Hiort ibid., Jep Hille af Orre bye, Anders Jessens søn ibid., Elsse Nielsdatter ibid., Jørgen Hiortis, barnetz faders hustrues søster

i Oxvang.

1712 d. 18 dec. Dom. 4ta Adv. døbte ieg Jep Helles datter af Orre bye til Kirsten. Christen Tyggesens kone ibid. bar det. Faddere: Thomas Lauridsen, Peder Christensen, Anders Jessens søn, Jørgen Hiortis hustrue, Jens Kroemands datter, alle af Orre bye.

1713 d. 29 jan. Dom. 4. p. Epiphan. døbte ieg Peder Jepsens søn af Orre bye til Jep. Lauritz Lunds hustrue bar det. Faddere: Peder Toffterups hustru, Jens Krensens yngste datter, Peder Hiort, Peder Christensen, alle af Orre bye.

1713 d. 05 mar. Dom. Invocavit. døbte ieg Thomas Lauritzens søn af Orre bye til Niels. Hans Tranbergs konne bar ham. Faddere: Peder Tranberg, Niels Tranberg, Lauritz Michelsens hustru af Orre bye, Peder Hiortis hustru ibid.

1713 d. 23 jul. Dom. 6. p. Trin. døbte ieg Hans Clausens søn af Orre bye til Anders. Bennets konne af Andrup bar ham. Faddere: Lauritz Michelsen, Jørgen Tranberg, Niels Pedersen af Orre bye, Morten Lassens datter af Gunderup och Jep Helles konne af Orre bye.

1713 d. 13 sep. d. 13. September døbte ieg en fattig aftacket Rytters barn af Orre bye til Berthel. Jep Helles hustrue bar det. Faddere: Niels Jepsen, Lauritz Lund, Niels Christensen, Lauritz Michelsens hustrue, alle af Orre bye.

1713 d. 17 dec. Dom. 3. Adventy døbte ieg Jørgen Hiortis søn af Orre bye til Lauritz. Peder Tranbergs konne bar ham. Faddere: Lauritz Lund, Christen Tyggesen, Peder Hiortis konne, Jep Helles konne, Poul Sillassens hustrue, alle af Orre bye.

1714 d. 14 jan. Dom. 2. p. Epiphan døbte ieg Niels Jessens søn af Gunderup til Niels. Peder Tranbergs kone bar ham. Faddere: Jes Sillesen, Jep Smids konne, Hans Tyggesen konne, alle af Gunderup, Niels Tranberg, Niels Christensen af Orre bye.

1714 d. 21 feb. d. 21. Febr. døbte ieg Poul Sillassens søn af Orre bye til Anders. Peder Tranbergs hustru bar ham. Faddere: Thomas Vestergaard, Lauritz Lund, Poul Sørensen, Niels Christensen, Anders Hiortis hustru, alle af Orre bye.

1714 d. 25 mar. Dom. Palmaram døbte ieg Christen Tyggesens barn af Orre bye til Johanne. Hans Tyggesens hustru af Gunderup bar hende. Faddere: Peder Trane, Niels Hansen, begge af Tranberg, Niels Christensen af Orre bye, Jørgen Hiort ibid., Peder Hiortis konne ibid.

1714 d. 08 apr. Dom. 1ma post Pascha. døbte ieg Ellen Madsdatters slegfredbarn af Gunderup til Søren, som hun i utuct aulede ved een dreng, tienendes hendis fader, naunl. Ingvor Lauridsen, hendis ære herved aldelis spildtis, eendeel fordi hun vilde iche lade vedgaae for nogen, hvor sterk end rycten var desangaaendes hun var fructsommelig, førend barnsnøden kom hende paa, saa hun vilde dræbt sin foster, saasom hun søgte dryck af drive derpaa mange stæder, och neppelig vilde have nogen til sig i fødetiden, eendeel fordi hun var een pige ved alder yndet och æret hos alle, och dog lod een dreng, imod alles tancke, komme til sig paa saadan maade. Hans Tyggesens kone ibid. bar ham. Faddere: Gregers Silassen ibid., Sillas Jessen ibid., Bennrtis datter ibid.

1714 d. 29 sep. Die Michaelis døbte ieg (Morten Jensens) datter af Gunderup nl. ? ? Niels Jessens hustru ibidem bar hende. Faddere: Thomas Hiort, Christen Tyggesen, Peder Hiortis hustru, alle tree af Orre bye, Jep Smids hustru af Gunderup, Morten Lassens datter ibid.

1714 d. 30 sep. Dom. 18. p. Trin. døbte ieg Hans Jensens datter af Orre bye nl. Anne. ? Sørensens hustru ibid. bar hende. Faddere: Peder Hiort, Niels Christensen, Peder Jepsens hustru, Thomas Vestergaards hustru, Anne Nielsdatter af Orre bye.

1714 d. 28 okt. Dom. 22. p. Trin. døbte ieg Bennet Pedersens søn af Gunderup nl. (Sillas). Morten Lassens hustru ibid. bar ham. Faddere: Hans Tyggesen af Gunderup, Ingvord Lauridsen ibid., Jep Smids hustru ibid., Maren Frantzdatter ibid., Kirsten Nielsdatter ibid.

1715 d. 02 feb. Festo Purisicationis Mariæ døbte ieg Niels Christensens søn af Orre bye nl. Christen. Thomas Hansens konne af Rovst bar ham. Faddere: Peder Jepsen, Peder Hiort, Laurids Michelsen, Jep Christensen, alle af Orre bye, Madsis konne af Jyllerup.

1715 d. 27 mar. d. 27. Martii Laurids Lunds søn af Orre bye nl. Peder. Hans konnes moder af Vrendrup udi Foborg sogn bar ham. Faddere: Hans faders ? af Lifstrup udi Nebel sogn. Peder Jepsen af Orre bye, Jørgen Tranberg, Peder Lunds konne af Foborg bye, Peder Toffterups kone af Orre bye.

1715 d. 31 mar. Dom. Lætare døbt Peder Tranbergs datter af Tranberg nl. Malene. Gregers Lauridsens hustru af Rovst bar hende. Faddere: Tue Blytecker af Billum sogn vesten Varde. Niels Hansen af Tranberg, Hans Hansens kone ibid., Niels Tranbergs pige ibid., sal. Niels Nielsens datter af Gunderup.

1715 d. 31 mar. Æod. Dom. døbt Hans Sadbiergs datter af Jyllerup nl. Maren. Morten Jensens hustru ibid. bar hende. Faddere: Morids ibid., Niels Mortensen ibid., Silles Jessen af Gunderup, Laurids Michelsens hustru af Orre bye, Jacob Galthoes datter ibid.

1715 d. 10 apr. d. 10. April døbt Peder Hiortis søn af Orre bye nl. Christen. Niels Christensens hustru ibid. bar ham. Faddere: Niels Tranberg, Hans Tranbergs søn nl. Hans, Laurids Michelsen, Thomas Vestergaards hustru, Jørgen Hiortes hustru, de tree sidste af Orre bye.

1715 d. 20 okt. Dom. 18. p. Trin. døbte ieg Ingvord Lauridsens datter af Gunderup nl. Maren. Søren Nissens konne af Ollbeck Mølle udi Nykircke sogn bar hende. Faddere: Gregers Sillesen, Hans Tyggesen, Jep Smid, Bennet Jensens hustru, Niels Jessens hustru, alle af Gunderup, Sidzel Lauridsdatter ibid., tienende sin broder Ingvord Lauridsen.

1716 d. 19 apr. Dominica Qvasimodo Geniti døbte ieg Hans Jensens datter af Orre bye nl. Anne. Faddere: Peder Christensens hustru ibid. bar hende. Peder Jepsen, Christian Hiuler

1716 d. 10 maj. Die Veneris 4to post. Paschat. publiers jejunirs et prenly destinato døbte ieg Morten Jensens datter af Jyllerup nl. Maren. Faddere: Maren Mortensdatter Peder Christensens hustru af Orre bye bar hende. Niels Christensen, Hans Jensen, Christen Tyggesens hustru, Peder Toffterups datter nl. Maren, alle af Orre bye, Inne Pedersdatter af Tranberg.

1716 d. 01 jun. Fer. II Pentacostes døbte ieg Poul Sillassens datter af Orre bye nl. (Maren). Hans søster Birgithe Sillasdatter af Oxvong bar hende. Faddere: Niels Hansen d. ældre, Niels Hansen dend yngre, Christen Lauridsen, Inne Pedersdatter, alle af Tranberg.

1716 d. 21 jun. Dom. 2. p. Trin. døbte ieg Niels Jensens datter af Gunderup nl. Johanne. Faddere: Niels Sørensens konne af Toutenis udi Alslev sogn Kirsten Nielsdatter bar hende. Jep Smid, Christen Pedersen tienende Margrete sal. Niels Nielsens, Ellen Madsdatter, Maren Gregersdatter.

1716 d. 02 aug. Dom. 8. p. Trin. døbte ieg Thomas Lauridsens datter af Orre bye nl. Anne. Laurids Michelsens hustru udi Orre bye bar barnet. Faddere: Thomas Sørensen, Peder Jessen

ibidem, Jørgen Tranberg, Christen Tyggesens hustru, af Orre bye, Michel Skræders datter

Birgithe som tiener mig i Grimstrup Præstegaard.

1716 d. 04 okt. Dom. 17. p. Trin. døbt Niels Christensens datter af Orre bye nl. Maren. Peder Hiortis hustrue ibid. bar hende. Peder Jepsens hustru af Orre bye, Peder Christensen ibid., Niels Hansen i Tranberg, Enne Pedersdatter ibid.

1716 d. 08 nov. Dom. 22. p. Trin. døbt Christian Jensens datter af Orre bye nl. Kirsten. Faddere: Peder Hansens kone af Tranberg, Poul Sørensen, Peder Michelsen, Laurids Lunds konne, Hans Jensens konne, alle af Orre bye, Anne Pedersdatter af Tranberg.

1716 d. 15 nov. Dom. 23. p. Trin. døbt Jes Christensens søn af Jyllerup nl. Christen. Peder Hansens konne af Tranberg bar ham. Faddere: Hans Frandzen i Giesthede af Grimstrup sogn, Morten Jensens konne af Jyllerup, Niels Hansen af Tranberg, Peder Toffterups datter Anne af Orre bye.

1716 d. 22 nov. Dom. 24. p. Trin. døbt Jørgen Hiortis datter af Orre bye nl. Anne. Christen Tyggesens konne ibid. bar hende. Faddere: Hans Sadbierg i Jyllerup, Niels Mortensen, Jes Christensen, begge ibid., Birgithe Michelsdatter af Orre bye.

1717 d. 06 jun. Dom. 2. p. Trin. døbt Hans Tyggesens søn af Gunderup nl. Jep. Ellen Madsdatter ibid. bar ham. Morten (Volff) Ryeter, Niels Jepsen, Jep Nielsen, Margrethe Nielsdatter, alle af Gunderup.

1717 d. 02 jul. Fest. Visitat. Mariæ døbt Peder Hansens søn af Tranberg nl. Hans. Marie Hansdatter af Autrup udi Foborg sogn bar ham. Faddere: Laurids Lund udi Orre bye, Qvartermester Harboe ibid., Hans Hansens koen af Tranberg Anne Nielsdatter, Jørgen Hansen ibid.

1717 d. 28 nov. Dom. 1. Adventus døbt Laurids Lunds barn af Orre bye nl. Maren. Peder Hansens kone af Tranberg bar hende. Niels Hansen, Peder Hansen Tranberg, Maren ibid., Mette Bennidsdatter af Gunderup.

1718 d. 20 feb. Thomas Lauridsens datter af Orre bye Festo Eucharitiæ døbt nl. (Johanne). Faddere: Jørgen Hiortis konne ibid. bar hende. Peder Jepsen, Hans Hansen Tranberg, Søren Christensen, Hans Jepsen, alle af Orre bye.

1718 d. 24 apr. Dom Qvasimodo Geniti døbt Sillas Jensens søn af Gunderup nl. Jens. Faddere: Niels Jensens kone bar ham. Ellen Madsdatter Ingvord Lauridsens kone, Maren Gregersdatter, Laurids Olufsens kone, Anne Hansdatter, alle af Gunderup, Jens Øsse i Roust.

1718 d. 10 jul. Dom 4. p. Trin. døbt Hans Clausens søn af Orre bye nl. Oluf af Peder Christensens kone ibid. nl. Maren Jenskone, fordum sal. Jens Sørensens enche, hvis hiemdaab blev publiceret i Orre kircke Dom 5. p. Trin. Maren Peders udi Tranberg bar ham. Christen Bennidsen ibid. tienende Peder Hansen ibid., Anne Pedersdatter och Anne Pedersdatter ibid., Laurids Lund i Orre bye.

1748 d. 24 jul. Dom 6. p. Trin. døbt Jep Christensens datter af Jyllerup nl. Anne. Morten Jensens kone ibid. bar hende. Mads Christensen, Hans Sadbierg ibid., Kirsten Galthoued af Orre bye, Niels Hansen af Tranberg.

1718 d. 07 aug. Dom 8. p. Trin. blev Poul Sillassens søn døbt nl. Niels af Orre bye. Maren Silassis ibid. bar ham. Niels Hansen af Tranberg, Peder Hansens datter ibid. nl. Inne, Hans Hansen junior ibid., Laurids Michelsens kone Margrete af Orre bye.

1718 d. 14 aug. Dom 9. p. Trin. døbt Poul Sørensens søn af Orre bye nl. Laurids. Peder Olufsens koen af Autrup udi Foborg sogn bar ham. Peder Olufsens datter af Autrup, Hans Jensens kone i Orre bye, Morten Jensens søn af Jyllerup nl. Jørgen, Birgithe Pedersdatter af Orre bye.

1718 d. 14 aug. Eodem Dom 9. p. Trin. Bennet Jensens søn af Orre bye døbt nl. Niels. Inne Pedersdatter af Tranberg Peder Hansens datter ibid. bar ham. Peder Hiort, Boeld Helle, Karen Pedersdatter, alle af Orre bye, Gregers Jepsen af Gunderup.

1718 d. 21 aug. Dom 10. p. Trin. Laurids Ollesens søn af Gunderup døbt nl. Gregers. Hans Tyggesens kone ibid. bar ham. Niels Nielsen, Morten Lassen, Maren Bennetsdatter, Ingvord Lauridsens kone, alle af Gunderup.

1718 d. 29 sep. Festo Sti Michaelis døbt Niels Christensens datter nl. Mette. Pouel Sørensens kone af Orre bye, hvor bemeldte barn og er fød. bar det. Jørgen Hiort ibid., Jep Nielsen af Gunderup, Hans Jensens kone af Orre bye, Margrethe Nielsdatter af Gunderup.

1718 d. 23 okt. Dom 19. p. Trin. døbt Peder Hiortes søn af Orre bye naunl. Peder. Hans Tyggesens kone af Gunderup bar ham. Christen Tyggesen af Orre bye, Hans Tranberg dend yngre, Laurids Lunds hustru, Johanne Jepsdatter, alle af Orre bye.

1718 d. 20 nov. Dom 23. p. Trin. døbt Niels Jessens søn af Gunderup nl. Peder. Hans Tyggesens kone ibid. bar ham. Jes Sillassen, Niels Skræder, Morten Lassens kone, Jep Smids datter, alle af Gunderup.

1719 d. 19 mar. Dom Lætare døbt Ingvord Lauridsens datter af Gunderup nl. Kirsten. Citzel Nielsdatter ibid. bar hende. Faddere: Niels Jørgensens datter af Roust udi Grimstrup sogn, Gregers Jepsen udi Gunderup, Silas Jepsens kone ibid., Hans Tyggesens datter Anne ibid.

1719 d. 02 apr. Dom Palmarium døbt Jørgen Mortensens datter fød i Gunderup hvor moderen sig opholder, men Jørgen tiener i Nørre Snede Præstegaard, och førend de ere blevne ecteviede, ere de velsignet med bemeldte datter, som blev kaldet Karen. Hendis mormoder Citzel (Niels)datter ibidem bar hende. Faddere: Ingvord Lauridsen ibid., Peder Knudsen af Autrup udi Foborg sogn, Anne Jepsdatter af Gunderup, Maren Gregersdatter ibid.

1719 d. 23 apr. Dom Miscericord. døbt Maren (Joen) Woldbergs datters Elsse Joensdatters slegfred datter nl. Maren af Orre bye. Hans Hansens kone ibid. bar hende. Peder Tranbergs datter Anne af Tranberg. Thomas Vestergaard af Orre bye, Peder Michelsen ibid., Anne Jensdatter Bloed ibid., …… ……. Ved daaben udlagdis Hans Jensen af Skads sogn och bye, som tilforn med bemeldte Elsse Joensdatter tiente Jørgen Jensen i ….. i (Ballum) sogn och imidlertid besovede hende.

1719 d. 05 maj. Die dend almindelige bededag dend 4de fredag efter Paaske døbt Jørgen Hiortis søn af Orre bye nl. Peder. Niels Christensens hustru ibid. bar ham. Faddere: Peder Jepsen ibid., Laurids Michelsen ibid., Niels Hansen af Tranberg.

1719 d. 03 sep. Dom 13. p. Trin. døbt Silas Jessens barn af Gunderup nl. Maren. Magrethe Nielsdatter ibid. bar hende. Jep Nielsen, Ingvord Lauridsen, Maren Gregersdatter, Sitzel Nisdatter, alle af Gunderup.

1719 d. 24 sep. Dom 16. p. Trin. døbt Poul Silassens datter af Orre bye nl. Anne. Faddere: Laurids Michelsens kone ibid. bar hende, Peder Jepsens hustru, Hans Jensen, Anders Andersen, alle af Orre bye, Dorthea Mortensdatter af Gunderup.

1719 d. 29 okt. Dom 21. p. Trin. døbt Morten Jensens datter af Jyllerup nl. Johanne. Jes Christensens kone ibid. bar hende. Testes: Niels Christensen i Orre bye, Hans Sadbierg i Jyllerup, Peder Hansens kone i Tranberg, Niels Hansen i Tranberg.

1720 d. 30 jun. Dom 5. p. Trin. Bennet Jensens søn af Orre bye døbt och kaldet Frands. Ingeborg sal. Hr. Iver Krabbes til Aastrup och Starup bar ham.

1720 d. 11 sep. d. 11. Sept. døbt Laust Lunds datter af Orre bye och kaldet Mette. Peder Lunds kone af Foborg bye og sogn bar hende til daaben. Hans Hansen senior af Tranberg.

1720 d. 10 nov. Dom 24. p. Trin. Niels Christensens søn af Orre bye døbt och kaldet Jens. Maren Mortensdatter Peder Christensens kone i Orre bye bar ham. Peder Hiort i Orre bye, Jep Christensen ibid., Poul Sillassens kone ibid., Anne Andersdatter ibid. vare faddere.

1720 d. 15 dec. Dom 3. Adventus døbt Hans Jensens datter naunlig Mette af Orre bye. Faderens moder Peder Christensens kone ibid. bar hende. Peder Michelsen, Niels Christensen, Poul Sørensens kone, alle af Orre bye, Inne Pedersdatter af Tranberg, Poul Jørgensen af Orre bye.

1720 d. 26 dec. Dom 1ma p. Natalia Christi døbt Peder Jensen Glarmesters datter af Orre bye naunlig Kirsten. Laurids Lunds hustrue bar hende. Anders Nielsen, Anders Andersen, Peder Toffterups yngste datter, alle af Orre bye.

1721 d. 06 jan. Festo Epiphan. Xti døbt Silas Jessens søn af Gunderup naunlig Jens. Margrete Nielsdatter ibid. bar ham. Jep Nielsen, Niels Jessen, Anne Hansdatter ibid.

1721 d. 23 feb. Dom Qvinqvagesima døbt Niels Jessens søn af Gunderup naunlig Jørgen.  Hans Hansens kone Anne af Tranberg bar ham. Jep Christensen af Orre bye, Jørgen Hansen af Tranberg, Anne Pedersdatter ibid., Anne Pedersdatter ibid.

1721 d. 04 maj. Dom Jubilate døbt Jes Christensens søn af Jyllerup och kaldet Hans. Morten Jensens kone ibid. bar ham. Christen Hansen af Fuglsig i Foborg sogn, Mads Christensens kone i Jyllerup, Anne Hansdatter af Tranberg, Niels Hansen af Tranberg vare alle testes.

1721 d. 02 jun. Fer 2de Pentecostes døbt Ingvord Lauridsens datter af Gunderup och kaldet Kirsten. Niels Jørgensens kone i Roest bar hende, Niels Jørgensen ibid., begge af Grimstrup sogn, Hans Tyggesens hustrue af Gunderup, Bennet Pedersens datter Maren ibidem.

1721 d. 06 aug. Die erecationis ordinariæ d. 6. Aug. døbt Christen Jørgensens søn af Orre bye och kaldet Peder frembaaren i kircken til hans dabis publication da Thomas Vestergaards

kone af Orre bye som hafde døbt ham hiemme i huset for hand fantis desperat svag ogsaa bar

ham frem at kundgiøre hands daab for herrens menighed och med hende derom vidnede Laust

Michelsens kone och Poul Sillassens kone ibidem., som vare overværende imidlertid

bemeldte barn blev hiemdøbt efter Christi indstifftelse d. 5. Aug. Peder Toffterup af Orre bye, Anders Andersen ibid., Jep Helles datter Karen ibid., Jørgen Hiortis kone ibid. vare testes.

1721 d. 19 okt. Dom 19. p. Trin. døbt Peder Tranbergs søn af Tranberg och kaldet Peder. Peder Thomsens kone af Roest i Grimstrup sogn bar ham til daaben.

1721 d. 26 okt. Dom 20. p. Trin. døbt Niels Lunds søn af Gunderup och kaldet Peder. Kirsten Sørensdatter ibid. bar ham. Niels Skræder, Gregers Jepsens, Mette Lauridsdatter, alle af Gunderup.

1721 d. 16 nov. Dom 23. p. Trin. døbt Laust Olufsens datter af Gunderup och kaldet Ingeborg. Maren Niels Jessens kone ibid. bar hende. Hans Tyggesen, Ellen Ingvordskone, Dorothea Mortensdatter, Jep Nielsen, alle af Gunderup.

1722 d. 30 aug. Dom 13. p. Trin. døbt Poul Jørgensens søn af Orre bye och kaldet Peder. Poul Sørensens kone af Orre bye bar ham. Laurids Lund, Anders Andersen, Jep Hellis hustru, Sille Pedersdatter samptlige af Orre bye.

1722 d. 13 dec. Dom 3tia Adventus døbt Jes Christensens søn af Jyllerup kaldet Niels. Mette Nielskone af Hiortkiær bar ham. Morten Jensen i Jyllerup, Anne Hanskone ibid., Christen Madsen ibid., Kirsten Hansdatter af Slebsagger i Foborg sogn.

1723 d. 24 jan. Dom Septuagesima døbt Niels Hansens søn af Orre bye kaldet Christen. Peder Pedersens kone i Orre bye bar ham til daaben. Peder Pedersen ibid., Anne Pedersdatter.

1723 d. 28 feb. Dom Oculi døbt Christen Jørgensens søn af Orre bye kaldet Peder. Maren Pouels bar ham. Laurids Lund, Anders Andersen, Laurids Michelsens kone, Anne Christensdatter, alle af Orre bye.

1723 d. 07 mar. Dom Lætare døbt Poul Silassens datter af Orre bye kaldet Karen. Peder Sørensens kone bar hende. Hans Jensen af Orre bye, Jørgen Mortensen af Jyllerup, Peder Pedersens kone af Orre bye, Anne Nielsdatter ibid.

1723 d. 14 mar. Dom Judica døbt Morten Jensens datter af Jyllerup och kaldet Mette. Mads Christensens kone ibid. bar hende. Jes Christensen ibid., Hans Sadbiergs kone ibid., Christen Madsen, Anne Christensdatter af Orre bye.

1723 d. 14 mar. Eodem Dom døbt Bennet Jensens datter af Orre bye kaldet Anne. Anne Pedersdatter af Tranberg bar hende. Poul Jørgensen af Orre bye, Jørgen Hansen af Tranberg, Jep Thomsens kone af Orre bye, Anne Bloed ibid.

1723 d. 21 mar. Dom Palmarium døbt Laurids Lunds søn i Orre bye kaldet Christen. Hans Nielsens kone i Gunderup bar ham. Peder Michelsen i Orre bye, Niels Pedersen i Autrup udi Foborg sogn, Peder Pedersens kone i Orre bye, Christen Tyggesens datter ibid.

1723 d. 25 apr. Dom Cantate døbt Niels Jessens søn af Gunderup kaldet Hans. Niels

Sørensens kone af Tofftnis udi Alslev sogn bar ham til daaben. Jep Smid af Gunderup,

Ingvord Lauridsens kone ibid., Hans Pedersen af Tranberg, Peder Hansen dend yngre ibid., Magrete Nielsdatter i Gunderup.

1723 d. 09 maj. Dom Exaudi døbt Niels Christensens datter af Orre bye kaldet Anne. Peder Christensens kone ibid. bar hende. Hans Jensen, Poul Sillassens kone ibid. Jep Nielsen i Gunderup, Magrete Nielsdatter ibid.

1723 d. 29 sep. Festo Sti Michaelis døbt Hans Nielsens datter af Gunderup kaldet Else. Cathrine Hansdatter forstanderske paa Oluffgaard bar hende til daaben. Niels Sørensen af Olbeck Mølle tienendis paa Oluffgaard, Johanne Hansdatter af Gunderup, Laurids Olufsens kone i Gunderup.

1724 d. 06 feb. Dom 5ta p. Epiphan døbt Peder Pedersens datter af Orre bye kaldet Karen. Christen Tygesens datter udi Orre bye bar hende til daaben. Laurids Lunds kone ibid., Karen Pedersdatter ibid., Hans Hansen Tranberg ibid.

1724 d. 02 jul. Festo Visitat. Mariæ hoc. to. incid. in D. 3. p. t. døbt en fremmet Fynsk qvindis

/: som giorde barsel hos Mette Bloed udi Orre bye :/ hendis datter och kaldet Karen. Mette Bloeds ældste datter bar hende til daaben. Poul Sillassen, Jacob Galthoed, Mette Bloedsdatter dend yngre vare testes, alle af Orre bye. Ved daaben blev Gregers Lauridsen, en af de Gevorbne Soldater værende til Garnision i Fridericia under Captein Hans Jensen udlagt at være barnefader och bemeldte Fynske qvinde naunlig Anne hendis ectemand. Men fordi del alleeeneste blev sagt, och iche beviist udi nogen maade turde jeg icke derefter gaae, men barnet blev som slegfred efter all tienesten var endt udi Orre Kirche døbt, efterdi moderen til det var gandske ubekiendt her paa egnen, och hun i tvende heele uger omkring opholdte sig i Orre sogn och bye, førend hun føde sit barn, da hun vel imidlertid kunde forføiet sig hiem til hendis mand, om hand der; som hun sagde skulle være; hvilcket altsammen ieg har strax efter barnet var christnet, lige paa dend samme dag giort velbaarne Hr. Ehrenfeldt paa Endrupholm och voris Herritz Proust Hr. Søren udi Ravnsøe tilkiende ved skrifvelse til enhver af dem.

1724 d. 20 aug. Dom 10. p. Trin. Bennet Jensens datter af Orre bye døbt och kaldet Anne. Hermand Skreders kone af Orre bye bar hende til daaben. Peder Tranberg och Niels Skreder af Gunderup vare testes.

1724 d. 27 aug. Dom 11. p. Trin. Niels Jensens søn af Gunderup døbt och kaldet Hans. Hans Hansens kone af Orre bye bar ham til daaben. Jep Sillassens hustru her af byen, Maren Pedersdatter af Tranberg, Niels Hansen ibid.

1724 d. 10 sep. Dom 13. p. Trin. døbt Hans Jensens datter af Orre bye och kaldet Kirsten. Niels Christensens kone ibid. bar hende til daaben. Poul Sillassen, Peder Toffterups søn Hans ibid., Morten Jensens ældste datter af Jyllerup, Hans Sadbiergs datter ibid.

1724 d. 05 nov. Dom 21. p. Trin. døbt Niels Smids søn af Orre bye och kaldet Jep. Ingeborg

af Aastrup præstegaard, nuværendis i Orre bye, bar ham til daaben. Hendis søn Hans Ifversen, Niels Christensen ibid. vare testes.

1725 d. 02 feb. Festo Purisicationis Mariæ døbt Jes Christensens datter af Jyllerup och kaldet Maren. Kjesten Pedersdatter Christen Hansens kone af Fugelsig udi Foborg sogn bar hende til daaben. Morten Jensen af Jyllerup, Hans Sadbiergs kone ibid., Christen Madzen ibid., Maren Mortensdatter, Niels Christensens pige af Orre bye.

1725 d. 11 mar. Dom. Lætare døbt Hans Hansen Tranbiergs datter af Orre bye kaldet Magrete. Hans Hansen juniors kone af Tranberg bar hende til daaben. Peder Hansens kone ibidem, Jep Nielsen af Gunderup.

1725 d. 27 apr. Die 4te Veneris Annive hariih publicis precibe et jejeris d. tinato døbt Poul Jørgensens søn af Orre bye och kaldet Jørgen. Lauge Lunds kone ibid. bar ham til daaben. Jep Thomsens søn, Christen Bennetsen, Laurs Mickelsens kone, Maren Peders, alle af Orre bye.

1725 d. 22 maj. Fer. 3tie Pentecostes døbt Niels Christensens søn af Orre bye kaldet Niels. Hans Jensens kone ibid. bar ham til daaben. Faddere: Jørgen Mortensen Snedicher af Jyllerup, Peder Christensen af Orre bye.

1726 d. 02 feb. Festo Purisicitionis Mariæ døbt Peder Nielsens datter af Orre bye kaldet Anne.  /: Hand tiener nu Prousten Hr. Søren Bhie i Raffnsøe :/ Faddere til barnet Laust Lunds kone i Aarre bye bar hende til daaben. Peder Pedersen ibid., Jørgen Jepsen ibid.

1726 d. 03 mar. Dom Qvinqvagesima døbt Morten Jensens søn af Jyllerup och kaldet Jens. Jørgen Mortensens kone af Gunderup bar ham til daaben. Jes Christensen af Jyllerup, Niels Christensens kone af Aarre bye, Christen Matzen af Jyllerup, Mette Hansdatter ibid.

1726 d. 23 mar. d. 23. Martij Peder Pedersens barn af Aarre bye døbt och kaldet Hans. Hans Tyggesens kone i Gunderup bar ham til daaben. Laust Lund i Aarre bye, Hans Toffterup ibid., Poul Jørgensens kone ibid., Niels Christensens hustrue.

1726 d. 03 apr. d. 3. April døbt Hans Nielsens datter af Gunderup och kaldet Karen Sophie. Husholdersken paa Oluffgaard hos velbaarne Hr. Admiral Kaas bar hende til daaben. Mouritz Pedersen ibid., Christen Lauridsen ibid., item Niels Smed af Orre bye och Jep Smids datter af Gunderup.

1726 d. 26 maj. Dom Vocem Jucunditatis døbt Hans Hansens datter af Orre bye och kaldet Anne. Kirsten Nielskone af Toutnis udi Alslef sogn bar hende til daaben. Dorothea Ifoersdatter af Orre bye, Bothilde Nielskone ibid., Jep Nielsen af Gunderup, Niel Sørensen af Toutnis udi Alsleff sogn.

1726 d. 29 sep. d. 29. Sept. Festo Michaelis Archangeli blev Niels Smids søn i Aarre bye døbt och kaldet Hans. Herman Skræders kone i Aarre bye bar ham til daaben. Laust Lund och Jep Vestergaard ibid., Hans Pedersen udi Tranberg, Peder Toffterups datter der er ugift och Hans Klausens kone, begge af Orre bye.

1727 d. 19 jan. Dom 2. p. Epiph. døbt Jep Thomsens datter af Aarre bye och kaldet Anne. Peder Mickelsens kone ibid. bar ham. Laust Lund, Poul Jørgensens hustrue, Johanne Thomasdatter, Hans Pedersen, alle af Aarre bye.

1727 d. 09 mar. Dom Reminiscere døbt Christen Jørgensens datter af Aarre bye och kaldet Maren. Poul Sillassens kone ibid. bar hende til daaben.

1727 d. 19 mar. d. 19. Martij døbt Peder Matzens datter af Aarre sogn och bye och kaldet Appelone. Søren Jacobsens kone af Aarre bye bar hende til daaben.

1727 d. 10 aug. Dom 9. p. Trin. døbt Hans Tranbiergs datter af Aarre bye och kaldet Maren. Peder Hansens kone af Tranbierg bar hende til daaben. Laust Michelsen af Aarre bye, Søren Christensen ibid., Cecile Marie Pedersdatter ibid.

1727 d. 07 sep. Dom 13. p. Tr. døbt Niels Christensens søn af Aarre bye och kaldet Peder. Peder Christensens kone ibid. bar ham til daaben. Hans Tranbierg ibid., Morten Jensen af Jyllerup, Jep Nielsen af Gunderup, Christen Jørgensens kone af Aarre bye.

1728 d. 04 apr. Dom Qvasimodo Geniti døbt Niels Jessens søn af Gundrup och kaldet Niels. Hans Tyggesens kone ibid. bar ham til daaben. Hans Nielsen ibid., Ingvord Lauridsens kone ibid., Søren Christensen af Aarre bye, Maren Pedersdatter ibid. vare testes.

1728 d. 30 maj. Dom 1. p. Tr. døbt Jens Christensens datter af Aarre bye nl. Anne. Herman Frølichs kone ibid. bar hende til daaben.

1728 d. 29 aug. Dom 14. p. Tr. døbt Hans Nielsens datter af Gundrup och kaldet Maren. Peder Bennidzens kone ibid. bar hende til daaben. Laust Lunds kone af Aarre bye och Lambert Christensen ibid., Jep Nielsen af Gundrup, Johanne Hansdatter ibid.

1728 d. 10 okt. Dom 20. p. Tr. døbt Poul Jørgensens datter af Aarre bye och kaldet Anne. Christen Tyggesens kone ibid. bar hende til daaben. Peder Pedersen, Anders Andersen, Laust Michelsens datter, alle af Aarre bye vare testes.

1728 d. 17 okt. Dom 21. p. Tr. Døbt Peder Pedersens barn af Aarre bye och kaldet Peder. Peder Mortensens kone af Hygom i Nebel sogn bar ham til daaben. Poul Jørgensen, Søren Christensen af Aarre bye.

1728 d. 28 nov. Dom 1. Adv. døbt Christen Sørensens datter af Jyllerup och kaldet Anne. Jep Jensens kone af Slebsager i Foborg sogn bar hende til daaben. Hans Sadbierg, Christen Madtzen, Mette Hansdatter, alle af Jyllerup.

1728 d. 12 dec. Dom 3. Adv. blev døbt Hans Hansen Tranbiergs datter af Aarre bye kaldet Inne. Marie Hansdatter af Tranbierg bar hende til daaben. Jep Nielsen af Gunderup, Poul Jørgensen af Aarre bye, Christen Tyggesens hustru ibid. vare testes.

1729 d. 20 feb. Dom Sexag. døbt Jep (Jensens) søn af Aarre bye och kaldet Jep. Peder Pedersens kone ibid. bar ham til daaben. Peder …..sens kone ibid., Poul Silassens ældste søn, Peder Michelsen, Karen ……datter, Poul Sillassens kone, alle af Orre bye.

1729 d. 16 feb. Purisicat Ord. 16. Febr. døbt Laurids Lunds datter af Aarre bye och kaldet Anne. Poul Jørgensens kone ibid. bar hende til daaben. Jep Thomsen ibid., Niels Hansen senior i Tranbierg, Peder Toffterups yngste datter i Orre bye.

1729 d. 20 feb. Dom Sexag. døbt Lambert Christensens datter af Aarre bye och kaldet Maren. Christen Christensens kone af Lifstrup udi Nebel sogn bar hende til daaben. Peder Christensens kone af Aarre bye, Laurids Lunds ældste datter ibid., Poul Jørgensen ibid., Søren Christensen ibid. vare testes.

1729 d. 24 jul. Dom 6ta p. Tr. døbt Peder Madsens datter af Aarre bye och kaldet Kirsten. Christen Tyggesens kone ibid. bar hende til daaben. Niels Bertelsen, Niels Christensens svend Christen och pige Stine Anne Karen Palone, och Anders Andersens kone, alle af Aarre bye.

1729 d. 03 aug. d. 3. Aug. døbt Gregers Jepsens datter af Gundrup och kaldet Maren. Hans Nielsens kone i Roest her i sognet bar hende til daaben. Dorothea Mortensdatter i Gundrup, Hans Nielsen ibid. och Peder Bennitsen ibid.

1729 d. 21 aug. Dom 10. p. Tr. døbt Peder Bennitsens datter af Gundrup och kaldet Anne. Moust Hansens kone bar hende til daaben. Invgvor Lauridsen ibid., Moust Hansen af Vong, Jep Nielsen af Gundrup och Morten Lassens datter ibid.

1730 d. 06 jan. Festo Epiph. Christi døbt Anders Andersens søn af Aarre bye och kaldet Anders. Hendis syster i Tofftnis udi Alsleff sogn bar ham til daaben.

1730 d. 12 mar. Dom Oculi døbt Peder Mickelsens datter af Aarre bye och kaldet Ingeborg. Laurids Mickelsens kone ibid. bar hende til daaben. Jep Thomsen ibid., Jep Nielsen i Gunderup var testes.

1730 d. 25 mar. Festo Annunciationis Mariæ Lambert Christensens søn af Aarre bye døbt och kaldet Peder. Laust Lunds kone ibid. bar ham til daaben. Christen Tyggesen, Hans Pedersen, Peder Pedersens kone, barnets moster.

1730 d. 03 sep. Dom 13. p. Tr. Laust Oluffsens datter af Gundrup døbt och kaldet Maren. Jep Nielsens kone ibid. bar hende til daaben. Ingvor Lauridsen Sørensen ibid., Esther Mortensdatter af Jyllerup, Gregers Jepsens kone af Gundrup.

1730 d. 24 sep. d. 24. Sept. er Niels Jessens søn udi Gundrup døbt i huset och kaldet Christen. Mange der i byen ere vidner til at jordemoderen retteligen efter Christi indstiftelse døbte ham, och lod ham kort derefter samme dag saligen i herren hensovede.

1730 d. 15 nov. d. 15. Nov. die Precat.

Ordinaire døbt Hans Tranbiergs drengebarn af Aarre bye kaldet Hans. Jep Nielsens kone af Gundrup bar ham til daaben. Peder Bennidsens kone ibid.

1731 d. 04 mar. d. 4. Martij døbt Peder Bennidsens datter i Gundrup och kaldet Anne. Morten Nielsens kone i Andrup udi Skads sogn bar ham til daaben. Jep Nielsen af Gundrup, Søren Frandsen af Soelberg, Mette Bennidsdatter af Øsse bye, Magrete Hans Tranbiergs kone af Aarre bye.

1731 d. 22 mar. Die Soterias døbt Christen Sørensens datter af Jyllerup och kaldet Anne. Jens Christensens kone af Raffnsee bar hende til daaben. Esther Mortensdatter och In Hansdatter af Jyllerup.

1731 d. 15 apr. Dom Jubilate Jep Nielsens søn af Gundrup och kaldet Niels. Gregers Lauridsens kone i Roest udi Grimstrup sogn bar ham til daaben. Niels Sørensen af Toutenis udi Alslev sogn. Hans Møllers kone udi Øle Møll udi Nebel sogn.

1731 d. 22 apr. Dom Cantate døbt Christen Jørgensens datter af Orre bye och kaldet Birgithe. Lauvst Lunds kone i Orre bye bar hende til daaben. Peder Michelsen, Lambert Christensen, Poul Jørgensens kone och Jørgen Jepsen, alle af Orre bye.

1731 d. 14 maj. Fer. 2. Pentec. døbt Gregers Jepsens datter af Gundrup och kaldet Kirsten. Lauvst Olufsens kone i Sadrup udi Skads sogn bar hende til daaben. Niels Frandsen i Roest och Hans Nielsen ibid.

1731 d. 19 aug. Dom 13. p. Tr. døbt Lambert Christensens datter af Orre bye kaldet Karen. Peder Christensens kone ibid. bar hende til daaben. Jep Thomsen udi Orre bye, Peder Toffterups søn, Jørgen Helles kone, Peder Berthelsens stifdatter.

1731 d. 09 sep. Dom 16. p. Tr. døbt Peder Pedersens søn udi Aarre bye kaldet Jens. Peder Thomsens kone ibid. bar ham til daaben. Poul Jørgensen, Søren Christensen, Christen Sørensen, Maren Sørensdatter, Jørgen Helles hustrue, alle af Orre bye.

1731 d. 30 sep. Dom 19. p. Tr. døbt Jørgen Mortensens datter af Gundrup och kaldet Mette. Tøstes kone i Autrup i Foborg sogn holt hende til daaben. Tøste i forbemte, Anders Tøgersen ibid., Peder Bertelsens stifdatter af Aarre bye, Morten Jensens kone af Jyllerup.

1731 d. 14 okt. Dom 21. p. Tr. døbt Christen Sørensens datter af Orre bye kaldet Johanne. Peder Christensens kone ibid. bar hende til daaben. Niels Hansen d. ældre af Tranbierg, Lauvst Lund, Lambert Christensens kone, Lauvst Mickelsens datter.

1731 d. 11 nov. Dom 25. p. Tr. døbt Peder Mickelsens søn af Aarre bye Mickel. Lauvst Lunds hustru bar ham til daaben. Niels Hansen i Tranbierg, Jep Vestergaards hustru i Orre bye, Lauvst Jørgensen ibid., Maren Pedersdatter ibid.

1731 d. 15 nov. d. 15. Nov blev een fattig fremmet qvindis barn udi Bennet Jensens huus i Orre bye døbt och kaldet Peder. Lauvst Lunds hustrue ibid. døbte ham efter Christi indstiftelse udi Peder Christensens kones, Poul Silasis kones och Christen Jørgensens kones nærværelse, samtlige af Orre bye.

1732 d. 27 jan. Dom 3. p. Epiph. døbt Peder Berthelsens søn af Aarre bye och kaldet Pouel. Berthels kone Karen Hansdatter af Nesberg song och bye bar barnet. Hans Hansen af Aarre bye, Mads Bertelsen af Nesberg bye, Susanne Herman Skræders kone af Orre bye, Anne Mortensdatter af Jyllerup vare testes.

1732 d. 04 maj. Dom Jubilate døbt Hans Hansens datter af Orre bye kaldet Inne. Jep Nielsens kone i Gundrup bar hende til daaben. Niels Jepsen i Gundrup och Christen Sørensen i Orre bye.

1732 d. 03 jun. Fer. 3. Pent. døbt Jørgen Jepsens søn af Orre bye och kaldet Christian. Farmoderen til barnet Boel Jørgensdatter af Nykirche sogn bar det til daaben. Jep Thomsen af Aarre bye, Jens Hansen ibid., Anne Hansdatter och Magrethe Jepsdatter, alle af Aarre bye vare testes.

1732 d. 13 jul. Dom 5. p. T. Poul Jørgensens søn i Aarre bye døbt och kaldet Niels. Herman Skræders kone ibidem bar ham til daaben. Hans Tranbierg ibid., Lamberts kone ibid., Niels Hansen d. yngre i Tranbierg.

1732 d. 20 jul. Dom 6. p. T. Hans Nielsens datter udi Gundrup kaldet Anne. Jep Nielsens kone ibid. bar hende til daaben. Lauvst Olufsens kone ibid., Søren Hansen ibid., Maren Ingvordsdatter ibid.

1732 d. 07 sep. Dom 13. p. Tr. døbt Byrre Jørgensens barn af Orre bye. Hans Pedersens kone i Autrup udi Foborg sogn bar hende til daaben och hun blev kaldet Else. Hans Pedersen ibidem forbemeldte, Anders Pedersen i Tranbierg, Lauvst Michelsens kone i Aarre bye, Maren Pedersdatter af Aarre bye.

1732 d. 23 nov. Dom 24. p. Anders Andersens barn af Aarre bye kaldet Johanne. Lauvst Lunds kone bar hende til daaben. Jep Vestergaard, Hans Toffterup, Peder Pedersens kone, Maren Poulsdatter, alle af Aarre bye.

1733 d. 08 mar. Dom Oculi Jep Nielsens datter døbt och kaldet Magrethe, af Gundrup var det barn och Hans Tranbiergs kone i Aarre bye holte det til daaben. Hans Nielsen i Gundrup, (Hans Jørgensen) i Roest i Grimstrup sogn, Jørgen Lauridsens kone i Gundrup och Niels Jessens datter ibid.

1733 d. 09 aug. Dom 10. p. Tr. døbt Jørgen Jepsens datter af Aarre bye och kaldet Boel. Oluf Nielsens kone af Skoner i Nesberg sogn bar hende til daaben. Peder Michelsen, Niels Hansen d. yngre i Tranbierg, Hans Andersens kone af Orre bye, (Mette) Pedersdatter i Tranbierg. Samme barn var hiemdøbt af Hans Jensens kone i Aarre bye udi vidners nærværelse efter Christi indstiftelsis maade med vand udi dend hellig trefoldigheds naun och derfor i kircken blev dette barns daab publiceret ved hænders paalæggelse och bønnen efter ritualen.

1733 d. 09 aug. Eodem Dom døbt Gregers Jepsens datter af Gundrup och kaldet Mette. Jep Nielsens kone ibidem bar hende til daaben. Jep Nielsen, Anders Andersen, Søren (Svensen), Ingvor Lauridsens kone, alle af Gundrup.

1733 d. 30 aug. Dom 13. p. Tr. døbt Lauvst Olufsens datter af Gundrup och kaldet Anne. Jep Nielsens kone ibid. bar hende til daaben. Peder Lauridsen ibid., Ingvor Lauridsens kone, Niels Poulsen af Orre bye, Kirsten Hansdatter af Gundrup, d. 30 Aug.

1733 d. 11 okt. Dom 19. p. Tr. døbt Anders Andersens datter i Gundrup och kaldet Magrete. Niels Sørensens kone af Aalbeck Mølle udi Nykircke sogn bar hende til daaben. Niels Sørensen ibid., Lauvst Lund i Orre bye.

1733 d. 15 nov. Dom 24. p. Tr. døbt Søren Christensens datter af Aarre bye och kaldet Maren. Christen Tyggesens kone bar det til daaben. Johanne Hansdatter, Peder Madsen, Christen Nielsen, …. …., alle af Aarre.

1733 d. 29 nov. Dom 1. Adventus døbt Peder Bennidsens søn i Gundrup Bennet kaldet. Christen Jensens kone af Øsse sogn och bye bar ham til daaben. Jep Nielsens kone, Maren Ingersdatter, Hans Nielsen, Søren Hansen, alle af Gundrup.

1733 d. 06 dec. Dom 2. Adventus døbt Peder Michelsens pigebarn i Aarre bye kaldet Mette. Hans Toffterups kone ibid. bar hende til daaben. Lauvst Lund, Lauvst Michelsens datter.

1734 d. 01 jan. Festo Circumsis. Christi Jens Christensens naunløse datter dødføe dend (Punte døbi) hvilken vi befaler och store barmhjertighed i Ch. Jesu.

1734 d. 07 feb. Dom 5ta p. Epiph. døbt Christen Sørensens søn af Aarre sogn och bye och kaldet Niels. Peder Berthelsens kone ibid bar dend til daaben. Hans Tranbierg ibid., Silass Poulsen, Peder Christensens kone, Anne Jørgensdatter.

1734 d. 14 mar. Dom Invocavit døbt Niels Berthelsens datter af Aarre bye kaldet Ingfred. Berthel Christensens hustrue af Nesberig sogn och bye bar det til daaben. Peder Bertelsen i Orre bye, Lauvst Olufsens kone i Gundrup, Mads Bertelsen af Nesbierg sogn och bye, Esther Mortensdatter af Jyllerup.

1734 d. 22 apr. Die Soterias døbt Peder Pedersens barn af Aarre bye kaldet Jep. Peder Nielsens kone af (Etgile) i Aastrup sogn. Bemeldte Peder Nielsen selv, Hans Hansen af Jyllerup och Maren Mortensdatter af Aarre bye tienendis Peder Berthelsen.

1734 d. 26 apr. Fer. 2. Pasch. døbt Hans Pedersens barn af Aarre bye och kaldet Anne. Peder Michelsens kone ibid. bar hende til daaben. Lauvst Lund, Silas Poulsen i samme bye, Mette Pedersdatter af Tranbierg, Lambert Christensens kone af Aarre bye.

1734 d. 23 maj. Dom Cantate døbt Lambert Christensens datter af Aarre bye och kaldet Maren. Søren Christensens kone ibidem bar hende til daaben. Lauvst Lund ibid., Niels Hansen d. ældre i Tranbierg, Anders Andersens kone af Aarre bye, Mette Pedersdatter af Tranbierg vare testes.

1734 d. 21 nov. Dom 22. p. Tr. døbt Hans Hansens søn af Aarre bye och kaldet Niels. Niels Jessens kone i Gundrup bar ham til daaben. Jep Nielsen af Gundrup, Søren Christensens kone i Aarre bye, Thue Blytecker . …. af Billum sogn i Vester Herridt.

1734 d. 28 nov. Dom 1. Adventus Hans Nielsens datter i Gundrup døbt och kaldet Mette. Lauvst Lunds kone i Aarre bye bar hende til daaben. Lauvst Olufsens kone, Johanne Nielsdatter, Jep Nielsen och Jep Hansen, alle af Gundrup.

1734 d. 26 dec. Festo Sti. Joh. Evangelistæ Hans Frandsens datter af Jyllerup kaldet Ingeborg. Christen Johansens kone af Hiortkiær i Grimstrup sogn bar hende til daaben. Christen Johansen ibidem, Morten Jensen af Jyllerup, Lambert Christensens kone af Aarre bye.

1735 d. 09 mar. d. 9. Martij Anders Andersens datter af Gundrup døbt och kaldet Inne. Niels Jessens kone ibid. bar hende til daaben. Søren Pedersen ibid., Silas Poulsen af Aarre bye, Gregers Jepsens kone i Gundrup, Maren Ingvorsdatter ibid.

1735 d. 03 apr. Dom Palmarum døbt Søren Pedersens søn och kaldet Jørgen. Mette Lauridsdatter af Faaborg bye bar hende til daaben. Lauvst Pedersen Lund af Faaborg bye, Lauvst Jørgensen af Aarre bye, Sitsel (Hans)datter af Gundrup, Lauvst Olufsens kone ibid.

1735 d. 05 jun. Festo SSte Trin. døbt Jep Nielsens søn af Gundrup kaldet Gregers. Hans Jensens kone af Øle Møll udi Nebel sogn bar ham til daaben.

1735 d. 20 nov. Dom 24. p. Trin. døbt Gregers Jepsens datter af Gundrup och kaldet Anne. Peder Bennidsens kone ibid. bar hende til daaben. Ingvor Lauridsen, Jep Hansen, Søren Snedichers kone, Johanne Nielsdatter, alle af Gundrup.

1735 d. 20 nov. Eodem Dom døbt Jørgen Jepsens søn af Aarre bye kaldet Jep. Ingvor Lauridsens kone i Gundrup bar ham til daaben. Hans Pedersen i Aarre bye, Jens Hansen, Jep Thomsens kone, Maren Lauridsdatter, samtlige af Aarre bye.

1736 d. 26 feb. Dom Reminiscere døbt Poul Jørgensens søn af Aarre bye kaldet Christen. Peder Tranis datter af Tranbierg Maren bar ham til daaben. Lauvst Lund af Aarre bye, Niels Hansen d. ældre af Tranbierg, Jens Bloeds kone af Aarre bye, Malene Pedersdatter af Tranbierg.

1736 d. 07 mar. d. 7. Martii døbt Peder Michelsens datter af Aarre bye kaldet Karen. Jep Vestergaards kone ibid. bar hende til daaben.

1736 d. 10 jun. Dom 2. p. Tr. døbt Christen Sørensens søn af Aarre bye och kaldet Peder. Mads Christensens kone i Jyllerup bar ham til daaben. Christen Madsen ibid., Esther Mortensdatter ibid., Niels Berthelsens kone af Aarre bye, Peder Berthelsen ibid.

1736 d. 15 jul. Dom 7. p. Tr. døbt Hans Frandsens moderløse datter af Jyllerup kaldet Maren. Morten Jensens kone ibid. bar hende til daaben. (Herman) Skræder i Aarre bye, Christen Madsen i Jyllerup, Esther Mortensdatter.

1736 d. 29 jul. Dom 9. p. Tr. døbt Anders Andersens datter af Gundrup och kaldet (Mette). Lauvst Lunds kone i Aarre bye bar hende til daaben.

1736 d. 02 sep. Dom 14. p. Tr. døbt Hans Pedersens datter af Aarre bye och kaldet (Maren). Lauvst Lunds kone bar Hende til daaben. (Anders) Bertelsen, …. …. Tranbierg, Silas Poulsen, Mette Nielsdatter af Aarre bye.

1736 d. 16 sep. Dom 16. p. Tr. døbt Søren Christensens datter Maren. Sille Marie bar hende til daaben. Anne Jørgensdatter, Christen Sørensen, Jep Thomsens kone, Silas Poulsen, alle af Aarre bye.

1736 d. 28 okt. Dom 22. p. Tr. døbt Lambert Christensens datter af Aarre bye och kaldet Johanne. Christen Tyggesens kone ibid. bar hende til daaben. Peder Michelsen ibid., Niels Hansen af Tranbierg, Maren Pedersdatter ibid.

1736 d. 26 dec. Fer. 2dis Natal. Christi Hans Tranbiergs datter af Aarre bye døbt och kaldet Jørgen. Maren Pedersdatter af Tranbierg bar hannem til daaben. Søren Christensen af Aarre bye, Niels Hansen dend ældre af Tranbierg, Malene Pedersdatter ibid.

1737 d. 06 jan. Festo Epiphan døbt Peder Bennidsens søn i Gundrup och kaldet Frantz. Elsse Frandsdatter af Soelberg i Skads sogn bar hannem til daaben. Margrethe Frandsdatter af Andrup i Skads sogn, Hans Nielsen af Gundrup, Peder Nielsen ibid.

1737 d. 19 maj. Dom Cantate døbt Jørgen Jepsens datter Kirsten af Aarre bye. Karen

Jepsdatter i Gaardhuuse hos (Lax)gaarden i Nykircke sogn bar hende til daaben. Christen

Jørgensen af Aarre bye, Anne Hansdatter ibid., Anders Poulsen, Kirsten Thomasdatter, begge ibid.

1737 d. 07 jul. Dom 3. p. Trin. døbt Peder Pedersens datter af Aarre bye och kaldet Anne. Herman Frølichs kone ibid. bar hende til daaben.

1738 d. 16 mar. Dom Lætare døbt Christen Jørgensens datter af Aarre bye kaldet Anne. Jørgen Jepsens kone ibid. bar hende til daaben. Silas Poulsen och Maren Poulsdatter, Lauvst Lund, Hans Tranbiergs hustru ibid.

1738 d. 04 maj. Die Veneris 4ta post Pascha prolibus et jenunics publicis sancito døbt Søren Lunds datter af Gundrup och kaldet Karen. Niels Jessens kone ibid. bar hende til daaben. Jep Nielsen, Johan Nielsdatter, Peder Bennidsens (datter), Jep Hansen, alle af Gundrup.

1738 d. 11 maj. Dom Vocem Jucunditatis confirmeret Jep Nielsens af Gundrup hiemdøbt søn var kaldet Peder. Niels (Sørensens) kone i Aalbeck Mølle i Nykircke sogn bar ham til daaben. (en del ulæselig), Peder Thomsens kone i Roest, Magrete Nielsdatter af Gundrup.

1738 d. 27 jul. (Dom ? p.) Trin. døbt Peder Michelsens søn af Aarre bye och kaldet (Lauvst). (Niels) Nielsens kone af Giessing i Brøndum sogn bar hannem til daaben. (Jep Christen) Hansen, Lambert Christensens kone, Hans Toffterups kone,

1738 d. 10 aug. Dom 10. p. Tr. døbt Christen Madsens datter af Jyllerup kaldet Mette. Niels Berthelsens kone i Aarre bye bar hende til daaben. Peder Sørensen i Jyllerup, Maren Mortensdatter ibid., Niels Nielsen ibid., Christen Sørensen i Orre bye.

1738 d. 01 nov. Die Festo Omnium Sanctorum døbt Peder Sørensens søn af Jyllerup och kaldet (Hans). Hans Hansens kone i Hiortkiær i Grimstrup sogn bar ham til daaben. Christen Madsen i Jyllerup, Jørgen Nielsen i Gundrup, Christen Madsens kone i Jyllerup, Anne Jørgensdatter af Orre bye.

1738 d. 09 nov. Dom 23. p. Tr. Hans Tranbiergs datter af Aarre bye kaldet Maren. Jep Nielsens kone af Gundrup bar hende til daaben. Lauvst Lund af Aarre bye, Peder Berthelsen ibid., Peder Hansen af Tranbierg och Hermand Skræders kone af Aarre bye.

1738 d. 19 nov. Die Precat. Ord. 19 Nov. døbt Gregers Jepsens datter af Gundrup kaldet Maren. Jep Nielsens kone ibid. bar hende til daaben. Søren Lunds kone, Jep Nielsens tienestepige Magrethe, Peder Bennidsen och Jep Nielsens svend Peder, alle ibidem.

1739 d. 25 mar. Festo Annunciationis Mariæ døbt Hans Pedersens datter af Aarre bye. Peder Nielsens hustrue i Slebsager udi Faaborg sogn bar hende til daaben och hun blev kaldet Appelon. Poul Jørgensens hustru af Orre bye, Peder Pedersen ibideem, Christen Lauridsen, Anne Poulsdatter, begge ibidem.

1739 d. 16 aug. Dom 12. p. Tr. døbt Anders Andersens datter kaldet Anne fød i Gundrup. Lauvst Olufsens kone ibid. bar hende til daaben.

1739 d. 11 okt. Dom 20. p. Tr. døbt Christen Sørensens søn af Orre bye och kaldet Niels. Hermand Skræders kone af Aarre bye bar ham til daaben. Christen Madsen af Jyllerup, Hans Jensen af Orre bye, Niels Bertelsens kone ibid., Peder Madsens datter Maren ibid.

1740 d. 01 jan. Festo Novo Anni Jens Hansens datter af Orre bye døbt och kaldet Maren. Peder Berthelsens kone ibid. bar hende til daaben. Jens Jepsen i Jyllerup, Jens Poulsen i Orre bye, Jep Nesbergs kone ibid., Mette Hansdatter.

1740 d. 24 apr. Dom Qvasimodo Geniti Christen Nielsens datter af Orre bye døbt och kaldet Birgithe. Christen Sørensens kone ibid. bar hende til daaben. Christen Sørensen, Jens Hansen, Jens Nielsen och Christen Jørgensens kone.

1740 d. 07 aug. Dom 8. p. Tr. Døbt Jep Nielsens søn af Gundrup och kaldet (Ulæselig). Niels Sørensens kone i Toutenis i Alslev sogn bar ham til daaben. Niels Jessens kone i Gundrup, Hans (Tranbierg) i Aarre bye, Anders Pedersen och Malene Pedersdatter i Tranbierg.

1740 d. 18 sep. Dom 14. p. Trin. Peder Pedersens datter af Orre bye døbt och kaldet Ell. Søren Hansens fæstemø af Hieager udi Øsse sogn bar hende til daaben. Jep Hansen af Gundrup, Peder Bertelsen i Aarre bye, Birgithe Poulskone, Mette Lauridsdatter.

1740 d. 02 okt. Dom 16. p. Tr. Christen Jørgensens søn af Orre bye kaldet Hans. Anders Andersens kone ibid. bar ham til daaben.

1740 d. 12 okt. d. 12. Oct. døbt Niels Jepsens søn af Jyllerup kaldet Morten. Silas Poulsens kone i Orre bye bar ham til daaben. Christen Madsen i Jyllerup, Peder Sørensens kone ibid., Jens Poulsen i Orre bye, Mette Mortensdatter i Jyllerup.

1740 d. 23 okt. Dom 19. p. Tr, døbt Jørgen Helles søn af Orre bye och kaldet Peder. Hans Tranbiergs hustrue ibid. bar hannem til daaben. Silas Poulsens kone ibid., Giertrud Jensdatter ibid., Anders Andersen ibid., Jens Poulsen ibid.

1740 d. 13 nov. Dom 22. p. Tr. døbt Peder Bennidsens søn af Gundrup och kaldet Hans. Morten Nielsens kone af Andrup i Skads sogn bar ham til daaben. Peder Svendsen tienendis for kudsk paa Sneumgaard, Else Frandsdatter i Soelberg udi Skads sogn.

1741 d. 20 aug. Dom 12. p. Trin. døbt Jep Nielsens datter af Gundrup kaldet Inne. Johan Madsens kone af Roest Mølle i Grimstrup sogn bar hende til daaben.

1741 d. 15 nov. d. 15. Nov. Søren Lunds søn af Gundrup kaldet Peder. Hans (Nissens) kone af Roesthøy bar ham til daaben. Hans Nissen, Jep Nielsens kone i Gundrup, Jep Hansen ibid., Kirsten Ingvorsdatter ibid.

1742 d. 11 mar. Dom Judica Peder Michelsens datter af Orre bye døbt och kaldet (Johanne). Laust Lunds kone i Orre bye bar hende til daaben. ……. …..sens kone ibid., Jørgen Jepsen ibid., Christen Lauridsen ibid., ……… ….lsdatter ibid.

1742 d. 27 maj. Dom 1 p. Tr. døbt Moust Pedersens søn i Orre bye kaldet (Peder). Marie Pedersdatter af Omme i Nykircke sogn holt ham til daaben.

1742 d. 14 okt. Dom 21. p. T. døbt Eschild Eschildsens søn i Jyllerup och kaldet (ulæselig). Jens Hansens kone i Grisbeck udi Veirup sogn bar ham til daaben. Jens Hansen Grisbeck, Jens Poulsen, Peder Poulsen, Dorthe Jørg., Giertrud Jensdatter, alle af Orre bye.

1742 d. 14 okt. Dom 21. p. Tr. døbt Jens Hansens datter af Orre bye och kaldet Mette. ….

….sens hustrue i Hiortkjer udi Grimstrup sogn bar hende til daaben. Silas Poulsen, Anders

Andersens kone, Anders Poulsen, Maren Lauvstdatter, alle af Orre bye.

1742 d. 28 okt. Dom 23. p. Tr. Knud Nielsens søn af Roest kaldet Niels. Hans Trouelsens hustrue af Ølle Mølle bar ham til daaben. Jesper Andersen i Roest, Chescter Hadm. i Grimstrup bye, Maren Ifversdatter i Roest, Søren Jensen ibid.,

1742 d. 28 okt. d. 28. Nov. Maren Silasdatter af Orre sogn och bye døbt af jordemoderen Mette Laustis i Peder Br. och Anders Andersens koners nærværelse alle af Orre sogn och bye, 16 uger for tiden fød til verden och levede 1 time i d. onde verden.

1743 d. 28 apr. Dom Miser. døbt Christen Nielsens datter af Orre bye och kaldet Birgithe. Anne Mortensdatter Silas Poulsens hustrue bar hende til daaben. Silas Poulsen, Peder Berthelsen, Peder Pedersens hustru, Giertrud Jensdatter, alle af Orre bye.

1743 d. 07 jul. Dom 4. p. Tr. døbt Peder Pedersens søn Christen af Orre bye. Susanne Herman Frølichs hustru af Orre bye bar ham til daaben. Poul Jørgensen af Orre bye, Jens Poulsen, Karen Poulsdatter, Anne Jepsdatter.

1743 d. 17 nov. Dom 23. p. Tr. døbt Eschild Eschildsens tvillingsøn och kaldet Hans af Jyllerup. Hans Frandsens kone ibid. bar ham til daaben. Jens Jepsen i Jyllerup, Jens Hansen af Grisbeck i Veyrup sogn, Maren Nielsdatter, Peder Sørensens kone i Jyllerup.

1744 d. 19 jan. Dom 2. p. Epiph. Silas Poulsen af Orre sogn och bye døbt hiemme i huset strax efter fødselen och kaldet ? Daabens vidner for ……t ….. ere

1744 d. 26 jan. Dom Septuag. døbt Jens Hansens søn af Orre sogn och bye och kaldet Hans. Anders Andersens kone ibid. bar ham til daaben. Peder Michelsens kone, Peder Berthelsen, Karen Poulsdatter, Jens Nielsen, samtlig af Orre bye.

1744 d. 26 mar. Festo Viridium døbt Jep (Nielsens) søn i Gundrup kaldet Hans. Maren Pedersdatter i Tranbierg bar ham til daaben. (Simon) Jepsen i Faaborg sogn och bye, Hans Hansen i Orre sogn och bye,

1744 d. 26 apr. Fer (4to) p. Pascha Thomas Hansens søn af Orre bye døbt och kaldet Christen. Jørgen …… kone ibid. bar ham til daaben. Peder Christensen, Christen Lauridsen, ……. Pedersens hustru, Lambert Christensen, alle af Orre bye.

1744 d. 31 maj. Dom 1. p. Trin. Christen Madsens søn af Jyllerup døbt och kaldet Morten. Sal. Morten Jensens efterleverska Anne bar ham til daaben. Jens Jepsen, begge ibid., Jens Mortensen af Rousthøy i Grimstrup sogn, Karen Poulsdatter af Orre bye.

1744 d. 26 jul. Dom 9. p. Tr. Christen Christensens søn af Orre bye døbt och kaldet Hans. Anne Hansdatter Moustis kone i Orre bye bar ham til daaben. Jens Hansens kone, Jens Nielsen, Silas Poulsen, Anne Mortensdatter af Orre bye.

1744 d. 23 aug. Dom 13. p. Tr. Peder Bennitsens søn af Gunderup døbt och kaldet Jens. Else Svendsdatter af Soelberg udi Skads sogn bar hannem til daaben. Søren Frandsen ibid., Morten Nielsen i Andrup udi Skads sogn, Kirsten Nielsdatter, Jensis kone i Gundrup.

1744 d. 30 aug. Dom 14 p. Tr. Frands Bennitsens søn af Orre bye døbt och kaldet Bennit. Jep Nielsens kone i Gundrup bar ham til daaben. Jens Nielsen af Varde, Jens Nielsen, Jens Bloeds kone, Karen Poulsdatter, alle af Orre bye.

1744 d. 29 sep. Festo Michaelis Archangeli Peder Michelsens barn af Orre bye døbt och kaldet Mette. Christen Sørensens kone af Sadrup udi Skads sogn bar hende til daaben.

1744 d. 18 okt. Dom 21. p. Trin. Peder Sørensens søn af Jyllerup døbt och kaldet Søren. Byrrhe Jørgensens kone i Giesthede udi Grimstrup sogn bar hannem til daaben. Eskild Eskildsen i Jyllerup och Jens Jepsen ibid., Christen Madsens hustru ibid., Anders Pedersen i Tranbierg.

1745 d. 11 mar. Die 11. Martij døbt Jens Sørensens barn i Gundrup och kaldet Birgithe. Niels Smids kone af Omme udi Nykircke sogn bar det. Vidnerne var Niels Smids søn sammesteds, Jep Hansen, Peder Bennidsen, Jep Nielsens kone, alle af Gundrup.

1745 d. 24 jun. Festo Ste Joh. Baptistæ Søren Pedersens datter af Gundrup døbt och kaldet Mette. Jep Nielsens kone ibid. bar hende til daaben. Jørgen Nielsen ibid., Anders Andersens kone ibid., Peder Bennidsen ibid., Karen Poulsdatter i Orre bye.

1745 d. 01 aug. Dom 7. p. Tr. døbt Moust Pedersens søn af Orre bye och kaldet Peder. Anders

Andersens kone bar hannem til daaben. Jep Bertelsen, Christen Lauridsen, Søren Hiortis kone, Karen Poulsdatter, alle af Orre bye.

1745 d. 21 nov. Dom 23. p. Trinit. døbt Silas Poulsens søn af Aarre bye n. Niels. Christen Madsens kone af Jyllerup bar ham til daaben. Vidnerne vare Jens Jepsen af Jyllerup, Laurids ….stensen, Anders Poulsen, Anders Andersens hustru af Orre bye, Niels Hansen d. yngre af Tranbierg.

1746 d. 06 mar. Dom Reminiscere døbt Christen Nielsens datter af Orre bye och kaldet Bothild. Jep Nielsens kone i Gundrup bar hende til daaben. Peder Berthelsen i Aarre bye, Silas Poulsen ibid., Jens Nielsen, Anne Nielsdatter.

1746 d. 21 apr. d. 21. Apr. blev Hans Jensens søns daab af mig confirmeret hvilcken Laust Lunds hustrue af Orre bye hafde forrettet udi enckens af mit Annexgaard i Aarre bye Anne Hansdatters och Peder Pedersens hustruis nærværelse efter Christi befaling. Silas Poulsens hustru ibid. bar hannem til daaben, Peder Michelsen ibid., Anders Poulsen ibid., Kirsten Hansdatter och Anne Lauridsdatter ibid.

1746 d. 25 sep. Dom 16. p. Tr. Frands Bennidsens datter af Orre och kaldet Maren. Jens Christensen af Tranbierg. Jørgen Poulsen af Orre bye. Peder Michelsens kone af Orre bye bar hende til daaben, Giertrud Jensdatter af Orre bye, Søren Hiortis kone.

1746 d. 04 dec. Dom 2. Adv. døbt Hans Frandsens søn af Jyllerup och kaldet Peder. Eskild Eskildsens kone ibid. bar ham til daaben. Peder Sørensens hustrue ibid., Jens Jepsen, Christen Madsen alle ibid., Anne Hansdatter tienendis Knud i Auervig udi Nesbierg sogn.

1747 d. 15 jan. Dom 2ta p. Epiph. Jep Nielsens i Gundrup hiemdøbte barns daab confirmeret och kaldet Maren. Jep Hansens kone i Roest i Grimstrup sogn bar hende. Laust Olufsens kone i Gundrup, Jens Andersens kone ibid., Søren Snedcker ibid., Peder Bennidsen.

1747 d. 12 mar. Dom Lætare døbt Christen Madsens søn af Jyllerup och kaldet Mads. Jens Andersens kone i Gundrup bar hannem til daaben. Peder Sørensen i Jyllerup, Jens Nielsen i Orre bye, Jens Jepsens kone i Jyllerup, Karen Poulsdatter i Orre bye, alle vare testes.

1747 d. 16 apr. Dom Miscericordiæ døbt Silas Poulsens søn af Orre sogn och bye och kaldet Poul. Peder Jensens kone af Kier udi Grimstrup sogn bar ham til daaben. Christen Madsen af Jyllerup, Jens Jepsens kone ibid.

1747 d. 06 aug. Dom Xma p. Trinit. Peder Bennidsens datter i Gundrup navnl. Maren. Jep Nielsens kone ibid. bar det. Vidner derforuden Søren Hansen i (Omme), Peder Ladefoged paa Sneumgaard, Hans Frandsen af Soelberg, Kirsten Ingvordsdatter i Gundrup.

1747 d. 26 nov. Dom XXVI p. Trin. Peder Michelsens barn i Aarre n. Ingeborg. Mette Lauridsdatter tienende i Grimstrup Præstegaard bar det. Vidnerne dertil vare Peder Pedersen, Jens Hansen, Anders Povelsen, Lamberth Christensens hustru, Anne Lauridsdatter alle af Aarre.

1748 d. 01 jan. Festo Circumcisionis Christi Peder Nielsens søn udi Aarre bye døbt og kaldet Niels. Peder Jørgensens hustru udi Slebsager i Faaborg sogn bar ham. Faddere vare Peder Berthelsen, Christen Lauridsen, Karen Povelsdatter, Søren Hiortis hustru, alle af Aarre.

1748 d. 16 apr. Festo IIItio Pasch.

Christen Christensens søn udi Aarre bye n. Christen. Silas Povelsens hustru af bemte bye bar ham til daaben. Faddere vare Jens Hansen, Peder Pedersen, Christen Lauridsen, Jens Nielsen, Peder Mikkelsens hustrue, Thomas Christensens hustrue, alle af Aarre.

1748 d. 05 maj. Dom Jubil. Thomas Hansens søn af Aarre bye n. Christen. Lambert Christensens hustrue bar ham. Vidnerne derforuden Peder Berthelsen, Søren Christensen, Christen Lauridsen, Birgithe Nielsdatter, Povel Jørgensens datter, alle af Aarre.

1748 d. 10 maj. Die Maji Xcima Moust Pedersens søn udi Aarre bye n. Hans. Hans Frandsens datter af Omme udi Nyekirke sogn navnl. Anna bar ham. Vidnerne ved hans daab Jørgen Jepsen, Christen Christensen, Mogens ?, Anders Andersen d. yngre, Silas Povelsens hustru, alle af Aarre.

1748 d. 04 jun. Fer. IIItiis Pentec. Peder Jørgensens datter i Aarre bye n. Anna. Niels ?

hustru ? udi Jerne sogn bar det. Vidnerne vare Søren Hiort, Anders Povelsen og søster Karen, Silas Povelsens hustru af Aarre bye, Else Byrrgesdatter af Giesthede udi Grimstrup sogn.

1748 d. 27 okt. Dom XX a Trinit. Jørgen Jepsens datter i Aarre døbt og kaldet Mette. Giertrud

Jensdatter i Aarre bar hende. Vidner vare desforuden Thomas Hansen, Mogens Nielsen, Maren Nielsdatter, Kirsten Hansdatter, alle af Aarre.

1749 d. 02 feb. Festo Puris. Mariæ Jep Hansens datter af Gundrup døbt og kaldet Anne. Johann Christians hustru af Nesberg sogn og bye bar hende. Vidnerne derforuden vare Jep Nielsen, Jørgen Nielsen, Jens Andersens hustru, Mette Mortensdatter, alle af Gundrup.

1749 d. 11 feb. Die Soterias Thomas Christensens datter af Aarre døbt og kaldet Bodild. Peder Berthelsens hustru bar den. Faddere vare Anders Povelsen, Jens Nielsen, Mogens ?, Anna Lauridsdatter.

1749 d. 13 apr. Domin Qvasim. Karen Sophies af Gundrup hendis slegfred datters daab blev publiceret. Qvindens moder af Gundrup n. Karen, som ogsaa havde hiemmedøbt barnet med vand i den H. Trefoldigheds navn, bar det og udlagde til barnefader en ubekient karl, som kom til skiøgen paa lyngheeden til Vaang udi Nyekirke sogn, hvor hun tiente afvigte sommer

1748, og samme karl kaldte hun Christen. Videre sagde hun sig ikke at vide. Herren er vidskabers Gud. Vidnerne ved barnets hiemmedaab havde været Niels Jessens hustru og Peder Bennidsen. Hand stod ogsaa fadder i kirken, derforuden Jørgen Nielsen. Barnets navn er Karen. Da dets moder siden stod aabenbar skrifte i Nyekirke udlagde hun Christen Nielsen Uggelvig, en ægtemand af Vaang af bemte sogn at være barnefader.

1749 d. 27 maj. Feria IIItia Pentecostes Søren Pedersens datter af Gundrup døbt og kaldet Rebekka. Niels Hansen d. yngres hustru af Tranbierg bar hende. Fadderne derforuden fornævnte mand selv, Tøste af Autrup udi Faaborg sogn, Peder Jørgensen Tranbierg, Mette Mortensdatter, Anders Poulsens hustru af Aarre.

1749 d. 22 jun. Dom 3tia a Trinit. Peder Nielsens datter af Aarre bye døbt og kaldet Kirsten. Peder Jørgensens hustru af Slebsager bar hende. Faddere derforuden Peder Mikkelsen og Anders Povelsen af Aarre, Peder Hansen Tranbierg og Niels Hansens hustru ibid.

1749 d. 13 jul. Dom 6ta a Trinit. Christen Nielsens datter af Aarre bye døbt og kaldet Birgitha. Silas Povelsens hustru bar hende til daaben. Faddere derforuden Peder Mikkelsen, Anders Povelsen, Povel Pedersen, Anne Nielsdatter, Peder Jørgensens hustru, alle af Aarre.

1749 d. 21 sep. Dom XVIte a Trinit. Hans Friises liden datter af Aarre bye døbt og kaldet Maren efter voris sal. moder. Laust Lunds hustru ibid. holdt hende til daaben. Faddere vare Peder Mikkelsen, Hans Toffterup, Christen Lund, Silas Povelsens hustru, Povel Jørgensens datter alle af Aarre.

1749 d. 21 sep. Dom XVIte Anders Povelsens datter af Aarre døbt og kaldet Maren. Maren sl. Peder Tranbiergs bar hende. Niels Hansen d. yngres hustru ibid. var vidne. Derforuden Peder Mikkelsen, Christen Lund, Anne Vestergaard, alle af Aarre.

1749 d. 16 nov. Dom XXIV a Trinit. Frands Bennidsens søn af Aarre bye døbt og kaldet Laurids. Anders Povelsens hustrue ibid. bar ham. Peder Jørgensen, Herman Frølich, Hans Tranbierg, Anna Lund, alle af Aarre vare faddere.

1749 d. 21 dec. Dom 4ta Advent. Jens Hansens søn af Aarre bye døbt og kaldet Niels. Silas Povelsens kone ibid. bar ham. Faddere vare Anders Povelsen, Peder Pedersen, Kirsten Hansdatter, Thomas Christensen.

1750 d. 02 feb. Festo Puris. Mariø Peder Jørgensens datter udi Aarre døbt og kaldet Else. Byrrge Jørgensens kone af Giestheede bar hende. Faddere vare Silas Povelsen, Anders Andersen jun., Giertrud Jensdatter, Peder Nielsens hustrue.

1750 d. 22 feb. Dom Reminiscere Jens Andersens søn af Gundrup døbt og kaldet Morten. Christen Madsens kone af Jyllerup bar den. Faddere derforuden vare Jens Jepsen, Silas Povelsen, Jens Mortensen, Søren Snedikers hustru.

1750 d. 14 jun. Dom 3tie a Trinit. Peder Mikkelsens søn i Aarre døbt og kaldet Peder. Hans Friises hustru bar ham. Faddere vare Lambert Christensen, Christen Lund, Jens Hansens hustrue, Anna Hansdatter.

1750 d. 14 jun. (Eodem Dom) Jep Sørensens naunløse barn af Gundrup befale vi Guds barmhjertighed. (Begr)

1750 d. 05 jul. Dom VIta a Trinit. Anders Pedersens søn udi Tranbierg døbt og kaldet Peder. Christen Lunds hustrue af Vrendrup udi Faaborg sogn bar ham. Faddere vare Niels Hansen junior et senior af Tranbierg, sognedegnens hustru og Anna Lauridsdatter af Aarre.

1751 d. 14 feb. Dom Sexages. Moust Pedersens datter af Aarre døbt og kaldet Maren. Silas Povelsens hustru ibid. bar hende. Faddere vare Lamberth Christensen, Christen Lauridsen, Jens Nielsens hustru, Anna Pedersdatter.

1751 d. 21 mar. Dom Lætare Jep Hansens datter af Gundrup døbt og kaldet Ell. Søren Hiortis hustrue af Aarre bar hende. Niels Christensen, Jørgen Nielsen, Anna Lauridsdatter og Anna Pedersdatter alle af Gundrup vare vidner.

1751 d. 04 apr. Dom Palm. Niels Christensens datter af Gundrup døbt og kaldet Margreta. Leene Pedersdatter af Nebel bar hende. Faddere vare Johanne Mortensdatter, Anna Pedersdatter, Jep Hansen og Jep Sørensen, alle af Gundrup.

1751 d. 13 jun. Dom 1. a Trinit. Anders Povelsens datter af Aarre døbt og kaldet Kirsten Marie. Karen Povelsdatter bar hende. Faddere vare Peder Mikkelsen, Christen Lauridsen, Inggerd Nielsdatter og sognedegnens hustru, alle af Aarre.

1751 d. 25 jul. Dom 7. a Trinit. Niels Hansen den yngris datter af Tranbierg døbt og kaldet Anna. Tøste Stephansens hustru af Autrup bar hende. Peder Hansen, Peder Jørgensen og Anders Pedersen af Tranbierg, item Søren Pedersen af Gundrup vare vidner.

1751 d. 14 nov. Dom 23. a Trinit. Jens Nielsens søn af Aarre bye hiemme døbt og kaldet Niels blev i kirken fremstillet. Moderens søster nl. Anna Marie bar ham. Vidnerne vare Peder Nielsen, Povel Pedersen, degnens hustru, Anna Lund.

1752 d. 19 jan. Die Lit. Jan. 19. Jørgen Nielsens datter af Gundrup døbt og kaldet Maren. Niels Sørensens hustru fra Toutenis i Alslev sogn bar hende. Faddere vare Peder Nielsen af Roest, Hans Tranbierg af Aarre, Margrete Jepsdatter af Gundrup, Niels Christensens hustru ibid.

1752 d. 30 jan. Dom Sept. døbt Jens Hansens søn af Aarre og kaldet Morten. Anders Pedersens hustru ibid. bar ham. Faddere vare Silas Povelsen, Peder Povelsen, Jeppe Jepsen, Ingfred Nielsdatter, Mette Lauridsdatter.

1752 d. 28 feb. (Uden dato) Silas Povelsens barn dødfød befale vi Guds barmhjertighed i

Christi.

1752 d. 28 maj. Festo Trinit. Peder Nielsens datter af Aarre døbt og kaldet Maren. Inne Jørgensdatter af Agerbeck bar hende. Faddere vare Søren Hiort og datter, Peder Povelsen, Anders Povelsens hustru, alle af Aarre.

1752 d. 30 jul. Dom 9. a Trinit. sognedegnens Hans Friises liden søn af Aarre bye døbt og kaldet Hans efter voris sal. fader. Moderens søster Maren Lauridsdatter af Sadrup bar ham. Faddere vare Laurids Lund, Lamberth Christensen, Anna Hansdatter af Aarre, Anders Pedersens hustru af Tranbierg

1753 d. 07 jan. Dom 1ta p. Epiph. Niels Nielsens tvillingdøttre i Aarre, een døbt og kaldet Maren som blev baaren af Kirsten Hansdatter, den anden som i sin svaghed var hiemmedøbt af jordemoderen med reent vand i den H. Treefoldigheds navn og kaldet Gunder blev fremstillet for menigheden og dens daab publiceret. Faddere til disse børn vare Jens Hansen, Peder Mikkelsen, Peder Madsen, Peder Jørgensen, Lamberth Christensens hustru, Jørgen Hellis hustru og datter, Ingfred Nielsdatter, (Anne Snedkiers), alle af Aarre.

1753 d. 11 mar. Dom Invocavit døbt Peder Jørgensens datter af Aarre og kaldet Maren. Niels Hiortis hustru i Smørpøt bar hende. Faddere vare Christen Lund, Peder Nielsen, Peder Berthelsen, degnekonen og Karen Sørensdatter.

1753 d. 01 apr. Dom Lætare døbt Hans Ch. Pedersens søn af Gundrup og kaldet Peder. Maren Pedersdatter af Gundrup bar ham. Faddere vare Anders Andersen, Jens Sørensen, Hans Nielsen og Anna Gregersdatter, alle af Gunderup.

1753 d. 12 okt. Die Pricatinis wt Jejunii ertcoord. døbt Anders Pedersens datter af Tranbierg og kaldet Maren. Simon af Faaborg hans hustru bar den. Faddere vare Peder Hansen og Peder Jørgensen af Tranbierg, Christen Lunds datter af Vrendrup og Jep Nielsens datter af Gundrup.

1753 d. 31 dec. Moust Pedersens tvillingsønner af Aarre formedelst deris store svaghed hiemmedøbte den ene af jordemoderen og kaldet Anders den anden af Maren Pedersdatter og kaldet Hans. De levede ikke saa længe at de kunde i kirken fremstillis og deris daab blive menigheden forkyndt.

1754 d. 03 feb. Dom 4. p. Epiph. Søren Pedersens søn af Gundrup døbt og kaldet Mous. Hans Frandsens hustru bar ham. Barnet blev i sin svaghed hiemmedøbt og levede ikke til søndagen kom.

1754 d. 10 feb. Dom Septuages. døbt Jens Hansens søn af Aarre og kaldet Peder. Moust Pedersens hustru af Aarre bar ham. Silas Povelsens hustru, Peder Vestergaard, Karen Lambertsdatter.

1754 d. 06 mar. Die Martii 6ta døbt Peder Povelsens datter og kaldet Giertrud. Anna Povelsdatter bar hende. Faddere vare Silas Povelsen, Povel Pedersen, Anna Lauridsdatter og Peder Mikkelsens hustru, alle af Aarre.

1754 d. 21 apr. Dom Qvasimod. døbt Jep Hansens datter af Gundrup og kaldet Karen. Magreta Jepsdatter bar hende. Faddere vare Jørgen Nielsen, Jørgen Hansen, Johanne Mortensdatter, alle af Gundrup.

1754 d. 21 apr. Dom Qvasimod. døbt Niels Christensens datter af Gundrup og kaldet Kirsten. Niels Hansens hustru af Nesberg bar hende. Faddere vare Jens Sørensen, Peder Bennidsen, Anna Lauridsdatter, alle af Gundrup.

1754 d. 31 mar. Dom Judica Jens Nielsens datter af Aarre døbt og kaldet Christiana. Lisbeth Jepsdatter fra Skoldborg bar hende. Peder Berethelsen og Thomas Christensen, Peder Jørgensens hustru og Anna Hansdatter, alle af Aarre vare vidner.

1754 d. 05 maj. Dom Jubilate døbt Hans Christians datter af Gundrup og kaldet Birgithe. Jep Sørensens hustru abar hende. Faddere vare Søren Pedersen, Jens Sørensen, Magrethe Jepsdatter, Anna Gregersdatter.

1754 d. 26 maj. Dom Exaudi Anna Hansdatter hiemkommen fra sin tieneste til hendis fader i Gundrup hendis uægte barn døbt og kaldet Hans. Til barnefader udlagt Christen Nielsen en ægtemand af Lydum sogn i Lydum heede. Hans Frandsens hustru af Gundrup bar barnet. Vidner vare Søren Pedersen, Gregers Jepsens datter.

1754 d. 09 jun. Festo Trinit. Inne Andersdatters uegte barn døbt og kaldet Morten. Til barnefader blev udlagt Niels Clausen en ægtemand i Omme i Nykirke sogn som besovede hende medens hun tiente hannem. Jep Hansens kone i Gundrup bar barnet. Vidnerne vare Laust Olufsens datter og Bennit Pedersen ibid.

1754 d. 11 aug. Dom 9. a Trinit. døbt Jørgen Nielsens datter og kaldet Anna. Peder Pallesens kone i Toutnis bar hende. Fornævnte mand, saa og Hans Nielsen, Laust Olufsens datter Anna og Søren Pedersens hustru, alle af Gundrup vare faddere.

1754 d. 31 dec. (Uden dato) Moust Pedersens barn af Aarre dødfød være befalet Guds barmhjærtighed i Christo.

1755 d. 01 jun. Dom 1ma a Trinit. Anders Povelsens søn af Aarre døbt og kaldet Povel. Jens Hansens kone bar ham. Faddere vare Peder Jørgensen, Anders Andersen, degnekonen, Silas Povelsens kone, alle af Aarre.

1755 d. 22 jun. Dom 4ta a Trinit. døbt Søren Pedersens søn af Gundrup og kaldet Mads. Jep Sørensens hustru ibid. bar ham. Faddere vare Jens Sørensen og Bennidt Pedersen af Gundrup, Christen Lund og søster Anna af Aarre.

1755 d. 13 jul. Dom 7tima a Trinit. døbt Jens Andersens datter af Gundrup og kaldet Dorothea. Jep Sørensens hustru ibid. bar hende. Faddere vare Hans Chr. Pedersen, Anders Andersen, Bennidt Pedersen af Gundrup og Mette Christensdatter af Jyllerup.

1755 d. 10 aug. Dom 11. a Trinit. døbt Anders Andersens søn af Aarre og kaldet Iver. Sognedegnens hustru bar ham. Faddere vare Christen Lund, Povel Pedersen, Anna Hansdatter, alle af Aarre.

1755 d. 07 sep. Dom 15. a Trinit. Jørgen Hansens datter af Gundrup døbt og kaldet Mette. Jens Andersens hustru bar hende. Faddere vare Niels Christensen, Jeppe Sørensens hustru, Maren Lauridsdatter af Gundrup, Christen Hansen Ladefoged paa Endrupholm.

1755 d. 07 sep. Dom Eodem. døbt sl. Niels Hansens datter i Tranbierg og kaldet Kirsten. Hans Tranbiergs hustru af Endrup Mølle bar hende. Faddere vare Silas Povelsen i Aarre, min broders hustru ibid., Jørgen Hansen og Margrete Hansdatter af Tranbierg.

1755 d. 14 sep. Dom 16. a Trinit. døbt Peder Jørgensens søn i Aarre og kaldet Jørgen. Peder Thomsens hustru af Spangsberg bar hende. Faddere vare Peder Nielsen, Jens Nielsens hustru, Jeppe Vestergaard, Hans Toffterups datter Anna.

1755 d. 05 okt. Dom 19. a Trinit. døbt Peder Povelsens søn af Aarre og kaldet Povel. Silas Povelsens hustru af Aarre bar ham. Faddere vare Christen Lund, Jørgen Povelsen, Karen Lambertsdatter og Jens Nielsens hustru, alle af Aarre.

1755 d. 03 aug. Dom 10. a Trinit. døbt Jens Sørensens datter af Gundrup og kaldet Anna Cathrine. Anders Jacobsens hustru fra Størsbølvad bar hende. Faddere vare Jens Smid af Omme, Søren Snediker, Jørgen Nielsens hustru og Niels Christensen, alle af Gundrup.

1755 d. 09 nov. Dom 24. a Trinit. Christen Nielsens dødføde barn af Aarre være befalet Guds barmhjærtighed i Christi.

1755 d. 30 nov. Dom 1ma Adventus døbt Christen Lauridsens søn af Aarre og kaldet Lauvst. Anders Andersens hustru bar ham. Anders Andersen den yngre, Anders Povelsens hustru, Jep Vestergaard og Anna Hansdatter vare faddere.

1755 d. 30 nov. Eodem Dom døbt Moust Pedersens søn af Aarre kaldet Hans. Jens Hansens hustru bar ham. Vidnerne vare Peder Nielsen, Hans Tranbierg og søster, Peder Jørgensen, alle af Aarre.

1755 d. 26 dec. Festo Joh. Evang. Peder Nielsens barn af Aarre og kaldet Niels. Anna Pedersdatter af Neder Slebsager bar ham. Frands Bennidsen, Moust Pedersen, Jep Jepsen, Zille Marie Pedersdatter, Anne Hansdatter Toftrup, alle af Aarre vare vidner.

1756 d. 08 aug. Dom VIII a Trinit. Jens Hansens datter af Aarre døbt og kaldet Mette. Kirsten Hansdatter bar hende. Faddere vare Christen Lund, Jeppe Vestergaard, Anna Hansdatter, Anders Andersens hustru, alle af Aarre.

1756 d. 29 aug. Dom XI a Trinit. døbt Anders Tranbiergs søn af Tranbierg og kaldet Christen. Eske Pedersens hustru af Debel bar ham. Faddere vare Christen Lunds søn Hans af Vrendrup, Knud Hansen af Tranbierg, Christen Lund og Anna Lauridsdatter af Aarre.

1756 d. 24 okt. Dom XIX a Trinit. døbt sognedegnens Hans Friises datter af Aarre og kaldet Anna. Else Povelsdatter af Præstegaarden bar hende. Faddere vare Silas Povelsen, Jens Nielsen, Jeppe Jepsen, Christen Lunds hustru, Hans Pedersens datter Mette, alle af Aarre.

1756 d. 26 dec. Festo Joh. Evangel. døbt Niels Graulunds tvillingdøttre den 1ste kaldet Ingeborg bar sognedegnens hustru, den 2den kaldet Anna bar Jens Nielsens hustru af Aarre. Faddere vare Moust Pedersen, Peder Povelsen, Mikkel Pedersen, Jeppe Vestergaard, Anders Povelsens kone og tienestepige, Silas Povelsens kone, alle af Aarre.

1757 d. 23 jan. Dom 3tia p. Epiph. Hans Christians søn af Gundrup døbt og kaldet Gregers. Anna Gregersdatter bar ham. Faddere vare Jep Sørensen, Niels (Skerbeck), Jens Skræders hustru, Gregers Jepsen vare vidner.

1757 d. 20 mar. Dom Lætare døbt Peder Povelsens søn i Aarre kaldet Enevold. Niels Enevoldsens kone ved Veirup kirke bar barnet. Faddere Mads Enevoldsen ibid., Maren Eskildsdatter af Jyllerup, Morten Jensen ibid., Anders Andersens hustru af Aarre.

1757 d. 24 apr. Dom Mis. Domini døbt Jeppe Hansens datter i Gundrup og kaldet Maren. Povel Pedersens hustru af Aarre bar barnet. Vidner vare Jørgen Nielsen, Gregers Jepsen, Margreta Jeppisdatter, Hans Christians hustru, alle af Gundrup.

1757 d. 19 jun. Dom 2da a Trinit. døbt Moust Pedersens søn af Aarre og kaldet Hans. Anders Pedersens hustru bar ham. Christen Nielsen, Jep Jepsen, Christen Lunds hustru, Karen Lambertsdatter, alle af Aarre vare vidner.

1757 d. 28 aug. Dom 12. a Trinit. blev Christen Nielsens søn i Aarre, som formedelst sin svaghed strax efter fødselen blev i en deel vidners nærværelse hiemmedøbt af jordemoderen Mette Lund i fornævnte Aarre, saa i menigheden fremstillet og Gud i bønnen opopret. Barnets navn er Niels. Niels Hansens kone i Nesberg frembar barnet. Vidner vare Thomas

Christensen, Hans Tranberg og søster Malene item Jens Nielsens kone.

1757 d. 18 sep. Dom 15. a Trinit.døbt Jørgen Nielsens datter af Gundrup og kaldet Margrete. Peder Rasmussens hustru af Varde bar hende. Vidnerne vare Niels Skerbek, Gregers Jepsen, Jens Sørensens hustru og Inne Jepsdatter, alle af Gundrup.

1757 d. 09 okt. Dom 18. a Trinit. døbt Peder Jørgensens datter af Tranbierg og kaldet Anne. Inne Jørgensdatter af Aggerbek bar hende. Vidner vare Hans Jørgensen af Endrupholm Mølle, Anders Tranbierg, Søren Hansen af Roddebek og Peder Christensen af Faaborg.

1757 d. 02 okt. Dom 17. a Trinit. døbt Jørgen Hansens datter af Gundrup og kaldet Maren. Vidner Silas Povelsens hustru i Aarre bar barnet. Niels Christensen, Jens Andersens hustru, Maren Lauridsdatter, tilsammen af Gundrup.

1757 d. 01 nov. Festo Omn. Sanct. døbt Anders Pedersens søn af Tranbierg og kaldet Hans Christian. Peder Nielsens kone af Roest bar ham. Faddere vare Hans Pedersen af Autrup, Peder Hansen af Tranbierg, Anders Povelsen af Aarre, Anders Andersens og Christian Lunds hustruer ibid.

1758 d. 08 jan. Dom 1ma p. Epiph. Niels Christensens søn af Gundrup døbt og kaldet Hans Christian. Maren Jensdatter af Nebel bar ham. Faddere vare Christen Nielsen ibid., Søren Pedersen, Niels Nielsen, Peder Jepsen, Margrete Jepsdatter.

1758 d. 15 jan. Dom 2da p. Epiph. Christen Christensens søn af Gundrup døbt og kaldet Peder

Christian. Anders Tranbiergs hustru bar ham. Vidner vare Jørgen Nielsen, Niels Nielsen, Anne Gregersdatter, Jep Sørensens hustru, alle af Gundrup.

1758 d. 08 okt. Dom 20. a Trinit. døbt Anders Andersens søn af Aarre og kaldet Laurids. Christen Lauridsens hustru bar ham. Vidner vare Peder Povelsen, Hans Tranbierg, Silas Povelsens hustru og Peder Mikkelsens datter, alle af Aarre.

1758 d. 31 dec. (Uden dato) Jørgen Pedersens dødfødte barn være befalet Guds barmhjærtighed i Christi.

1759 d. 21 jan. Dom 3tia p. Epiph. døbt i den H. Treenigheds navn Peder Jørgensens søn af Aarre og kaldet Peder. Jørgen Pedersens hustru ibid. bar ham. Vidner vare Christen Christensen, Peder Nielsen, Jeppe Vestergaard, Maren Hansdatter, alle af Aarre.

1759 d. 28 jan. Dom 4ta p. Epiph. døbt Peder Jørgensens søn af Tranbierg og kaldet Niels. Malene Hansdatter af Stor Darum bar ham. Hans Tranbierg af Endrupholms Mølle, Niels Pedersen af Aggerbek, Peder Hansen af Tranbierg og Søren Hansen af Roddebek vare vidner.

1759 d. 08 apr. Die April. 8ta døbt Peder Povelsens søn af Aarre og kaldet Jens. Anne Povelsdatter ibid. bar ham. Vidner vare Silas Povelsen, Jørgen Pedersen, Mikkel Pedersen og Anders Povelsens hustru, alle af Aarre.

1759 d. 29 apr. Dom Miser. Domini døbt Jeppe Hansens datter af Gundrup og kaldet Mette. Anne Hansdatter tienendis i Roesthøye bar barnet. Vidner vare Jørgen Nielsen, Christen Christensen, Hans Jepsen, Jeppe Sørensens hustru, alle af Gundrup.

1759 d. 12 aug. Dom 9. p. Trinit. døbt Christen Lauridsens datter af Aarre og kaldet Mette. Sognedegnens Hans Friisis hustru bar hende. Faddere vare Jørgen Pedersen, Anders Tranbierg, Laurids Pedersen, Karen Lambertsdatter og Anders Andersens hustru.

1759 d. 07 okt. Dom 17. a Trinit. døbt Hans Christians søn af Gundrup døbt og kaldet Peder. Mette Pedersdatter af Vester Vedsted bar ham. Faddere vare Knud Sørensen ibid., Christen Christensen, Søren Pedersens hustru og ? Gregersdatter af Gundrup.

1759 d. 11 nov. Dom 22. a Trinit. Christen Christensens søn af Gundrup døbt og kaldet Christen. Niels Jensens hustru af Schads bar ham. Vidner vare Jep Sørensen, Jens Sørensen, Peder Jepsen, Jørgen Nielsens hustru.

1759 d. 11 nov. Eodem Dom Christen Nielsens søn af Aarre døbt og kaldet Christen. Niels Hansens hustru af Nesberg bar ham. Vidner vare Silas Povelsen, Hans Hansen, Jeppe Jepsen og Inne Hansdatter, alle af Aarre.

1759 d. 02 dec. Dom 1ma Adventus døbt i den H. Treenigheds navn Peder Nielsens søn af Aarre og kaldet Peder. Mette Hansdatter af Slebsager Faaborg sogn bar ham. Vidner vare Jørgen Pedersen, Jeppe Jepsen, sognedegnens hustru og Inne Hansdatter, alle af Aarre.

1760 d. 08 jan. Die Januarii 8va blev Jørgen Pedersens barn dødfød i Aarre, samme altsaa ikke kunde blive døbt.

1760 d. 09 feb. Dom Sexages. døbt Peder Jørgensens søn af Aarre og kaldet Peder. Silas Povelsens hustru bar ham. Vidner vare Jørgen Pedersen, Søren Christensen, Hans Hansen, Johanne Pedersdatter, alle af Aarre.

1760 d. 16 feb. Dom Qvadrag. døbt Jørgen Hansens datter af Gundrup og kaldet Johanne. Jep Sørensens kone ibid. bar hende. Vidner vare Niels Christensen, Peder Jepsen, Jep Hansens kone, Anne Gregersdatter, alle af Gundrup.

1760 d. 09 mar. Dom Oculi Peder Jørgensens datter af Tranbierg og kaldet Penelle. Else Garp af Præstegaarden bar hende. Vidner vare Mons. Tranberg af Endrupholm Mølle, Niels Pedersen af Aggerbeck, ? Christensen af Faaborg, Christian Lassens kone af Tranberg.

1760 d. 18 apr. Die 18. Aprilis Kirsten Thomædatters uægte barn for sin svagheds skyld hiemmedøbt og kaldet Thomas. Jordemoderen Silas Poulsens hustru i Aarre døbte samme

barn med vand i den Treenige Guds navn. Beenævnte Kirsten Thomædatter i Aarre udlagde til barnefader Peder Hansen af Grimstrup ved Muurmesteren i lære, og at hun er bleven besvangret medens hun om sommeren afvigte aar 1759 tiente i Allerup. Det var foregaaende

15. April angivet for deres herskab Captain Teilmann paa Endrupholm. Benævnte qvinde blev i sin svaghed efter barnefødselen paa indstændig begiæring hiemme betient af mig med det h. Alterens Sacramente tirsdagen d. 22. Apr.

1760 d. 14 sep. Dom 15. a Trinit. døbt i den h. Treenigheds navn Anders Pedersens søn af Tranbierg og kaldet Hans. Hans Pedersens datter af Autrup bar ham. Vidner vare Jes Christian Lassen af Tranbierg, Jørgen Pedersen og Hans Hansen af Aarre, Inne Jeppesdatter af

Gundrup.

1760 d. 12 okt. Dom 19. a Trinit. Jens Nielsens søn af Aarre døbt og kaldet Jeppe. Anne Marie Jeppesdatter af Knolkiær i Gørding sogn bar barnet. Vidner vare Peder Nielsen, Jeppe Jepsen, Anders Povelsens hustru, Maren Lambertsdatter, alle af Aarre.

1760 d. 16 okt. Festo Jubilæo d. 16. Oct. Peder Povelsens datter af Aarre døbt og kaldet Birgithe. Anne Povelsdatter bar hende. Vidner vare Peder Hansen, Christen Nielsen, degnekonen og Jørgen Pedersens kone, alle af Aarre.

1760 d. 07 dec. Dom 2da Adv. Jørgen Nielsens søn af Gundrup døbt i den h. Treenigheds navn og kaldet Niels. Malene Pedersdatter i Roest bar ham. Christen Christensen, Hans Jepsen, Inne Andersdatter, Maren Gregersdatter, alle af Gundrup vare vidner.

1761 d. 24 maj. Dom 1. p. Trinit. Mouvst Pedersens søn af Aarre døbt og kaldet Anders. Kirsten Hansdatter af Aarre bar hannem, hendis fæstemand Jes af Holsted, Jeppe Jepsen af Aarre, Peder Hansen og sognedegnens tienestepige ibid. vare vidner.

1761 d. 15 jun. Die 15. Junii blev Peder Hansens søn af Aarre hiemmedøbt i sin svaghed af sognedegnen Hans Friis boende i Annexgaarden med vand i den Tree enige Guds navn, ved daaben blev barnet kaldet Poul. Vidner vare Peder Povelsens hustru, Christen Lauridsens hustru og Jørgen Pedersens hustru, alle af Aarre.

1761 d. 21 jun. Dom 5. a Trinit. Peder Jørgensens søn af Tranbierg og kaldet Jørgen. Søren Hansens hustrue i Rodebeck bar ham. Vidner vare bemeldte mand, Anders Pedersen af Tranbierg.

1761 d. 12 jul. Dom 8. a Trinit. Jørgen Pedersens søn af Aarre døbt og kaldet Hans. Christen Lunds kone ibid. bar ham. Sognedegnen Sr. Hans Friis ibid., Niels Pedersen i Slebsagger, Jeppe Vestergaard og Maren Lambertsdatter, begge af Aarre.

1761 d. 12 jul. Eodem Dom Peder Jørgensens søn af Aarre døbt og kaldet Lauvst. Peder Nielsens kone af Aarre bar ham. Vidner vare Christen Christensen, Hans Tranbierg og søster Maren sampt Moust Pedersens kone, alle af Aarre.

1761 d. 09 aug. Dom 12. p. Trinit. døbte i den Treenige Guds navn Sognedegnens Sr. Hans Friisis tvilling sønner, den første blev baaren af Peder Mikkelsens hustru i Aarre og kaldet Lauvst, den anden blev baaren af Anders Andersens hustru ibid. og kaldet Morten. Vidner vare Anders Tranbierg, Christen Lund, Peder Bertelsen, Frands Bennidsen, alle af Aarre, Eskill Eskillsen, Morten Christensen af Jyllerup, Inne Jepsdatter og Maren Andersdatter af Gundrup. Gud velsigne drengene, og sette dem som Epurim og Manasse.

1761 d. 30 aug. Dom 15. p. Trinit. døbt i den h. Treefoldigheds navn Jeppe Sørensens datter af Gundrup og kaldet Dorothea. Silas Poulsens hustru af Aarre bar hende. Vidner vare Jens Mortensen af Roesthøye, Morten Jensen og Morten Christensen af Jyllerup, Hans Christians hustru af Gundrup.

1761 d. 25 okt. Dom 23. a Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Christen Christensens søn af Gundrup og kaldet Hans. Enken Birthe Hansdatter bar ham. Vidner vare Anders Tranbierg, Frands Pedersen af Gundrup, Søren Christensen og Kirsten Christensdatter af Schads.

1761 d. 22 nov. Dom 27. a Trinit. døbt in nomie SStte Trinit. Jens Andersens søn af Gundrup og kaldet Jørgen. Silas Poulsens hustru af Aarre bar ham. Vidner vare Jens Mortensen af Roesthøye, Mette Mortensdatter af Gundrup, Hans Jepsen og Inne Jepsdatter ibid.

1762 d. 14 mar. Dom Oculii døbt Jep Hansens datter af Gundrup og kaldet Mette. Inne Jeppesdatter af Gundrup bar hende. Vidner vare Jørgen Nielsen, Jørgen Hansen, Peder Jeppesen, Anna Gregersdatter, alle af Gundrup.

1762 d. 04 apr. Dom Palmarium Jørgen Hansens datter af Gundrup døbt og kaldet Anne. Søren Pedersens hustru bar hende. Vidner vare Niels Christensen, Christen Christensens hustru, Maren Andersdatter, alle af Gundrup og Morten Jensen af Jyllerup.

1762 d. 24 jun. Festo Joh. Bapt. døbt i den H. Trefoldigheds navn Peder Hansens datter af Aarre og kaldet Ingeborg. Hans Hansens hustru af Grimstrup bar barnet. Vidner vare Niels Hansen, Peder Poulsen, Jørgen Pedersens hustru.

1762 d. 08 aug. Dom 9. a Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Jørgen Nielsens datter af Gundrup og kaldet Johanne. Anders Tranbiergs hustru bar hende. Vidner vare Hans Christian, Christen Christensens hustru, Hans Jepsen, Maren Andersdatter, alle af Gundrup.

1762 d. 17 okt. Dom 19. a Trinit. Døbt i den H. Treefoldigheds navn Niels Graulunds søn af Aarre Niels Christian kaldet. Moust Pedersens hustru bar ham. Vidner vare Jens Hansen, Peder Moustsen, Jeppe Vestergaards hustru, Peder Mikkelsens søn Lauvst.

1762 d. 24 okt. Dom 20. p. Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Peder Jørgensens søn af Tranbierg og kaldet Hans. Mons. Tranbiergs kiæreste fra Endrupholm Mølle bar ham. Vidner vare Anders Pedersen af Tranbierg, Knud Hansen af Roddebeck Faaborg sogn, Jørgen Pedersens hustru af Aarre og Kirsten Jørgensdatter ibid.

1762 d. 31 okt. Dom 21. p. Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Eskill Eskillsens datter af Jyllerup og kaldet Leene Marie. Jens Christensens kone af Hingbøll bar hende. Vidner vare Morten Jensen, Søren Pedersen og Mads Christensen, item Jens Mortensens hustru, alle af Jyllerup.

1762 d. 28 nov. Dom 1ma Adv. døbt i den H. Trefoldigheds navn Hans Christians søn af Gundrup og kaldet Peder. Christians hustru af Giesthede bar hannem. Christen Madsen selv, Christen Christensen, Jørgen Nielsen, Niels Poulsen af Gundrup vare vidner.

1762 d. 28 nov. Dom 1. Adv. Døbt i den hellige Treenigheds navn Anders Andersens datter af Aarre og kaldet Maren. Peder Mikkelsens hustru bar hende. Vidner vare Niels Hansen, Peder Nielsen, sognedegnens hustru, Jørgen Jepsens datter af Aarre.

1763 d. 06 mar. Dom Oculi døbt i den Treenige Guds navn Jørgen Pedersens datter af Aarre og kaldet Johanne. Niels Pedersens hustru af Slebsagger Faaborg sogn bar barnet. Vidner vare Peder Nielsen, Peder Jørgensen, Mikkel Pedersen, Poul Silasen og sognedegnens hustru, alle

af Aarre.

1763 d. 31 mar. Die Viridium døbt hiemme formedelst dens svaghed Jeppe Vestergaards søn af Aarre og kaldet Jeppe. Jordemoderen Anna Galthoved der af byen døbte hannem med vand i den Treenige Guds navn, hvortil barnets fader, saavelsom Anders Poulsens og Jens Hansens hustruer vare vidner med flere. Blev saa bemeldte dag fremstillet menigheden og i bønnen

Gud opofret. Jens Pedersens hustru af Roest bar ham da. Vidner vare Christen Hiort, bemeldte

Anders Poulsens hustru.

1763 d. 10 apr. Dom Qvasimod. døbt i den treenige Guds navn Peder Jørgensens datter af Aarre og kaldet Else. Det skeede strax efter fødselen hiemme formedelst dens savghed. Blev saa ved bøn opofret Gud i menigheden bemeldte Søndag. Vidner vare Anna Hansdatter som bar barnet. Peder Nielsen, Niels Silassen, Jens Nielsens hustru.

1763 d. 17 apr. Dom Miscericord. Dom. Niels Hansens søn i Aarre døbt og kaldet Lambert. Sognedegnens hustru bar ham. Faddere vare Christen Lund, Christen Hiort, Maren Hansdatter og Anders Poulsens hustru, alle af Aarre.

1763 d. 24 nov. Die Nov. 24. Poul Pedersens søn af Aarre kom død af moders liv.

1764 d. 22 jan. Dom 3. p. Epiph. døbt i den Treenige Guds navn Eskill Eskillsens datter af Jyllerup og kaldet Maren. Niels Hansens hustru af Sønder Vejrup bar hende. Vidner vare Jens Hingbøll, Morten Jensen, Jens Jepsens hustru, Morten Christensen, alle af Jyllerup.

1764 d. 11 mar. Dom Invocavit døbt i den H. Treenigheds navn Jeppe Hansens datter af Gundrup og kaldet Johanne. Niels Christensens hustru ibid. bar hende. Vidner vare Christen Christensen, Jørgen Nielsen Junior, Mette Sørensdatter, Jens Andersens hustru, alle af Gundrup.

1764 d. 18 mar. Dom Reminiscere døbt i den H. Treenigheds navn Peder Hansens søn af Aarre og kaldet Hans. Jens Nielsens hustru ibid. bar ham. Vidner vare Hans Tranbierg, Christen Nielsen, Maren Hansdatter og Johanne Andersdatter, alle af Aarre.

1764 d. 29 apr. Dom Qvasimodog. døbt i den Treenige Guds navn Peder Jørgensens søn af Tranbierg og kaldet Jørgen. Christian Lassens hustru ibid. bar ham. Vidner vare Anders Pedersen ibid., Jørgen Toftrup og Poul Silassen og af Aarre, item Christen Christensen tienende manden.

1764 d. 11 mar. Dom Invocavit Eskilds datter Maren af Jyllerup 6 ugger gl.

1764 d. 06 maj. Dom Miseric. Domini døbt i den Treenige Guds navn Peder Poulsens søn af Aarre og kaldet Jens. Anders Andersens hustru ibid. bar ham. Vidner vare Jens Nielsen, Hans Eskildsen, Christen Nielsens hustru, Anne Christensdatter, alle af Aarre.

1764 d. 27 maj. Dom Rogate døbt i den Treenige Guds navn Christen Christensens søn af Gundrup og kaldet Villads. Christen Christensens hustru af Schads bar ham. Vidner vare Jørgen Nielsen junior, Jeppe Hansen, Anders Jensen, Anne Andersdatter, alle af Gundrup.

1764 d. 12 aug. Dom 8. a Trinit. døbt i den treenige Guds navn Jørgen Nielsens datter af Gundrup og kaldet Anne. Jens Andersens hustru bar hende. Vidner vare Jep Hansen, Peder Pedersen, Peder Sørensen og Anne Andersdatter, alle af Gundrup.

1764 d. 12 aug. Eodem Dom døbt i den H. Treenigheds navn Anders Pedersens søn af Tranbierg og kaldet Jørgen. Peder Jørgensens hustru ibid. bar ham. Vidner vare Hans Pedersen af Autrup, Peder Hansen Tranbierg, Jørgen Toffterups hustru og Maren Hansdatter af Aarre.

1764 d. 09 sep. Dom 12. a Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Jeppe Jepsens datter af Aarre og kaldet Anne. Lambert Christensens hustru bar hende. Vidner vare Peder Nielsen, Poul Silassen, Jens Hansens kone, Anne Pedersdatter, alle af Aarre.

1764 d. 21 dec. d. 21. Decembr. Christen Lunds datter af Aarre hiemmedøbt og kaldet Maren. Barnet var svag fra fødselen og døde 3 dage derefter.

1765 d. 10 mar. Dom Oculi døbt i den Treenige Guds navn Jørgen Pedersens søn af Aarre og kaldet Peder. Sognedegnen sr. Friises hustrue bar ham. Vidner vare Peder Jørgensen Tranbierg, Anders Tranbierg, Michel Pedersen, Anne Pedersdatter af Aarre.

1765 d. 10 mar. Eodem Dom Eskill Eskillsens datter af Jyllerup og kaldet Maren. Mette Hansdatter af Synder Veyrup bar barnet. Vidner Hans Eskillsen, Søren Pedersen, Morten Jeppesen, Mads Christensen.

1765 d. 05 maj. Die Veneris 4ta p. Pasha publ. Prec. et jejun.destinta Søren Pedersens datter af Jyllerup døbt i den Treenige Guds navn og kaldet Anne. Hans Pedersens hustru af Hiortkiær bar hende. Vidner var Jens Jørgensen, Eskill Eskillsen, Mads Christensen af Jyllerup og Hans Hansen af Hiortkiær.

1765 d. 12 maj. Dom 5. p. Pascha døbt i den Treenige Guds navn Peder Pedersens datter af Gundrup og kaldet Bodild Marie. Niels Christensens hustru ibid. bar hende. Vidner vare Peder Sørensen, Jørgen Nielsen d. ældre, Jens Andersen, Jørgen Nielsen den yngres hustru, alle af Gundrup.

1765 d. 07 jul. Dom 5. p. Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Peder Jørgensens søn af Tranbierg og kaldet Carsten. Anders Pedersens hustru ibid. bar ham. Vidner vare Christen Hiort, Hans Hansen, Peder Nielsen, Silas Poulsens søn, alle af Aarre.

1765 d. 07 jul. Eodem Dom døbt Niels Hansens datter af Aarre og kaldet Johanne. Jeppe Jepsens hustru bar hende. Vidner vare Peder Hansen, Jørgen Pedersen, Jens Nielsens hustrue, Maren Friis.

1765 d. 28 jul. Dom 8. a Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Jeppe Christians søn af Gundrup og kaldet Jens Christian. Johanne Nielsens hustrue ibid. bar hannem. Vidner vare Anders Andersen, Peder Jeppe af Gundrup, Jeppe Jepsen og degnens Sr. Friises hustru af Aarre.

1765 d. 13 aug. d. 13. Aug. Jeppe Hansens søn af Gundrup kommen død til verden.

1766 d. 06 jan. Festo Epiph. Christi døbt i den Treenige Guds navn Johan Nielsens søn af Gundrup og kaldet Anders. Moderens søster Maren Andersdatter bar ham. Vidner vare Anders Pedersen og Peder Jørgensen af Tranbierg, Gregers Jepsen og Jørgen Nielsen den yngres hustru af Gundrup.

1766 d. 23 feb. Dom Reminisc. døbt i den Treenige Guds navn Christen Christensens søn i Gundrup og kaldet Bennidt. Bennidt Christensens hustru af Øsse bar ham. Vidner vare Jep Hansen, Johan Nielsen, Peder Jepsen og Maren Jeppis, alle af Gundrup.

1766 d. 06 apr. Dom Qvasimodog. døbt Peder Hansens datter af Aarre og kaldet Anne Marie. Jens Christensens hustru af Slebsagger Faaborg sogn bar hende. Vidner vare ?

1766 d. 03 aug. Dom 10. a Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Peder Jørgensens datter af Tranbierg og kaldet Anne Malene. Hans Tranbiergs hustru af Endrup Mølle bar hende. Vidner vare Christen Lassen af Tranbierg og Niels Pedersen af Aggerbeck samt Peder Christensen af Faaborg.

1766 d. 24 aug. Dom 13. a Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Morten Jensens datter af Jyllerup og kaldet Maren. Jens Hansen den yngres hustru af Hiortkiær bar hende. Vidner vare Søren Pedersen, Eskill den yngre, Morten Christensen af Jyllerup og Hans Eeg d. yngres hustru af Hiortkiær.

1766 d. 19 okt. Dom 21. a Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Søren Nielsens datter af Gundrup og kaldet Maren. Jep Nielsens hustru af Forum Brøndum sogn bar barnet. Vidner vare Søren Pedersen, Peder Jepsen og søster af Gundrup og Christen Madsen af Giesthede.

1766 d. 09 nov. Dom 24. a Trinit. Eskill Eskillsens datter af Jyllerup døbt og kaldet Maren. Jens Hingbølls kone bar barnet. Vidner vare Hans Eskillsen, Søren Pedersen, Mads Christensen og Morten Jensens hustru, alle af Jyllerup.

1766 d. 07 dec. (Uden dato mellem 1 og 3 Adv.) Jeppe Jepsens dødfødde søn af Aarre være befalet Guds Barmhjærtighed. (Født)

1766 d. 21 dec. Dom 4ta Adv. døbt i den Treenige Guds navn Jørgen Pedersens datter af Aarre og kaldet Maren. Peder Jørgensens hustru ibid. bar hende. Vidner vare Christen Lund, Niels Silassen, Maren Hansdatter, Mikkel Pedersens hustrue, alle af Aarre.

1767 d. 15 feb. Dom Septuages. døbt i den Treenige Guds navn Søren Pedersens datter af Jyllerup og kaldet Kirsten. Anne Christensdatter fra Gleiberg Aastrup sogn bar barnet. Vidner vare Christen Christensen, Niels Silassen, Jørgen Pedersens hustru, Maren Hansdatter Friis, alle af Aarre.

1767 d. 05 apr. Dom Jud. døbt i den Treenige Guds navn Hans Ladefogeds barn af Gundrup og kaldet Karen. Moderens søster Maren Hansdatter bar barnet. Vidner vare ?

1767 d. 28 jun. Dom 2da p. Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Jørgen Jacobsens søn af Gundrup og kaldet Jacob. Moderens søster Birgithe Jensdatter tienende i Størsbøll bar ham. Vidner vare Christen Jensen, Søren Nielsen, Peder Jepsen og søster Maren, alle af Gundrup.

1767 d. 13 sep. Dom 13. p. Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Jørgen Nielsens datter af Gundrup og kaldet Kirsten. Karen Jepsdatter ibid. bar hende. Vidner vare Christen Christensen, Jørgen Jacobsens hustru, Anne Jepsdatter af Gundrup og Peder Nielsen af Roest.

1767 d. 25 okt. Dom 19. a Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Peder Pedersens datter af Gundrup og kaldet Maren. Anders Tranbiergs hustru bar hende. Vidner vare ?

1768 d. 10 jan. Dom 1ma p. Epiph. døbt i den Treenige Guds navn Jeppe Jepsens søn af Aarre og kaldet Lambert. Jens Pedersens hustru af Roest bar barnet. Vidner vare Lambert Christensen, Silas Poulsen, Hans Tranbierg og Jørgen Pedersens hustru, alle af Aarre.

1768 d. 24 feb. Die Febr. 24. døbt i den Treenige Guds navn Peder Jørgensens datter af Tranbierg og kaldet Inne. Christen Christensens hustru i Aalunde bar hende. Vidner vare Peder Bertelsen, Jens Nielsen, Poul Silassen og Jørgen Pedersens hustru, alle af Aarre.

1768 d. 28 feb. Dom Reminiscere døbt i den hellige Treenigheds navn Morten Jensens søn af Jyllerup og kaldet Jens. Christen Jensens hustru Mette af Gundrup bar barnet. Vidner vare Hans Hansen af Hiortkiær, Jens Eegs datter Maren ibid., Søren Hansen af Jyllerup og Christen Nielsens datter Birgithe af Aarre.

1768 d. 27 mar. Dom Palm. Niels Hansens datter af Aarre døbt og kaldet Ingeborg. Christen Lunds hustru bar hende. Vidner vare Christen Nielsen, Hans Friis, Peder Moustsen, Silas Poulsens hustru, alle af Aarre.

1768 d. 08 maj. Die Ven. 5. p. Pasch.

Christen Christensens datter af Gundrup og kaldet Anne Marie. Christen Jensens hustru bar ham. Vidner vare Johan Nielsen, Peder Jepsen, Søren Nielsen, Hans Ladefogeds hustru.

1768 d. 05 jun. Dom 1ma p. Trinit. Johan Nielsens søn af Gundrup og kaldet Hans, som for sin svaghed var hiemmedøbt, blev ført til kirken, og hans daab publiceret. Peder Bennidsens datter Maren bar ham. Vidner vare Christen Jensen, Jens Andersen, Hans Christensen og Niels Silassen af Aarre.

1768 d. 19 jun. Dom 3tia p. Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Peder Hansens datter af Aarre og kaldet Maren. Christen Nielsens hustru bar hende. Vidner vare Jørgen Pedersen, Peder Berthelsen, Jeppe Vestergaards hustru og Maren Hansdatter Friis, alle af Aarre.

1768 d. 17 jul. Dom 7. a Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Søren Hansens datter af Jyllerup og kaldet Maren. Peder Nielsens hustru af Roest bar hende. Faddere vare Morten Jensen, Christen Madsens søn ?, Dorothea Andersdatter af Jyllerup og Hans Hansens hustru af Hiortkiær.

1768 d. 24 jun. Festo Joh. Evang. døbt i den Treenige Guds navn Poul Pedersens datter af Aarre og kaldet Maren. Mikkel Pedersens hustru bar barnet. Vidner vare Peder Berthelsen, Niels Silassen, Christen Nielsens hustru og Mette Jørgensdatter, alle af Aarre.

1769 d. 08 jan. Dom 1ma p. Epiph. Peder Jørgensens barn af Tranbierg dødfød. (Født)

1769 d. 12 mar. (Uden dato) Søren Hansens barn af Jyllerup kommen død til verden. (Født)

1769 d. 29 okt. Dom 23. a Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Søren Nielsens søn af Gundrup og kaldet Hans Christian. Jens Hansens hustru af Bryndum Johanne bar ham. Vidner vare Christen Jensen, Gregers Jepsen, Søren Pedersens hustru, Niels Christensens datter, alle af Gundrup.

1769 d. 29 okt. Eod. Dom Søren Pedersens datter af Jyllerup og kaldet Mette. Morten Jensens kone ibid. bar hende. Vidner vare Lauvst Hansen og Mads Christensen ibid., degnens datter Maren og Peder Jensens hustru af Aarre.

1770 d. 02 feb. Fest. Puris. Mar. døbt i den Treenige Guds navn Peder Jensen af Forum Bryndum sogn hans søn som blev fød i Aarre, hvor de vare i besøg i moderens slegt. Barnet blev frembaaren til daaben af Maren Hansdatter Friis og kaldet Peder. Vidner vare Laurids Pedersen, Jørgen Pedersen, Niels Silassen og Ingeborg Pedersdatter, alle af Aarre.

1770 d. 11 feb. Dom Sept. Jeppe Jepsens datter af Aarre døbt og kaldet Marie. Degnens hustru bar hende. Vidner vare Jens Pedersen af Roest, Niels Hansen, Niels Jensen og Christen Lunds hustru, alle af Aarre.

1770 d. 04 apr. Die Apr. 4ta døbt i den Treenige Guds navn Peder Pedersens søn af Gundrup og kaldet Lauvrids. Maren Jepsdatter ibid. bar ham. Vidner vare Christen Jensen, Hans Madsen, Niels Christensens datter Margrete af Gunderup og Hans Friis af Aarre.

1770 d. 17 apr. Fer. Pasch. 3tia døbt i den Treenige Guds navn Christen Christensens søn af Gundrup og kaldet Hans. Maren Pedersdatter bar ham. Vidner vare Søren Christensen og Kirsten Christensdatter af Schads, Hans Madsen og Jens Andersen af bemte Gundrup.

1770 d. 17 apr. Die Eod. Jørgen Pedersens datter af Aarre døbt og kaldet Anne. Niels Pedersens hustru bar hende fra Slebsagger Faaborg sogn. Vidner Christen Lund, Peder Nielsen, degnens hustru, Jeppe Nielsen.

1770 d. 03 jun. Festo Pentecostes Anders Tranbiergs søn i Tranbierg døbt i den H. Trefoldigheds navn og kaldet Niels. Anne Simonsdatter af Faaborg bar barnet. Vidner vare ?

1770 d. 08 jul. Dom 4ta p. Trinit. døbt Peder Jørgensens datter af Tranbierg, som var fød den

6te Jul. og blev i daaben kaldet Anne Marie. Knud Hansens kone i Roddebæk bar hende. Vidner vare Hans Tranbierg og Christen Hiort, Jens Nielsens kone af Aarre og Peder Andersen af Tranbierg.

1770 d. 19 jul. Den 19. Jul. Søren Hansens datter af Jyllerup kommen død til verden.

1770 d. 23 sep. Dom 15. a Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Niels Hansens søn af Aarre og kaldet Hans. Birgithe Marie Hans Hansens kone af Grimstrup bar ham. Vidner vare Christen Lund, Michel Pedersens hustru, Bennidt Frandsen og Anne Christensdatter, alle af Aarre.

1770 d. 30 sep. Dom 16. a Trinit. døbt i den H. Treenigheds navn Morten Jensens søn af Jyllerup og kaldet Jens. Søren Pedersens kone ibid. bar ham.

1770 d. 18 nov. Dom 23. a Trinit. døbt Peder Hansens søn i Aarre og kaldet Niels. Jens Nielsens hustru ibid. bar ham. Vidner vare Jeppe Jepsen, Niels Silassen, Christen Nielsens hustru.

1770 d. 25 dec. Festo Nat. Christi døbt i den H. Trefoldigheds navn Johann Nielsdatter af Gundrup og kaldet Mette Margrete. Hans Ladefogeds hustru bar barnet. Vidner vare Jeppe Hansen, Gregers Jepsen, Jørgen Nielsens datter, alle af Gundrup.

1771 d. 27 feb. Die Febr. 27. Hans Tranbiergs tvillingdøttre dødfødde af Aarre. (Født)

1771 d. 24 feb. Dom Reminisc. Christen Christensens datter af Aarre døbt og kaldet Margrete. Christen Knudsens hustru af Faaborg bar hende. Vidner vare Hans Tranbierg, Poul Silassen

og degnens hustru af Aarre, item Anders Pedersen af Tranbierg.

1771 d. 07 aug. d. 7. Aug. Søren Hansens søn af Jyllerup dødfød. (Født)

1771 d. 01 dec. Dom 1ma a Adv. døbt i den H. Trefoldigheds navn Peder Christensens søn i Jyllerup og kaldet Peder. Niels Pedersens hustru af Slebsagger bar ham. Vidner vare Morten Jensen og Søren Hansen, Søren Pedersens hustru og Voldborg Malthesdatter, alle af Jyllerup.

1771 d. 26 dec. Fest. St. Steph. døbt i den Hellige Trefoldigheds navn Niels Albertsens søn af Jyllerup og kaldet Jens. Marie Cathrine af Størsbøl bar ham. Vidner vare Søren Hansen, ? Christensen, Søren Pedersens hustru og Voldborg Malthesdatter, alle af Jyllerup.

1772 d. 01 jan. Dom p. Fest. Nov. Ann. døbt i den H. Trefoldigheds navn Peder Jørgensens søn af Tranbierg og kaldet Peder. Niels Pedersens hustru af Slebsagger bar ham. Vidner vare Niels Pedersen af Aggerbeck, Knud Hansen af Roddebeck, Sr. Tranbiergs søn og datter af Endr. Mølle.

1772 d. 09 feb. Dom Vta p. Epiph. døbt Christen Christensens søn i Gundrup og kaldet Søren. Maren Jepsdatter bar barnet. Vidner vare Christen Jensen, Søren Pedersens hustru, Margrete Nielsdatter af Gundrup og Hans Christensen af Schads.

1772 d. 03 maj. Dom Misceric. Dom. døbt i den Treenige Guds navn Hans Tranbiergs datter af Aarre og kaldet Margrete. Christen Pedersens hustru af Orten bar hende. Vidner vare

Christen Knudsen af Faaborg, Poul Silassen, Christen Christensens hustru af Aarre og Kirsten

Nielsdatter af Tranbierg.

1772 d. 03 maj. Eodem Dom Jørgen Pedersens datter af Aarre og kaldet Anne Marie. Jeppe Jepsens hustru ibid. bar hende. Vidner vare Peder Bertelsen, Silas Poulsen, Mikkel Pedersens hustru, Peder Nielsens datter Kirsten, alle af Aarre.

1772 d. 23 aug. Dom 10. a Trinit. døbt i den H. Treenigheds navn Søren Hansens søn af Jyllerup og kaldet Eskill. Hans Hansens hustru af Hiortkiær bar ham. Vidner vare Morten Jensen, Mads Christensen, Søren Pedersens hustru, alle af Jyllerup.

1772 d. 25 okt. Dom 19. a Trinit. Morten Jensens datter af Jyllerup og kaldet Anne Marie. Maren Jensdatter af Hiortkiær bar hende. Vidner vare Søren Pedersen, Morten Christensen af Jyllerup, Jeppe Jepsens hustru og Maren Friis af Aarre.

1773 d. 31 jan. Dom 4ta p. Epiph. døbt i den Treenige Guds navn Christen Christensens søn af Aarre og kaldet Christen. Hans Tranbiergs hustru ibid. bar ham. Vidner vare Stephen Tørstesen af Gundrup, Niels Silassen, Jørgen Pedersens hustru og Maren Friis af Aarre.

1773 d. 12 apr. Fer. Pasch. 2da Tøste Stephansens datter af Gundrup og kaldet Maren. Christian Lassens hustru af Tranbierg bar hende. Vidner Peder Hansen og Maren Andersdatter ibid., Gregers Jensen af Gundrup og Christen Christensens hustru af Aarre.

1773 d. 16 maj. Dom Rogate døbt i den H. Trefoldigheds navn Jens Hansens søn i Gundrup og kaldet Niels. Kirsten Jensdatter bar barnet. Vidner vare Tøste Stephansen, Hans Madsen, Christen Christensen og Jens Andersens hustru af Gundrup.

1773 d. 23 maj. Dom Exaudi Johan Nielsens datter af Gundrup og kaldet Dorothea. Christen Nielsens datter Birgithe af Aarre bar hende. Vidner vare Hans Friis og Niels Silassen af Aarre, Christen Jensen og Hans Madsens hustru af Gundrup.

1773 d. 11 jul. Dom 5. a Trinit. Niels Hansens datter af Aarre døbt og kaldet Zille Marie. Jeppe Jepsens kone bar hende. Vidner vare Silas Poulsen, Jørgen Pedersen, Hans Friis, Bennidt Frandsens hustru, alle af Aarre.

1773 d. 25 jul. Dom 7. a Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Søren Pedersens søn af Jyllerup og kaldet Peder. Christen Hansens kone af Rodddebek bar ham. Vidner vare ?

1774 d. 02 jan. Dom p. Fest. Nov. Ann. døbt i den H. Trefoldigheds navn Peder Jørgensens datter af Tranberg og kaldet Penelle. Hans Tranbergs datter Anne af Endr. Mølle bar hende. Vidner vare Silas Poulsen, degnens søn Hans Friis og Christen Christensens hustru Maren af Aarre, samt Anders Pedersens datter Maren af Tranberg.

1774 d. 20 feb. Dom Invoc. Bennidt Frandsens datter af Aarre døbt og kaldet Karen. Byrrge Jørgensens kone af Giesthede bar hende. Vidner vare Jeppe Jepsen, Christen Lund, Niels Jensen og Christen Christensens hustru, alle af Aarre.

1774 d. 05 jun. Dom 1. p. Trin. Jeppe Jepsens søn af Aarre døbt og kaldet Jeppe. Christen Lunds hustru bar ham. Vidner vare Christen Nielsen, Poul Andersen, Jørgen Pedersens hustru og Dorthe Jørgensdatter.

1774 d. 31 jul. Dom 9. a Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Stephan Tøstesen og hustru Marens søn af Gundrup og kaldet Jeppe. Anders Tranbergs datter Maren bar ham. Vidner vare Christian Tranberg, Peder Hansen ibid., Hans Tranbierg af Aarre og Hans Madsens kone af Gundrup.

1774 d. 14 aug. Dom 11. a Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Hans Tranbergs tvilling døttre og kaldede Maren og Anne. Den 1ste blev baaren af Hans Nielsens kone i Aggerbeck, den 2den af Christen Hiortis hustru i Aarre. Vidner vare Hans Nielsen af Bemte Aggerbeck, Jørgen Hansen af Faaborg, Peder Hansen af Tranberg, Peders og Christians hustruer ibid.

1774 d. 11 sep. Dom 15. a Trin. døbt i den H. Trefoldigheds navn Jørgen Pedersens søn af Aarre og kaldet Peder. Peder Pedersens hustru Lisbeth af Lokkesgaard bar ham. Vidner vare Jeppe Jepsen, Hans Friis, Niels Pedersens hustru af Slebsagger, Maren Pedersdatter af Aarre disse andre.

1774 d. 25 sep. Dom 17. a Trin. døbt i den H. Trefoldigheds navn Karen Dorthe Albertsdatter af Jyllerup hendes uægte søn og kaldet Christen. Hans Sørensens hustru Maren af Giørding bye og sogn bar ham. Vidner vare fornævnte mand, Lauvst Hansen, Niels Albertsen af Jyllerup, Maren Jensdatter af Omme og Søren Pedersens hustru af bemte Jyllerup. Til barnefader blev udlagt Mads Christensen af meerbemeldte Jyllerup, som tilforn havde reddet sig med sin Eed.

1774 d. 01 nov. Fest. Omn. Sanct. døbt i den H. Trefoldigheds navn Niels Albertsens datter af Jyllerup og kaldet Anne Marie. Maren Jensdatter Dauberg af Omme bar hende. Vidner vare Søren Pedersens kone, Lauvst Hansen, Bodild Jensdatter, alle af Jyllerup.

1774 d. 01 nov. Fest. Omn. Sanct. Nok fremstillet i kirken samme mands anden tvilling

datter, som for sin svaghed var hiemmedøbt af jordemoderen i overværelse af Lauvst Hansens og Søren Pedersens koner og kaldet Maren, blev i kirken frembaaren af farmoderen Maren Alberts. Vidner vare Niels Christensen af Lintrup Holsted sogn, Morten Jensens hustru af Jyllerup og degnens datter af Aarre.

1775 d. 01 jan. Fest. Nov. Anni døbt i den H. Trefoldigheds navn Søren Hansens datter af Jyllerup og kaldet Karen. Jens Jensens kone af Omme bar hende. Vidner vare Morten Jensen, Hans Jensen, Bodild Jensdatter af Jyllerup og Hans Hansens kone af Hiortkiær.

1775 d. 17 apr. Fer IIda Pasch.

Christen Christensens datter af Aarre døbt og kaldet Anne. ? hustru af ? bar barnet. Vidner vare Søren Hansen, Peder Tranbierg den ældre, Hans Friis d. yngre, Mikkel Pedersens hustru af Aarre.

1775 d. 27 aug. Dom 11. a Trinit. døbt i den H. Trefoldigheds navn Søren Pedersens søn af Jyllerup og kaldet Christen. Mads Christensens hustru ib. bar ham. Vidner vare Morten Jensen og Søren Hansens kone ogsaa af Jyllerup, Niels Christensen og Kirsten Christensdatter, begge af Gleiberg, Aastrup sogn.

1775 d. 10 dec. Dom 2da Adv. døbt i den H. Trefoldigheds navn Niels Albertsens og Giertrud Jørgensdatters datter af Jyllerup og kaldet Maren. Søren Hansens hustru bar hende. Vidner vare Morten Jensen, Søren Pedersen og Lauvst Hansen, item Mads Christensens kone af Jyllerup.

1775 d. 25 jan. Festo Nat. Christi døbt i den Treenige Guds navn Peder Pedersen og Anne

Lauridsdatters datter af Gundrup og kaldet Ingeborg. Jep Hansens kone bar hende. Vidner

vare Christen Jensen, Gregers Hansen, Stephans kone og Kirsten Nielsdatter, alle af Gundrup.

1776 d. 21 jan. Dom 3. p. Epiph. døbt i den Treenige Guds navn Morten Jensen og Mette Hansdatter af Jyllerup deres tvillingbørn. Sønnen blev baaren af Hans Eegs kone i Hiortkiær og kaldet Hans. Datteren af Mads Christensens kone i bemte Jyllerup og kaldet Kirsten. Vidner vare Søren Hansen, Søren Pedersen ibid., Poul Jensen, Jeppe Jepsen og Maren Friis af Aarre.

1776 d. 28 jan. Dom 4ta p. Epiph. Bendet Frandsen og Mette Jørgensdatters søn af Aarre døbt og kaldet Frands. Jørgen Pedersens hustru bar ham. Vidner vare Søren Hansen, Poul Andersen, Christen Lunds søn og datter, alle af Aarre.

1776 d. 18 feb. Dom Qvinqvag. døbt i den Treenige Guds navn Niels Hansen og Maren Lambertsdatters datter af Aarre og kaldet Mette. Degnens datter Maren bar hende. Vidner vare Jørgen Pedersen, Jens Nielsen, Poul Jensens kone og Christen Lunds datter Mette.

1776 d. 17 mar. Dom Lætare døbt Johan Nielsen og Inne Andersdatter af Gundrup deres søn og kaldet Morten. Jep Christians hustru af Kielst i Billum sogn bar ham. Vidner vare Hans Madsen, Gregers Hansen, Christen Christensens hustru og Jep Hansens datter.

1776 d. 14 apr. Dom Qvasimod. døbt Herman Nielsen og Agnete Nielsdatter af Gundrup deres søn og kaldet Niels. Jørgen Tranbergs hustru af Faaborg bar ham. Vidner vare Christen Jensen af Gundrup, Jens Sørensens datter ibid., Hans Tranbergs hustru og Anders Poulsens søn af Aarre.

1776 d. 21 apr. Domca Miser. Dom. døbt Niels Pedersen og Birgithe Christensdatter af Aarre deres søn og kaldet Christen. Christen Nielsens kone bar ham. Faddere vare Niels Hansen af Nesberg, Søren Hansen, Niels Silassen, Jeppe Jepsens kone, alle af Aarre.

1776 d. 16 maj. Fest. Asc. Chr. døbt i den Treenige Guds navn Hans Tranbierg og Maren Jeppesdatter i Aarre deres søn og kaldet Hans. Christen Christensens kone Inne af Lydum Mølle bar ham. Vidner vare Christen Christensen, Søren Hansen, Mikkel Pedersens kone og Poul Jensens kone, alle af Aarre.

1766 d. 22 sep. Dom 16. a Trinit. døbt Poul Jensen og hustru Anne Gregersdatter af Aarre deres datter og kaldet Maren. Hans Jensens hustru af Siekier Holsted sogn bar hende. Vidner vare Jeppe Jepsen, Niels Silassen, Jørgen Pedersens hustru og Anders Poulsens datter Kirsten, alle af Aarre.

1776 d. 22 sep. Dom 17. a Trin. døbt Stephan Tøstesen og Maren Jeppesdatter af Gundrup deres datter og kaldet Kirsten. Herredsfoged Varthoes kiæreste af Roest Mølle bar hende. Vidner vare Silas Poulsen af Aarre, Peder Andersen af Tranberg, Poul Baggers kone af Varde, degnens kone af Aarre.

1776 d. 10 nov. Dom 23. a Trinit. Søren Hansen og Ingeborg Jensdatter af Jyllerup deres datter døbt og kaldet Voldborg. Bodild Jensdatter af Omme Nyekirke sogn bar hende. Vidner vare Jeppe Vestergaard, Niels Silassen og Niels Pedersens kone, samt Maren Friis af Aarre.

1777 d. 25 maj. Dom Trinit. døbt i den Treenige Guds navn Giertrud Pedersdatters uægte barn af Aarre og kaldet Anne. Til barnefader blev udlagt Jens Nielsen Soldat tienende i Giellerup Varde sogn og af Varde Hospitals gods, hvor synden ogsaa blev bedrevet, da hun tiente i samme bye. Bennidt Frandsens hustru bar barnet. Vidner vare Jørgen Pedersen, Peder Pedersen, Niels Jensen, Maren Pedersdatter, alle af Aarre.

1777 d. 05 okt. Dom 19. a Trinit. blev Niels Pedersen og hustru Dorthe Hansdatters barn i Aarre efter begiæring af mig hiemmedøbt og kaldet Birgithe. Samme barns daab blev forkyndet og ved bønnen fuldfæstet for menigheden i Aarre kirke Dom 20. a Trinit. da frøken Grethe Mette Teilmann fra Endrupholm bar barnet. Vidner vare Hans Hermansen fra Griisbeck, Jens Nielsen, Maren Moustesdatter og Christen Nielsens hustru, som ogsaa hiemme holdte barnet til daaben.

1777 d. 19 okt. Dom 21. a Trinit. Peder Jørgensen og hustru Anne Hansdatter af Tranbierg deres barn døbt og kaldet Inne. Jørgen Pedersens hustru af Aarre bar barnet. Vidner vare Sr. Hans Tranbierg af Endr. Mølle, Anders Tranbierg, samt Hans Tranbiergs og Christen Hiortis hustruer af Aarre.

1777 d. 02 nov. Dom 23. a Trinit. Morten Jensen og hustru Mette Hansdatter af Jyllerup deres søn døbt og kaldet Hans Christian. Peder Jensens hustru af Hiortkiær bar barnet. Vidner vare Søren Hansen og Søren Pedersen af Jyllerup, Maren Friis og Hans Jørgensen af Aarre.

1777 d. 30 nov. Dom 1ma Adv. døbt Hans Tranbierg og Maren Jeppesdatters datter af Aarre og kaldet Maren. Jens Nielsens kone i Omme bar hende. Vidner vare benævnte mand, Morten Friis, Maren Andersdatter og Niels Griisbecks kone af Aarre.

1778 d. 03 maj. Dom. Miser. Dom. Niels Albertsen og hustru Giertrud Jensdatter af Jyllerup deres søn døbt og kaldet Albert. Hans Sørensens hustru af Giørding bar ham. Vidner vare Niels Jensen, Hans Jørgensen, Maren Friis og Mette Christensdatter.

1778 d. 17 maj. Dom Cantat. døbt i den Treenige Guds navn Stephen Tøstesen og Maren Jeppesdatter af Gundrup deres datter og kaldet Inne Marie. Niels Hansens hustru af Autrup Faaborg sogn bar hende. Vidner vare Ole Hansen af Gundrup, Niels Christensens datter ibid., Anders Pedersens hustru af Tranbierg og Morten Friis af Aarre.

1778 d. 14 jun. Festo Trinit. Poul Jensen og hustru Anne Gregersdatter af Aarre deres søn døbt og kaldet Jens. Maren Gregersdatter af Libstrup Nebel sogn bar ham. Vidner vare Poul Andersen, Christen Lund, Maren Jespersdatter og Niels Griisbecks hustru af Aarre vare vidner.

1778 d. 21 jun. Dom 1ma p. Trinit. døbt Herman Nielsen og hustru Agnete Nielsdatter af Gundrup deres søn og kaldet Niels Peter. Niels Griisbecks hustru af Aarre bar ham. Vidner vare Søren Nielsen, Christen Christensen,Dorothea Jeppesdatter og Christen Christensens hustru, alle af Gundrup.

1778 d. 12 jul. Dom 4ta p. Trin. Bennedt Frandsen og hustru Mette Jørgensdatter deres datter og kaldet Dorothea. Maren Hansdatter Friis bar hende. Vidner vare Søren Sørensen, Hans Moustsen, Niels Griisbecks hustru, Peder Nielsens datter Maren, alle af Aarre.

1779 d. 17 jan. Dom 2da p. Epiph. Hans Hansen og hustru Sophie Sørensdatter af Gundrup deres datter døbt og kaldet Elle. Elle Jensdatter ib. bar hende. Vidner vare Peder Pedersen, Ole Hansens hustru, Hans Lauvstsen, Dorothea Jepsdatter, alle af Gundrup.

1779 d. 11 apr. Dom Qvasimod. døbt Morten Jensen og hustru Mette Hansdatter af Jyllerup deres søn og kaldet Hans Christian. Kirsten Nielsdatter ibd. bar barnet. Vidner vare Mads Christensen ibd., Hans Eegs hustru af Hiortkiær, Niels Griisbecks hustru af Aarre og Christen Lunds søn ibd.

1779 d. 18 apr. Dom Misc. Dom. Karen Dorthea Albertsdatter af Jyllerup hendes 2den uægte datter døbt og kaldet Anne. Til barnefader blev udlagt ægtemanden Herman Nielsen af Gundrup tilhørende Hr. Birkedommer Fogh og Hans Selvig, hvilken mand hun tiente fra sidste midsommer, og blev der besvangret imidlertid. Barnet blev til daab frembaaren af

Maren Jensdatter i Dauberghuus i Nyekirke sogn. Vidner vare Peder tienende i Præstegaarden og Maren Hans Christen Skræders kone tilligemed Niels Dauberg da daaben skeede i Grimstrup kirke.

1779 d. 02 maj. Die Veneris 4ta p. Pasch. Søren Pedersen og Maren Christensdatter af Jyllerup deres søn døbt og kaldet Niels. Moderens søster Maren Christensdatter af Gleiberg Aastrup sogn bar ham. Vidner vare Morten Jensen, Peder Nielsen af Jyllerup, Mikkel Pedersens hustru og Christen Lunds datter Mette af Aarre.

1779 d. 06 jun. Dom 1ma p. Trinit. Christen Hermansen og hustru Anne Cathrine Jensdatter af Gundrup deres søn døbt og kaldet Jens. Jens Smids kone af Omme bar ham. Vidner vare Christen Christensen jun., Peder Pedersen, Christen Lunds kone og Anne Jørgensdatter af Gundrup tilsammen.

1779 d. 10 okt. Dom 19. p. Trinit. Herman Nielsen og Agnethe Bøgh deres søn som var hiemmedøbt af jordemoderen Kirsten Nielsdatter der i Gundrup bye, hans daab for menigheden bekendtgiort og stadfæstet, da Hans Hermansens kone af Griisbeck Vejrup sogn bar ham. Vidner vare Jens Møller, Christen Christensen, Christen Lunds kone og Hans Hansens kone, alle af Gundrup. Barnets navn er Niels Bøgh.

1780 d. 16 feb. Die Pas. Febr. 16. døbt Stephen Tøstesen og hustru Maren Jeppesdatter af Gundrup deres datter og kaldet Anne. Madme Cidtzel Gundorph fra Schodborghuus bar hende. Vidner vare Peder Jørgensen af Tranbierg, Hlr. N. Frølund fra Varde, Christen Lunds hustru og Elle Jeppesdatter af Gundrup.

1780 d. 04 jun. Dom 2da p. Trin. Johan Nielsen og hustru Inne Andersdatter deres datter af Gundrup døbt og kaldet Mette Marie. Degnens kone bar hende. Vidner vare Niels Jensen, Maren Andersdatter af Aarre, Christen Jensen og Jørgen Jensen af Gundrup.

1780 d. 02 jul. Dom 6ta p. Trin. Niels Pedersen og hustru Dorothea Hansdatter af Aarre deres søn døbt og kaldet Christen. Christen Hansens kone af Fiskerhuuset Nyekirke sogn bar ham. Vidner vare Søren Vestergaard og datter Anne, Peder Pedersen og Jens Hansen, alle af Aarre.

1780 d. 12 nov. Dom 25. p. Trin. Søren Pedersen og hustru Karen Christensdatter af Jyllerup deres søn døbt og kaldet Niels. Niels Christensens kone af Terpling Aastrup sogn bar ham. Faddere vare Hans Pedersen af Hiorkiær, Mads Christensen og Morten Jensen af bemte Jyllerup, samt Niels Griisbecks hustru af Aarre.

1780 d. 25 dec. Fest. Nat. Christi Herman Nielsen og hustrue Agnethe Bøgh deres søn fra Gundrup døbt og kaldet Niels Bøgh. Dorothea Jensdatter bar ham. Vidner vare Christen Jensen og datter Anne, Hans Lauridsen og Jeppe Hansens hustrue.

1781 d. 04 feb. Dom 5ta p. Epiph. Bennedt Frandsen og hustru Mette Jørgensdatter af Aarre deres søn døbt og kaldet Jørgen. Søren Hansens kone af Aarre bar ham. Vidner vare Lauvst Christensen af Giesthede, Morten Friis, Niels Griisbecks hustru og Maren Andersdatter, alle af Aarre.

1781 d. 11 mar. Dom Reminisc. Niels Pedersen og hustru Bodild ? af Aarre deres datter døbt og kaldet Maren. Peder Pedersens hustru bar hende. Vidner vare Hans Tranbierg, Niels Griisbeck og Jørgen Pedersens hustru af Aarre og barnets farbroder Peder.

1781 d. 25 mar. Fest. Annunc. Mar. Hans Tranberg og Maren Jeppesdatter deres søn døbt og kaldet Jeppe. Søren Hansens hustru af Haltrup Øsse sogn bar ham. Vidner vare Anders Tranberg, Peder Jørgensen ib., Niels Silassens og Christen Hiortes hustruer af Aarre.

1781 d. 12 apr. Die Virid. Giertrud Pedersdatters 2den uægte barn af Aarre døbt og kaldet Kirsten. Niels Enevoldsens kone af Vejrup bar barnet og udlagde til barnefader Christen Jensen, som tillige med hende tiente hos Hlr. Birkedommer Fogh i Størsbøll forrige aar, ligesom han endnu tiener sammesteds. Vidner ved daaben vare Niels Silassen, Mikkel Pedersen, Hans Jørgensen, Poul Jensen hustru, alle af Aarre.

1781 d. 09 sep. Dom 13. p. Trinit. døbt Peder Nielsen og hustrue Kirsten Jensdatter af Jyllerup deres søn og kaldet Jens. Kirstine Jensdatter af Tiereborg bar ham. Vidner vare Søren Eskildsen, Jeppe Andersens kone af Grimstrup.

1781 d. 16 sep. Dom 14. p. Trinit. Stephan Tøstesen og hustru Maren Jeppesdatter af Gundrup deres datter døbt og kaldet Anne. Jens Smeds kone fra Kikkenborg bar hende. Faddere vare Christen Lund af Gundrup, Anders Tranbierg, degnens kone af Aarre, Hermans kone af Gundrup.

1781 d. 21 okt. Dom 19de p. Trin. Hans Hansen og Sophie Sørensdatter af Gundrup deres søn døbt og kaldet Niels. Herman Nielsens hustru bar ham. Vidner vare Søren Jørgensen, Elle Jeppesdatter af Gundrup og Jeppe Bakkensen af Roesthøye.

1782 d. 14 jul. Dom 7. p. Trinit. Peder Christensen og hustru Kirsten Hansdatter af Tranbierg deres søn døbt og kaldet Christen. Maren Andersdatter ibd. bar barnet. Faddere vare Anders Pedersen Tranberg, Hans Fries og søster Maren samt Niels Silassens hustru af Aarre.

1782 d. 18 aug. Dom 12. p. Trinit. Karen Dorothea Albertsdatter af Jyllerup hendes 3die uægte barn en søn døbt og kaldet Dihrich. Til barnefader blev udlagt en ungkarl fra Guldager nu tienende hos Morten Christensen i Autrup blev (en del mangler) Niels Christensen. Baaren af mormoderen Maren Alberts. Faddere vare Niels Albertsen, Morten Jensens datter, Søren Pedersens datter af Bemeldte Jyllerup og Poul Jensens kone af Aarre.

1782 d. 10 nov. Dom 24. p. Trin. Peder Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter deres søn døbt og kaldet Niels. Frands Nielsens hustru af Hiortkiær bar ham. Vidner vare Peder Olesen af

Vrendrup, Hans Moustsen af Aarre, Mads Christensens hustru og Maren Mortensdatter af

Jyllerup, hvorfra ogsaa barnet.

1783 d. 16 mar. Dom Reminisc. Bennidt Frandsen og hustru Mette Jørgensdatter af Aarre deres datter døbt og kaldet Anne Marie. Mette Christensdatter barn hende. Vidner vare Christen Nielsen, Poul Andersen, Maren Hansdatter og Else Pedersdatter, alle af Aarre.

1783 d. 13 jul. Dom 4ta p. Trin. døbt Niels Pedersen af Aarre og hustru Dorothea Hansdatter deres søn og kaldet Peder. Maren Andersdatter af Tranberg bar ham. Vidner vare Niels Silassen, Bennidt Frandsens hustru og enken Anne Jepsdatter, it. Maren Jørgensdatter, alle af Aarre.

1783 d. 07 sep. Dom 12. p. Trin. Søren Jørgensen og hustru Anne Nisdatter af Gundrup deres datter døbt og kaldet Dorothea. Jens Andersens kone af Gundrup bar hende. Vidner Maren Gregersdatter og Maren Jeppesdatter, Poul Pedersen og Ole Hansen, alle af Gundrup.

1783 d. 14 sep. Dom 13. p. Trin. Niels Pedersen og hustru Bodild Svendsdatter af Aarre deres søn døbt og kaldet Peder. Mette Christensdatter bar ham. Vidner vare Peder Pedersen, Peder Svensen af Forumlund, degnens kone, disse af Aarre, Maren Tranberg.

1783 d. 23 nov. Dom 23. p. Trin. Christen Hermansen og hustru A. Cathrine Jensdatter af Gundrup deres datter døbt og kaldet Ingeborg. Hans Felters kone af Vejrup sogn bar hende. Vidner vare Søren Nielsen Gunderup, Henric Hermansen tienende i Aastrup Præstegaard og Peder Hansen af Endr. Mølle.

1784 d. 21 mar. Dom Lætare Poul Pedersen og hustru Anne Jørgensdatter af Gundrup deres søn døbt og kaldet Jørgen. Mette Mortensdatter oldemoderen bar ham. Fadere vare Christen Pedersen fra Toftnes, Hans Tranberg, Søren Jørgensens kone af Gundrup, Kirsten Pedersdatter af Schonager.

1784 d. 18 apr. Dom Qvasimod. Søren Pedersen og hustru Maren Christensdatter af Jyllerup deres datter døbt og kaldet Mette. Peder Nielsens kone ibd. bar hende. Vidner vare Hans Pedersen af Hiortkiær, Christen Jørgensen, Maren Mortensdatter af Jyllerup og Niels Griisbecks hustru af Aarre.

1784 d. 18 apr. Eod. Dom Herman Nielsen og hustru Agnete Bøgh af Gundrup deres søn døbt og kaldet Hans. Christen Christensens hustru bar ham. Vidner vare Poul Pedersen, Christen Christensen, Søren Nielsens kone og Elle Jeppesdatter, alle af Gundrup.

1784 d. 29 aug. Dom 12. p. Trin. døbt Stephan Tøstesen og hustru Maren Jeppesdatter af Gundrup deres datter og kaldet Margrete. Hans Tranbierg i Aarre hans hustru bar hende. Vidner vare Lars Madsen, Poul Pedersens kone af Gundrup, Hans Andersen og Maren Andersdatter af Tranbierg.

1784 d. 10 okt. Dom 18. p. Trin. Niels Mogensen og Anne Kirstine Hansdatter af Tranbierg deres søn døbt og kaldet Mogens. Faderens søster ? bar ham. Vidner vare Hans Andersen og Maren Andersdatter af Tranbierg, Niels Silassens tienestepige og Michel Pedersens hustru af Aarre og Farfaderen Mogens af Vesterbeck Øsse sogn.

1784 d. 17 okt. Dom 19. p. Trin. Lars Madsen og hustru Bodild Knudsdatter af Gundrup deres søn døbt og kaldet Mads. Maren Madsdatter af Biltoft bar ham. Vidner vare Peder Knudsen ib., nok Kirsten Madsdatter sampt Stephans hustru, item Hermans hustru.

1785 d. 03 apr. Dom Qvasimod. Peder Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter af Jyllerup deres datter døbt og kaldet Johanne. Morten Jensens hustru af bemeldte Jyllerup bar barnet. Vidner vare Søren Eskildsen af Grimstrup, Niels Albertsen, Søren Pedersens hustru af Jyllerup.

1785 d. 24 mar. Die Viridium tilforn Niels Jensen og hustru Maren Hansdatter af Aarre deres datter døbt og kaldet Anne Cathrine. Farmoderen Anne bar hende. Vidner vare Christen Nielsen, Søren Hansen, Hans Pedersen, Mikkel Pedersens kone, alle af Aarre.

1785 d. 03 apr. Dom Qvasimod. Niels Hansen og hustru Anne Sørensdatter af Gundrup deres søn døbt og kaldet Søren. Else Sørensdatter af Hygum Nebel sogn bar ham. Vidner vare Peder Pedersen, Lamberth Hansen af (Røge), Karen Jeppesdatter og Stephans kone Maren af Gundrup.

1785 d. 10 apr. Dom Miseric. Dom. Niels Pedersen og hustru Bodild Svendsdatter af Aarre deres datter døbt og kaldet Anne Marie. Peder Svendsens kone af Roesthøye bar hende. Faddere vare Christen Lauridsen, Jørgen Pedersen, Hans Svendsen, Peder Pedersens kone, alle af Aarre.

1785 d. 17 apr. Dom Jubilate Poul Jensen og hustru Anne Gregersdatter af Aarre deres søn døbt og kaldet Gregers. Ingeborg Gregersdatter af Libstrub Nebel sogn bar ham. Faddere vare Niels Silassen, Lamberth Jepsen, Maren Andersdatter og Niels Griisbecks kone, alle af Aarre.

1785 d. 05 jun. Dom 2. p. Trin. Johanne Jørgensdatter i Gundrup hendes uægte barn døbt og kaldet Ingeborg. Benævnte moder maae, som medbragte skudsmaal udviser, have tient i Vonsbeck, da hun blev besvangret, og har hun angi vet en ung karl navnlig Frederich Roersen Nør fra som ogsaa tiente i Østen at være hendes barnefader. Barnets mormoder bar hannem. Vidner vare Christen Jensen, Hans Christian Sørensen, Kirsten Nielsdatter, Christen Joensen, alle af Gundrup.

1785 d. 19 jun. Dom 4ta p. Trin. Hans Mouvstsen og hustru Anne Marie Andersdatter af Aarre deres datter døbt og kaldet Anne. Maren Moustesdatter bar hende. Niels Jensens kone, Hans Tranbiergs kone, Niels Pedersen og Søren Hansen, alle af Aarre vare vidner.

1785 d. 16 okt. Dom 21. p. Trin. Bennet Frandsen og hustru Mette Jørgensdatter deres datter døbt, som var født torsdagen d. ? Oct. om aftenen og kaldet Mette. Vidner vare Niels Silassens hustru bar det, Hans Mouvstsen, Christen Jensen, Maren Hansdatter og Anne Jeppesdatter, alle af Aarre.

1786 d. 12 feb. Dom. Septuag. lod Niels Pedersen Grisbek og hustru Dorthe Hansdatter døbe en datter, som var født d. 10de February og kaldet Johanne. Faddere: Niels Jensens hustru i Aarre bar barnet. Søren Gummesmark i Fiskerhuset, Søren Hiort, Hans Moustsen, Poul Jensens hustru, alle i Aarre.

1786 d. 19 feb. Dom. Sexages. lod Niels Mogensen og Anne Kirstine Hansdatter af Tranberg deres datters daab publicere i kirken. Hun var i livsfare hiemmedøbt af Hans Christian Andersen i Tranberg og kaldet Else. Faddere: Anders Tranbergs datter Maren bar hende.

Michel Pedersen af Aarre, Hans Giellerup og Jens Thomsen af Tranberg, Niels Sillasens pige af Aarre.

1786 d. 26 mar. Dom. Lætare lod Hans Hansen af Gunderup og Sophie Sørensdatter, som da opholdt sig i Peder Sørensens hus i Roesthøye, saa som deres sted var afbrændt, en datter døbe der var født d. 21. Marty og kaldet Anne Kathrine. Faddere: Hans Hansens hustru i Roesthøye bar det. Søren Sørensen af Aarre, Peder Sørensen af Roesthøye, Inger Nielsdatter sammesteds, Stephan Tøstesens hustru af Gunderup.

1786 d. 13 apr. Festo Viridium lod Lars Madsen og Bodild Knudsdatter af Gunderup en søn døbe, som var født d. 11te April og kaldet Mads. Faddere: Kirsten Madsdatter fra Biltoft bar barnet. Herman Nielsen, Søren Nielsens søn Gregers, Poul Pedersen, Stephan Tøstesens hustru, alle fra Gundedrup.

1786 d. 17 sep. 14. p. Trinit. lod Jens Hiort og hustru Birthe Pedersdatter deres søn døbe, som var født onsdagen d. 13de Septembr og kaldet Laurids. Faddere: Peder Hiorts kone i Størsbøl bar barnet. Niels Sillasens hustru i Galsthoe, Michel Pedersen, Jørgen Pedersen og Hans Friis, alle af Aarre.

1786 d. 05 nov. Dom. 21. p. Trinit. lod Peder Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter af Jyllerup en datter døbe, som blev født torsdagen d. 2den Novembris og kaldet Johanne. Faddere: (Kirstine) Jensdatter af Tierreborg bar barnet. Hans Jørgensen af Tierreborg, Jeppe Andersen og Søren Eskildsen af Grimstrrup samt Niels Grisbeks hustru af Aarre.

1786 d. 26 nov. Dom. 24. p. Trinit. lod Poul Pedersen og Anne Jørgensdatter af Gunderup en søn døbe, som var født løverdagen d. 25. novembr. og kaldet Jørgen. Faddere: Anders Knudsens hustru i Nesberg, Christen Pedersen i Skonager, Stephan Tøstesens hustru og Jeppe Hansens datter af Gunderup.

1786 d. 10 dec. Dom. 2da Adventus lod Herman Nielsen og hustru Agnete Nielsdatter Bøgh en datter døbe, som var født torsdagen d. 6. Decembr. og kaldet Agens Hedevig. Faddere: Søren Ladefogeds hustru i Nesberg bar barnet. Christen Boel, Gregers Sørensen, Stephan Tøstesens hustru, Ellen Jeppesdatter, alle i Gunderup.

1786 d. 14 dec. Torsdagen d. 14de Decembr. fødte Anne Jørgensdatter i Gunderup et uægte pigebarn, som døde strax efter fødselen. Hun var blevet besvangret i sin tieneste i Seem hos Niels Hansen, og udlagde til barnefader en karl, som tiente hos hende naunlig Niels Jensen, som hun foregav ey at vide, hvorfra var. Herom er skrevet til behørige steder.

1787 d. 25 feb. Dom. Invocavit lod Christen Pedersen og Anne Kirstine Nielsdatter af Tranberg en søn døbe, som var født d. (20de) february og kaldet Peder. Faddere: Niels Nielsens hustru i Størsbøl bar barnet. Niels Nielsen af Størsbøl, Hans Christian Andersen af Tranberg, Hans Friisis hustru, Michel Pedersens hustru, begge af Aarre.

1787 d. 25 feb. Samme søndag lod Niels Hansen og Anne Sørensdatter af Gundrup en datter døbe, som var født d. 20de February og kaldet Anne Marie. Faddere: Morten Raskes hustru i Hygum bar det. Christen Lunds datter i Aarre, Jeppe Hansens datter Else i Gunderup, Niels Hansen og Gregers Sørensen i Lifstrup.

1787 d. 06 maj. Dom. Cantate lod Niels Jensen og Maren Hansdatter i Aarre en søn døbe, som var født d. 4de May og kaldet Jens. Faddere: Karen Hansdatter fra Vesterp bar barnet. Niels Sillesen, Hans Friis, Hans Mogensen, Niels Grisbeks hustru.

1787 d. 30 sep. Dom. 17. p. Trinit. lod Hans Moustsen og Marie Andersdatter døbe en datter, som blev født d. 28de September og kaldet Mette. Faddere: Michel Pedersens hustru i Aarre bar det. Anders Andersen fra Endrupholm, Christen Nielsen, Poul Jensens hustru, Jørgen Tofterups datter, alle af Aarre.

1787 d. 25 nov. Dom. 25. p. Trinit. lod Stephan Tøstesen og Maren Jeppesdatter i Gundrup en datter døbe, som var født d. 22de Novembr og kaldet Sidsel. Faddere: Niels Hansens hustru i Gundrup bar barnet, Poul Pedersen, Jens Hansen, Jørgen Pedersen, Christen Boels hustru, alle af Gundrup.

1787 d. 02 dec. Dom. 1ma Advent. lod Hans Friis og Maren Andersdatter i Aarre en søn døbe, som var født d. 24de Novembr og hiemmedøbt i vidners overværelse Dom. 25. p. Trinit. og kaldet Hans, offentlig i kirken publiceret. Faddere: Christen Poders hustru i Bekke

bar barnet. Sr. (Jørgen) Tranberg fra Varde, Morten Friis fra Nourup, (Christen) Lund i Aarre, Jørgen Pedersens datter sammesteds.

1787 d. 09 dec. Dom. 2. Advent. lod Ole Hansen og Marie Jørgensdatter i Gundrup en søn døbe, som var født d. 7de Decembr og kaldet Jørgen. Faddere: Jens Hansens hustru i Roest bar barnet. Stephan Tøstesen, Hans Laursen, Poul Pedersen, Bodil Pedersdatter, alle af Gundrup.

1788 d. 30 mar. Dom. Qvasimodogeniti lod Enevold Pedersen og Gunder Nielsdatter i Aarre en søn døbe, som var født lørdagen d. 29de Marty og kaldet Peder. Faddere: Jens Hiorts hustru i Aarre bar barnet. Poul Pedersen, Poul Jensen, Søren Sørensen, Peder Berthelsens pige, alle af Aarre.

1788 d. 20 jul. Dom. 9. p. Trinit. lod Peder Pedersen og Johanne Jørgensdatter en søn døbe, som var født d. 16de July og kaldet Peder. Faddere: Mikkel Pedersens hustru i Aarre bar det. Laurs Pedersen, Jørgen Pedersen, Christen Lund, Hans Tranbergs hustru.

1788 d. 09 mar. d. 9de Marty fødte Poul Andersens hustru i Aarre et dødt barn.

1788 d. 27 jan. Dom. Sexagesima lod Niels Pedersen og Bodild Svendsdatter i Aarre en søn døbe, født d. 20de January og kaldet Tøger. Vidner vare: Frøken Magrete Benzon Teilman bar. Studiosis Hiort fra Endrupholm, Peder Pedersen tiener fra Endrupholm, Peder Svendsen fra Roesthøye, degnen Friises hustru i Aarre.

1788 d. 04 maj. Dom. Exaudi døbt Christen Pedersens og Anne Nielsdatters datter af Tranberg og nævnes Anne. Kirsten Niskone i Nøraae bar det. Vidner: Hans Giellerup, Hans Jørgensen, Hans Christians kone, Kirsten Andersdatter i Tranberg.

1789 d. 11 jan. Dom. 1. p. Epiph. lod Benned Frandsen og hustru Mette Jørgensdatter en datter døbe, som var født Torsdagen d. 8de January og kaldet Johanne. Faddere: Laurids Christensens hustru af Giæsthede bar barnet. Peder Aarre fra Endrupholm, Niels Grisbek, Søren Sørensen, Niels Jensens hustru fra Aarre.

1789 d. 01 mar. Dom. Invocavit lod Niels Hansen og hustru Anne Sørensdatter i Gunderup en søn døbe, som var født tirsdagen d. 24de February og kaldet Peder. Faddere: Peder Pedersens hustru af Roesthøye bar barnet. Christen Sørensen af Hygum, Christen Pedersen ibid., Christen Jensen og Maren Stephansdatter af Gundrup.

1789 d. 01 apr. Onsdagen d. 1ste April lod Niels Grisbek og Dorthe Hansdatter, som var født torsdagen d. 26de Marty og kaldet Hans. Faddere: Anne Hansdatter fra Gummesmark bar barnet. Peder Hiuler, Lauvs Pedersen, Hans Mogensens hustru og Christiane Jensdatter.

1789 d. 10 apr. Langfredag lod Poul Pedersen i Gundrup og hustru Anne Jørgensdatter en søn døbe, som blev født mandagen d. 8de April og kaldet Peder Christian. Faddere: Christen Pedersens hustru i Toftnis Alslev sogn bar barnet. Christen Aalunde, Niels Hansen, Herman Nielsen, Ellen Jeppesdatter.

1789 d. 05 jul. Dom. 4. p. Trinit. lod Jens Hiort og hustru Anne Pedersdatter en datter døbe, som blev født torsdagen d. 2den July og kaldet Anne Marie. Faddere: Ingeborg Nielsdatter af Grimstrup Præstegaard bar barnet. Niels Grisbek, Niels Sillesens hustru, (Hans) Christians hustru.

1789 d. 12 jul. Dom. 5ta p. Trinit. lod Poul Andersen af Aarre og hustru Kirsten Hansdatter en søn døbe, som var født torsdagen d. 9de July og kaldet Anders. Faddere: Jeppe Sillesens

hustru af Holsted bar barnet. Søren Sørensen, Niels Grisbek, Niels Jensen, Hans Tranbergs hustru.

1789 d. 16 aug. Dom. 10. p. Trinit. lod Peder Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter af Jyllerup en søn døbe, som blev født søndagen d. 12te Augusti og kaldet Jens. Faddere: Peder Olufsens hustru af Vrendrup bar barnet. Morten Jensen, Mads Christensen, Søren Pedersen af Jyllerup, Niels Andersen og Hans Christensens hustru fra Tranberg.

1789 d. 23 aug. Dom. 11. p. Trinit. lod Lars Madsen og hustru Bodil Knudsdatter en datter døbe, som blev født fredagen den 21de Aug. og kaldet Anne Marie. Maren Knudsdatter tienende i Roest Mølle bar barnet. Poul Pedersen, Niels Hansen, Ole Hansen, Kirsten Nielsdatter, alle af Gunderup.

1789 d. 06 sep. Dom. 13. p. Trinit. fødte Lauvs Lunds hustru i Aarre en dødfødt datter.

1789 d. 13 sep. Dom. 14. p. Trinit. lod Herman Nielsen fra Gundrup og Agnete Bøgh en søn døbe, som blev født Fredagen d. 11te Sept. og kaldet Niels Peter. Faddere: Stephen Tøstesens hustru i Gundrup bar barnet. Villads Christensen, Christen Aalunde, Niels Hansens hustru, Ellen Jeppesdatter, alle i Gundrup.

1789 d. 27 sep. Dom. 16. p. Trinit. lod Lauge Pedersen og Else Pedersdatter i Aarre en søn døbe, som var født torsdagen d. 24de Sept. og kaldet Søren. Faddere: Madme Blangsted i Ravnsøe bar barnet. Peder Jensen fra Vong, Niels Nielsen fra Roesthøye, Niels Thomsen af Ravnsøe, Peder ?, Christen Hiorts datter af Aarre.

1789 d. 08 nov. Dom. 22. p. Trinit. lod Niels Jensen og hustru Maren Hansdatter af Aarre en søn døbe, som var født mandagen den 2den november og kaldet Hans. Faddere: Hans

Hansens hustru i Hisselhoe i Starup sogn bar barnet. Niels Hansen af Autrup, Christen Lund i

Aarre, Hans Tranbergs hustru ibidem.

1789 d. 13 dec. Dom. 3. Adv. lod Hans Mouvstsen og Anne Marie Andersdatter af Aarre en søn døbe og kaldet Anders. Niels Grisbeks hustru bar ham. Niels Jensen, Hans Tranberg, Christen Hiort, Christiane Jensdatter, alle af Aarre.

1790 d. 24 jan. Dom. 3. p. Epiph. lod Christen Pedersen og Anne Kirstine Nielsdatter i Tranberg en datters daab publicere, som var hiemdøbt i sygdoms tilfælde af Anders Pedersen i Tranberg og kaldet Else Marie. Faddere: Hans Christians hustru af Over Slebsager i Fåborg sogn bar det. Niels Grisbeks hustru i Aarre, Poul Andersen, Lauvs Lund, Niels Andersen i Tranberg.

1790 d. 03 mar. Onsdagen den 3die Marty lod Peder Pedersen i Aarre og Johanne Jørgensdatter døbe en datter, som var født den 28de February og kaldet Karen. Faddere: Hans Jørgensens hustru i Brøndum bar barnet. Michel Pedersen, Lauge Pedersen, Laurs Lunds hustru, Kirsten Nielsdatter, alle af Aarre.

1790 d. 28 mar. Dom. Palmarum lod Hans Friis i Aarre degnen og Maren Tranberg en datter døbe, som var født den 21de Marty en søndag og kaldet Mette Bolette. Faddere: Madame Tranberg fra Varde bar barnet. Morten Friis og hustru fra Nourup, Jørgen Pedersen fra Aarre, Lauvs Lunds hustru sammesteds.

1790 d. 16 maj. Dom. Exaudi lod Mads Christensen i Jyllerup og Maren Jesdatter en datter døbe, som var født løverdagen den 15de May og kaldet Esther Marie. Faddere: Hans Jensens hustru i Hiortkiær bar barnet. Peder Jensen, Niels Albertsen, Søren Pedersens søn Peder, Anne Marie Mortensdatter, alle af Jyllerup.

1790 d. 24 okt. Dom. 21. p. Trinit. lod Lauge Pedersen og Maren Jørgensdatter en datters hiemmedaab stadfæste, som var skeed i nødsfald af Hans Friis i overværelse af Naboe konerne, da det blev kaldet Else. Det var født søndagen den 17de Octobr. Faddere: Anne Pedersdatter tienende i Ravnsøe Præstegaard bar barnet. Hans Pedersen af Faaborg, Hans Tranberg, Niels Grisbeks hustru, Niels Jensens hustru, alle af Aarre.

1791 d. 30 jan. Dom. 4. p. Epiph. lod Niels Pedersen og Bodild Svendsdatter i Aarre en søn døbe, som var født tirsdagen den 25de January og kaldet Svend. Faddere: Stuepigen Anne Marie Hansdatter fra Endrupholm bar barnet. Tieneren Peder Pedersen fra Endrupholm, Laurids Christensen, Peder Jørgensen, Christen Hiorts ældste datter, alle af Aarre.

1791 d. 13 mar. Dom. Invocavit lod Jørgen Jensen og Johanne Iversdatter i Gundrup en datter døbe, som blev født tirsdagen den 8de Marty og kaldet Anne Elsebeth. Faddere: Thomas Iversens hustru af Tømmerby bar barnet, Johan Nielsen, Gregers Hansen, Maturin Sirich, Anne Marie Christensdatter, alle af Gundrup.

1791 d. 30 mar. Onsdagen den 30te Marty lod Jens Tarp og Ingeborg Marie Christensdatter en søn døbe, som var født søndagen den 27de Marty og kaldet Christian. Faddere: Morten Tarps hustru af Faaborg bar barnet. Christen Sadelmager fra Vibek, Niels Hansen, Herman Nielsen, Jeppe Hansens datter Ellen, alle af Gundrup.

1791 d. 19 jun. Dom. Trinit. lod Herman Nielsen og Agnete Nielsdatter Bøgh 2de børn døbe, en søn og en datter, som var fødte torsdagen den 16de Juny, af hvilke sønnen, som var den ældste, blev kaldet (Søren) og datteren Anne. Faddere: (Niels)) Sillesens hustru i Aarre bar

sønnen og Niels (…sens) hustru i Gundrup datteren. Christen Christensen, Gregers Hansen, Maturin Sirich, Jørgen Jensen, (Jens) Tarps hustru i Gundrup.

1791 d. 28 aug. Dom. 10. p. Trinit. lod Peder Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter af Jyllerup en datter døbe, som blev født onsdagen den 24de Augusti og kaldet Kirstine. Faddere: Peder Christensens hustru af Giæsthede bar barnet. Morten Jensen, Mads Christensen af Jyllerup, Søren Bennedsen af Grimstrup, Anne Magrete Sørensdatter, ligeledes af Grimstrup.

1791 d. 30 okt. Dom. 19. p. Trinit. lod Marturin Sinck og Anne Sørensdatter af Gundrup en datter døbe, født onsdagen den 26de Octobr og kaldet Else. Faddere: Ole Hansens hustru i Gundrup bar barnet. Poul Pedersen, Lars Madsen, Christen Boels hustru, Anne Sophie Hermansdatter, alle af Gundrup.

1791 d. 11 dec. Dom. 3. Advent. lod Niels Hansen og Anne Sørensdatter i Gundrup en søn døbe, som blev født tirsdagen den 6te Decembr og kaldet Christen. Er død. Faddere: Christen Pedersens hustru i Hygum bar barnet. Morten Rasch sammesteds, Hans Christian Sørensen og Oluf Hansen, begge af Gundrup, Niels Hansens hustru i Lifstrup.

1792 d. 29 jan. Dom. 4. p. Epiph. lod Poul Pedersen og Johanne Jørgensdatter af Gundrup en datter døbe, som var født den 22de January og kaldet Mette. Faddere: Dets faster fra Alslev bar det. Hans Tranberg i Aarre. Jens Tarp, Jørgen Jensens hustru og Jeppe Hansens datter Ellen af Gundrup.

1792 d. 04 mar. Dom. Reminiscere lod Lars Madsen og hustru Bodild Knudsdatter en søn døbe, som var født onsdagen den 29de February og kaldet Mads. Faddere: Barnets farmoder Karen Larsdatter fra Biltoft bar barnet. Poul Pedersen, Knud Henrichsen, Søren Nielsen, Anne Sophie Hermansdatter af Gundrup.

1792 d. 11 mar. Dom. Lætare lod Lauge Pedersen og Maren Jørgensdatter i Aarre en datter døbe, som blev født løverdagen den 10de Marty og af faderen den 11te Marty hiemmedøbt i overværelse af Jørgen Pedersens og Hans Tranbergs hustruer offentlig i kirken publicere. Barnet blev i hiemmedaaben kaldet Anne. Faddere: Mormoderen Jørgen Pedersens hustru i Aarre holdt barnet. Niels Pedersen, Peder Pedersen, Poul Jensens hustru, Søren Vestergaards hustru, alle af Aarre.

1792 d. 01 apr. Dom. Palm. lod Knud Henrichsen og hustru Karen (Mads)datter en søn døbe, som var født fredagen den 27 April og kaldet Henrich. Faddere: Hans Andersens hustru i Roest bar barnet. (Jens) Tarp, Maturin Serich, Christen Christensen, Kirsten Stephansdatter i Gundrup.

1792 d. 01 apr. søndag lod Niels Jensen og Maren Hansdatter i Aarre en datter døbe, som var født onsdagen den 25de April og kaldet Karen. Faddere: Peder Pedersens hustru af (Gundrup) bar barnet. (Niels) Sillesen, Jørgen Pedersen, Michel Pedersens hustru og Karen Bennedsdatter, alle i Aarre.

1792 d. 06 maj. Dom. Cantate lod Niels Grisbek og Dorthe Hansdatter en datter døbe, som var født onsdagen den 2den May og kaldet Mette. Faddere: Christen Nielsens hustru i Aarre bar det. Johan Nielsen i Gundrup, Peder Jørgensen, Lauge Pedersens hustru og Søren Sørensens pige Dorthe, alle af Aarre.

1792 d. 28 maj. Anden Pindsedag lod Jens Hiort og Anne Pedersdatter af Aarre en datter døbe, som var født onsdagen den 23de May og kaldet Johanne. Faddere: Niels Sillesens hustru i Aarre bar barnet. Niels Grisbek, Hans Nielsen, Jørgen Pedersens hustru og Kirsten Nielsdatter, alle af Aarre.

1792 d. 03 jun. Dom. Trinit. lod Hans Moustsen og Marie Andersdatter en søn hiemmedøbe og kalde Anders. Den døde kort efter daaben.

1792 d. 24 jun. Dom. 3. p. Trinit. lod Herman Nielsen og Agnethe Bøgh en søn døbe, som blev født søndagen den 10de Juny og kaldet Søren. Faddere: Jens Hermansens datter i Faaborg bar det. Christen Boel, Maturin Serich, Jens Pedersen tienende Niels Hansen og Elle Jeppesdatter i Gundrup.

1792 d. 19 aug. Dom. 11. p. Trinit. lod Laurids Christensen og Marie Andersdatter en søn døbe, som var født mandagen den 13de Augusti og kaldet Anders. Faddere: Sl. Christen Lunds enke i Aarre bar barnet. Hans Friises kone i Aarre, Niels Sillesen, Hans Tranberg, Peder Jørgensen, alle af Aarre.

1792 d. 09 dec. Dom. 2. Adv. lod Poul Andersen og Kirsten Hansdatter i Aarre en datter døbe, som blev født mandagen den 3die Decembr og kaldet Sidsel Marie. Faddere: Knud Michelsens kone i Vrendrup bar barnet. Peder Jørgensens hustru, Poul Jensens hustru, Niels Grisbek, Jeppe Jepsen, alle af Aarre.

1793 d. 01 apr. 2den Paaskedag lod Hans Andersen og Bodild Stephansdatter af Tranberg en søn døbe, som var født den 29de Marts og kaldet Anders. Faddere: Degnen Friises hustru bar barnet. Knud Vestesen af Varde, Lars Lund af Aarre, Peder Jørgensens hustru sammesteds, Lars Mortensen af Tranberg.

1793 d. 14 apr. 2den Søndag efter Paaske lod Peder Pedersen og Mette Termansdatter af Tranberg en datter døbe, som var født d. 8de April og kaldet Kristine Marie. Faddere: Etatsraadinde Teilmann fra Endrupholm bar barnet. Sc. Poulsen sammesteds, Hans Andersen af Tranberg, Peder Hiuler af Aarre, Niels Pedersens hustru sammesteds.

1793 d. 16 jun. 3. Dom. p. Trinit. lod Jens Nielsen af Gunderup og hans hustru Margrethe en datter døbe, som var født d. 9de Juni og kalde Else Marie. Faddere: Knud Henrichsens hustru af Gundrup bar hende. Niels Albertsen af Jyllerup, Lars Madsen af Gunderup og Christen Hermansen ibid. samt Lauge Pedersens hustru af Aarre.

1793 d. 11 aug. 11. Dom. p. Trinit. lod Hans Mortensen og Marie Andersdatter af Aarre en søn døbe og kalde Anders. Faddere: Jacob Hansens hustru af Størsbøl bar ham. Anders Andersen fra Rafnsøe Præstegaard, Peder Mounsen fra Omme, Lauge Pedersen af Aarre og Anders Mortensens hustru af Faaborg.

1793 d. 18 aug. 12. Dom. p. Trinit. lod degnen Hans Friis og Maren Andersdatter af Aarre en søn døbe, som var fød d. 16de August og kaldet Anders Tranberg. Faddere: Niels Tranbergs hustru af Kiærbøll bar ham. Jørgen Tranberg af Varde, ? Christensen af Aarre, Michel Pedersens hustru ibid. og Hans Andersens hustru af Tranberg.

1793 d. 06 okt. 19. Dom. p. Trinit. lod Maturin Casparsen og Anne Sørensdatter af Gunderup en søn døbe, som var født d. 1ste Oct. og kaldet Casper. Faddere: Inger Nielsdatter af Aastrup

sogn bar ham. Jens Tarp, Poul Pedersen, (Th?) Nielsen og Hermand Nielsens hustru, alle af

Gundrup.

1793 d. 17 nov. Dom. 25. p. Trinit. lod Jens Tarp og Inger Marie af Gunderup en søns daab publicere, som var født d. 5te Okt. hiemmedøbt og kaldet Jørgen. Faddere: Mads Hansens kone af Aalunde bar ham. Morten Tarp af Faaborg, Herman Nielsen, Hans Christian Nielsen og Christen Christensens hustru, alle af Gundrup.

1793 d. 20 dec. Juledag blev Peder Jørgensen og Else Jensdatters datters daab publiceret. Samme var født i Aarre d. 20de Dec. hjemmedøbt og kaldet Kirsten. Faddere: Jens Nielsens hustru af Skonager bar hende. Jens Nielsen ibid., Hans Jørgensen af Kragelund, Peder Nielsen af Slebsager og Lauge Pedersens hustru af Aarre.

1794 d. 23 feb. Dom. Sexag. lod Peder Sørensen og Anne Madsdatter i Jyllerup en søn døbe, som var født d. 17de Feb. og kalde Mads. Faddere: Maren Mortensdatter af Nesberg sogn bar barnet. Kristian Jensen fra Giørding sogn, Peder Hansen af Hiortkiær, Niels Sillesen af Aarre, Kristen (Nielsens) datter af Jyllerup.

1794 d. 23 feb. Samme Søndag lod Peder Nielsen og Kirsten Jensdatter af Jyllerup en datter døbe, som var fød d. 22de Feb. og kalde Anne Margrethe. Faddere: Kristem Bendixens kone af Grimstrup bar barnet. Kristen Jørgensen af Jyllerup, Kristen Bendixen, Eskild Sørensen af Grimstrup, Hans Mortensens kone af Aarre.

1794 d. 09 mar. 1. Søndag i Faste lod Kristen Hermandsen Filter og Anne Kathrine Jensdatter af Jyllerup en datters daab publicere, som var fød d. 1ste Marts, hiemmedøbt og kaldet Ingeborg Kierstine. Faddere: Jacob Filters kone af Aastrup i Brøndum sogn bar barnet. Hans Filter, Henrich Filter af Veirup sogn, Thøger Jensen Smed i Omme og Hans Tranbergs datter i Aarre.

1794 d. 03 aug. 7. Dom. p. Trinit. lod Niels Michelsen og Anne Jensdatter af Aarre en søn døbe, som var fød d. 28de Juli og kalde Michel. Faddere: Maren Gregers Pedersens hustru af Omme bar barnet. Lars Lund, Peder Jørgensen, Hans (Nielsen), alle af Aarre og Hermand Smeds kone af Størsbøl i Nykirke sogn.

1794 d. 21 sep. 14. Dom. p. Trinit. lod Gregers Hansen og Voldborg Sørensdatter af Gunderup en søns daab publicere, som forhen var hiemmedøbt og kaldet Hans Kristian. Faddere: Johanne Sørensdatter af Lourup bar barnet. Hans Kristian Sørensen, Poul Pedersen, Niels Hansen, Jens Tarps hustru, alle af Gunderup.

1794 d. 07 okt. Den 7de October lod Peder Pedersen og Mette Termandsdatter af Tranberg en datter hiemmedøbe og kalde Maren. Hendes daab blev ikke publiceret, da hun døde forinden.

1795 d. 14 mar. Marie Bebudelsesdag lod Niels Jensen og Maren Hansdatter af Aarre en søns daab publicere, som var fød d. 14de Marts, hiemmedøbt og kaldet Hans Kristian. Faddere: Niels Grisbeks hustru af Aarre bar barnet. Povl Andersen, Hans Pedersen, Niels Pedersen og Hans Mouritsens hustru, alle af Aarre.

1795 d. 14 mar. 3. Søndag efter Paaske lod Lars Madsen og Bodild Knudsdatter af Gunderup en datters daab publicere, som var fød d. 14de Marts, hiemmedøbt og kaldet Karen. Faddere:

Kirsten Madsdatter af Nesberg bar barnet. Peder Knudsen af Biltoft, Poul Pedersen, Hans

Kristian Sørensen og Gregers Hansens hustru, alle af Gunderup.

1795 d. 11 aug. Den 11te August blev Jens Jensen Tarps og Ingeborg Marie Kristensdatters søn af Gunderup hiemmedøbt og kaldet Niels. Samme døde inden det kom i kirke.

1795 d. 27 sep. Dom. 17. p. Trinit. lod Peder Pedersen og Johanne Pedersdatter af Aarre en søns daab publicere, som var fød d. 14de Sept., hiemmedøbt og kaldet Peder. Faddere: Hans Jensens hustru af Helle i Øse sogn bar barnet. Lauge Pedersen af Aarre, Lauritz Kristensen af Saderup, Peder Jørgensens hustru og Mikkel Pedersens hustru af Aarre.

1795 d. 25 okt. Dom. 21. p. Trinit. lod Povl Pedersen og Anne Jørgensdatter af Gunderup en søns døbe, som var fød d. 19de Okt. og kaldet Peder. Faddere: Maren Hansdatter af Aarre bar barnet. Gregers Hansen, Hans Kristian Sørensen og Niels Hansen af Gunderup og Ingeborg Pedersdatter af Nesberg Annexgaard.

1795 d. 10 dec. 4. Dom. i Advent lod Lauge Pedersen og Maren Jørgensdatter af Aarre en

søns daab publicere, som var fød d. 10de Dec., hiemmedøbt og kaldet Søren. Faddere: Kristen Pedersens trolovede af Faaborg bar barnet. Hans Pedersen af Faaborg, Niels Nielsen af Roesthøye, Niels Jensens hustru og Laurids Kristensens hustru af Aarre.

1796 d. 07 feb. Fastelavns Sønd. lod Niels Hansen og Anne Sørensdatter af Gundrup en søn døbe og kalde Kristen, som var fød d. 4de Feb. Faddere: Kristen Sørensens datter af Hygum bar barnet. Poul Pedersen, Jens Pedersen, (? Hansen) og Ellen Hansdatter, alle af Gunderup.

1796 d. 28 feb. 3die Søndag i Faste lod Gregers Hansen og Voldborg Sørensdatter af Gundrup en datter døbe, som var fød. d. 26de Feb. og kaldet Maren. Faddere: Hans Kristian Sørensens hustru af Gundrup bar barnet. Hans Kristian Sørensen og Jens Tarp af Gundrup, Mads Kristensen her af Præstegaarden og Anne Sørensdatter af Lourup i Giørding sogn.

1796 d. 25 mar. Marie Bebudelsesdag lod Peder Pedersen og Mette Termandsdatter af Tranberg en søn døbe, som var fød d. 10de Marts og kaldet Thøger. Faddere: Frøken Kristiane Teilmann fra Endrupholm bar barnet. Niels Iversen, Niels Grisbek og Søren Vestergaard af Aarre og Jomfrue Schierning fra Endrupholm.

1796 d. 28 mar. 2den Paaskedag lod Peder Jørgensen og Else Jensdatter af Aarre en søn døbe, som var fød d. 25de Marts og kaldet Jørgen. Faddere: Peder Pedersens hustru af Aarre bar barnet. Peder Jensen af Øsse, Niels Zillesen, Lauritz Kristensen og Lauge Pedersens hustru, alle af Aarre.

1796 d. 10 apr. 2. Søndag efter Paaske lod Hans Andersen og Bodild Stephansdatter af Tranberg en søn døbe, som var fød d. 7de April og kaldet Stephan. Faddere: Barnets mormoder fra Faaborg sogn bar ham. Søren Stephansen fra Vrendrup, Hans Stephansen og Peder Pedersen af Tranberg og Hans Tranbergs datter af Aarre.

1796 d. 17 jul. 8. Sønd. efter Trinit. lod Jens Lauritzen og Birgithe Pedersdatter af Aarre en datter døbe, som var fød d. 11te Julius og kaldet Dorthea Kathrine. Faddere: Sr. Peder Hiorts hustru af Størsbøl bar barnet. Poul (Leginsat) af Eskilborg i Veirup sogn, Peder Jørgensen, Poul Pedersen af Aarre og Lauritz Kristensens hustru sammesteds fra.

1796 d. 17 jul. Samme Sønd. lod Hans Mounsen og Marie Andersdatter af ? en søn døbe, som blev kaldet Mouritz, fød. d. 16de Julius. Faddere: Anders Mounsens hustru af Faaborg sogn bar barnet. Peder Nielsen af Jyllerup, Lauge Pedersen, Hans Nielsen og Niels Jensens hustru, alle af Aarre.

1796 d. 31 jul. 10. Sønd. efter Trinit. lod Marturin Kaspersen og Anne Sørensdatter af Gunderup en søn døbe, som var fød d. 27de Julius og kalde Søren. Faddere: Niels Hansens hustru af Gundrup bar barnet. Poul Pedersen, Kristen ?, Gregers Hansens hustru og Hermand Nielsens datter, alle af Gundrup.

1796 d. 21 aug. 13de Sønd. efter Trinit. lod Jens Andersen og Kirsten Hansdatter af Aarre en datter døbe, som var fød d. 10de August og kalde Maren. Faddere: Poul Jensens hustru af Aarre bar barnet. Kristen Jepsen af (Biltoft), Niels Mikkelsen, Peder Jørgensens hustru og Niels Jensens hustru, alle af Aarre.

1796 d. 08 aug. 16. Sønd. efter Trinit. lod Jens Nielsen og Margrethe Hansdatter af Gundrup en søns daab publicere, som var fød d. 8de August, hiemmedøbt og kaldet Hans. Faddere: Peder Kristensens kone af Hinsig i Horne sogn bar barnet. Søren ? ? og Niels Hansens hustru af Gundrup og Peder Hinsig af Horne sogn.

1796 d. 23 okt. ønd. efter Trinit. lod Peder Sørensen og Anne Madsdatter af Jyllerup en datter døbe, som var fød d. 18de Okt. og kalde Maren. Faddere: Barnets faster Anne Kristian

Jensens hustru af Giørding sogn bar barnet. Peder Hansen af Hiortkiær, Peder Madsen af

Aarre, Kristen Jørgensen af Jyllerup og Kirsten Jensdatter af Aarre.

1797 d. 17 apr. 5te Søndag efter Paaske lod Jeppe Jepsen og Birthe Jensdatter af Aarre deres datters daab publicere, som var fød den 2den Paaskedag, hiemmedøbt og kaldet Karen. Faddere: Kristen Hansens hustru af Tarp i Bramminge sogn bar barnet. Jeppe Jensen af Roest, Jens Larsen, Niels Jensen og Maren Hansdatter af Aarre.

1797 d. 05 jun. 2den Pindsedag lod Peder Nielsen og Kirsten Jensdatter af Jyllerup en søn døbe, som var fød den 1ste Juni og kalde Jens. Faddere: Peder Hansens hustru af Opsneum bar barnet. Søren Eskildsen og Christen Bendixen af Grimstrup, Jens Mortensens hustru og Maren Kristensens hustru af Jyllerup.

1797 d. 29 okt. 20de Dom. p. Trinit. lod Kristen Jensen Tarp og Kristine Jensdatter af Gunderup en søn døbe, som blev kaldet Jens Tarp, fød den 26de Okt. Faddere: Jens Tarps hustru af Gunderup bar barnet. Hans Kristian Sørensen, Hans Jensen Tarp, Poul Pedersen og Kirsten Stephansdatter, alle af Gunderup.

1798 d. 21 jan. 3die Søndag eft. H.3.K. lod Niels Jensen og Maren Hansdatter af Aarre en datter døbe, som var fød den 14de Janv. og kalde Mette. Faddere: Peder Jørgensens hustru af Aarre bar barnet. Niels Pedersen, Anders Andersen, Kristen Nielsen og Kirsten Nielsdatter, alle af Aarre.

1798 d. 18 jan. Den 18de Febr. fødtes en søn hos Hans Kristian Sørensen og Else Marie Jensdatter i Gunderup, som blev hiemmedøbt og kaldet Søren. Dets daab blev formedelst dets død ikke stadfæstet i kirken.

1798 d. 18 mar. Midfaste Sønd. lod Hans Tøstesen og Karoline Pedersdatter af Gundrup en søn døbe, som var fød den 12te Marts og kalde Thøste. Faddere: Hans Andersens hustru af Roest bar barnet. Jens Tarp, Ole Hansen, Hans (Skierbel) og Kristen Tarps hustru, alle af Gunderup.

1798 d. 01 apr. Palme Sønd. lod Bodild Marie Pedersdatter af Gunderup en datter døbe, som blev kaldet Anne. Som barnefader blev udlagt Frands Kristian Potent, Glarmester i Ribe. Faddere: Jens Nielsens hustru af Gundrup bar barnet. Ole Hansen, Hans Skierbek, Knud Hendriksen og Kirsten Stephansdatter, alle af Gundrup.

1798 d. 22 apr. 2. Søndag efter Paaske lod Niels Hansen og Anne Sørensdatter af Gundrup en datter døbe og kalde Johanne Marie. Faddere: Povl Nielsens hustru af Olufvad i Nebel sogn bar barnet. Lambert Hansen af Roesthøye, Hans Skierbek, Villads Kristensen og Hans Torstensens hustru, alle af Gundrup.

1798 d. 29 apr. 3. Sønd. eft. Paaske lod Jens Mortensen og Johanne Madsdatter af Jyllerup en datter døbe, som blev kaldet Mette. Faddere: Peder Hansens hustru af Hiortkier bar barnet. Mads Frandsen af Hiortkier, Anders Andersen af Aarre, Peder Sørensens hustru af Jyllerup og Anne Nielsdatter af Aarre.

1798 d. 13 maj. 5. Sønd. eft. Paaske lod Lars Madsen og Bodil Knudsdatter af Gundrup en søn døbe, som var fød den 10de Maj og kalde Knud. Faddere: Maturin Kasparsens hustru af Gunderup bar barnet. Ole Hansen, Søren Nielsen, Anne Stephansdatter og Ellen Jepsdatter, alle af Gunderup.

1798 d. 28 maj. 2den Pindsedag lod Niels Grisbek og Dorothea Hansdatter i Aarre en datter døbe, som blev kaldet Maren. Faddere: Anders Andersens hustru af Aarre bar barnet. Jens Lassen, Hans Mouritsen, Poul Andersens hustru og Niels Jensens hustru, alle af Aarre.

1798 d. 23 dec. 4de Sønd. i Advent lod Hans Mouritzen og Maren Andersdatter i Aarre en datter døbe, som var fød den 20de Dec. og kalde Kierstine. Faddere: Anders Andersens hustru af Aarre bar barnet. Niels Jensens hustru af Aarre, Peder Nielsen af Jyllerup, Kristen Nielsen

af Aarre og Jens Mortensen i Jyllerup.

1798 d. 26 dec. 2den Juuledag lod Hans Andersen og Bodild Stephansdatter af Tranberg en datters daab publicere, som var fød den 18de Dec., hiemmedøbt og kaldet Bodild Marie. Faddere: Degnen Hans Friises hustru bar barnet. Kiøbmand Tranberg fra Varde, Niels Andersen af Farup sogn, Niels Zilladsen og Niels Andersens hustru af Kierbøll i Farup sogn.

1798 d. 26 dec. 2den Juuledag fødte Anne Kirstine Markusdatter, Anders Andersens hustru af Aarre en dødfød datter.

1799 d. 28 jan. Palme Sønd. lod Jeppe Jepsen og Benthe Jensdatter af Aarre en datters daab publicere, som var fød den 28de Janv., hiemmedøbt og kaldet Else. Faddere: Jens Larsens hustru af Aarre bar barnet. Jeppe Jensen af Roest, Anders Andersen, Jens Poulsen og Anne Nielsdatter, alle af Aarre.

1799 d. 20 mar. Peder Pedersen i Tranberg en dødfød søn.

1799 d. 19 feb. 2den Paaskedag lod Hans Tranberg af Aarre og Else Kristensdatter deres datters daab publicere, som var fød den 19de Febr., hiemmedøbt og kaldet Maren. Faddere: Jomfru Jessen fra Varde bar barnet. Iver Jepsen fra Skovende Starup sogn, Hans Andersen af Tranberg, Terkild Laugesen af Tranberg og Hans Kristensens hustru af Varde.

1799 d. 30 mar. 2den Sønd. eft. Paaske lod Peder Jørgensen og Else Jensdatter af Aarre en datters daab publicere, som var fød den 30te Marts, hiemmedøbt og kaldet Anne. Faddere: Lauge Pedersens hustru af Aarre bar barnet. Jens Nielsen af Skonager Nesberg sogn, Peder Jensen af Øsse, Peder Pedersen og Hans Tranbergs hustru af Aarre.

1799 d. 07 apr. 3die Sønd. eft. Paaske lod Peder Sørensen og Anne Madsdatter af Jyllerup deres datters daab publicere, som var fød den 7de April, hiemmedøbt og kaldet Mette Marie. Faddere: Knud Andersens hustru af Rafnsøe bar barnet. Kristen Jensen af Bøll i Giørding sogn, Eske Madsen og Morten Madsen af Nesberg sogn og Peder Nielsens hustru af Jyllerup.

1799 d. 26 maj. Dom. 1ma Trinit. lod Hans Kristian Sørensen og Else Marie Jensdatter af Gunderup en søn døbe, som var fød den 24de Maj og kalde Søren. Faddere: Jens Larsens hustru af Gunderup bar barnet. Poul Pedersen, Ole Hansen, Hans Nielsen og Kristen Jensens hustru, alle af Gunderup.

1799 d. 05 maj. 2. Dom. p. Trinit. lod Niels Mikkelsen og Anne Jensdatter af Aarre en datter døbe, som var fød den 5te Maj, hiemmedøbt og kaldet Marie. Faddere: Anne Nielsdatter af Aarre bar barnet. Hermand Jensen af Størsbøl, Peder Pedersen, Mikkel Pedersen af Aarre og Gregers Povlsens hustru af Ohme i Nye Kirke sogn.

1799 d. 13 okt. 21. Dom. p. Trinit. lod Jens Mortensen og Johanne Madsdatter af Jyllerup en søn døbe, som var fød den 10de Okt. og kalde Morten. Faddere: Barnets fader moder bar barnet. Peder Hansen af Hiortkiær, Hans Kristian Mortensen af Jyllerup, Søren Pedersen og Peder Sørensens hustru af Jyllerup.

1799 d. 04 nov. 26. Dom. p. Trinit. lod Hans Tøstesen og Karoline Pedersdatter af Gunderup en søns daab publicere, som var fød den 4de Nov., hiemmedøbt og kaldet Jens. Faddere: Peder Jensens enke af Vibek i Alslef sogn bar barnet. Hans Skierbek, Kristen Jensen, Ole Hansens hustru og Hans Kristian Sørensens hustru, alle af Gunderup.

1799 d. 22 dec. 4de Sønd. i Advent lod Hans Hansen og Anne Marie Pedersdatter af Gunderup en datter døbe, som var fød den 17de Dec. og kaldet Else. Faddere: Andreas Kristensen hustru af Grimstrup bar barnet. Peder og Kristian Hansen af Grimstrup, Lars Madsen og hustru af Gunderup.

1800 d. 13 jan. Anders Andersen og Anne Kirstine Markusdatter af Aarre en dødfød datter fød den 13de Janv.

1800 d. 16 mar. 3die Sønd. i Faste lod Povl Andersen og Kirsten Hansdatter af Aarre en datters daab publicere, som var hiemmedøbt og kaldet Anne. Faddere: Knud Mikkelsens hustru af Vrendrup i Faaborg sogn bar barnet. Niels Jensens hustru af Aarre, Jeppe Jepsen og Peder Nielsen af Aarre og Kristen Jepsen af Biltoft.

1800 d. 06 apr. Palme Sønd. lod Kristen Jensen og Mette Marie Kristensdatter af Gundrup en søn døbe, som var fød den 2den April og kalde Jens Kristian. Faddere: Frøken Christiane

Teilmann bar barnet. Ole Hansen, Lauge Jensen, Niels Hansen og Kirsten Jørgensdatter, alle af Aarre.

1800 d. 15 jun. 1. Dom. p. Trinit. lod Povl Pedersen og Anne Jørgensdatter af Gunderup en datter døbe, som blev kaldet Mette. Faddere: Hans Tranbergs hustru af Aarre bar barnet. Kristen Jensen, Hans Kristian Sørensen, Jens Tarps hustru, alle af Gunderup og Mette Eskildsdatter af Aarre.

1800 d. 05 okt. 17. Dom. p. Trinit. lod Jeppe Jepsen og Benthe Jensdatter af Aarre en søn døbe, som var fød den 4de Okt. og kalde Jeppe. Faddere: Poul Andersens hustru af Aarre bar barnet. Jeppe Jensen fra Roest, Lauritz Lund, Lars Jensen og Hans Tranbergs hustru, alle af Aarre.

1800 d. 12 okt. 18. Dom. p. Trinit. lod Peder Pedersen og Mette Termandsdatter af Tranberg en datter døbe, som var fød den 9de Okt. og kalde Maren. Faddere: Niels Pedersens hustru af Aarre bar barnet. Niels Jensen, Anders Andersen og Niels Grisbek af Aarre og Hans Andersens hustru af Tranberg.

1800 d. 30 nov. 1. Dom. p. Adv. lod Lars Madsen og Bodild Knudsdatter af Gunderup en søns daab publicere, som forhen var hiemmedøbt og kaldet Kristen. Faddere: Knud Henriksens hustru af Gunderup bar barnet. Søren Nielsen Jandrup, Jens Nielsen, Søren Nielsen og Ellen Stephansdatter, alle af Gundrup.

1801 d. 04 jan. 1ste Søndag efter Nytaar lod Jens Nielsen og Margrethe Hansdatter af Gunderup en datters daab publicere, som forhen var hiemmedøbt og kaldet Anne. Faddere: Maren Nielsdatter af Jyllerup bar barnet. Povl Pedersen, Lauge Jensen, Hans Kristian Sørensen og Jens Tarps hustru, alle af Gunderup.

1801 d. 01 feb. Dom. Sept. den 1ste Febr. lod Anders Andersen og Anne Kirstine Marcusdatter af Aarre en søn døbe, som var fød den 28de Janv. og kalde Anders. Faddere: Jomfrue Winther fra Rafnsøe Præstegaard bar barnet. Niels Jensen, Hans Tranber, Hans Mounsen og Niels Grisbeks hustru, alle af Aarre.

1801 d. 22 feb. 1. Dom. i Faste lod Søren Nielsen Janderup af Gunderup, hvis hustru Maren Kirstine Bendsdatter døde den 17de Febr. forhen, en datter døbe og kalde Maren Kirstine. Faddere: Anne Nielsdatter af Janderup bar barnet. Bendt Nielseb ibid., Ole Hansen, Jens Tarp og Anne Stephansdatter, alle af Gunderup.

1801 d. 15 mar. Midfaste Søndag lod Niels Jensen og Maren Hansdatter af Aarre en søn døbe, som var fød den 13de Marts og kalde Peder. Faddere: Jens Tarps hustru bar barnet. Lars Kristensen, Lauge Pedersen, Niels Pedersen og Kirsten Nielsdatter, alle af Aarre.

1801 d. 26 apr. 3die Sønd. efter Paaske lod Niels Hansen og Anne Sørensdatter af Gunderup en søn døbe og kalde Hans Kristian. Faddere: Morten Raskes datter af Hygum Edel Kathrine bar barnet. Niels Jensen af Brixbøll, Lars Madsen, Lauge Jensen og Edel Jepsdatter, alle af Gunderup.

1801 d. 03 maj. ønd. efter Paaske lod Hans Kristian Sørensen og Else Marie Jensdatter af

Gunderup en datter døbe, som var fød den 2den Maj og kalde Karen. Faddere: Gregers

Hansens hustru af Stendrup Feuling sogn bar barnet. Jens Tarp, Povl Pedersen af Gunderup, Mads Kristensen af Grimstrup og Jens (Lam)bertsens hustru af Gunderup.

1801 d. 08 maj. 3. Dom. p. Trinit. lod Hans Tranberg og Else Kristensdatter af Aarre deres søns daab publicere, som var fød den 8de Maj, hjemmedøbt og kaldet Hans. Faddere: Kristen Jensens hustru af Hisselhoved Starup sogn bar barnet. Niels Pedersen af Haltrup, Lauge Pedersen, Anders Andersen og Peder Jensens hustru, alle af Aarre.

1801 d. 30 aug. 13. Dom. p. Trinit. lod Lauge Jensen og Kirsten Jørgensdatter af Gundrup en datter døbe, som var fød den 29de August og kalde Anne. Faddere: Kristen Jensens hustru bar barnet. Hans Kristian Sørensen, Niels Hermandsen, Hans Jensen og Anne Marie Jensdatter, alle af Gunderup.

1801 d. 11 okt. 19. Dom. p. Trinit. lod Hans Andersen og Bodild Stephansdatter af Tranberg en datters daab publicere, som var hiemmedøbt og kaldet Mette. Faddere: Jomfru Bach bar barnet. Sr. Knud Vestesen, Jomfru Else Marie og Jomfru ?ren Vestesen, alle af Varde og Søren Stephansen af Vrendrup.

1801 d. 15 dec. Sønd. efter Nytaar d. 3die Janv. lod Peder Pedersen og Mette Termansdatter

af Tranberg en søns daab publicere, som var fød den 15de Dec., hiemmedøbt og kaldet Peder. Vidnerne: Hans Andersens hustru af Tranberg bar barnet. Niels Pedersen, Anders Andersen, Niels Mikkelsen og Anne Kathrine Nielsdatter, alle af Aarre.

1802 d. 14 maj. Almindelig Bededag 14de Maj lod Peder Jensen og Karen Kristensdatter af Aarre deres søns daab publicere, som var hiemmedøbt og kaldet Hans. Vidnerne: Kristen Nielsens hustru af Nesberg bar barnet. Povl Andersen, Hans Nielsen, Birthe Nielsdatter og Peder Pedersens hustru, alle af Aarre.

1802 d. 15 aug. 9de Dom. p.T. 15de August lod Peder Sørensen og Anne Madsdatter af Jyllerup en søn døbe, som var fød den 16de August og kalde Søren. Vidnerne: Peder Madsens hustru af Nesberg bar barnet. Mads Kristensen af Jyllerup, Kristen Jensen af Boel i Giørding sogn, Jens Mortensens hustru af Jyllerup og Eske Madsen af Roest.

1803 d. 23 jan. 3. Dom. efter H.3. Konger lod Jens Mortensen og Johanne Madsdatter af Jyllerup en søn døbe, som var fød den 19de Janv. og kalde Mads. Vidnerne: Ingeborg Madsdatter af Hiortkiær bar barnet. Peder Nielsen og Peder Sørensen af Jyllerup, Peder Hansens hustru og Ellen Madsdatter af Hiordkiær.

1802 d. 29 dec. Dom. Sexag. lod Anders Andersen og Anne Kirstine Markusdatter af Aarre en datter døbe, som var fød den 29de Dec. s.a., hiemmedøbt og kaldet Mette Marie. Vidnerne: Marie Jakobsdatter af Nyekirke sogn bar barnet. Lauge Pedersen, (Jeppe) Jepsen, Peder Jørgensen og Birthe Nielsdatter, alle af Aarre.

1803 d. 14 jan. 1ste Sønd. i Faste lod Jeppe Jepsen og Benthe Jensdatter af Aarre en søns daab publicere, som var fød den 14de Janv., hiemmedøbt og kaldet Jens. Vidnerne: Jens Lassens hustru af Aarre bar barnet. Anders Andersen, Peder ?sen, Povl Andersen og Anne Kathrine Nielsdatter, alle af Aarre.

1803 d. 06 mar. 2den Sønd. i Faste lod Hans Kristian Sørensen og Else Marie Jensdatter af

Gunderup en søn døbe, som var fød den 1ste Marts og kalde Jens. Vidnerne: Jens Tarps

hustru af Gunderup bar barnet. Povl Pedersen, Niels Hermandsen, Kristen Jensen og Jens

Nielsens hustru, alle af Gunderup.

1803 d. 25 mar. Mariæ Bebudelsesdag lod Peder Pedersen og Mette Termandsdatter af Tranberg en søn døbe, som var fød den 23de Marts og kalde Termand. Vidnerne: Anne Marie Nielsdatter af Aarre bar barnet. Niels Zillesen, Lauge Pedersen, Peder Pedersens enke og Birthe Nielsdatter, alle af Aarre.

1803 d. 11 apr. Anden Paaskedag lod Povl Pedersen og Anne Jørgensdatter af Gunderup en datters daab publicere, som var hiemmedøbt og kaldet Anne. Vidnerne: Anne Pedersdatter af Gunderup bar barnet. Søren Nielsen Janderup, Hans Kristian Sørensen, Niels Bøgh Hermandsen og Margrethe Stephansdatter, alle af Gunderup.

1803 d. 23 mar. 4de Sønd. efter Paaske lod Søren Nielsen og Ingeborg Pedersdatter af Gunderup en søns daab publicere, som var fød den 23de Marts, hiemmedøbt og kaldet Anders Peder. Vidnerne: Anders Lauridsens hustru af Nesberg bar barnet. Povl Pedersen, Hans Kristian Sørensen, Hans Skierbek, alle af Gunderup og Karen Nielsdatter.

1803 d. 15 maj. 5te Sønd. efter Paaske lod Jens Lauridsen og Birgithe Pedersdatter af Aarre

en datters daab publicere, som var hiemmedøbt og kaldet Johanne. Vidnerne: Poul Reinholdts hustru af Eskildberg i Veirup sogn bar barnet. Peder Pedersen, Niels Jensen, Lauritz Nielsen og Kirstine Nielsdatter, alle af Aarre.

1803 d. 05 jun. Fest. Trinit. lod Lauge Pedersen og Maren Jørgensdatter af Aarre en datters daab publicere, som forhen var hiemmedøbt og kaldet Johanne. Vidnerne: Niels Nielsens hustru af Roesthøye bar barnet. Niels Pedersen af Faaborg, Peder Pedersen, Hans Tranberg og Peder Pedersens enke af Aarre.

1803 d. 19 jun. 2. Dom.p.T. lod Lauge Jensen og Kirsten Jørgensdatter af Gunderup en datter døbe og kalde Dorthe Marie. Vidnerne: Ole Hansens hustru af Gunderup bar barnet. Povl Pedersen, Jens Albertsen, Margrethe Stephansdatter af Gunderup og Hans Friis af Aarre.

1803 d. 17 jul. 6te Dom. p.T. lod Hans Tranberg og Else Kristensdatter af Aarre en søns daab publicere, som forhen var hiemmedøbt og kaldet Kristen. Vidnerne: ? Jørgensens hustru af Eg i Grindsted sogn bar barnet. Iver ?sen og Kristen Jensen af Starup sogn, Hans Andersen af Tranberg og Stephan Tøstesens enke af Gunderup.

1804 d. 04 mar. Niels Hermansen og Mette Thomasdatter af Gunderup. Herman. 13. Janv. 4. Marty. Faddere: Agnes Hermansdatter. Christen Jensen, Jens Nielsen, Hans Hermansen, Hans Christian Sørensens hustru, alle af Gunderup.

1804 d. 03 jun. Maren Nielsdatter af Jyllerup. Udlagt til barnefader Niels Hermansen af Nordskov Øsse sogn. Ann. 14. Maj. 3. Juni. Faddere: Jens Nielsens hustru af Gunderup. Peder Sørensen, Hans Christian Mortensen, Karen Albertsen, Mads Christensens hustru, alle af Jyllerup.

1804 d. 30 sep. Hans Andersen og Bodil Stephansdatter af Tranberg. Karen. 12. Aug. 30. Septbr. Faddere: Søren Stephansens hustru af Faaborg sogn. Peder Pedersen, Terkild Laugesen af Tranberg, Peder Jørgensen og Kirsten Nielsdatter af Aarre.

1805 d. 24 mar. Niels Hermansen og Mette Thomasdatter af Gunderup. Thomas. 6. Febr. 24. Marti. Faddere: Mads Madsens hustru af Outrup sogn. Hans Christian Sørensen, Christen Skrædder, Lauge Jensen, Jens Nielsens hustru, alle af Gunderup.

1805 d. 15 apr. Anders Andersen og Anne Kierstine af Aarre. Johanne. 28. Febr. 15. April. Faddere: Mette Marie Johannesdatter af Gunderup. Mathis Hansen af Røddebæk, Hans Friis af Aarre, Jep Jepsens hustru, Jens Nielsens hustru ibidem.

1805 d. 05 maj. Hans Christian Sørensen og Else Marie Jensdatter af Gunderup. Niels. 14. Marti. 5. Maj. Faddere: Mads Christensens hustru af Roest. Poul Pedersen, Christen Jensen, Søren Nielsen, Lauge Jensens hustru, alle af Gunderup.

1805 d. 26 maj. Jens Mortensen og Johanne Madsdatter af Jyllerup. Mette. 29. April. 26. Maj. Faddere: Peder Hansens hustru af Hjortkjær. Peder Lauridsen ibidem, Hans Bennedsen af Vong, Peder Sørensen og Peder Nielsens hustru af Jyllerup.

1805 d. 26 maj. Peder Sørensen og Ann Madsdatter af Jyllerup. Mette. 3. Maj. 26. Maj. Faddere: Peder Christian Hansens hustru af Hjortkjær. Niels Jensen af Aarre, Jens Mortensen, Ester Marie Madsdatter og Johanne (Sad)datter af Jyllerup.

1805 d. 03 jun. Peder Pedersen og Mette Termansdatter af Tranberg. Niels. 14. April. 3. Juni. Faddere: Lauge Terkildsens enke. Christen Salomonsen og Hans Andersen fra Tranberg, Peder Jørgensens hustru og Peder Hjul(ers) enke af Aarre.

1805 d. 18 aug. Povel Andersen og hustru Kirsten Hansdatter af Aarre. Kirsten. 15. Juli. 18. August. Faddere: Christen Jepsens hustru af Biltoft. Jens Lassen, Peder Jørgensen, Jep Jepsens hustru, Else Laugesdatter, alle af Aarre.

1805 d. 08 sep. Søren Nielsen Janderup og hustru Ingeborg Pedersdatter af Gunderup. Niels.

4. Aug. 8. Septbr. Faddere: Jens Sørensens hustru af Janderup. Hans Nielsen af Nesberg, Niels Sørensen af Janderup, Lauge Jensen af Gunderup, Mette Friis af Aarre.

1805 d. 15 sep. Lauge Jensen og hustru Kirsten Jørgensdatter af Gunderup. Ann Margrethe. 9. Septbr. 15. Ejusdem. Faddere: Inger Jensdatter af Roesthøj, Hans Christian, Søren Nielsen, Hans Hermansen, Karen Christensdatter, alle af Gunderup.

1805 d. 19 sep. Peder Lauesen og hustru Kirsten Nielsdatter af Aarre. Laust. 12. Septbr. 19. Septbr. Faddere: Peder Pedersens hustru, Jens Nielsen, Jep Jepsen, Christen Nielsen, Peder Jørgensens hustru, alle af Aarre.

1805 d. 06 okt. Niels Christensen og hustru Ann Mortensdatter af Jyllerup. Ann Margrethe. 8. Septbr. 6. Octobr. Faddere: Christen Pedersens hustru af Tomp Mølle, Peder Lauridsen af Hjortkjær, Jens Mortensen, Peder Nielsens hustru, Ester Marie Madsdatter, alle af Jyllerup.

1805 d. 17 nov. Laust Christensen Lund og hustru Elle Hansdatter af Aarre. Johanne Marie.  10. Octobr. 17. Novembr. Faddere: Laust Andersens hustru af Aastrup sogn, Ivar Andersen Tvilhoe, Peder Pedersen, Christen Nielsen og Peder Jørgensens hustru, alle af aarre.

1805 d. 26 dec. Hans Hansen Tranberg og hustru Else Christensdatter af Aarre. Jørgen. 20. Octobr. 26. Decembr. Faddere: Niels Mortensens hustru af Urup Grindsted sogn, Christen Jensen af Starup sogn, Hans Andersen af Tranberg, Christen Nielsen og Laust Lunds hustru.

1806 d. 02 maj. Hans Christian Sørensen og hustru Else Marie Jensdatter af Gunderup. Maren. 27. April. 2. Maj. Faddere: Mette Marie Johannesdatter af Gunderup, Povl Pedersen, Jens Tarp, Søren Janderups hustru, Søren Nielsen, alle af Gunderup.

1806 d. 04 maj. Christen Jensen og hustru Karen Hansdatter af Gunderup. Mette Marie. 7. April. 4. Maj. Faddere: Mette Bolette Friis af Aarre, Lauge Jensen, Søren Nielsen, Søren Janderup af Gunderup, Niels Pedersens hustru af Roesthøj.

1806 d. 05 sep. Jeppe Jepsen og hustru Benedicte Jensdatter af Aarre. Niels. 23. Aug. 5. Septbr. Faddere: Else Jeppes hustru af Roest, Jep Søndergaard, Ann Marie Nielsdatter, Jens Nielsen, Hans Friis junior, alle af Aarre.

1806 d. 12 okt. Niels Hermansen og hustru Mette Thomasdatter af Gunderup. Jens Knuud. 11. Septbr. 12. Octobr. Kirsten Thomasdatter af Outrup sogn, Christen Jensen, Hans Christian Sørensen, Grethe Stephansdatter, Kirsten Lauges hustru, alle af Aarre.

1807 d. 12 apr. Peder Lauridsen Sadderup og hustru Kirsten Lauridsdatter af Aarre. Niels. 1. Marti. 12. April. Faddere: Ann Lauridsdatter af Lunde sogn, Peder Lauridsen ibidem, Hans Andersen af Tranberg, Hans Friis og Peder Jørgensens hustru af Aarre.

1807 d. 05 jul. Christen Jensen og hustru Karen Hansdatter af Gunderup. Hans. 28. Maj. 5. Juli. Faddere: Niels Pedersens hustru af Roesthøj, Poul Pedersen, Hans Scherbek, Hans Christian Sørensen og Lauge Jensens hustru af Gunderup.

1807 d. 05 jul. Anders Andersen og hustru Ann Kirstine Marcusdatter af Aarre. Marcus. 2. Juni. 5. Juli. Faddere: Hans Hjortes hustru af Nyekirke, Marcus Hansen af Rødebek, Søren Iversen, Mette Friis, Jens Nielsens hustru af Aarre.

1807 d. 12 jul. Laust Christensen Lund og hustru Else Hansdatter af Aarre. Maren. 8. Juni. 12. Juli. Faddere: Laurids Nielsens hustru af Gjellerup, Anders Ivarsen fra Tvilhoe, Laust Andersens hustru af Gjettrup, Laust Nielsen fra Gjellerup, Peder Jørgensen af Aarre.

1807 d. 08 nov. Hans Christian Sørensen og hustru Else Marie Jensdatter af Gunderup. Maren. 4. Octbr. 8. Novbr. Faddere: Grethe Stephansdatter, Povel Pedersen, Niels Hermansen, Karen Christenskone, Ingeborg Tarps kone, alle af Gunderup.

1807 d. 08 nov. Hans Hansen Tranberg og hustru Else Christensdatter af Aarre. Peder Tranberg. 28. Septbr. 8. Novbr. Faddere: Mette Bolette Friis, Niels Mortensen og Søren Jørgensen af Grindsted sogn, Hans Andersens hustru af Tranberg, Zidsel Stephansdatter af Gunderup.

1807 d. 13 dec. Lauge Jensen og hustru Kirsten Jørgensdatter af Gunderup. Dorthe Marie. 9. Decbr. 13. Decbr. Faddere: Karen Christenskone, Hans Jensen, Hans Christian Sørensen, Zidsel Stephansdatter, Mette Marie Johannesdatter, alle af Gunderup.

1808 d. 13 mar. Søren Nielsen Janderup og hustru Ingeborg Pedersdatter af Gunderup. Mette.

6. Febr. 13. Marti. Faddere: Hans Nielsens hustru af Nesberg, Jens Madsen Bruun, Povel

Pedersen, Christen Skrædders hustru og Lauge Jensens hustru, alle fra Gunderup.

1808 d. 01 maj. Mette Sørensdatter uægte af Jyllerup. Johan Hansen Livgarder af Vejen sogn, nyelig rejst til Kjøbenhavn, blev udlagt som barnefader. Til Amtsstuen indberettet 9. Maj. Maren. 27. April. 1. Maj. Faddere: Ann Pederskone, Christen Sørensen af Holsted, Peder Sørensen og Johanne Jenseskone og Kirsten Pederskone.

1808 d. 31 jan. Peder Pedersen og hustru Mette Termansdatter af Tranberg. Mette Marie. 16. Decbr. 1807. 31. Januari. Faddere: Ann Marie Nielsdatter, Christen Salomonsen og Hans Andersen af Tranberg, Niels Pedersen og Peder Saderup af Aarre.

1808 d. 02 okt. Jens Nielsen Siig og hustru Ann Bennedsdatter af Aarre. Niels. 18. Aug. 2. Octbr. Faddere: Maren Christenskone af Hjortkjær, Hans Bennedsen af Vong, Hans Nielsen, Peder Lauridsens hustru og Mette Friis af Aarre.

1808 d. 13 nov. Jep Jepsen og hustru Benedicte Jensdatter af Aarre. Ann Marie. 23. Septbr.

13. Novbr. Faddere: Christen Hansens hustru af Terp Bramminge sogn, Povel Andersen, Thøger Nielsen, Anders Lauridsen og Mette Eschesdatter, alle af Aarre.

1809 d. 08 jan. Hans Christian Sørensen og hustru Else Marie Jensdatter af Gunderup. Ann Malene. 26. Novbr. 1808. 8. Janv. 1809. Faddere: Gregers Christians hustru af Feuling sogn, Povel Pedersen, Lauge Jensen, Søren Nielsens hustru, Knud Henriksens hustru.

1809 d. 19 feb. Jens Madsen Bruun og hustru Margrethe Stephansdatter af Gunderup. Hans.

19. Dec. 1808. 19. Feb. 1809. Faddere: Jomfru Busch fra Bramminge, Niels Christian Jessen fra Feuling sogn, ? Jensen paa Bramming, Cecilia Stephansdatter af Gunderup, Hans Andersens hustru af Tranberg.

1809 d. 03 apr. Christen Jensen og hustru Karen Hansdatter af Gunderup. Mette Marie. 29. Janv. 3. April. Faddere: Iver Nielsens hustru af Roesthøj, Søren Janderup, Hans Christian Sørensen, Jens Nielsens hustru, Mette Marie Johansdatter, alle af Gunderup.

1809 d. 03 apr. Anders Andersen og hustru Ann Kirstine Marcusdatter af Aarre. Johanne. 11. Febr. 3. April. Faddere: Povel Pedersens hustru, Hans Tranberg, Peder Laustsen, Jep Jepsens hustru, Mette Eskisdatter, alle af Aarre.

1809 d. 13 aug. Peder Lauridsen Sadderup og hustru Kirsten Lauridsdatter af Aarre. Søren.

23. Juli. 13. Aug. Faddere: Ann Marie Christenskone af Sadderup, Peder Lauridsen af Lunde sogn, Hans Andersen af Tranberg, Anders Andersen af Aarre, Ann Jenskone af Aarre.

1809 d. 15 okt. Peder Pedersen og hustru Mette Termansdatter af Tranberg. Laust Hjort. 30. Septbr. 15. Octbr. Faddere: Hans Thomsens hustru af Henne sogn, Hans Andersen og Christen Salomonsens hustru af Tranberg, Hans Tranberg og Ann Laugesdatter af Aarre.

1809 d. 29 okt. Christen Christensen og hustru Kirsten Pedersdatter af Kjærholm. Maren. 1. Octbr. 29. Ejusd. Faddere: Ann Marie Pedersdatter af Biltoft, Jep Jepsen, Christen Grisbek, Anders Laustsen, Kirsten Pedersdatter, alle af Aarre.

1809 d. 12 nov. Niels Christensen og hustru Ann Mortensdatter af Jyllerup. Christen Madsen.

9. Novbr. 12. Ejusd. Faddere: Ann Povelsdatter af Hjortkjær, Hans Friis og Ann Laugesdatter af Aarre, Peder Sørensens og Jens Mortensens hustruer af Jyllerup.

1810 d. 18 feb. Laust Christensen Lund og hustru Elle Hansdatter af Aarre. Hans Christian. 6. Janv. 18. Febr. Faddere: Ann Marie Iversdatter af Tvilhoe Aastrup sogn, Laust Nielsen af Gjellerup, Ivar Andersen af Tvilhoe, Peder Lauridsen af Aarre og Hans Tranbergs hustru ibidem.

1810 d. 03 jun. Niels Hermansen og hustru Mette Thomasdatter af Gunderup. Thomas. 9. Maj. 3. Juni. Faddere: Maren Sørensdatter af Nesberg og hendes broder, Hans Christian Sørensen, Christine Tarp, Kirstine Laugeskone.

1810 d. 11 jun. Hans Christian Sørensen og hustru Else Marie Jensdatter af Gunderup. Ingeborg. 7. Maj. 11. Juni. Faddere: Christen Jensens hustru, Christine Tarp, Niels Hermansen, Mette Marie Johansdatter, Poul Pedersen, alle af Gunderup.

1810 d. 24 jun. Afg. Hans Hansen Tranberg og hustru Else Christensdatter af Aarre. Hans Tranberg. 28. Maj. 24. Juni. Faddere: Christen Jensens hustru af Hesselhoe, Peder Jørgensens hustru af Aarre, Niels Pedersen af Haltrup, Jens Madsen af Gunderup, Hans Andersen af Tranberg.

1810 d. 23 sep. Christen Jensen Tarp og hustru Ann Marie Nielsdatter af Gunderup. Jens Tarp. 18. August. 23. Septbr. Faddere: Else Marie Hanskone af Gunderup, Jens Tarp, Peder Christian, Peder Nielsen, Mette Nielskone, alle af Gunderup.

1810 d. 25 nov. Christen Johansen og hustru Maren Nielsdatter af Jyllerup. Niels. 15. Septbr.  25. Novbr. Faddere: Jens Albertsens hustru af Gunderup, Mads Pedersen af Jyllerup, Jens Mortensen, Christen Albertsen, Rasmus Christensens hustru af Riisborg.

1811 d. 03 mar. Knud Nielsen og hustru Ann Marie Madsdatter af Jyllerup. Maren. 23. Janv.

3. Marti. Faddere: Ester Marie Madsdatter, Jens Mortensen, Søren Pedersen, Mads Pedersen, Ann Margrethe Pedersdatter, alle af Jyllerup.

1811 d. 15 apr. Jeppe Jepsen og hustru Benedicta Jensdatter af Aarre. Ann. 9. Marti. 15. April. Faddere: Lars Jensens hustru af Schjærbek, Inger Marie, Jeppe af Roest, Jens Siig og Kirsten Pedersdatter af Aarre, Lars Jensen af Aarre.

1811 d. 28 jul. Søren Nielsen Janderup og hustru Ingeborg Pedersdatter i Gunderup. Peder.

30. Juni. 28. Juli. Faddere: Konens søster Ann af Janderup, Peder Nielsen af Gunderup, Christian Tarps hustru, Zidsel Stephansdatter, Niels Hermansens hustru, alle af Gunderup.

1811 d. 01 aug. Jens Madsen Bruun og hustru Margrethe Stephansdatter af Gunderup. Mads.

30. Juni. 1. August. Faddere: Inger Marie Stephansdatter af Sønderiis, Cecilia Stephansdatter og Hans Nielsen af Gunderup, Hans Madsen af Billum sogn, Hans Tonnesen af Roest.

1812 d. 05 jan. Peder Lauridsen Sadderup og hustru Kirsten Lauridsdatter af Aarre. Laust. 7. Novbr. 1811. 5. Jan. 1812. Faddere: Konnens moder af Lundager, Peder Lauridsen af Lundager, Christen Lauridsen Sadderup, Christen Grisbek, Karen Pedersdatter af Aarre.

1812 d. 09 feb. Jens Nielsen den yngre og hustru Marianne Hermansdatter af Aarre. Maren. 5. Decbr. 1811. 9. Febr. 1812. Faddere: Mandens søster Karen, Peder og Niels Hermansen af Grimstrup, Ann Marie Ottesdatter af Fuglsig, Kirsten Peder Lauridsens hustru af Aarre.

1812 d. 26 mar. Laust Christensen Lund og hustru Elle Hansdatter af Aarre. Ana. 13. Febr.  26. Marti. Faddere: Moderens søster Maren, moderens broder Niels, Hans Grisbek, Kirsten Nielsdatter, Elle Christenshustru, alle af Aarre.

1812 d. 30 aug. Christen Christensen og hustru Kirsten Pedersdatter af Kjærholm. Mette Marie. 22. Juli. 30. August. Faddere: Ana Sørenskone af Tulsmark, Peder Sadderup, Anders Povelsen, Karen Jeppesdatter fra Aarre, Bodil Hanskone af Tranberg.

1812 d. 06 sep. Ann Karen Alberts uægte pige af Jyllerup. Karen. Som barnefader blev udlagt Mads Vedstoft af Hjortskjær, men som ? ? i kirken og (barnefader Kristen Autrup).  Indberettet til biskoppen. 3. Septbr. 6. Ejusdem. Faddere: Mette Andreases kone af Grimstrup, Peder Lauridsen og Anders Andersen af Aarre, Ann Marie Knudskone og Søren, Jens Mortens(ønner) af Jyllerup.

1812 d. 27 sep. Christen Jensen Tarp og hustru Ana Marie Nielsdatter af Gunderup. Ingeborg Marie. 26. Aug. 27. Septbr. Faddere: Bodil Pedersdatter af Roesthøj, Hans Christian, Christen Tarp, Grethe Jenseskone, Karen Christens enke.

1812 d. 04 okt. Anders Andersen og hustru Ana Kirstine Marcusdatter. Peder. 25. Aug. 4. Octbr. Faddere: Ana Tulsmark, Benthe Jeppeshustru, Jens Siig, Jens Nielsen, Hans Nielsen Grisbæk.

1812 d. 05 dec. Hans Christian Sørensen og hustru Else Marie Jensdatter af Gunderup. Else Marie. 24. Octbr. 5. Decbr. Faddere: Ana Marie Christenskone, Povel Pedersen, Jens Madsen Bruun, Mette Nielskone, Mette Marie Johansdatter, alle af Gunderup.

1814 d. 07 apr. Den 17. Februar. Mette Agnete. Daaben publiceret i kirken den 7. April. Gaardmand Niels Hermansen og hustru Mette Thomasdatter af Gunderup bye Aarre sogn. Faddere: Frembaaren af pigen Maren Jørgensdatter af Lunde? bye Schads sogn, Gaardmand Christen Jensen Tarp, ungkarl Niels Bøgh Hermansen, Jesper Jensens hustru Karen Hansdatter, alle af Gunderup og Gaardmand Niels Pedersens datter Kirsten af Aarre bye.

1814 d. 11 mar. Den 10. Marti. Mads. Hjemmedøbt den 11. Marts. Daaben publiceret i Aarre kirke den 1. Maj. Gaardmand Knud Nielsen og hustru Anna Marie Madsdatter af Jyllerup. Faddere: Frembaaren af Ester Marie Madsdatter, gaardmand Christen Mortensens separerede hustru af Autrup, Faaborg sogn, gaardmand Jens Mortensens hustru Sara af Jyllerup, gaardmand Peder Sørensens datter Maren og gaardmand Peder Nielsens datter Anne Margrethe, begge af Jyllerup og ungkarl Anders Friis af Aarre.

1814 d. 12 jun. 11. Juni. Niels. Hjemmedøbt 12. Juni. Daaben publiceret i Aarre kirke 17. Juli. Gaardmand Jens Nielsen og hustru Marianne Hermansdatter af Aarre bye. Faddere: Frembaaren af Enne Cathrine Nielsdatter fra Lindtrup Holsted sogn, gaardmand Peder Hermansen af Grimstrup, gaardmand Christen Grisbek af Aarre, Maren Andersdatter sognedegnens hustru og pigen Mette Nielsdatter gaardmand Niels Grisbeks datter af Aarre.

1814 d. 08 mar. Den 8. Marts. Anna. Hjemmedøbt. Daaben publiceret den 11. April. Gaardmand Søren Nielsen og hustru Ingeborg Pedersdatter af Gunderup Aarre sogn. Faddere: Frembaaren af pigen Maren Andersdatter af Nesberg (Kirke)gaard, avlskarl Søren Nielsen, gaardmand Jens Madsen, gaardmand Lauge Jensens hustru Kirsten Jørgensdatter, huusmand Jesper Jensen Tarps hustru Karen Hansdatter, alle af Gunderup.

1814 d. 14 mar. Den 14. Marts. Bodil Marie. Hjemmedøbt. Daaben publiceret i Aarre kirke den 11. April. Gaardmand Christen Jensen Tarp og hustru Anne Marie Nielsdatter af Gunderup Aarre sogn. Faddere: Frembaaren af gaardmand Niels Pedersens datter Kirsten af Aarre, gaardmand Hans Christian Sørensen, gaardmand Søren Janderup, boelsmand Jens Nielsens hustru Margrethe, alle af Gunderup og ungkarl Anders Poulsen af Aarre.

1814 d. 26 jul. Den 25. Juli. Bodil Marie. Hjemmedøbt den 26. Juli. Daaben publiceret i Aarre kirke den 7. August. Gaardmand Thøger Nielsen og hustru Kirsten Marie Hansdatter af Aarre bye. Faddere: Frembaaren af Anne Marie Nielsdatter gaardmand Christen Jensen Tarps hustru af Gunderup, gaardmand Peder Nielsen af ?, gaardmand Christen Jensen Tarp af Gunderup, pigerne Else Hansdatter og Maren Hansdatter af Slibsager Faaborg sogn.

1814 d. 30 okt. 25. Octbr. Laust. Hjemmedøbt den 30. Octbr. Daaben publiceret i Aarre kirke. Huusmand Niels Christensen og hustru Anne Mortensdatter af Jyllerup bye. Faddere: Frembaaren af gaardmand Peder Thistrups datter Anna Margrethe af Giesthede, huusmand Jørgen Børgesen af Jyllerup, gaardmand Peder Nielsen af Aarre, ungkarl Morten Nielsen tienende hos Hans Bennedsen i Vong i Nyekirke sogn og gaardmand Jens Mortensens hustru af Jyllerup.

1808 d. 09 jun. anmeldt 9. Juni. Poul Andersens hustru Kirsten Hansdatter i Aarre en dødfødt datter.

1808 d. 27 maj. 27. Maj. Christen Christensens kone Kirsten Pedersdatter i Aarre en dødfødt datter.

1810 d. 06 dec. 6. December. Hans Christian Sørensens kone i Gunderup 2 dødfødte drenge.

1813 d. 25 mar. 24. Marti. Niels. 25. Marti hjemmedøbt i kirken publiceret 2. Maj. Jens Nielsen og Mariane Hermansdatter. Bønderfolk i Aarre. Faddere: Ann Marie Peders hustru af Starup sogn, Peder Hermansen og Niels Hermansen af Grimstrup, Hans Nielsen og Johanne Nielsdatter af Aarre.

1813 d. 01 maj. 28. April. Ann Rosine Mette Marie. 1. Maj hjemmedøbt, i kirken publiceret 7. Juni. Peder Pedersen og hustru Mette Termansdatter af Tranberg. Bønderfolk. Faddere: Christine Marie Pedersdatter, Bodil Hanses hustru, Ludvig Skrædder, Anders Andersen, Christen Olesen af Rodebæk.

1813 d. 23 apr. 22. April. Dorthe Marie.

23. April hjemmedøbt, til kirke 7. Juni. Jep Jepsen og hustru Benthe Jensdatter, bønderfolk af Aarre. Faddere: Ann Marie Jeppes af Roest, Jens Siig, Maren Povelsdatter, Peder Pedersen, Kirsten Peders hustru, alle af Aarre.

1813 d. 30 jun. i Juni. Jens Mortensens kone Sara i Jyllerup en dødfødt dreng.

1813 d. 21 jul. 19. Juli Niels og Kirsten. 21. Juli hjemmedøbt, til kirke 26. Septbr. Christen Nielsen Grisbek og hustru Else Christensdatter af Aarrre, bønderfolk. Faddere: Johanne Nielsdatter af Aarre, Lauges hustru, Hans Grisbek, Søren Laugesen, Hans Friises søn og hustru Karen, Anders Povelsen, alle af Aarre, Jens Madsen af Gunderup.

1813 d. 08 aug. 5. Aug. Maren. 8. Aug. hjemmedøbt, til kirke 26. Sept. Jesper Jensen Tarp og hustru Karen Hansdatter af Gunderup, bønderfolk. Faddere: Hans Hansens hustru af Vesterbæk, Jens Madsen, Zidsel Stephansdatter, Hans Christians hustru af Gunderup, Peder Hansen af Vesterbæk.

1814 d. 30 jan. (22de) december. Morten. Hjemmedøbt. Daaben publiceret den 30te Januari

1814. Frederich Hansen og hustru Abelone Mortensdatter af Gunderup, Aarre sogn. Faddere: Frembaaren af pigen Karen Mortensdatter Gaardmand Mortens datter af Vestterp Starup sogn, Gaardmand Hans Mortensen af Vestterp, Gaardmand Jens Nielsen af Aarre, Gaardmand

Søren Nielsen af Gunderup og Boelsmand Jens Nielsen ibid.

1814 d. 09 feb. 9. Februari. Niels. Hjemmedøbt, daaben publiceret 7. April. Skrædderen Niels Johansen og hustru Kirsten Nielsdatter af Gunderup Aarre sogn. Faddere: Frembaaren af Gaardmand Jens Jensens hustru Karen Nielsdatter fra Skonager Nesberg sogn. Laust Christensen og Mads Nielsen begge fra (Skaanager), Gaardmand Søren og Gardmand Niels (Hansen), begge af Gunderup.