Døde 1654 til 1814

1655 d. 08 aug. Matz Jensøns i Aarøe liden pigebarn n. Ingeborg begraffvit den 8. Augusti.

1656 d. 01 nov. Anders Knudsøns barn i Aarøe n. Jep sepulty die Omnium Santoz, som var 9. dage gammel.

1657 d. 31 maj. Hans Knudsøns i Gunderup liden drengebarn n. Niels sepulty 31. May

1657 d. 01 jun. Niels Nielsøns barn i Gunderup n. Mette begraffvit den 1. Junii, som var 1½ Aar gammel

1657 d. 29 jul. Mickel Jørgensøns liden drengebarn n. Christen den 29. Julii

1657 d. 20 sep. Else Knudsdatters uecte barn n. Anna sepult. 20. Sept.

1657 d. 30 sep. Maren Matz Jepsøns i Jyllerup bleff begraffven den 30 Sept. Ao. æt. 76

1657 d. 04 nov. Søren Nielsøn Tømmerby sepulty den 4. 9bris anno ætatis 30.

1657 d. 26 nov. Mickel Christophersøn aff Aarøe den 26. Novembris anno ætatis 6.

1658 d. 04 jan. Mickel Smeds i Gunderup (tvilling) n. Frantz bleff begraffvet den 4. Janu. som vaar 2. Aar, 10. dage

1658 d. 13 feb. Liene Hansis i Aare bleff begraffven den 13. Februarii anno æt. 90.

1658 d. 09 maj. Niels Nielsøns i Gunderup Spede barn n. Mette sepult. som vaar 6. uger gammel.

1658 d. 09 aug. Peder Tonnisøns barn n. Maren, som moderen tog op ved sig, sepult. den 9. Augusti.

1658 d. 19 sep. Enne Gregersis i Aarøe bleff begraffven den 19. Sept. Ao. æt. 51. NB. da uden Kircken fraplyndrede mig de Svenske mine heste oc Vogn oc (sveg der hos) vaar god for 60. S. dr.

1658 d. 14 nov. Silius Jessøns barn i Gunderup n. Maren sepult. Dnica 23. post Trinit. som vaar 6. uger gammel. Nota. Impediket castam Venerem copulamg per anndem 4ty ultra populæ bella cruenta meo.

1659 d. 06 okt. Af Tranberg. Niels Lauritzøn, Ko. Ma. Delefoget i Schatz Herrit oc hans hustru Ingeborg Jørgensdatter. Mette S. Peder Jepsøns ibm. Jens Nielsøn hans udsted (Ane) Matzdatter, Niels Jensøn deres søn, Mette Jensdatter, Kirsten Jensdatter, Anne Jensdatter. Berethe Nielsdatter, hendis barn Niels (sees Cleeste)

1659 d. 06 okt. Af Jyllerup Matz Jepsøn en oprigtig mand, Liene Hansdatter, Karen Christensdatter. Christen Christensøn en god dandmand. Hans Andersøn, Eskel Hansøn. Mickel Jørgensøn, Ennevold Mickelsøn hans barn, nock 2. aff samme Mickels børn.

1659 d. 06 okt. Af Aarøe Johan Thomas Hjortis. Niels Jørgensøn it barn. Lauritz Pedersøn it barn. Hans Buck. Peder Andersøn. Claus Oluffsøn, Mette Clausis. Anders Knudsøn. Jep it

spet barn. Gregers Jepsøn. Peder Povelsøn. Hans Clausøn, Edel Hansis, Maren Hansdatter. Hans Oluffsøn (..vie bonus), Anne Hans Oluffsøns, Oluff Hansøn, Karen Hansdatter. Peder Hansøns børn i Annexpræstegaarden Hans Pedersøn, Anders Pedersøn, Maren Pedersdatter. Thomas Hansøn, Anne Andersdatter, Kirsten, Magret, Jens deres børn.

1659 d. 06 okt. Af Aarøe Hans Christensøn, Anne Hansis. Knud Andersøn, Mette Knuds. Povel Matzøn, Maren Povels, Matz Povelsøn, Søren Povelsøn, Hans Povelsøn. Peder Christensøn it barn n. Sitzel. Maren Pedersdatter. Anne Sørensdatter. Voldborg Sørensdatter. Niels Jacobsøn. Kirsten Christensdatter. Berethe Christens. Hans Christensøn. Mickel Christensøn. Maren Jørgens hiorde moder. Maren Hansdatter Niels Jørgensøns. Niels Frantzen med 2. hans børn Anne, Maren.

1659 d. 06 okt. Af Gunderup. Jes Christensøn, Johanne Pedersdatter, Maren Bertelsdatter, Peder Bertelsøn, Karen Jesdatter. Niels Jørgensøn (senef), Bolde Nielsis. Søren Mickelsøn. Peder Sørensøn, Johan Pedersdatter. Niels Neesberg, Liene Nielsis, Johan Nielsdatter. Peder Tonnisøn, Berethe Carlsdatter. Hans Knudsøn 2 børn. Niels Nielsøn it barn. Giertrud Hansdatter, hindis barn. Anne Knuds.

1660 d. 09 maj. Gammel Maren Peders i Arøe sepulta den 9. Maji

1660 d. 25 nov. Den ene aff Christen Pedersøns i Aarøe tvillinge børn nemblig Niels sepultus

Dnica 25. post Trinit. (Formentlig 23 post d. 25 Nov)

1661 d. 05 apr. Bertel Oluffsøn i Aarøe sepult. die 5. Aprilis Ao. æt. 77

1661 d. 09 aug. Karen Jensdatter (Brede) sepult. die 9. Augusti

1662 d. 11 jun. Christen Pedersøns barn i Aare n. Anna begraffvet aff H. Anders i Raffnsøe 11. Junii som var it Aar oc 20. uger gammel.

1662 d. 22 jun. Christen Christensøns barn i Jyllerup n. Maren i dn. Anders Spandetz sepulta die 22. Junii

1663 d. 04 mar. Hans Knudsøns i Gunderup pigebarn n. Kiersten, som vaar 2 Aar mindre 2 dage gammel, sepulta Aske Onsdag den 4. Martii Eccl. 4.

1663 d. 22 nov. Hans Knudsøns i Tranberg 2. søn n. Peder sepult Dnica 23. post Trinitatis, som vaar 8. uger 3. dage gammel. Textus 2. Sam. 12.

1664 d. 24 jan. En dreng af Hoven sogn n. Søren tiendendis Hans Knudsøn i Tranberg oc her udi Aare Kirckegaard begraffvit Dnica 3. post Epiphan 24. Jan.

1665 d. 15 okt. S. Eline Jepsdatter Hans Knudsøns i Gunderup sepulta Dnica 21. post Trinit. Ao. ætatis 39. Cujus anima sit ei æterna regotes benedistione

1666 d. 18 jan. Hans Nielsøns barn i Jyllerup n. Hans 8. uger gammel sepulty Dnica

Sexagesima i sin moders kirkegang

1666 d. 10 jun. Niels Jørgensøns tvill. n. Thomas sepulty Dnica Trinit. 10. Junii

1666 d. 08 jul. Christen Sørensøns i Gunderup naffnløs barn sepult. Dnica 4. Trinit.

1666 d. 25 nov. Mickel Skreders i Aarøe tvilling n. Lauritz Dnica 24. post Trinit.

1666 d. 04 dec. Anne Sørensdatter aff Aare Ao. æt. 54 sepulta 4. xbris

1666 d. 20 dec. Siluss Jessøns drengebarn n. Jep 13. uger den 20. xbris

1666 d. 20 dec. Christen Touterups tvillingebørn n. Niels oc Christen, hiemdøbte aff

Jordemoderen Ove Peders tillige begraffven den 20. xbris

1666 d. 20 dec. Christen Touterups tvillingebørn n. Niels oc Christen, hiemdøbte aff

Jordemoderen Ove Peders tillige begraffven den 20. xbris

1667 d. 02 jan. Mickel Schreders i Aarøe tvilling n. Søren sepultus 2. Januarij 7. u. gammel

1667 d. 10 feb. En fattig fremmet karl af Stiernholms lehn, som fremmet hid kommen omløb i den haarde vinter, oc bleff død funden ved Aarøe toffte, sepulty 10. Febr.

1667 d. 16 maj. Madtz Hansøns i Aarøe 3. pigebørn sepulta die Ascens. (Margrethe. Lene, Maren ?)

1667 d. 19 maj. Anne Povelsdatter i Gunderup Ao. æt. 70 sepulta Dnica Exaudi 19. Maji

1668 d. 05 apr. Claus Hansøns barn i Aarøe n. Anna sepulta Dnica Misericord. 5. April

1668 d. 21 jun. Søren Lauritzøns barn i Aarøe 10. uger g. Dnica 5. post Trinit. 21. Junii

(Begr)

1668 d. 28 jun. Povel Christensøns pigebarn i Aare n. Maren Dnica 6. post Trinit. (Begr)

1668 d. 01 okt. Christen Andersøn i Aarøe sepulty die

1668 d. 29 okt. Sl. Berethe Lauritzdatter, in Domus heæ incendio combuta sepulta et die 29. Octobris

1669 d. 21 feb. Hans Hansøns i Gunderup dødfød pigebarn sepult. Dnica Esto.

1669 d. 12 dec. Jes Christensøns i Aarøe tvillinger Anders, Maren sepult. Dnica 3. Adv.

1669 d. 12 dec. Jes Christensøns i Aarøe tvillinger Anders, Maren sepult. Dnica 3. Adv.

1669 d. 19 dec. Jes Christensøn i Aarøe sepultus Dnica 4. Adventus

1671 d. 15 jan. Silius Jessøns i Gunderup dødfød drengebarn sepulty Dnica 2. post Epiph.

1671 d. 02 apr. Karen Nielsdatter, Hans Nielsøns søster i Jyllerup, hvis liig ført fra Varde, sepult. Dnica Lætare 2. April

1671 d. 23 jul. Christen Sørensøns i Gunderup dødfød pigebarn, valde monstrosa sepulta

Dnica 5. post Trinit. 23 Julii

1672 d. 31 mar. Bolde Villatzdatter Dnica Palm. 31. Martii (Begr)

1672 d. 24 jun. Ester Christensdatter i Aarøe sepult. Dnica 3. post Trinit. pred. Joh. Bapt. æt.

59

1672 d. 27 aug. Silæ Jessøns tvillinge drengebørn, den ene n. Anders, den 2. navnløs 27. Augusti (Begr)

1672 d. 27 aug. Silæ Jessøns tvillinge drengebørn, den ene n. Anders, den 2. navnløs 27. Augusti (Begr)

1673 d. 10 jan. Karen Bertels i Aarøe sepulta Ao. æt. 90 die 10. Januarii

1673 d. 09 mar. Peder Christensøn i Aarøe sepulty Ao. æt. 59 Dnica Lætare

1673 d. 06 jul. Kierstin Sørensdatter i Aarøe sepulta Dnica 6. post Trinit. Ao. æt. 24.

1673 d. 01 okt. Hans Pedersøn i Aarøe sepulty

1673 d. 05 nov. Maren Peder Christensøns i Aarøe Sepulta den 5. Novemb. 2½ Rdr.

1674 d. 15 mar. Christen Christensøns barn i Jyllerup n. Eline sepult. Dnica Reminiscere. Oppressa

1674 d. 02 aug. Birgitte Mickelsdatter (Sirtonis) i Aare sepulta 2. Augusti

1674 d. 15 okt. Niels Jensøn i Aare sepult. 15. 8bris Ao. æt. 63. 2 Rdr. offret

1674 d. 27 dec. Tyge i Gunderup hans dødfød barn feria 3. Natal.

1676 d. 09 jan. Samme Christen Toffterups barn n. Niels sepulty Dnica 1. post Epiphan

1676 d. 19 jan. Appelon Christen Toffterups datter Ao. æt. XI die 19. Januarii

1676 d. 12 mar. Maren Jeppis i Gunderup Ao. æt. 94 Dnica Judica 12. Martii

1676 d. 23 mar. Niels Jørgensøns (Minoris) søn i Aare n. Jørgen Ao. æt. 13. Skertorsdag den

23. Martii

1677 d. 14 jan. Christen Bennitsøn i Gunderup sepultus Dnica 2. a Trium Regum die 14. Jan. Ao. æt. 72

1677 d. 14 jan. Appelon Andersdatter af Hierting sepulta eodem die

1677 d. 14 jan. Nock samme dag begraffvet en fremmit qvinde som sig opholdt hos Niels

Clemmendsøn i Rousthøye, som aff kuld omkom paa Varder vey den 9. Januarii

1678 d. 23 jun. Bendit Nielsøns i Gunderup dødfød barn sepult. Dnica 4. post Trinit.

1678 d. 21 jul. Knud Jepsøns barn i Aarøe utidig født oc strax effter fødselen oc igenfødselen død sepult. Dnica 8. post Trinit.

1678 d. 01 okt. Maren Jensdatter i Gunderup uecte søn n. Oluff Nielsøn som drucknede i

Brønden i (Ekse)boel sepult.

1680 d. 07 mar. Sl. Birethe Niels Jørgensøns i Aarøe sepulta Dnica Remioniscere

1680 d. 07 apr. Anne Hermands i Aarøe 7. Aprili (Begr)

1680 d. 20 jul. Mickel Sørensøn af Gunderup 20. Julii (Begr)

1681 d. 02 jul. Maren Clemends i Aarøe hendis uformodet uecte barn begraffvet navnløs die Visitationis Mariæ, den dag kunde jeg intet faa oc vide hvo hendis fledmand hafde verit, mens siden udlaede hun hans for Niels Nielsøn paa Entrup

1681 d. 09 feb. Bertel Oluffsøn aff Aarøe Ao. æt. 19 sepulty 9. Febr.

1681 d. 01 maj. Else Strit sepult. die (Bit) Jacobi

1682 d. 30 nov. Anna Hansdatter aff Jyllerup Ao. æt. 21. (Begr)

1683 d. 07 jan. Minche Sl. Jacob Nielsøns af Aarøe Ao. æt. 30. Dnica 1. post Epiphan. 7. Januarii

1683 d. 21 feb. Hans Hansøns barn af Jyll. n. Else die 21. Febr.

1683 d. 02 sep. Annæ Hansdatters uecte barn n. Niels sepultus Dnica 13. a Trinit.

1683 d. 03 okt. Kirsten Andersdatter af Gunderup sepult. 3. Octob. Prima a Dn. Nic. Apoilomonsam

1683 d. 24 nov. Jens Sørensøns barn i Aarre n. Eline sepulte d. 24. Nov. A. Nic. Aqvili 42 uger gammel.

1684 d. 19 mar. Hans Hansøn Aarøe aff Gunderup sepult. d. 19. Martii

1685 d. 15 mar. Niels Nielsen Jun. mindste barn i Gunderup Dom. Reminiscere (Begr)

1685 d. 04 okt. Maren Peder Enevoldsens i Jyllerup sepult. Dom. 16. post Trinit.

1686 d. 14 apr. d. 14. Apr. Hans Ommis moder i Gunderup Giertrud Christensdatter. (Begr)

1686 d. 17 okt. d. 17 Oct. Anders Jessens søn i Aarre Anders. (Begr)

1686 d. 21 okt. d. 21. Oct. Mickel Skreders mindste barn. (Begr)

1686 d. 05 dec. d. 5. Dec. Den fattige Karen Nielsdatter. (Begr)

1686 d. 06 apr. d. 6. Ap. Niels Madsis H. barn i Aarre (Begr)

1687 d. 01 jan. d. 1. Janv. Thor Christensens datter i Gunderup n. Johanne. (Begr)

1687 d. 23 jan. d. 23. Janv. Jacob Christensens barn i Galthoe. (Begr)

1687 d. 05 jun. d. 5. Junii Christen Pedersens mindste barn n. Niels. (Begr)

1687 d. 19 jul. d. 19. Julii Christopher Mickelsens hustru i Aarre Mette. (Begr)

1687 d. 31 jul. d. 31. Julii Hans Ommis hustru i Gunderup Ao. æt. 86. Johanne Sørens.

1687 d. 28 aug. d. 28. Aug. Jørgen Nielsens i Aarre navnløs barn. (Begr)

1688 d. 04 apr. d. 4. Aprilis Hans Knudsen i Tranberg. (Begr)

1688 d. 12 apr. d. 12. (Apr?) Jens Andersen i Gunderup. (Begr)

1688 d. 08 apr. d. 8. Ap. Karen Galthoe i Aarre. (Begr)

1688 d. 17 apr. d. 17. Apr.Jens Andersens hustru Ufe Hattisd. (Begr)

1688 d. 27 sep. d. 27. Sept. Niels Nielsen Jun. i Gunderup hans datter Kiersten, 3 Aar gammel, som drucknede i hans brynd. (Begr)

1688 d. 23 dec. d. 23. Dec. Christen Toffterups hustru Anne. (Begr)

1689 d. 24 feb. Dom. Reminiscere Niels Nielsen Sen. i Gunderup hans søn Peder som uløchelig aff barskær som skulde tappe blod bleff ihielslagen d. 14. Febr. mod afften, jeg fick Bispens befaling at begraffve hannem.

1689 d. 10 mar. Dom. Lætare Hans Nielsens naffnløse barn i Jyllerup. (Begr)

1689 d. 27 okt. Dom. 22. Trin. Maren Jensdatters spede barn i Gunderup n. Kirsten. (Begr)

1689 d. 10 nov. Dom. 24. Trin. Bennet Nielsen aff Gunderup som kom siug hiem fra Staden Ao. æt. 46.

1689 d. 01 dec. Dom. 1. Adv. Niels Madsens i Aarre anden tvillingsøn naffnløs. (Begr)

1689 d. 04 dec. d. 4. Dec. Hans Krasis datter aff Varde som tiente Trompeter Johan Copic i Tranberg. Døde efter 12. timers siugdom.

1690 d. 01 jan. d. 1. Janv. Jep Nielsen Smed i Gunderup. (Begr)

1690 d. 26 jan. Dom. 3. Epiph. Jørgen Nielsen i Aarre hans tvende børn aff smaa kopper.

1690 d. 16 feb. Dom. Sept. Mickel Skreders mindste datter Birgete. (Begr)

1690 d. 09 mar. Dom. Invocavit Peder Nielsen i Aarre hans mindste datter aff smaae kopper.

1690 d. 30 mar. Dom. Lætare Jens Tinstøber aff Aarre. (Begr)

1690 d. 09 jun. Fer. 2da Pent. Silas Jessen af Gunderup. (Begr)

1691 d. 05 apr. Dom. Palmarium Anne Bertelsdatter i Orre kom meget afskyelig jem, i hvilcket hendis broder, den lede karl Oluff Bertelsen, var skyldig udi.

1691 d. 06 apr. (Uden dato) Begraffvet en død qvinde och en blind mand.

1692 d. 10 feb. d. 10. Febr. Anne Andersdatter i Orre. (Begr)

1692 d. 17 apr. Dom. Jubilate Silas Povelsen i Orre Ao. æt. 46.

1692 d. 29 maj. Dom. 1. post Trin. Knud Skreders barn i Gunderup Margrete aff moderen inden kirckefade opprimeret.

1692 d. 05 jun. Dom. 2. post Trin. Iben Lauritzens søn i Gunderup n. Lauritz i 3die aar, drucknede i hans brynd nest østen Hans Lass.

1692 d. 12 jun. Dom. 3. post Trin. Lauritz Hansen i Orre. (Begr)

1692 d. 03 jul. Dom. 6. post Trin. Knud Skreders datter Anne. (Begr)

1692 d. 29 sep. Festo Michaelis Mads Sørensens barn i Gunderup Jørgen. (Begr)

1692 d. 27 dec. Fer. 3tie Nat. Ch. Christopher Michelsen i Orre. (Begr)

1693 d. 14 maj. Dom. Cantate Tomas Sørensens hustru i Orre n. Kiersten Michelsdatter. (Begr)

1693 d. 17 sep. Dom. 14. post Trin. Anne Lamberts af Orre Ao. æt. 82.

1694 d. 17 jun. Dom. 2. post Trin. Jes Silusis naffnløse barn i (Gunderup) (Begr)

1694 d. 16 dec. Dom. 3. Adv. Anne Sl. Jens Tinstøbers. (Begr)

1694 d. 26 dec. Fer. 2. Nat. Ch. Anders Jessens nyfød barn Hans. (Begr)

1695 d. 24 dec. (Uden dato) Christen Pedersens mindste barn i Orre Peder. (Begr)

1695 d. 21 apr. Dom. Cantate Mads Hansen i Orre Ao. æt. 76.

1695 d. 28 jul. Dom. 10. post Trin. Ester Hansdatters uecte barn i Orre. (Begr)

1695 d. 27 aug. d. 27. Aug. Thor Christensen i Gunderup Ao. æt. 44.

1696 d. 12 jan. Dom. 1. post Epiph. Niels Nielsen Jun. minste barn i Gunderup Anne. (Begr)

1696 d. 03 apr. d. 3. Apr. Jep Silassens nafnløse barn i Gunderup.

1696 d. 21 maj. Festo Ascensionis Hans Villatzen aff Orre effter Stiphamptmands bevilling som onsdagen tilforn var til Jep Nielsens festensøl i Rovst och samme afften bleff fundet død paa Rovsthede.

1696 d. 17 jul. d. 17 Julius Jep Michelsens moder Dorothe Michelsdatter. (Begr)

1696 d. 28 jun. Dom. 3. post Trin. Niels Madsens barn i Orre. (Begr)

1696 d. 09 aug. Dom. 9. post Trin. Søren Lauritzen i Orre. (Begr)

1696 d. 27 sep. Dom. 16. post Trin. Niels Nielsen Jun. barn i Gunderup som strax effter fødselen och daaben døde.

1697 d. 02 feb. Festo Puris. Mariæ Christen Christensen i Jyllerup Ao. æt. 73.

1697 d. 06 apr. Feria 3tia Pasch. Sl. Mads Hansens enche i Orre Margret Nielsdatter Ao. æt.

74.

1697 d. 25 jul. Dom. 8. post Trin. Anders Jessens lille barn i Orre. (Begr)

1697 d. 10 okt. Dom. 19. post Trin. Niels Nielsen Sen. hustru aff Gunderup Ao. æt. 79.

1698 d. 09 jan. Dom. 1. post Epiph. Michel Skreders barn i Orre Anne. (Begr)

1698 d. 08 maj. Dom. Miscericordia Iben Lauritzen i Gunderup. (Begr)

1699 d. 12 feb. Dom. Sexag. Bennet Pedersens barn i Gunderup n. Thor ungefær 2. ano gl.

1699 d. 26 mar. Dom. Judica Peder Hansen Tranis søn Hans. æt 4 aar 1 maanet.

1699 d. 29 mar. d. 29. Martii Giertrud Clemendsdatter af Orre. (Begr)

1699 d. 30 apr. Dom. Jubilate Peder Mortensen Annexbonden. (Begr)

1699 d. 03 maj. d. 3. Maji Tomas Lauritzen Hiortes søn i Orre Lauritz. (Begr)

1699 d. 20 aug. Dom. 11. post Trin. Tomas Sørensen Hiortes minste barn Peder. (Begr)

1699 d. 03 dec. Dom. 1. Adv. Jes Silassens naffnløse barn. (Begr)

1700 d. 28 feb. Dom. Invocavit Jørgen Silassens søn i Gunderup n. ? (Begr)

1700 d. 25 mar. Festo Annun. Mariæ Maren Andersdatter Stor Niels Jørgensens hustru Ao. æt. 74.

1700 d. 31 maj. Festo 2ta Pent. Gl. Niels Gregersen som døde i Nesberg.

1700 d. 06 jun. Festo Trin. Christen Jensens barn i Jyllerup. (Begr)

1700 d. 01 aug. Dom. 8. post Trin. Niels Pedersens enche i Orre. (Begr)

1700 d. 02 jul. Festo V. N. Mariæ Peder Hansens hustru i Tranberg Anne Pedersdatter. (Begr)

1700 d. 10 nov. d. 10. Nov. Peder Toffterups datter Anne æt. 14.

1701 d. 16 jan. Dom. 2. post Epiph. Mette Sl. Christen Christensens i Jyllerup. (Begr)

1701 d. 23 jan. Dom. Sept. Anne Pedersdatter i Orre. (Begr)

1701 d. 25 mar. Festo Annunc. Christen Hansens søn i Jyllerup 2½ aar gl. (Begr)

1701 d. 27 apr. d. 27. Apr. Niels Sørensens hustru i Jyllerup. (Begr)

1701 d. 12 jun. Dom. 3. post Trin. Jørgen Nielsens datter i Orre Birgite æt. 21.

1701 d. 02 jul. Festo Visit. Niels Lauritsens datter i Orre Maren. (Begr)

1701 d. 28 aug. Dom. 14. post Trin. Niels Pedersens hustru i Jyllerup Anne. (Begr)

1701 d. 27 nov. Dom. 1. Adv. Peder Hiortes liden datter Johanne 14. ug. gl. a faren tibg opprelsa. (Begr)

1701 d. 26 dec. Feria 2da Nat. Niels Madsens søn i Orre 12. aar gl.

1702 d. 12 feb. Dom. Sept. Gregers Silassens datter i Gunderup n. Anne. (Begr)

1702 d. 31 maj. d. 31. Maji Gregers Silassens lille søn i Gunderup n. Silas. (Begr)

1702 d. 09 jul. Dom. 4. post Trin. Christen Hansens søn. (Begr) Overstreget.

1702 d. 13 aug. Dom. 9. post Trin. Jes Silassens utidig foster i Gunderup. (Begr)

1702 d. 24 sep. Dom. 15. post Trin. Michel Skreders datter i Orre Kiersten. (Begr)

1702 d. 24 dec. Dom. 4. Adv. Lauritz Hiort i Orre. (Begr)

1703 d. 06 jan. Festo Luch. Hans Omme i Gunderup. (Begr)

1703 d. 01 apr. Dom. Palmary Knud Jepsens datter i Orre. (Begr)

1703 d. 10 jun. Dom. 1. post Trin. Tomas L: Hiortis datter i Orre Kiersten. (Begr)

1703 d. 12 aug. Dom. 10. post Trin. Ingeborg sl. Hans Hiortis i Orre. (Begr)

1703 d. 19 aug. Dom. 11. post Trin. Niels Nielsens naffnløse barn i Gunderup. (Begr)

1704 d. 27 jan. Die Sexag. Niels Pedersens søn i Jyllerup n. Peder. (Begr)

1704 d. 17 feb. Dom. Reminisc. Claus Hansens hustru i Orre. (Begr)

1704 d. 17 feb. Dom. Reminisc. Hans Jepsens barn i Orre Oluf. (Begr)

1704 d. 20 feb. d. 20. Febr. Stor Niels Jørgensen i Orre. (Begr)

1704 d. 27 feb. d. 27. Febr. Sl. Hans Villatzens enche. (Begr)

1704 d. 16 mar. Dom. Palm. …. barn som boede i mit huus i Orre. (Begr)

1704 d. 29 maj. d. 29. Maji Niels Nielsen den ældre i Gunderup. (Begr)

1704 d. 17 aug. Dom. 13. post Trin. Morten Vildmands minste datter Anne aff smaae kopper. (Begr)

1704 d. 21 sep. Dom. 18. post Trin. Peder Toffterups barn i Orre. (Begr)

1704 d. 29 sep. Festo Mich. Peder Hiortis søn i Orre. (Begr)

1704 d. 05 nov. d. 5. Nov. Tomas Lauritzen Hiortis søn Lauritz a matve oppresens. (Begr)

1704 d. 09 nov. Dom. 25. post Trin. Niels Nielsens søn i Gunderup Peder. (Begr)

1705 d. 02 aug. Dominica 8va post Trinit. blev begravet Niels Jørgensen Hiort i Orre ætas 75.

1705 d. 02 aug. Samme dag en Rytters barn af Orre. (Begr)

1705 d. 26 jul. Dominica 7. post Trinit. begrafvet Sidsel Pedersdatter af Rovst. Overstreget.

1705 d. 22 nov. Dominica 24. post Triniti Sepult. Jep Nielsens barn i Gunderup gammel 16 uger.

1710 d. 01 maj. Peder Smeds barn i Orre begraffvet æt. 1 aar.

1710 d. 16 maj. Jep Helles barn begraffvet bededag in Majo æt. 4½ uger.

1710 d. 27 jul. Dom. 6te p. Trin. begravet Poul Sillasens søn udi Orre bye 3. hebd. natn.

1710 d. 28 sep. Dom. 15. p. Trin. begravet Mette Bloued hendes datter Margret 8½ ann. natn.

1710 d. 23 okt. die 23. 8br begravet Jens Sørensens datter udi Orre bye nl. Anne 19. ann. 10 hebd.

1711 d. 01 mar. Dom. Reminiscere blev Peder Nielsen af Orre bye begravet Ao. æt. 51.

1711 d. 08 mar. Dom. Oculi blev Maren Nielsdatter af Orre bye begravet 76.

1711 d. 26 apr. Dom. Jubilate blev sl. Peder Nielsens søn Peder af Orre bye begravet. ao. æt.

14.

1711 d. 03 maj. Dom. Cantate blev Niels Jessens søn Peder begravet naty Gunderup ao. dimid.

1711 d. 07 jun. Dom. 1. p. Trin. blev Søren Thomsen Hiort naty Orre bye begravet ao. æt. 78.

1711 d. 26 jul. Dom. 8. p. Trin. blev Anne Thonedatter nata Orre bye 11. annos et 3. menses sepulta.

1711 d. 02 aug. Dom. 9. p. Trin. blev Christen Tyggesens barn af Orre bye ao. ætat 2. nl. Sidsel begravet.

1711 d. 16 aug. Dom. 11. p. Trin. blev Peder Hiortis barn af Orre nl. Søren begravet naty 14. hebd.

1711 d. 16 aug. Eodem Dom. begravet Thomas Lauritzens barn af Orre nl. Kiersten nata 5 annos et 2 menses.

1711 d. 23 aug. Dom. 12. p. begravet Jørgen Hiortes barn af Orre nl. Lauritz naty 5. ann. 4. mens. et 14. dies.

1711 d. 27 sep. Dom. 17. p. Trin. begravet Jep Jensen Hellis søn udi Orre bye naty unum mensem.

1711 d. 01 nov. Festo Omnium Sanctorum begravet Magreth Nielsdatter ao. ætat. 14.

1711 d. 06 dec. Dom. 2. Adventy begravet Anne Christensdatter, Thomas Vestergaards hustru udi Orre bye ao. ætat. 47.

1712 d. 31 jan. Dom. Sexags. begravet Anne Christensdatter af Orre bye ao. ætat. 16. et. 17. (hebd.)

1712 d. 02 mar. d. 2. Martii begravet Niels Lauritzen af Orre bye ao. ætat. 50. et. 14. hedb. naty.

1712 d. 03 apr. Dom. 1. p. Pascha begravede jeg Niels Sillassen af Orre bye natsao 25.

1712 d. 03 aug. die 3. Aug. blev begraven Maren Nielsdatter, Morten Jensens kone af Jyllerup ao. ætat. 45.

1712 d. 26 dec. Fest. II Nat. Xti begravede jeg Anne Jørgensdatter nat. 13. hebd. af Orre bye.

1712 d. 26 dec. Eiod. Fer. begravede jeg Kirsten Jepsdatter nat. 8. dies. af Orre bye.

1713 d. 02 feb. Festo. Purisicat. Mariæ begravede jeg Hans Madsen ao. ætat. 31. addit 3. mens. 14. dies. af Gunderup.

1713 d. 20 feb. Festo Eucharitiæ begravede jeg Madz Sørensens konne af Gunderup ao. ætat.

1713 d. 18 okt. d. 18. Oct. begravede jeg Niels Sørensen af Gunderup ao. ætat. 68.

1714 d. 21 jan. Dom. 3. p. Epiphan. begravede ieg Maren Jonsdatter af Jyllerup ao. æt. 76.

1714 d. 27 maj. Dom. Trinit. begravede ieg Jørgen Lauritzens søn 1 uge gammel.

1714 d. 10 jun. Dom. IIma p. Trin. begravede ieg Jens Sørensen af Orre bye ao. æt. 65.

1714 d. 28 okt. Dom. 22. p. Trin. begravede ieg Niels Pedersens hustru af Jyllerup Maren Jensdatter. 69.

1714 d. 04 nov. Dom. 23. p. Trin. begravede ieg Hans Jensens datter nl. Anna af Orre bye 5. uger och 6. dage gammel.

1715 d. 09 jan. Die Litanechtus 9no Januarii begravede ieg Johanne Hansdatter af Orre bye ao. æt. (89).

1715 d. 29 aug. d. 29. August begravede ieg Bennet Jensens sal. konne Anne Christensdatter af Orre bye ao. æt. 54.

1716 d. 10 mar. Die 10. Martii begravede ieg S. Anne Michelsdatter sal. Tyge Jensens hustru af (Forum) ao. ætat. 76.

1716 d. 23 okt. Dom. 20. p. Trin. begravet Thomas Lauridsens datter af Orre bye nl. Anne, nat. 11 hebd.

1716 d. 05 okt. d. 5. Oct. begravet sal. Hans Hansen af Jyllerup 84 aar gl.

1716 d. 13 dec. Dom. 3. Adventy begraven sal. Anne Gregersdatter af Gunderup 87 aar gammel.

1716 d. 20 dec. Dom. 4. Adventus begravet sal. Johanne Thuesdatter af Gunderup 22 aar och 11 maaneder gl.

1717 d. 20 jan. Die Litaneutico 20. Januarii Ao. xhisopovias 1717 Jes Christensens søn af Jyllerup 9. uger gl. nl. Christen begravet, hvilcken moderen opprimerede d. 9. Januarii om morgenen.

1717 d. 21 mar. Dom. Palmarium Peder Michelsens stifsøn nl. Jacob Jensen ao. ætat. 18.

1717 d. 25 mar. Fest. Annunciat. Mariæ Jacob Galthoeds hustru sal. Maren Pedersdatter ao. æt. 63.

1717 d. 28 maj. d. 28. Maii begravet Gregers Sillassen af Gunderup ao. ætat. 53. add. 9 mensis.

1717 d. 02 jul. Festo Visitat. Mariæ Peder Hansens naunløse tvillingsøn af Tranberg. (Begr)

1717 d. 27 dec. Fer. III Natal. Xti. begravet Citzel Pedersdatter sal. Søren Hiortis hustru.

1718 d. 11 feb. Festo die Soterias Thomas Lauridsens sal. 9. uger gammel datter nl. Johanne af Orre bye.

1718 d. 11 maj. Die 11. Maji begravede ieg sal. Christen Pedersen af Orre bye ao. æt. 82.

1718 d. 16 okt. Dom. 18. p. Trin. begravede ieg Poul Sillassens søn naul. Niels 11 uger gammel.

1718 d. 06 nov. Dom. 21. p. Trin. begravede ieg Bennet Jensens søn af Orre bye nl. Niels 11. uger och 4re dage gammel.

1718 d. 22 dec. d. 22. Dec. begravet Qvartermester (Rasmus) Harboes pige af Orre bye nl. Maren Pedersdatter.

1719 d. 22 jan. Dom. 3. p. Epiphan begravet Hans Clausens mindste barn nl. Oluf 27. uger och 3. dage gammel af Orre bye.

1719 d. 19 feb. Dom. Esto Mihi begravet Morten Jensens søn af Jyllerup naunlig Jens 15. aar och 14. dage gammel.

1719 d. 05 mar. Dom Reminiscere begravet Hans Sadbiergs sal. datter nl. Dorothe af Jyllerup 29. uger och 5. dage gammel.

1719 d. 05 mar. Dom Reminiscere begravet Niels Jessens sal. datter nl. Margrethe af Gunderup 7 aar och 4re uger gammel.

1719 d. 08 mar. Die 8. Martij begravet Hans Jessen, Jes Christensens sal. søn af Jyllerup 4 aar 7 maaneder och nogle dage gammel.

1719 d. 12 mar. Dom Oculi begravet Hans Sadbiergs sal. Datter nl. Maren af Jyllerup 3 aar 47 uger 5 dage gammel.

1719 d. 11 apr. Fer. 3tia Pasch. begravet Laurids Lunds sal. søn Peder af Orre bye 4 aar och (14) dage gammel.

1719 d. 20 apr. d. 20. April begravet Peder Hiortis sal. søn Christen af Orre bye 7 aar ringer 45 uger gammel.

1719 d. 05 maj. Paa dend almindelig bededag d. 4de Søndag efter Paaske begravet Peder Hiortis sal. søn Søvren af Orre bye fire aar een maanet och tree dage gammel.

1719 d. 10 maj. d. 10. Maij den ordinaire maantlige bededag begravet Christen Tyggesens datter Johanne af Orre bye 5 aar och tu maaneder gammel.

1719 d. 13 aug. Dom 10. p. Trin. begravet Laurids Oluffsens sal. søn nl. Gregers et aar gammel ringer 3 dage.

1719 d. 27 aug. Dom 12. p. Trin. begravet Elsse Jonasdatters slegfred datter udi Orre bye 16 uger och 6. dage gammel.

1719 d. 24 sep. Dom 16. p. Trin. begravet Silles Jessens sal. datter navnlig Maren 2 uger och

3 dage gammel.

1719 d. 08 okt. Dom 18. p. Trin. begravet Ingvord Lauridsens datter af Gunderup nl. Kirsten

20 uger gammel.

1720 d. 25 mar. Silas Jessens søn af Gunderup naunlig Jes begravet Festo Annunciationis Mariæ 2 aar gammel ringer 5 uger.

1720 d. 29 dec. Dom 1ma p. Natalis Christi begravet Peder Jensen Glarmesters naunløse barn af Orre bye.

1721 d. 23 mar. Dom Lætare begravet Poul Søfrensens naunløse barn af Orre bye.

1721 d. 27 jul. Dom 7. p. Trin. begravet Peder Christensens kone i Orre bye sal. Maren Mortensdatter 68 aar gammel.

1721 d. 27 jul. Eodem Dom 7. p. Trin. begravet Jes Christensens salig søn nl. Hans 12 uger gammel af Jyllerup.

1721 d. 24 aug. Dom 11. p. Trin. begravet Christen Jørgensens sal. søn Peder af Orre bye 2 uger och 3 dage gammel.

1721 d. 28 sep. Dom 16. p. Trinit. begravet sal. Thomas Sørensen af Orre bye gl. 59 aar 6 maaneder 5 uger och 6 dage.

1721 d. 16 nov. Dom. 23. p. Trin. begravet Peder Hansens sal. søn af Tranberg naunlig Peder 3 uger och 5 dage gammel.

1723 d. 30 mar. Fer. 3tiis Paschatos begravet Thomas Lauridsens sal. kone af Orre bye naunlig Anne Jepsdatter ao. æt. 48.

1723 d. 11 apr. Dom Miscericordiæ begravet Niels Hansens sal. søn af Orre Christen 10 uger och 5 dage gammel.

1723 d. 23 apr. Die 4te Veneris post. Pascha 23. April begravet sal. Laurids Jørgensen af Orre bye 23 aar gammel mindre 3 uger.

1723 d. 18 jul. Dom 8. p. Trin. begravet Niels Jessens sal. søn af Gunderup naunlig Hans i sin alders 12 uger gl.

1723 d. 14 nov. Dom 25. p. Trin. begravet sal. Anne Thomasdatter sal. Niels Jørgensen Hiortes efterleverske i sin alders 87 aar.

1723 d. 14 nov. Eodem Dom begravet Niels Smids datter af Orre bye, som moderen føde der hun hafde gaaet den halve tiid med hende och derfor kom død til verden.

1724 d. 20 feb. Dom Sexagesima begravet Jep Thomsens sal. naunløse datter af Orre bye.

1724 d. 07 maj. Dom Jubilate begravet Bennet Jensens sal. datter Anne af Orre bye 1 aar och

8 uger gammel.

1724 d. 19 nov. Dom 23. p. Trin, begravet sal. Hans Andersen af Orre bye i sin alders 27de aar, hvorudi fattedes 3 uger och 5 dage.

1725 d. 25 feb. Dom Reminiscere begravet Poul Sørensens sal. datter Kirsten af Orre bye som var 15 aar 9 maaneder och 3 uger gammel.

1725 d. 25 feb. Eod. Dom begravet Niels Smeds sal. søn Jep som d. 3. Febr. om natten var i sengen hos sin moder blefven opprimeret, da han var 15 uger gammel.

1725 d. 04 mar. Dom Oculi begrafvet sal. Anne Jensdatter af Jyllerup udi hendis alders 86 aar 3 maaneder och nogle uger.

1725 d. 25 mar. Dom Palmarum begravet S. Hans Hansen Tranberg i sin alders 59 aar 8 maaneder 2 uger och 6 dage.

1725 d. 03 apr. Fer. 3tia Pasch. begravet sal. Inne Hansdatter S. Hans Knudsens efterleverske af Tranberg i sin alders 90 aar.

1725 d. 06 maj. Dom Vocum Jucuditatis begrafvet sal. Maren Silassis af Orre bye i sin alders 63 aar 4 maaneder och 3 uger.

1725 d. 10 jun. Dom. 2da p. Trin. begrafvet Jep Thomsens sal. kone Anne Nielsdatter af Orre bye udi sin alders 28 aar och 8 maaneder.

1725 d. 17 jun. Dom 3dia p. Trin. begrafvet sal. Hans Jepsen af Orre bye i sin alders 48 aar.

1725 d. 23 sep. Dom 17. p. Trin. begrafvet sal. Michel Sørensen af Aarre bye i sin alders 84 aar.

1726 d. 06 jan. Festo Epiphan blev begrafvet sal. Peder Sørensen af Aarre bye ao. ætat. 54.

1726 d. 24 mar. Dom Oculi blev sal. Bennet Pedersen af Gunderup begrafvet ao. ætat. 60 add.

10 hebd.

1726 d. 31 mar. Dom Lætare blev begravet sal. Anders Jessen af Aarre bye 80 aar.

1726 d. 30 maj. Dom Salvatoris Jesu Ascensionis festo begravet Jørgen Snedicher af Gundrup hans naunløse barn.

1726 d. 10 nov. Dom 21. p. Tr. begravet sal. Peder Christensens enche sal. Maren Nielsdatter af Aarre bye i sin alders 75 aar.

1727 d. 19 jan. Dom 2. p. Epihan begrafvet S. Karen Lambertsdatter af Aarre bye ao. ætat. 80 una ….. mens.

1727 d. 05 jan. Die 5te Febr. begrafvet sal. Jes Christensen af Jyllerup udi sin alders 42 aar och 1 maanet (nitil).

1727 d. 30 mar. Dom Judica begrafvet sal. Johanne Jepsdatter af Aarre sogn och bye i sin alders 34 aar nær 4 uger och 1 dag.

1727 d. 26 okt. Dom 20. p. Trin. begrafvet sal. Anne Bennetsdatter af Aarre bye 3 aar och 10 uger gammel.

1727 d. 09 nov. Dom 22. p. Tr. begrafvet Jørgen Mortensens søn af Gunderup som d. 3. Nov. hora 4te pomerid. blev hand fød til verden klocken 12 om natten mellem d. 4te och 5te Nov. døde hans och /: gud bedre det :/ uden daab formedelst jordemoderens forsømmelse, saavelsom forældrenes skiødesløshed.

1728 d. 29 feb. Dom Oculi blev sal. Niels Nielsen af Gunderup begravet i sin alders 39 aar 4 maaneder och 4 dage.

1728 d. 04 apr. Dom Qvasimodo Geniti Laust Olufsens sal. kone af Gunderup begravet i sin alders 32 aar mindre 2 uger.

1728 d. 18 apr. Dom Jubilate blev sal. Boel Poulsdatter af Aarre bye i sin alders 97 aar och 4 maaneder derover begravet.

1728 d. 02 maj. Dom. Vocem Jucund. Qvartermester Harboes sal. kone af Aarre bye i sin alders 79 aar och derover 4 maaneder gammel.

1728 d. 17 maj. Fer. 2. Pentec. blev sal. Poul Sørensen af Aarre bye begravet i sin alders 56 aar.

1728 d. 24 okt. Dom 22. p. Tr. begravet Niels Pedersen af Jyllerup udi sin alders 76 aar.

1728 d. 21 nov. Dom 26. p. T. begravet Jørgen Mortensens dødfødte barn i Gunderup.

1728 d. 05 dec. Dom 2da Adventus begravet sal. Søren Jacobsen af Aarre bye i sin alders 35 aar.

1729 d. 20 feb. Dom Sexag. Rasmus Harboe af Aarre bye udi sin alders 72 aar. (Begr)

1729 d. 20 mar. Dom Oculi begravet sal. Ingeborg Christensdatter af Aarre bye 59 aar och 9 maaneder gammel.

1729 d. 06 jun. Fer. 2. Pent. begravet Lambert Christensens sal. datter af Aarre bye naunlig Maren 15 uger gammel, som moderen d. 2. Jun. har opprimeret i sengen hos sig.

1729 d. 24 aug. d. 24. Aug. begravet Peder Bennidsens sal. kone Anne Hansdatter af Gundrup i sin alders 31 aar.

1729 d. 09 okt. Dom 17. p. Tr. begravet sal. Anne Pedersdatter af Gunderup, hun var 2 uger gammel.

1729 d. 30 okt. Dom 20. p. Trin. begravet Jørgen Mortensens sal. kone af Gundrup udi sin alders 37 aar.

1730 d. 01 jan. Festo Circumcis. Christi begravet sal. Anne Mickelsdatter af Aarre bye i sin alders 57de aar.

1730 d. 15 jan. Dom 2. p. Epiph. begravet sal. Niels Christensen i sin alders 54 aar och 6 maaneder.

1730 d. 10 sep. Dom 14. p. Trin. Lambert Christensens søn af Aarre bye Peder 24 uger och 3 dage gammel.

1730 d. 24 sep. Dom 16. p. Tr. Sal. Maren Gregersdatter af Gundrup udi sin alders 67 aar.

1730 d. 29 sep. Festo Sti Mich. Niels Jessens sal. søn Christen som døde en time efter sin fødsel til verden, och af jordemoderen, førend hand døde, blev hiemdøbt.

1730 d. 29 okt. Dom 21. p. Tr. S. Maren Christensdatter af Jyllerup i sin alders 67 aar.

1731 d. 28 jan. Dom Sexag. begravet Boel Jensdatters sal. søn Peder af Aarre bye 3 aar och 19 uger gammel.

1731 d. 29 apr. Dom Vocem Jucunditatis begravet Peder Madsens sal. datter af Aarre bye Kirsten, 2 aar gammel nær 10 uger och 1 dag.

1731 d. 14 maj. Fer. 2. Pentec. begravet Hans Hansen Tranbergs datter Maren af Aarre bye, 3 aar 8 maaneder och 3 uger gammel.

1731 d. 20 maj. Festo SSte Tr. begravet Hans Hansen Tranbergs sal. datter Inne af Aarre bye udi hendes alders halvtredie aar.

1731 d. 18 nov. Dom 26. p. Tr. blev sal. Peder Pedersen den fremmede qvindes barn født udi Bennet Jensens huus i Orre bye d. 15. Nov. om morgenen, och døde samme dag om afftenen udi folckis nærværelse, begravet.

1732 d. 18 aug. d. 18. Aug. Sal. Anne Lasdatter af Aarre bye i sin alders 80 aar.

1732 d. 28 sep. Dom 16. p. Tr. sal. Hans Hansen af Jyllerup i sin alders 54 aar.

1733 d. 06 jan. Festo Epiph. sal. Appelon Rytters i Aarre bye 60 aar gammel.

1733 d. 11 jan. Dom 1. p. Epiphanium Johanne Olufsdatter i Aarre bye 60 aar gammel.

1733 d. 08 feb. Dom Sexag. sal. Ingfred Hansdatter af Aarre bye 66 aar gammel.

1733 d. 11 feb. Festo Encharistiæ 11 Febr. S. Dorothea Jensdatter af Aarre bye 54 aar gammel.

1733 d. 04 mar. Die 4to Martij Morten Lassens sal. kone i Gundrup 59 aar gammel.

1733 d. 05 jul. Dom 5ta p. Tr. sal. Jørgen Mortensen af Gundrup udi sin alders 36 aar.

1734 d. 01 jan. Festo Circumsiensis Christi Jens Christensens datter af Aarre bye naunløs fød til verden.

1734 d. 18 apr. Dom Palmarum Anne Hansdatter af Orre bye 63 aar gammel.

1734 d. 05 maj. d. 5. Maij Anne Jensdatter af Aarre bye 6 aar gammel ringer 14 dage.

1735 d. 15 maj. Vocem Jucunditatis sal. Ingeborg Pedersdatter af Aarre bye 5 aar och 7 uger gammel.

1735 d. 16 jun. d. 16. Jun. Jep Nielsens sal. kone Inne Gregersdatter af Gundrup i sin.

1735 d. 22 dec. d. 22. Decembr. sal. Jørgen Nielsen af Aarre bye udi sin alders 68 aar.

1736 d. 11 feb. d. 11. Febr. sal. Maren Pedersdatter af Aarre bye udi sin alders 80 aar.

1736 d. 15 jul. Dom 7. p. Tr. Hans Frandsens sal. hustru Maren Christensdatter af Jyllerup i sin alders 41 aar 5 maaneder 2 uger och 4re dage gammel.

1736 d. 07 okt. Dom 19. p. Tr. begravet Christen Jørgensens sal. kone Anne Andersdatter af Orre bye i sin alders 47de aar.

1737 d. 10 jun. Fer. 2de Pentecostes begravet sal. Maren Hansdatter af Jyllerup 5 uger nær eet aar gammel.

1737 d. 11 aug. Dom 8. p. Tr. begravet sal. Ingeborg Hansdatter af Jyllerup 2 aar 7 maaneder och 14 dage gammel.

1738 d. 23 feb. Dom Invocavit begravet sal. Bennet Jensen af Aarre sogn och bye 84 aar 5 maaneder och 12 dage gammel.

1738 d. 20 apr. Dom 2. post Pascha begravet sal. Mads Sørensen af Gundrup i Aarre sogn 93 aar gammel.

1738 d. 04 maj. Dom Cantate begravet Poul Jørgensens sal. søn Christen af Aarre bye 2 aar 2 maaneder och 3 dage gammel.

1738 d. 26 maj. Fer. 2. Pentec. begravet sal. Johanne Hansdatter af Jyllerup i Aarre sogn 24 aar 4 maaneder 1 uge och 5 dage gammel.

1738 d. 01 jun. Desto SStæ Trin. begravet sal. Mette Madsdatter af Jyllerup i Aarre sogn 29 aar och 8 maaneder gammel.

1738 d. 08 jun. d. 8. Jun. begravet sal. Peder Hansen af Tranbierg 71 aar (utydelig) och 2 dage gammel.

1738 d. 14 sep. Dom 15. p. Trin. begravet sal. Morten Jensen af Jyllerup udi Aarre sogn i sin alders 63 aar.

1738 d. 23 nov. Dom 25. p. Trin. begravet Hans Frandsens af Jyllerup naunløse barn.

1738 d. 23 nov. Dom eod. begravet Gregers Jepsens sal. datter af Roest 5 aar och 19 uger gammel.

1739 d. 06 jan. Festo Epiph. begravet sal. Mette Olufsdatter af Aarre bye 74 aar gammel.

1739 d. 26 mar. Die Viridium begravet sal. Niels Nielsen af Aarre sogn och bye 14 aar gammel ringer 2 maaneder och 5 dage.

1739 d. 19 apr. Dom Jubilate Jens Pedersens stifdatter Johanne Olufsdatter af Jyllerup 9 aar gammel.

1739 d. 07 maj. Festo Ascensionis Christi begravet sal. Morten (Lassen) af Gundrup 77 aar gammell ringer 5 maaneder och 2 uger.

1739 d. 29 jul. d. 29. Jul. begravet Poul Sillesen af Orre bye 55 aar och 17 uger gammel.

1739 d. 04 nov. d. 4. Nov. begravet Lauvst Michelsen af Aarre bye 60 aar och 6 maaneder gammel.

1739 d. 29 nov. Dom 1. Adv. Karen Lauridsdatter 96 aar gammel. (Begr)

1740 d. 15 maj. Dom Cantate sal. Peder Madsen i Orre bye 63 aar och 7 maaneder gammel.

1740 d. 12 jun. Festo SStæ Trin. sal. Peder Toffterup af Aarre bye 79 aar gammel.

1740 d. 15 jun. d. 15. Jun. Sal Jacob Jensen af Orre bye 83 aar och 3 maaneder gammel.

1740 d. 07 aug. Dom 8. p. Trin. begravet sal. Hans Jensen af Aarre bye i sin alders 64 aar och 9 maaneder gammel.

1740 d. 21 aug. Dom ? p. Trin begravet sal. Thomas Lauridsen af Aarre bye 72 aar gammel.

1740 d. 21 aug. Dom ? p. Trin. begravet sal. Jep Thomsen af Aarre bye 36 aar och ? maaneder gammel.

1740 d. 25 sep. Dom 15. p. Trin. begravet sal. Hans Jepsen af Gundrup 6 uger och ? dage gammel.

1740 d. 25 sep. Dom eod. begravet sal. Maren Pedersdatter af Orre bye 8 dage gammel.

1740 d. 23 okt. Dom 19. p. Tr. begravet sal. Peder Pedersen af Orre bye 41 aar gammel.

1740 d. 27 nov. Dom 1. Adventus begravet sal. Karen Olufsdatter af Orre sogn och bye 68 aar och 9 maaneder gammel.

1740 d. 11 dec. Dom 3. Adv. begravet sal. Johan Lauridsdatter Hans Pedersens kone af Orre sogn och bye 29 aar och 2 maaneder gammel.

1740 d. 16 dec. d. 16. Dec. begravet sal. Maren Andersdatter af Orre bye 58 aar gammel.

1741 d. 01 jan. Festo Novi Anni er begravet sal. Christen Jørgensen af Orre sogn och bye 45 aar och 10 maaneder gammel.

1741 d. 18 jan. die 18. Jan. Maren Christensdatter af Gundrup 75 aar gammel. (Begr)

1741 d. 25 jan. die 25. Jan. Anne Madsdatter af Orre bye 80 aar gammel mindre faa uger.

1741 d. 04 apr. Fer. 3. Pasch. Maren Mortensdatter Jens Jepsens sal. kone af Jyllerup i sin alders 24 aar och 11 maaneder.

1741 d. 09 apr. Dom Qvasimodo Geniti Anne Poulsdatter af Orre bye 86 aar gammel.

1741 d. 23 maj. Fer. 3. Pentec. Apelone Hansdatter 2 aar 7 uger och 5 dage gammel af Orre bye.

1741 d. 02 jul. Dom 5. p. Trin. sal. Johanne Nielsdatter 25 aar och 8 dage gammel af Gundrup.

1741 d. 16 jul. Dom 7. p. Trin. sal. Peder Jørgensen 8 maaneder och 2 uger gammel af Aarre bye.

1741 d. 29 sep. die Michaelis begravet (Frands) Pedersen af Gundrup 4 aar 3 maaneder och 8te dage gammel.

1741 d. 15 dec. d. 15. Dec. begravet sal. Christine Sørensdatter 37 aar och 2 maaneder gammel.

1742 d. 11 jul. (d. 11. Jul) Jep Villadsen af Gundrup 79 aar gammel.

1742 d. 11 jul. (Utydelig dato) Birgithe Christensdatter af Orre bye 2 aar 1 maanet och 10 dage gammel.

1742 d. 26 jun. Fest. Joh. Bapt. incidente Dom 5. p. Tr. Johan Christensdatter 10 aar ? Maaneder och 3 uger gammel.

1742 d. 22 jul. Dom 9. p. Tr. Mette Jørgensdatter af Gundrup 11ma aar gammel.

1742 d. 28 okt. Dom 23. p. Tr. Hans Eschilsen af Jyllerup 15 dage gammel som blev i sengen hos sin moder om natten mellem d. 26 och 27. Octb. død optagen.

1742 d. 18 nov. Dom 26. p. Tr. Maren Silasdatter af Gundrup 74 aar och 6 uger gammel.

1742 d. 18 nov. Dom 26. p. Tr. Jens Hansens liden datter Mette 5 uger och 1 dag gammel i sengen hos sin moder d. 17 Nov. i dagningen død optagen.

1742 d. 25 nov. Dom 27. p. Tr. Maren Silasdatter af Orre sogn och bye, 16 uger for tiden fød til verden, een times tid gammel.

1742 d. 16 dec. Dom 3. Adv. Mette Pedersdatter 9 aar och 8 dage gammel.

1743 d. 17 feb. Dom Sexagesimæ begravet Hans Pedersen af Tranbierg 26 aar gammel ringer

16 uger.

1743 d. 14 jul. Dom 5ta p. T. begravet Christen Sørensen af Orre sogn och bye 38 aar och 9 maaneder gammel.

1743 d. 21 jul. Dom 6ta p. Tr. begravet sal. Birgithe Christensdatter af Orre sogn och bye 12 uger och 2 dage gammel.

1743 d. 01 sep. Dom 12. p. Tr. begravet sal. Magret Gregersdatter af Gunderup 10 uger 3 dage nær 5 aar gammel.

1743 d. 17 nov. Dom 23. p. Tr. begravet sal. naunløst datter Eschild Eschildsens af Jyllerup.

1744 d. 19 jan. Dom 2. p. Epiph. Silas Poulsens sal. datter kaldet ?

1744 d. 30 aug. Dom 14. p. Tr. begravet Thomas Hansens sal. søn Christen af Orre bye 17 uger gammel.

1744 d. 15 nov. Dom 25. p. Tr. begravet Moust Pedersens søn af Orre sogn och bye 2 aar 7 maaneder och 2 uger och 2 dage gammel.

1744 d. 20 dec. Dom 4ta Adv. Hans Clausen af Orre sogn och bye 66 aar gammel.

1745 d. 24 mar. d. 24. Martij Christen Christensens sal. søn af Orre sogn och bye naunlig Hans som var 30 uger gammel.

1745 d. 13 jun. d. 13. Jun. Festo SSte Trin. begravet sal. Anne Jørgensdatter af Orre sogn och bye 28 aar och 6 maaneder gammel.

1745 d. 18 jul. Dom 5. p. Tr. Ellen Madsdatter Ingvor Lauridsens sal. hustrue af Gundrup 61 aar gammel.

1746 d. 24 apr. Dom Miscericordiæ begravet Magrette Hansdatter af Gundrup 90 aar gammel.

1747 d. 12 feb. Dom Qvinqvagesima begravet Hans Tyggesens hustru sal. Anne Sørensdatter af Gundrup 73 aar gammel.

1747 d. 19 feb. Dom Invocavit begravet Hans Jensens encke af Aarre bye Maren Jensdatter 72 aar gammel.

1747 d. 16 apr. Dom Miscericordiæ begravet sal. Anne Pedersdatter af Orre sogn och bye 25 aar gammel ringer 4re dage.

1747 d. 16 apr. Eodem Dom begravet sal. Maren Silasdatter af Orre sogn och bye 6 aar gammel ringer 1 dag.

1747 d. 14 maj. Dom Exaudi begravet Peder Christensen af Orre sogn och bye 69 aar gammel ringer 6 uger.

1747 d. 07 jun. Die Litancoticu 7. Jun. begravet Mads Christensen af Jyllerup 79 aar gammel.

1747 d. 20 aug. Dom XII p. Trin. begravet Hans Nielsen i Gundrup.

1748 d. 14 jan. Dom IIda p. Epiph. Sl. Niels Pedersen af Aarre bye 11 dage gammel.

1748 d. 07 apr. Dom Palmar sl. Maren Frandsdatter af Aarre bye 1½ aar og 10 dage gammel.

1748 d. 24 mar. Die Martii XXIVta sl. Hans Hansen af Aarre bye 53 aar gl. – 1 (uge).

1748 d. 11 aug. Dom IXna p. Trinit. sl. Kirsten Lauridsdatter af Aarre bye. (Begr)

1748 d. 19 dec. Die Decembris 19 sl. Jens Christensen af Aarre bye. (Begr)

1749 d. 19 jan. Dom IIda p. Ep. sl. Else Lauridsdatter af Aarre bye 71 aar gl.

1749 d. 26 feb. Die Febr. 26. sl. Christen Thomsen af Aarre bye 9 maaneder og 74 dage gammel.

1749 d. 29 jun. Dom 4ta a Trinit. Hans Lavstsen af Skoldborg efter tagen siun over ham, da han fandtis død paa gaden i Gundrup.

1749 d. 27 jul. Dom 8va a Trinit. Bodil Thomasdatter af Aarre bye 4re maaneder gammel.

1749 d. 03 aug. Dom 9na a Trinit. Karen (Begr)

1750 d. 18 jan. Dom IIda p. Epiph. sl. Anne Nielsdatter begravet 79 aar og 2 maaneder gl.

1750 d. 02 feb. Festo Puris. Mariæ sl. Anne Pedersdatter begravet 42 aar gammel.

1750 d. 16 mar. Die Marti 16ta sl. Søren Sørensen af Aarre. (Begr)

1750 d. 19 apr. Dominica Jubilate sl. Niels Jessen i Gundrup 65 aar og 6 maaneder gl.

1750 d. 03 maj. Dom Rogate sl. Maren Nielsdatter af Gundrup 63 aar og 9 maaneder gammel.

1750 d. 15 maj. Die Maji 15. sl. Jep Nielsen af Gundrup 57 aar og 4re maaneder gl.

1750 d. 03 jun. Die Junii 3tia sl. Birgitta Hansdatter af Aarre 72 aar og 10 maaneder gl.

1750 d. 03 jun. (Eodem die) begravet Jep Sørensens naunløse barn af Gundrup.

1750 d. 02 okt. Die Oct. 2da begravet sl. Christen Tyggesen af Aarre 74 aar og 8 maaneder.

1750 d. 25 okt. Dom 22. p. Trinit. begravet sl. Kirsten Gregersdatter 19 aar og 5 maaneder.

1751 d. 03 jan. Dom inter Festum Circumc. et Epiph. Christi sl. Marie Hansdatter af Tranberg 79 aar og 6 maaneder.

1751 d. 07 mar. Dom Reminiscere sl. Herman Frands Frølich af Aarre 68 aar gl.

1751 d. 31 mar. Die Martii 31. sl. Christen Christensen af Aarre 43 aar.

1751 d. 09 maj. Dom Cantate sl. Anna Nielsdatter af Tranbierg 82 aar gammel.

1751 d. 13 apr. Fer. 3. Pentacostes sl. Maren Christensdatter af Aarre 81 aar gammel.

1751 d. 25 jul. Dom VIIma a Trinit. sl. Hans Mousstsen af Arre 3 aar 2 maaneder 11 dage.

1752 d. 20 feb. Festo Eucharistias Silas Povelsens dødfødte barn. (Begr)

1752 d. 20 sep. d. 20. Sept. sl. Giertrud Jensdatter af Aarre 28 aar og 7 maneder.

1752 d. 20 sep. d. 20. Sept. tillige med hendis dødfødde barn ibid. (Begr)

1752 d. 01 okt. Dom 18. a Trinit. sl. Anna Tøgersdatter af Gundrup 41 aar gl.

1752 d. 29 jul. Dom 6ta a Trinit. sl. Peder Hansen af Gundrup 4 maaneder og 3 dage gl.

1753 d. 02 sep. Dom 11ma a Trinit. Moust Pedersens tvillingsønner af Aarre som vare hiemmedøbte og døde toe dage efter fødselen. (Begr)

1754 d. 03 feb. Dom 4ta p. Epiph. begravet sl. Ingvord Lauridsen af Gundrup 60 aar gl.

1754 d. 03 feb. Eodem Dom Søren Pedersens søn Mads 5 dage gammel.

1754 d. 10 jun. Die Junii 10. som var almindelig bededag begravet sl. Maren Clausis.

1754 d. 07 jul. Dom 4. a Trinit.sl. Morten Nielsen af Gundrup 4 uger gammel begr.

1754 d. 22 sep. Dom 15. a Trinit. Mouvst Pedersens dødfødtde barn i Aarre. (Begr)

1752 d. 20 sep. Die Sept. 20. Peder Povelsens dødføde barn befale vi Guds barmhjertighed i Christi.

1754 d. 27 okt. Dom 20. a Trinit. sl. Jørgen Nielsen af Aarre 73 aar og 7 maaneder.

1754 d. 21 nov. Die Novembr. 21. sl. Gregers Jepsen af Gundrup 57 aar.

1754 d. 22 dec. Dom 4ta Adventus sl. Maren Hansdatter af Aarre begravet i sin alders 52 aar.

1754 d. 26 dec. Festo Joh. Evang. begravet sl. Hans Christensen af Gundrup 7 maan. gl.

1755 d. 01 apr. Fer. 3tia Paschat. begravet sl. Anna Nielsdatter af Jyllerup 80 aar gl.

1755 d. 02 jul. Festo Visit. Mariæ sl. Mads Sørensen af Gundrup 14 dage gammel.

1755 d. 23 jul. d. 23 Julii sal. Niels Hansen junior af Tranbierg 58 aar 6 maaneder 3 uger.

1755 d. 14 sep. Dom XVI a Trinit. sl. Morten Jensen af Aarre 3 aar og 7 maaneder.

1755 d. 14 sep. Eodem Dom sl. Mette Pedersdatter af Gundrup 48 aar og 11 maaneder.

1755 d. 09 nov. Dom 24. a Trinit. Christen Nielsens dødfødte barn af Aarre.

1756 d. 20 apr. Fer. 3tia Pasch. Moust Pedersens søn Hans af Aarre 4 maaneder og 3 uger gl.

1756 d. 12 sep. Dom 13tia a Trinit. Anders Tranbiergs søn Christen 18 dage gammel.

1757 d. 01 jan. Festo Circumc. Christi begravet Niels Gravlunds datter Anna 10 dage gammel af Aarre.

1757 d. 02 feb. Festo Puris. Mariæ begravet Niels Hansen af Tranbierg 81 aar gammel.

1757 d. 22 maj. Dom Exaudi begravet sl. Ester Jensdatter af Jyllerup 77 aar og 4 maaneder.

1757 d. 11 sep. Dom 14. a Trinit. begravet sl. Peder Bennedsen af Gundrup 53 aar gl.

1757 d. 25 sep. Dom 16. a Trinit. begravet Christen Nielsens søn Niels af Aarre 4 uger og 5 dage.

1757 d. 01 nov. Festo Omn. Sanct. begravet Peder Jørgensens datter Anna af Tranbierg 25 dg. gl.

1758 d. 06 jan. Festo Epiph. Christi begravet sl. Else Thomædatter 45 aar gammel.

1758 d. 10 jan. Die 10. Januari begravet sl. Johanne Christensdatter 77 aar gammel.

1758 d. 16 apr. Dom Oculi begravet sl. Mette Christensdatter af Aarre 75 aar og 4 maaneder.

1758 d. 23 apr. Dom Cantate begravet sl. Elline Christensdatter af Jyllerup 60 aar gl.

1758 d. 05 nov. Dom 24. a Trinit. begravet Jørgen Pedersens dødfødte barn af Aarre.

1759 d. 02 feb. Fest. Puris. Mariæ begravet Peder Jørgensens sl. søn n. Peder af Aarre 14. dg. gl.

1759 d. 26 aug. Dom 11 a Trinit. begravet Peder Povelsens søn Jens af Aarre 20 ugger gl.

1759 d. 25 nov. Dom 24. a Trinit. begravet Christen Nielsens søn n. Christen af Aarre 14 dg. gl.

1760 d. 12 jan. Dom 1ma p. Epiph. begravet Jørgen Pedersens dødfødde barn i Aarre.

1760 d. 19 mar. Die 19. Martii begravet Peder Jørgensens søn Peder 6 ugger gammel af Aarre.

1760 d. 27 apr. Dom Jubilate Kirsten Thomædatters uægte søn, som døde næste Søndag nat tilforn udi Aarre.

1760 d. 27 maj. Feria Pentecostes 3tia begravet Peder Jørgensens datter Penille af Tranbierg udi Aarre 11 ugger gammel.

1760 d. 03 aug. Dom 9. a Trinit. begravet sal. Povel Jørgensen af Aarre 70 aar gammel.

1760 d. 09 nov. Dom 23. a Trinit. begravet sal. Lauvst Oluffsen af Gundrup 86 aar og 4re maaneder.

1760 d. 16 dec. Dom 24. a Trinit. begravet Albert Didrichsens søn Oluf af Jyllerup 3½ aar gl.

1761 d. 31 maj. Dom 2die p. Trin. Jørgen Nielsens søn Niels af Gundrup 6 maaneder gl.

1761 d. 21 jun. Dom 5ta p. Trinit. Peder Hansens søn Poul af Aarre 1½ dage gl.

1761 d. 13 sep. Dom 17. p. Trinit. Jørgen Pedersens af Tranbierg 12 uger gl.

1761 d. 20 sep. Dom 18. p. Trinit. Sognedegnen Hans Friisis søn Lauvst 6 ug. gl.

1761 d. 20 sep. Eodem Dom Hans Christian Pedersens søn Peder af Gundrup 2 aar gl.

1761 d. 11 okt. Dom 21. p. Trinit. Hans Christian Pedersens datter Birgithe ibid. 7 aar 5 maaneder.

1762 d. 01 jan. Festo Novi Anni begravet sl. Jeppe Sørensen af Gundrup 45 aar gl.

1762 d. 28 feb. Dom Invocavit begravet sl. Anna Hansdatter Friis af Aarre 3 aar og 4re maaneder.

1762 d. 17 mar. Die Martii 17ma begravet Else Hansdatter af Aarre 35 aar gl.

1762 d. 02 maj. Dom Jubilate begravet Karen Sørensdatter af Aarre 60 aar gl.

1763 d. 13 feb. Dom Qvinqvag. begravet sl. Anders Andersen af Aarre 76 aar.

1763 d. 17 apr. Dom Miseric. Domin. sl. Anne Poulsdatter af Aarre 36 aar gl.

1763 d. 08 maj. Dom Rogate sl. Hans Frandsen af Gundrup 84 aar gl.

1763 d. 24 maj. Feria Pentecostes 3tia Anders Andersens hustru Anne Mortensdatter af Gundrup 69 aar gl.

1763 d. 12 jun. Dom 2da a Trinit. sl. Peder Mikkelsen af Aarre 72 aar gl.

1763 d. 03 jul. Dom 5ta a Trinit. Niels Graulunds søn Niels Christian af Aarre 8 maaneder 14 dage.

1763 d. 21 aug. Dom 12. a Trinit. sl. Jørgen Hansen af Gundrup 47 aar.

1763 d. 27 nov. Dom 1ma Advent. Poul Pedersens dødfødde søn af Aarre. (Begr)

1764 d. 15 jan. Dom 2da p. Epiph. sl. Anne Hansdatter Peder Sørensens hustru i Jyllerup 50 aar gl.

1764 d. 19 feb. Dom Septuages. sl. Hans Christian Pedersen af Gunderup. 45 aar gl.

1764 d. 15 apr. Dom Palm. sl. Maren Pedersdatter af Gundrup 59 aar gl.

1764 d. 23 maj. Die Maji 23. sl. Johanne Lambertsdatter af Aarre 27 aar 6 maaneder.

1764 d. 29 jul. Dom 6ta a Trinit. sl. Lambert, Niels Hansens søn af Aarre 1 aar 3 maaneder.

1764 d. 16 sep. Dom 13. a Trinit. sl. Johanne, Jeppe Hansens datter af Gundrup 6 maaneder gl.

1764 d. 22 nov. Die Nov. 22. Maren Andersdatter af Tranbierg 89 aar gl.

1764 d. 26 dec. Festo Joh. Evang. Christen Lunds datter Maren 3 dage gl. af Aarre.

1765 d. 19 maj. Dom 6. p. Pascha Anne Bennids af Aarre 82 aar gammel.

1765 d. 09 jun. Dom 1ma p. Trinit. Peder Poulsens søn Jens af Aarre 1 aar 5 ugger.

1765 d. 04 aug. Dom 9. p. Trinit. Peder Jørgensens søn Carsten af Tranbierg 4 ugger gl.

1765 d. 18 aug. Dom 11. a Trinit. Jeppe Hansens naunløse søn af Gundrup. (Begr)

1765 d. 08 dec. Dom 2da Adv. sl. Birgithe Pedersdatter af Aarre 74 aar gl.

1766 d. 16 feb. Dom Invocavit begravet Else Jonesdatter af Aarre 58 aar.

1766 d. 26 feb. Die Febr. 26. Jørgen Pedersens søn af Aarre n. Peder 2 aar gl.

1766 d. 23 mar. Dom Palm. Oster Nielsen, een fattig betlere som døde i Gunderup 63 aar gl.

1766 d. 20 jul. Dom 8. a Trinit. sl. Hans Pedersen af Gundrup 26 aar gl.

1766 d. 10 aug. Dom 11. a Trinit. Christen Christensens søn Hans af Gundrup 5 aar.

1766 d. 07 dec. Dom 2da Adv. Jeppe Jepsens dødfødde søn af Aarre begravet.

1767 d. 11 jan. Dom 1ma p. Epiph. sl. Jørgen Nielsen af Gundrup 39 aar gl.

1767 d. 25 jan. Dom 3tia p. Epiph. sl. Maren Pedersdatter af Aarre 83 aar og 6 maaneder gl., havde i sin enkestand lagt ved sengen 36 aar.

1767 d. 08 feb. Dom 5. p. Epiph. begravet sl. Eskill Eskillsen af Jyllerup 32 aar gl., som noget af en tørvestak falt ned paa og slog fordervet ved Endrupholm, at hand døde natten derefter.

1767 d. 08 mar. Dom Invocavit Søren Nielsens sl. stifsøn n. Peder Hansen af Gundrup, 4 aar og 6 maaneder gl.

1767 d. 31 maj. Dom Exaudi sl. Johanne Thomædatter af Aarre 57 aar.

1767 d. 11 okt. Dom 17. a Trinit. Christen Lunds søn. (Begr)

1768 d. 31 jan. Dom Septuag. begravet Silus Bennidtsen een mand af Øsse sogn og bye, som kom syg til sin føde sted i Gundrup og der døde 70 aar og 10 maaneder gl.

1768 d. 31 jan. Eodem Dom Søren Nielsens datter i Gundrup naunl. Maren 1 aar og 3 maaneder gl.

1768 d. 17 apr. Dom Miseric. Domini Morten Jensens søn Jens 7 ugger gammel af Jyllerup.

1768 d. 07 jul. Die Jul. 7ma sl. Margreta Nielsdatter af Aarre 74 aar mindre 3 ugger gammel.

1768 d. 17 jul. Dom 7. a Trinit. Peder Jørgensens datter af Tranbierg Inne 20 ugger gl.

1768 d. 14 aug. Dom 11. a Trinit. Søren Hansens datter Maren af Jyllerup 3 ugger gl.

1768 d. 28 aug. Dom 13. a Trinit. Peder Pedersen af Aarre 49 aar 10 maaneder og 14 dage gammel.

1769 d. 15 jan. Dom 2da p. Epiph. sl. Anders Andersen af Gundrup 64 aar.

1769 d. 15 jan. Eod. Dom Peder Jørgensens dødfødde barn af Tranbierg. (Begr)

1769 d. 22 jan. Dom Septuag. Søren Christensen af Aarre 68 aar 9 maaneder.

1769 d. 28 mar. Fer. Pasch. 3. Christen Christensens hustru Maren Sørensdatter af Aarre 32 aar og 6 maaneder gl.

1769 d. 09 jun. Die Junii 9na Hans Christensen af Aarre 28 aar og 8 maaneder gl.

1769 d. 02 jul. Dom 6ta p. Trinit. Søren Hansens dødføde barn. (Begr)

1769 d. 21 sep. Die Sept. 21. Laurids Lund af Aarre 90 aar gammel.

1770 d. 01 jan. Festo Nov. Ann. Niels Hansens datter Ingeborg af Aarre 1 aar og 9 maaneder gl.

1770 d. 07 jan. Dom 1ma p. Epiph. Jeppe Jepsens søn Jeppe af Aarre 6 aar og 9 maaneder gl.

1770 d. 14 jan. Dom 2da p. Epiph. Christen Madsen af Jyllerup 64 aar og 1 maaned gl.

1770 d. 07 mar. Die Mart. 7ma Jens Hansen af Aarre 66 aar gl.

1770 d. 21 mar. Die Mart. 21. Niels Hansens datter Johanne 4 aar 8 maaneder gl.

1770 d. 22 jul. Dom 6ta p. Trinit. Søren Hansens dødfødde datter. (Begr)

1770 d. 12 aug. Dom 9na p. Trinit. Lambert Christensens hustru 64 aar og 9 maaneder.

1770 d. 26 aug. Dom 11ma p. Trinit. Peder Christensens datter af Jyllerup 12 aar gl.

1770 d. 14 okt. Dom 18ve p. Trinit. samme mands søn 7 aar gl.

1770 d. 03 dec. d. 3. Decbr sl. Morten Jensens enke Anne Rasmusdatter af Jyllerup 86 aar gl. og 8 maaneder.

1771 d. 27 jan. Dom Septug. Jørgen Pedersens datter Anne af Aarre 7 maaneder 8 dage gl.

1771 d. 03 mar. Dom Oculi Hans Tranbiergs 2 dødfødde pigerbørn af Aarre. (Begr)

1771 d. 14 maj. Die Maji 14. Peder Jepsen af Gundrup 33 aar gl.

1771 d. 16 jun. Dom 3tia p. Trinit. Anne Christensdatter af Aarre 33 aar gl.

1771 d. 11 aug. Dom 11. p. Trinit. Søren Hansens dødfødde søn af Jyllerup. (Begr)

1771 d. 25 aug. Dom 13. p. Trinit. Johan Nielsens søn Hans af Gundrup 3 aar og 10 ugger gl.

1772 d. 07 feb. Die Febr. 7. begravet sl. Hans Pedersen i Aarre 66 aar 3 maaneder 14 dage.

1772 d. 16 feb. Dom Sept. Christen Christensens søn Hans af Gundrup 1 aar og 10 maaneder gl.

1772 d. 28 maj. Fest. Ascens. Christ. Anne Christensdatter af Aarre 86 aar gl.

1772 d. 31 maj. Dom Exaudi sl. Maren Jensdatter af Aarre 83 aar.

1772 d. 14 jun. Festo Trinit. Peder Jørgensens søn Peder af Tranbierg 5 maaneder.

1772 d. 12 jul. Dom 4ta p. Trinit. Jørgen Pedersens datter Anne Marie af Aarre 9 ugger gl.

1772 d. 30 jul. Die Julii 30. sl. Peder Hansen af Aarre 39 aar og 8 maaneder.

1772 d. 02 aug. Dom. 7. p. Trin. Jørgen Jepsens hustru Karen af Aarrøe 66 aar gl.

1772 d. 02 aug. Eod. Dom. Peder Pedersens søn Laurids af Gundrup 2 aar 3 maaneder og 3 uger gl.

1772 d. 18 okt. Dom 18. a Trin. Margrete Nielsdatter af Gundrup 21 aar 6 maaneder.

1773 d. 31 jan. Dom 4. p. Epiph. Jeppe Jepsens datter Marie af Aarre 3 aar gl.

1773 d. 06 jun. Festo Trinit. sl. Lambreth Christensen af Aarre 73 aar 6 maaneder.

1773 d. 25 jul. Dom 7. a Trinit. Jens Hansens datter Anne Marie af Gundrup 5 aar.

1773 d. 12 dec. Dom 3tia Adv. Søren Hansens hustru Karen Hansdatter af Jyllerup 48 aar gl.

1773 d. 19 dec. Dom 4ta Adv. Jens Hansens søn Laurist af Gundrup 3½ aar.

1774 d. 01 jan. Fest. Nov. Ann. Peder Sørensen af Jyllerup 64 aar gl.

1774 d. 06 feb. Dom Sexages. Maren Nielsdatter af Gundrup 76 aar gl.

1774 d. 13 feb. Dom Qvinqvages. Peder Jørgensens datter Penelle af Tranbierg 3 ug.

1774 d. 23 mar. Die Mart. 23. Peder Jørgensen af Aarre 55 aar gl.

1774 d. 25 sep. Dom 17. a Trin. Hans Tranbiergs datter Anne af Aarre 6 uger gl.

1774 d. 23 okt. Dom 21. a Trin. Søren Pedersen af Gundrup 66 aar.

1774 d. 13 nov. Dom 24. a Trin. Niels Albertsens datter Maren af Jyllerup 8 dage gl.

1774 d. 20 nov. Dom 25. a. Trin. samme mands anden datter Anne Marie 12 dage gl.

1775 d. 22 jan. Dom 3. p. Epiph. Jørgen Jepsen af Aarre 74 aar gl.

1775 d. 30 apr. (Uden dato) Niels Hansens datter Zille Marie af Aarre 1 aar og 8 maaneder.

1775 d. 25 maj. Fest. Ascens. Christi sl. Anne Jensdatter af Aarre 89 aar gl.

1775 d. 31 maj. Die Maji 31. sl. Jes Christian Larsen af Tranberg 50 aar gl.

1775 d. 19 jul. Die Julii 19. sl. Christen Christensen af Aarre 27 aar 3 maaneder.

1775 d. 16 aug. Die Aug. 16. sl. Thomas Hansen af Aarre 68 aar gl.

1776 d. 14 jan. Dom 2da p. Epiph. sl. Karen Madsdatter af Gundrup 66 aar gl.

1776 d. 25 apr. Die Apr. 25. sl. Birgithe Christensdatter af Aarre 26 aar 7 maaneder.

1776 d. 19 maj. Dom Exaud. Bodild Jensdatter af Aarre 82 aar og 3 maaneder.

1776 d. 02 jun. Festo Trinit. Niels Pedersens søn Christen af Aarre 7 uger gl.

1776 d. 06 okt. Dom 18. a Trinit. Niels Hansens datter Mette af Aarre 7 maaneder 14 dage.

1776 d. 17 nov. Dom 24. a Trinit. sl. Jens Sørensen af Gundrup, som efter 4 dages svaghed døde i Bolding Aastrup sogn, og blev derfra ført lig hiem, begravet i Aarre kirkegaard, var 75 aar.

1776 d. 29 dec. Dom p. Nat. Chr. Hans Tranbergs datter Maren af Aarre 2 aar 4 maaneder.

1777 d. 19 jan. Dom 2. p. Epiph. Lauvst Hansen af Jyllerup 68 aar.

1777 d. 02 feb. Dom Sexag. sl. Jeppe Jepsen af Aarre 48 aar gammel.

1777 d. 31 mar. Fer. 1ma Pasch. Peder Pedersens datter Ingeborg af Gundrup 1 aar og 3 maaneder gammel.

1777 d. 15 apr. Tirsdagen d. 15. Apr. begravet enken Anne Hansdatter af Aarre 76 aar gl.

1777 d. 24 jul. Torsdagen d. 24. Jul. Tøste Stephansen af Gundrup 85 aar gl. havde levet i egteskab med sin forhen afdøde hustru 52 aar.

1777 d. 14 sep. Dom 16. a Trin. Thomas Christensens hustru Maren Nielsdatter af Aarre 61 aar gl.

1778 d. 25 jan. Dom 3tia p. Epiph. Jens Jepsens hustru Kirsten Lasdatter af Jyllerup 76 aar gammel.

1778 d. 15 feb. Dom Septuages. Otte Jørgensen af Schoubølling 9 aar og 4re uger, som var hos sin morbroder Mads Christensen i Jyllerup.

1778 d. 01 mar. Dom Qvinqvag. Morten Jensens søn Hans Christian af Jyllerup 4 maaneder.

1778 d. 11 mar. Die Martii 11. Søren Pedersens datter Mette af Jyllerup 8 aar 6 maaneder.

1778 d. 15 mar. Dom Reminisc. Søren Hansens søn Eskill af Jyllerup 5 aar 6 maaneder.

1778 d. 05 apr. Dom Judica Silas Poulsen af Aarre 66 aar 8 maaneder.

1778 d. 22 apr. Die Soter. Maren Poulsdatter af Aarre 61 aar 8 maaneder.

1778 d. 15 nov. Dom 22. a Trin. Hermans søn af Gundrup Niels Peter 4 maaneder 3 uger.

1779 d. 11 apr. Dom Qvasimod. Albert Didrichsen af Jyllerup 76 aar gl.

1779 d. 20 apr. Die Apr. 20. Peder Hansen af Tranbierg 80 aar og 1 maaned.

1779 d. 22 aug. Dom 12. a Trin. Silas Poulsens enke Anne Mortensdatter af Aarre 70 aar og 9 maaneder gammel.

1779 d. 12 sep. Dom 15. a Trin. Søren Pedersens søn Niels af Jyllerup 4 maaneder og 14 dage.

1779 d. 05 okt. Die Octbris 5ta Hans Tranbergs datter Margrete 7 aar og 5 maaneder.

1779 d. 21 nov. Dom 25. p. Trinit. Thomas Christensen af Aarre.

1779 d. 21 nov. Dom 25. p. Trinit. item Anders Poulsens hustrue Maren Nielsdatter af Aarre.

68 aar gl.

1780 d. 09 jan. Dom 1. p. Epiph. Herman Nielsens søn Niels Bøgh af Gundrup 3 maaneder 8 dage.

1780 d. 09 maj. Die Maji 9. Stephen Tøstesens datter Anne af Gundrup 12 ugger gl.

1780 d. 19 nov. Dom 26. p. Trin. Sal. Peder Poulsen af Aarre 58 aar og 3 maaneder.

1781 d. 06 maj. Dom Jubil. Anders Laustsen af Aarre 5 aar gammel.

1781 d. 01 aug. Die Aug. 1ma sl. Jens Jepsen af Jyllerup 71 aar gammel.

1781 d. 27 sep. Die 27 Sept. sl. Jens Nielsen af Aarre 60 aar og 10 maaneder.

1781 d. 07 okt. Dom 17da p. Trin. Peder Nielsens søn Jens af Jyllerup 4 uger gl.

1782 d. 17 feb. Dom Invoc. Søren Jørgensens hustru Dorothea Jensdatter af Gundrup 26 aar og 7 maaneder.

1782 d. 13 nov. Die Novbris 13. Peder Andersen af Tranbierg 32 aar, 4 maaneder.

1783 d. 26 jan. Dom 3. p. Epiph. Anne Hansdatter af Aarre 66 aar og 9 maaneder.

1783 d. 22 jun. Dom 1ma p. Trin. Peder Nielsen af Aarre 63 aar og 6 maaneder.

1783 d. 28 okt. Die Octobris 28. Anne Jacobsdatter af Gundrup 66 aar og 9 maaneder.

1783 d. 14 dec. Dom 3tia Adv. sl. Birgithe Hansdatter af Gundrup 79 aar og 9½ maaned.

1784 d. 08 apr. Die Virid. sl. Niels Christensen af Gundrup 90 aar gammel.

1784 d. 12 sep. Dom 14. p. Trin. Hans Hansen af Roesthøye død i Gundrup 73 aar og 8 maaneder.

1784 d. 24 sep. Die Septbris 24. begravet sognedegnen min elskelige broder sal. Hans Hansen Friis som døde den 17de da han var 70 aar mindre 6 uger.

1785 d. 01 jan. Festo Novi Anni Maren Mortensdatter af Gundrup 79 aar 3 maaneder.

1785 d. 16 jan. Dom 2da p. Epiph. Lars Madsens søn Mads af Gundrup 13 uger gl.

1785 d. 07 apr. Die Apr. 7ma Enken Kirsten Nielsdatter ibid. 72 aar.

1785 d. 01 jun. Die Jun. 1ma Jørgen Nielsen af Gundrup 64 aar 3 maaneder.

1785 d. 07 jun. Die Jun. 7ma Maren Pedersdatter af Aarre 61 aar 2 maaneder.

1786 d. 08 jan. Dom. 1ma p. Epiph. begravet Karen Hansdatter enke af Thomas Hansen gammel 77 aar.

1786 d. 29 jan. Dom. 4ta p. Epiph. begravet Peder Nielsens datter Johanne af Jyllerup gammel 7½ maaned.

1786 d. 12 feb. Dom. Septuag. begravet Povel Pedersens søn Jørgen i Gundrup gammel 1 aar 8 maaneder.

1786 d. 15 mar. Onsdagen d. 15de Marty begravet Christen Hermansens datter Ingeborg af Gundrup gammel 2 aar og 4 maaneder.

1786 d. 16 aug. Onsdagen d. 16de Augustj begravet Christen Jensens sal. hustru i Gunderup Mette Mortensdatter som var død torsdagen d. 11 Augustj om eftermiddagen kl. 6 gammel 63 aar og 5 maaneder.

1786 d. 17 dec. Dom. 3. Adv. blev Anne Jørgensdatters uægte naunløse datter af Gunderup begravet.

1787 d. 01 jan. Nytaarsdag blev Anne Jørgensdatter af Gundrup begravet, som døde i barselsseng efter hendes uægte barn, der tilforn var død – hun var 35 aar gammel.

1787 d. 19 apr. Den 19de April blev Frands Bennedsen i Aarre begravet gammel 67 aar.

1787 d. 28 okt. Dom. 21. p. Trinit. blev Frands Bennedsens enke Dorthe Jørgensdatter begravet, gl. 77 aar.

1787 d. 23 dec. Dom. 4. Advent. blev Ole Hansens søn Jørgen af Gundrup begravet gl. 12 dage.

1788 d. 03 feb. Dom. Esto Mihi begravet Lambert Jepsen af Aarre gammel henved 20 aar.

1788 d. 16 mar. Dom. Palm. begravet Poul Andersens dødfødte barn i Aarre.

1788 d. 17 aug. Dom. 13. p. Trinit. begravet Peder Pedersens søn Peder i Aarre gl. 3 ug.

1788 d. 20 sep. Den 20de Septembr begravet Søren Hansen i Aarre gammel 46 aar 3 maaneder.

1789 d. 17 jan. Onsdagen d. 17de January blev Enevold Pedersens hustru Gunder Nielsdatter af Aarre begravet gl. 36 aar.

1789 d. 25 mar. Onsdagen den 25de Marty blev sl. Jørgen Pedersen af Gundrup begravet gl.

34 aar. Han blev af et par løbske heste ilde tilredt og døde kuns faae dage derefter.

1789 d. 13 sep. Dom. 14. p. Trinit. blev Lauvs Lunds dødfødte datter i Aarre begravet.

1789 d. 04 okt. Dom. 17. p. Trinit. blev Herman Nielsens søn af Gundrup Niels Peter begravet gl. 17 dage.

1789 d. 06 okt. Den 6te Octobr blev Lauge Pedersens hustru i Aarre begravet gl. 26 aar.

1789 d. 18 okt. Dom. 19. p. Trinit. begravet Lauge Pedersens søn Søren i Aarre gl. 3 uger og 1 dag.

1789 d. 13 dec. Dom. 3. Adv. blev Karen Lauridsdatter sl. Peder Michelsens enke af Aarre begravet gammel 79 aar og nogle maaneder.

1790 d. 31 jan. Dom. Septuag. blev Niels Albertsens søn Albert begravet gl. 12 aar.

1790 d. 28 mar. Dom. Palm. blev Michel Nielsens hustru Kirsten Nielsdatter af Gundrup begravet gl. 36 aar.

1790 d. 02 maj. Dom. Cantate blev Jens Hansen af Gundrup begravet som ynkelig blev indebrændt og ilde tilredt i den ulykkelige den 30te April, som var den almindelige bededag om morgenen i hans hus opkommen ildebrand gl. 70 aar.

1790 d. 24 maj. Anden Pindsedag blev Peder Nielsens søn Jens i Jyllerup begravet gl. 29 uger.

1790 d. 30 maj. Dom. Trinit. blev Lars Madsens søn Mads i Gundrup begravet gl. 4 aar og nogle maaneder.

1790 d. 09 jun. Onsdagen den 9de Juny blev Anders Pedersen af Tranberg begravet gl. 78 aar og 2 maaneder.

1790 d. 06 nov. Løverdagen den 6te Novembr blev Søren Pedersens hustru i Jyllerup begravet gl. 48 aar.

1791 d. 29 mar. Onsdagen den 29de Marty blev Stephan Tøstesen i Gundrup begraven gl. 51 aar.

1791 d. 24 jul. Dom. 5. p. Trinit. blev Herman Nielsens søn Søren i Gundrup begravet gl. 5 uger 2 dage.

1791 d. 31 jul. Dom. 6. p. Trinit. blev Herman Nielsens datter Anne i Gundrup begravet gl. 6 uger 1 dag.

1791 d. 27 nov. Dom. 1ma Advent blev Hans Moustsens søn Anders i Aarre begravet gl. 2 aar.

1792 d. 12 feb. Dom. Sexagesima blev Christen Lauridsen Lund af Aarre begravet gammel 68 aar 10 maaneder.

1792 d. 15 jul. Dom. 6. p. Trinit. blev efter loulig taget syn og tilladelse fra Stift Amtmanden af a4 July, Jens Andersen af Gundrup begravet, som blev funden død paa Gundrup mark paa sin hiem vey fra Roesthøye, hvor han samme dag i et ærinde var ? ? Han var henved 77 aar gammel.

1792 d. 10 jun.? ? blev Peder Pedersens hustru ? begravet. Hun var uforløst gammel 37 aar.

1792 d. 02 sep. Dom. 1. p. Trinit. blev Hans Mouvstsens søn Anders af Aarre begravet gammel 4 dage.

1792 d. 02 sep. Dom. 13. p. Trinit. blev Anders Poulsen af Aarre begravet gammel 78 aar og 3 maaneder.

1792 d. 16 dec. Dom. 3. Advent blev Niels Nielsen Graulund af Aarre begravet gammel omtrent 86 aar.

1792 d. 01 apr. Dom. Palm. blev Eschild Eschildsens hustru i Jyllerup begravet gammel 86 aar.

1793 d. 18 apr. Kresten Jensen af Gundrup d. 18de April, 68 aar gammel.

1793 d. 30 maj. d. 30te May Hans Christian Nielsen af Gundrup 35 aar gl.

1793 d. 16 dec. d. 16de Dec. Niels Hansens datter i Gundrup 7 aar 10 maaneder, Johanne Marie.

1793 d. 20 dec. d. 20de Dec. Niels Hansens søn Kristen Nielsen i Gundrup 2 aar gl.

1794 d. 05 jan. Den 5te Janv. blev Peder Pedersen af Aarre begravet. Død 31te Dec. 1793 46 aar 9 maaneder gammel.

1794 d. 22 feb. Den 22de Feb. blev Karen Bennetsdatter af Aarre begravet, død den 15de e.m.

20 aar gammel. Hun var frisk dagen for hendes død.

1794 d. 22 feb. Samme dag blev hendes fader Bennet Frandsen begravet, død den 20de e.m.

49½ aar gammel.

1794 d. 04 maj. Den 4de May blev Jens Nielsens enke Anne Jepsdatter af Aarre begravet, død d. 30te April 71 aar 9 maaneder gammel.

1794 d. 14 sep. Dom. 13. p. Trinit. blev Esther Mortensdatter af Jyllerup begravet, død d. 8de Sept. 83 aar gammel.

1794 d. 05 okt. Dom. 16. p. Trinit. blev Gregers Hansen unge søn i Gunderup Hans Christian begravet, død d. 1ste Oktober.

1794 d. 21 sep. Dom. 14. p. Trinit. blev Niels Jensen af Gunderup begravet, død d. 16de Sept.

21 aar gammel.

1794 d. 26 okt. Dom. 19. p. Trinit. blev Peder Pedersens unge datter af Tranberg begravet, død d. 20de Oktober.

1794 d. 23 nov. Dom. 23. p. Trinit. blev Morten Jensen af Jyllerup begravet, død d. 17de Nov.

55 aar gammel.

1795 d. 11 jan. 1. Søndag efter H.3.K. blev Karen Lambertsdatter, Søren Sørensens hustru af Aarre begravet, død d. 5te Janv. 63½ aar gammel.

1795 d. 25 jan. 3. Sønd. efter H.3.K. blev Anne Jepsdatter af Aarre begravet, enke af Peder Pedersen, død d. 19de Janv. 95½ aar gammel.

1795 d. 01 feb. Dom. Sept. blev Johan Nielsen af Gundrup begravet, død d. 26de Janv. 67 aar gammel.

1795 d. 22 feb. 1ste Søndag i Faste blev Kristen Nielsens hustru, Mette Kristensdatter af Aarre begravet. Død d. 17de Febr. 75 aar gammel.

1795 d. 22 maj. Den 22de May blev Anne Jørgensdatter af Gundrup begravet, død 15de e.m.

34 aar gammel.

1795 d. 23 aug. (Dom. 12. p.) Trinit. blev Jens Jensen Tarps søn Niels begravet, død d. 17de August ? ? gammel.

1796 d. 04 sep. 15. Søndag efter Trinit. Jens Tarps dødfødte datter af Gundrup begravet.

1797 d. 20 jan. Den 20de Janv. blev Kristen Kristensen, Kristen Hiorts søn af Aarre begravet. Død den 13de e.m. 24 aar gl.

1797 d. 08 mar. Den 8de Marts Maren, Albrect Didrichsens enke af Jyllerup død den 3die e.m. 83 aar gl.

1797 d. 25 maj. Kristi Himmelfartsdag Maren Jørgensdatter fra Skoubølling, som døde hos

Niels Sillesen i Aarre den 22de Mai 36 aar gl.

1797 d. 21 jul. Den 21de Juli blev Hans Tranbergs hustru af Aarre begravet, 49 aar gl.

1798 d. 14 jan. 2den Sønd. eft. H.3.K. blev Kristen Hermandsens søn af Gundrup Jens begraven 18 aar 7 maaneder gl. Død den 7de Janv.

1798 d. 21 jan. 3die Sønd. eft. H.3.K. Kristen Jensens datter af Gundrup, død den 15de Janv.

12 uger.

1798 d. 11 feb. Sønd. Sexag. Kristen Jensens hustru Maren Jepsdatter af Gundrup 27½ aar gl. Død d. 7de Feb.

1798 d. 28 feb. Den 28de Feb. Hans Kristian Sørensens søn af Gundrup Søren 5 dage gl.

1798 d. 18 mar. Midfaste Søndag Kristen Kristensen af Gundrup, som døde paa en reise fra Kolding den 9de Marts pludselig et sted i Aandst sogn, Damgaard kaldet 62 aar gl.

1798 d. 09 sep. 14de Sønd. efter Trinit. Jens Mortensens datter af Jyllerup Mette 19 uger gl. Død d. 6te Sept.

1799 d. 01 jan. Nytaarsdag blev Anders Andersens dødføde datter af Aarre begravet.

1799 d. 17 feb. 2. Dom. i Faste Kristen Kristensens hustru af Gunderup 68 aar gl. Død den 11te Febr.

1799 d. 22 mar. Langfredag Peder Pedersens dødføde søn af Tranberg.

1799 d. 25 mar. 2den Paaskedag Kristen Nielsen af Aarre død den 19de Marts 85 aar gl.

1799 d. 22 sep. 18. Dom. p. Trinit. Anne Sophie Hermandsdatter af Gunderup død den 16de Sept. 25 aar 4 maaneder gl.

1799 d. 29 okt. Den 29de Okt. blev Hermand Nielsen af Gunderup begravet død den 25de e.m. 49½ aar gl.

1799 d. 17 nov. 26. Dom. p. Trinit. Hermand Nielsens enke død den 14de Nov. 44 aar gl.

1800 d. 19 jan. 2. Sønd. efter H.3.K. Anders Andersens dødføde datter af Aarre begravet.

1800 d. 16 mar. 3. Sønd. i Faste Eskild Eskildsen af Jyllerup død den 6te Marts 90 aar gl.

1800 d. 18 maj. 5. Sønd. efter Paaske Maren Nielsdatter af Aarre. Død den 10de Maj 19 aar.

1800 d. 30 maj. Den 30te Maj Lauritz Pedersen af Aarre død den 25de Maj 62 aar.

1800 d. 20 jul. Den 6te Sønd. efter Trinit. Mette Nielsdatter af Aarre. Død d. 14de Juli. 2½

aar.

1800 d. 16 nov. 23. D. p. T. Maren Pedersdatter af Tranberg 5 uger gl.

1801 d. 11 jan. 1ste Sønd. efter H.3. Konger Niels Hansen af Aarre død den 3die Janv. 74 aar 10 maaneder gl.

1801 d. 18 jan. 2den Sønd. eft. H.3.K. Jørgen Pedersen af Aarre død den 13de Janv. 75 aar 9 maaneder gl.

1801 d. 10 feb. Den 10de Feb. Jens Hiorts datter af Aarre Johanne 8te aar gl. Død den 7de Feb.

1801 d. 22 feb. 1ste Sønd. i Faste Søren Nielsen Janderups hustru Maren Kirstine Bendtsdatter af Gunderup, 25½ aar gl.

1801 d. 04 mar. 4de Marts Hans Hansen Tranberg af Aarre død den 26de Feb. 71 aar gl.

1801 d. 30 aug. 13. Dom. p. Trinit. Peder Pedersen af Gunderup 81 aar gl.

1802 d. 24 apr. 24de April blev Mouvst Pedersen af Aarre begravet 92 aar gl. Død den 18de April.

1802 d. 27 jun. 2. Dom. p.T. blev Peder Jensens yngste søn Hans begravet 8 uger gl.

1802 d. 26 aug. 26de August Lauritz Kristensens hustru Maren Andersdatter af Aarre. Død den 22de August 38 aar 9 maaneder gl.

1802 d. 19 sep. 14. Dom. p.T. Niels Hermandsens hustru af Gunderup Mette Jensdatter. Død 12te Sept. 24 aar 3 maaneder gl.

1802 d. 05 dec. 2. Adv. Sønd. Lauge Terkildsen af Tranberg 54 aar 5 maaneder gl. Død 25. Nov.

1802 d. 26 dec. 2. Juuledag Niels Hansens enke Maren Lambertsdatter af Aarre. Død den 20de Dec. 68 aar 7 maaneder gl.

1803 d. 04 sep. 13. Dom. p.T. Anne Marie Thomasdatter af Aarre. Død 31. August 79½ aar.

1803 d. 06 nov. 6te Nov. Anders Andersens hustru Mette Jørgensdatter af Aarre. Død den 1ste Nov. 55 aar.

1806 d. 27 apr. Søren Pedersens hustru af Jyllerup. Karen Byrgesdatter. Over 70 aar. 27. April. Karen Byrgesdatter blev funden i brønden. Begravet med ceremonie efter stiftamtmandens resolution. Hører til Aarre sogn.

1811 d. 25 aug. Jens Mortensens kone af Jyllerup Johanne Madsdatter. 35 aar. 25. August. (Overstreget)

1813 d. 31 jan. 26. Jan. 31. Jan. Peder Laugesen. Jyllerup. 1 ¼ aar. (Bobøl Feuling sogn).

1813 d. 20 jun. 14. Juni. 20. Juni. Jyllerup. Jens Mortensens dødfødte søn.

1813 d. 30 jun. 25. Juni. 30. Juni. Niels Jensen. Aarre. 3 Maaneder.

1813 d. 10 okt. 6. Oct. 10. Oct. Stephan Jensen. Gunderup. 3 uger. Døde og kom ikke til kirke.

1813 d. 17 okt. 7. Octbr. 17. Octobr. Jeppe Jepsen. Aarre. 13 aar.

1813 d. 07 nov. 1. Nov. 7. Nov. Niels Pedersen. Aftægtsmand. Aarre. 70 aar.

1813 d. 10 okt. 5. Oct. 10. Oct. Johanne Nielsdatter. Af bondestand Aarre. (tyve og) 8.

1813 d. 27 dec. 20. Decembr. 27. Decembr. Anne Marie Thøstesdatter. Enke efter Gaardmand Jes Christian Lassen af Tranberg. 86 aar og 6 maaneder.

1814 d. 03 jul. 28. Juni. 3. Juli. Mette Agnete. Gaardmand Niels Hermansens datter af Gunderup Aarre sogn. 4 maaneder 8 dage.

1814 d. 11 apr. Den 4de April. Den 11te April. Niels. Niels Johansen Skrædders søn af Gunderup Aarre sogn. 2 maaneder 10 dage.

1814 d. 28 aug. Den 22de August. Den 28de August. Christen Hansen. Afdøde Gaardmand Hans Hansen Tranberg i Aarre sogn og bye hans søn. 11 aar 2 maaneder 12 dage.

1804 d. 19 feb. Peder Hansens enke af Aarre Kirsten. 66 aar. 19. Febr.

1804 d. 02 sep. Peder Pedersens enke af Gunderup Ann Degns. 73 aar. 2. Septbr.

1804 d. 13 sep. Gaardmand Johan Nielsens datter Dorthe Johansdatter. 31 aar. 13. Septbr.

1804 d. 16 sep. Jep Hansens enke af Gunderup, Maren. 80 aar. 16. Septbr.

1804 d. 19 sep. Christen Jensens hustru af Gunderup Mette Marie Hartvig. 31 aar. 19. Septbr.

1804 d. 07 okt. Peder Povelsens enke af Aarre Ann Cathrine. 83 aar. 7. Octobr.

1804 d. 09 dec. Gaardmand af Jyllerup Mads Christensen. 57 aar. 9. Decbr.

1805 d. 10 feb. Jens Lauridsen af Aarre og hustru Birgitte Pedersdatter. Johanne. 9 maaneder.

10. Februar.

1805 d. 28 apr. Anders Andersen og Ann Kirstine af Aarre. Johanne. 7 uger. 28. April.

1805 d. 09 jun. Niels Hermansen og Mette Thomasdatter af Gunderup. Thomas. 4 maaneder.

9. Juni.

1805 d. 09 jun. Jens Mortensen og hustru Johanne Madsdatter af Jyllerup. Mette. 5 uger. 9. Juni.

1805 d. 19 jun. Degnen Friises moder Mette Sal. Friises. 84 aar. 19. Juni.

1805 d. 19 sep. Peder Lauridsens hustru af Aarre Kirsten Nielsdatter. 37 aar. 19. Septbr.

1805 d. 15 nov. Jens Nielsen Siigs hustru af Aarre Ann Kirstine Pedersdatter. 49 aar. 15. Novembr.

1805 d. 28 nov. Lauges aftægtskone i Aarre Ann Søren Hansens enke. 78 aar. 28. Novbr.

1809 d. 12 nov. Den 12te November er Gaardmand Niels Pedersen af Lunde begravet paa Schads Kirkegaard.

1806 d. 27 apr. Søren Pedersens hustru af Jyllerup Karen Byrgesdatter. 74 aar. 27. April. Fandtes død i brønden. Begravet med sædvanlig ceremoni efter Stiftamtsmandens resolution. Jeg prædikede dog ikke over hende.

1806 d. 15 jun. Forhen afdøde Jens Hansens enke af Gunderup Maren Christensdatter. 70 aar.

15. Juni.

1806 d. 11 jul. Lauge Jensen og hustru Kirsten Jørgensdatter deres barn af Gunderup Dorthe Marie. 3 aar 2 uger. 11. Juli.

1806 d. 20 jul. Christen Jensen og hustru Karen Hansdatter af Gunderup Mette Marie. 14 uger. 20. Juli.

1806 d. 27 aug. Hans Christian Sørensen og hustru Else Marie Jensdatter af Gunderup Maren.

16 uger. 27. Aug.

1806 d. 30 nov. Aftægtsmand ved Lars Madsen i Gunderup Knud Pedersen. 81 aar. 30. Novbr.

1807 d. 01 feb. Peder Jørgensens moder af Aarre Ann Hansdatter. 72 aar 9 maaneder. 1. Febr.

1807 d. 01 mar. Christen Christensen og Kirsten Pedersdatter af Kjærholm, Maren. 4 uger gl. Kun hjemmedøbt.

1807 d. 12 apr. Ungkarl Laust Pedersen Hjort. 34 aar. 12. April.

1807 d. 06 sep. Almisselem af Jyllerup Niels Albertsen. 64 aar. 6. Sept.

1808 d. 13 mar. Niels Christensen og hustru Ann Mortensdatter af Jyllerup, Ann Margrethe.

2½ aar. 13. Marti.

1808 d. 08 maj. Lauge Lunds moder af Aarre aftægtskone Johanne Andersdatter. 76 aar. 8. Maj.

1808 d. 13 maj. Christen Christensen og hustru Kirsten Pedersdatter af Kjærholm. Dødfødt pigebarn. 13. Maj.

1808 d. 19 jun. Aftægtskone af Gunderup Maren Sørensdatter. 65 aar. 19. Juni.

1808 d. 17 jul. Povel Andersen og hustru Kirsten Hansdatter et pigebarn dødfødt. 17. Juli.

1808 d. 13 nov. Lauges aftægtskone af Gunderup Dorthe Povelsdatter. 87 aar. 13. Novbr.

1809 d. 15 jan. Niels Mikkelsens hustru af Aarre Ann Jensdatter. 51½ aar. 15. Janv.

1809 d. 05 jan. Gaardmand Peder Pedersens søster af Aarre, hospitalslem Mette Pedersdatter.

61 aar. 5. Febr.

1809 d. 11 aug. Gaardmand og Sognefoged og Lægdsmand i Aarre Niels Jensen. 57 ¾ aar.

11. Aug. Døde af forraadnelsesfeber.

1809 d. 15 aug. Enke efter sidst anførte Maren Hansdatter. 48 aar. 15. August. Item af saa smitsom sygdom.

1809 d. 01 okt. Almisselem og enke efter afdøde Niels Albertsen i Jyllerup, Giertrud. 71 aar.

1. Octbr.

1810 d. 08 apr. Lauges aftægtskone i Gunderup Maren Oles hustru. 61 aar. 8. April.

1810 d. 02 maj. Gaardmand i Aarre Hans Hansen Tranberg. 34 aar. 2. Maj.

1810 d. 31 maj. Gaardmand Niels Grisbeks datter datter af Aarre. Lene Pedersdatter. 3 aar.

31. Maj.

1810 d. 29 jun. Gaardmand i Gunderup Christen Jensen. 43 aar. 29. Juni.

1810 d. 29 jul. Peder Sadderups aftægtsmand i Aarre Michel Pedersen. 79 aar. 29. Juli.

1810 d. 26 aug. Og enken Kirsten Lauridsdatter. 70 aar. 26. August.

1811 d. 06 jan. Hans Christian Sørensen og hustru Else Marie Jensdatter af Gunderup 2de drengebørn dødfødte. 6. Janv.

1811 d. 17 mar. Aftægtsmand af Gunderup Christen Christensen. 76 aar. 17. Marti.

1811 d. 29 mar. Gaardmand i Aarre Povel Andersen. 55 aar. 29. Marti. Døde af forraadnelsesfeber.

1811 d. 25 aug. Gaardmand Jens Mortensens hustru af Jyllerup Johanne Madsdatter. 35 aar.

25. August.

1811 d. 17 okt. Gaardmand Jens Tarps hustru af Gunderup Ingeborg Marie Christensdatter. 57 aar. 17. Octbr.

1812 d. 30 mar. Christen Jensen Tarp og hustru Ann Marie Nielsdatter af Gunderup. Jens Tarp. 1½ aar. 30. Marty.

1812 d. 26 apr. Aftægtskone ved Niels Skrædder i Aarre Maren Pedersdatter. 59 aar. 26. April.

1812 d. 21 okt. Aftægtskone ved Lars Madsen i Gunderup Kirsten Knudsdatter. 63 aar. 21

Octobr.

1812 d. 20 dec. Aftægtskone ved Hans Christian Sørensen i Gunderup. Maren Gregersdatter.

88 aar. 20. Decbr.

1812 d. 20 dec. Ann Karen Alberts, Karen. 11 uger. 20. Decbr.