Konfirmerede 1786 til 1814

Årre sogn – konfirmerede 1786 til 1814

1786 d. 23 apr. Confirmerede Dom. Qvasimodog. Jens Nielsen fra Øsse sogn tiente som hyrde i Aarre, Maren Pedersdatter af Aarre sl. Peder Hansens.

1787 d. 15 apr. Confirmerede Dom. Qvasimodogeniti 1787. Hans Nielsen af Aarre, Esther

Jørgensdatter af Gundrup.

1788 d. 30 mar. Confirmerede af Aarre menighed Dom. Qvasimodogeniti 1788. Søren

Christensen af Gundrup, Peder Sørensen af Jyllerup, Anne Marie Mortensdatter af Jyllerup.

1789 d. 19 apr. Confirmerede Dom. Qvasimod. 1789 af Aarre Menighed. Niels Jensen af Gundrup, Maren Stephansdatter ibid., Anne Sophie Hermansdatter ibid., Jens Nielsen af Jyllerup.

1790 d. 11 apr. Confirmerede af Aarre sogn i Grimstrup kirke Dom. Qvasimod. 1790. Christen Christensen Hiort, Jeppe Jepsen, Peder Jørgensen, alle af Aarre bye.

1791 d. 01 maj. Confirmerede af Aarre sogn i Aarre kirke 1791. Anders Andersen af Biltoft Nesberg sogn tienende for hyrde i Aarre, Niels Jørgensen af Jyllerup, Karen Bennedsdatter af Aarre, Maren Stephansdatter af Gundrup.

1792 d. 15 apr. Confirmerede af Aarre sogn i Grimstrup kirke Dom. Qvasimodog. 1792. Søren Pedersens søn i Jyllerup Christen, Morten Jensens søn i Jyllerup Hans, Christen Hiorts datter Anne, Jens Tarps datter i Gundrup Else Marie, Søren Nielsens tienestepige Johanne Sørensdatter fra Lourup, Søren Sørensens tienestepige i Aarre Dorthe Marie Christensdatter fra Terp, Morten Jensens datter fra Jyllerup Kirsten.

1793 d. 07 apr. Confirmerede i vacancen i Faaborg kirke Maren Nielsdatter af Jyllerup. I Nesberg kirke Frands Bennedsen af Aarre, Dorthe Bennedsdatter af Aarre, Anne Hansdatter af Gundrup.

1794 d. 27 apr. Confirmerede af Aarre sogn i Grimstrup kirke 1ste Søndag efter Paaske. Hans Hansen Tranberg, Maren Hansdatter Tranberg, Birthe Nielsdatter, Anne Nielsdatter af Aarre, Niels Hermandsen, Jens Christensen, Mette Marie (Thomasdatter) af Gundrup, Hans Christian Mortensen, Niels Sørensen, Christen Albrects datter søn, Ingeborg Christine Mortensdatter af Jyllerup.

1797 d. 23 apr. Confirmerede i Grimstrup kirke. Ole Termandsen og Zille Laugesdatter af

Tranberg, Niels Bøgh Hermandsen, Hans Nielsen og Anne Stephansdatter af Gunderup.

1798 d. 15 apr. Confirmerede. Niels Pedersen af Jyllerup og Jeppe Hansen af Aarre.

1799 d. 31 mar. Confirmerede. Hans Christensen fra Brøndum sogn, Peder Nielsen fra Aarre, Hans Hermandsen fra Gunderup, Maren Nielsdatter fra Aarre, Maren Christensdatter og Margrethe Stephansdatter fra Gunderup.

1801 d. 12 apr. Confirmerede. Gregers Povlsen, Peder Nielsen af Aarre, Hermand Lauritzen af Tranberg, Søren Nielsen af Gunderup, Anne Marie Nielsdatter, Anne Kathrine Nielsdatter, Johanne Nielsdatter og Anne Hansdatter af Aarre.

1802 d. 25 apr. Confirmerede. Knud Pedersen, Mette Hansdatter af Aarre, Anne Marie

Madsdatter, Johanne Pedersdatter af Jyllerup.

1803 d. 17 apr. Confirmerede 1803. Hans Hansen Friis, Jens Nielsen af Aarre, Agnes Hedvig

Hermandsdatter, Zidsel Stephansdatter af Gunderup.

1805 d. 21 apr. Confirmerede. Hans Nielsen af Aarre, Hans Nielsen ibidem, Anders Povelsen ibid., Thøger Nielsen ibidem, Mads Knudsen Gunderup, Peder Nielsen ibidem, Peder Christian ibidem, Mette Friis af Aarre, Else Laugesdatter ibid., Karen Pedersdatter ibid., Ester Marie Madsdatter af Jyllerup, Giertrud Marie Laugesdatter af Tranberg. Vel fornøjet.

1806 d. 13 apr. Confirmerede. Christen Lauridsen, Svend Nielsen, Peder Nielsen af Aarre, Christen Jensen og Mads Larsen af Gunderup. Vel fornøjet.

1807 d. 05 apr. Confirmerede. Hendrik Knudsen af Gunderup, Søren Hermansen ibidem, Kirstine Pedersdatter af Jyllerup, Ann Laugesdatter af Aarre. Den sidste meget god. De øvrige maadelige.

1808 d. 24 apr. Confirmerede. Anders Friis, Anders Laustsen, Anders Hansen af Aarre, Anders Hansen af Tranberg, Jørgen Tarp af Gunderup, Karen Nielsdatter, Mette Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Pedersdatter, Zidsel Marie Povelsdatter alle af Aarre, Kirstine Marie Pedersdatter af Tranberg, Else Marie Jensdatter af Gunderup. Vel fornøjet, især med Aarre pigerne.

1809 d. 09 apr. Confirmerede. Mads Pedersen af Jyllerup, Ann Margrethe Pedersdatter af

Jyllerup, Ann Marie Jendresdatter tiente i Gunderup.

1811 d. 21 apr. Confirmerede. Søren Laugesen af Aarre, Hans Christian Nielsen af Aarre, Mouritz Hansen af Aarre, Peder Povelsen af Gunderup.

1812 d. 05 apr. Confirmerede. Jørgen Pedersen af Aarre, Peder Pedersen ibidem, Thøger Pedersen af Tranberg, Stephan Hansen ibidem, Christen Nielsen af Gunderup, Hans Jensen ibidem, Jens Pedersen af Jyllerup, Maren Povelsdatter af Aarre, Dorthe Cathrine Jensdatter ibidem, Karen Jeppesdatter ibidem, Gjertrud Marie Nielsdatter af Aarre, Maren Pedersdatter af Jyllerup.