Viede 1655 til 1814

Årre Sogn Viede 1614 til 1855

1655 d. 02 sep. Copulerede Niels Jacobsøn oc Anne Hansdatter i Aarøe dnica 12. postTrinitatis

1655 d. 28 okt. Copulerede Matz Hansøn oc Margrete Nielsdatter i Aarøe dnica 20. postTrinit.

1655 d. 30 dec. Copulerede Lauritz Hansøn oc Anne Bertelsdatter ibm. dnica post FestumNatalitioz

1656 d. 16 feb. Copulatii Anders Knudsøn aff Aandst Herrit, Anne Gregersdatter i AarøeDnica Esto

1656 d. 31 aug. Copulatii Oluff Bertelsøn i Aarøe oc Anne Clausdatter ibm. Dnica 13. postTrinitatis

1657 d. 07 jun. Copulati Hans Knudsøn i Tranberg, Mette S. Peder Tranis Dnica 2. post Trin.

1657 d. 14 jun. Copulati Niels Jørgensen (Major) i Aarøe, Maren Hansdatter aff Autrup Dnica  3. post Trin.

1657 d. 23 aug. Copulati Niels Jørgensøn (Minor) ibm., Anne Thomasdatter Dnica 13. postTrinit.

1660 d. 19 feb. Copulati Søren Hiort i Aarøe oc Sitzel Pedersdatter ibm. Dnica Septuagesima

1660 d. 11 mar. Copulati Hans Nielsøn (sk) oc Dorothe s. Jens Andersøns i Jyllerup. DnicaInvocavit

1660 d. 23 apr. Copulati Silius Jessøn i Gunderup oc Anne Gregersdatter i Aarøe. Feria 2da Paschetis.

1660 d. 27 maj. Copulati Hans Hansen aff Omme oc Johanne S. Søren Mickelsøns i Gunderup. Dnica Vocem Jucuntitatis

1660 d. 11 jun. Copulati Christen Pedersøn, Anna S. Niels Jacobsøns. Feria secunda Pentecostes

1660 d. 17 jun. Copulati Christen Christensen i Jyllerup oc Mette Lauritzdatter aff Autrup. Dnica Trinitatis

1660 d. 15 jul. Copulati Hans Knudsøn i Tranberg, Anne Hansdatter aff Faaborg. Dnica 4. post Trinit.

1660 d. 07 okt. Copulati Niels Jørgensøn i Aarøe oc Berethe Lauritzdatter aff Nebbel. Dnica 16. post Trinitatis

1663 d. 08 mar. Copulati Søren Lauritzøn aff Lindknud sogn tienendis i Tranberg oc BolePovelsdatter af Aarøe Dnica invocavit 8. Martii

1663 d. 26 apr. Thomas Sørensøn Terp i Aarøe oc Kirsten Mickelsdatter aff Starup DnicaQvasimodo 26. April

1665 d. 07 maj. Copulati Tygge Jensøn i Gunderup oc Anna Mickelsdatter i Foborg DnicaExaudi 7. Maji

1665 d. 04 jun. Copulati Jacob Pedersøn Touterup oc Maren Hansdatter i Aare Dnica 2. post Trinit. 4. Junii

1665 d. 11 jun. Copulati Christen Sørensøn i Gunderup oc Mette Nielsdatter aff Biltofft Dnica 3. post Trinit.

1665 d. 08 okt. Copulati Mickel Sørensøn Skreder i Aarøe, Berethe Lauritzdatter Dnica 20. post Trinit. 8. 8ber.

1666 d. 11 feb. Copulati Jess Christensøn aff Rangstrup Herrit oc Maren Andersdatter i Aare Dnica Septuages.

1666 d. 16 sep. Claus Hansøn i Aarøe oc Kiestin Oluffsdatter Dnica 14. post Trinit.

1668 d. 29 mar. Copulati Hans Hansøn i Gunderup, Maren Gregersdatter af Schatz DnicaQvasi modo geniti 29. Martii

1669 d. 16 maj. Copulati Christen Pedersøn oc Maren Nielsdatter i Aarøe Dnica VocemJucundit.

1669 d. 11 jun. Copulati Mickel Sørensøn Skreder oc Kirsten Sørensdatter Dnica 5. postTrinit.

1670 d. 27 feb. Copulati Jep Mickelsøn oc Margret S. Christen Andersøns Dnica Reminiscere 27. Febr.

1670 d. 29 maj. Copulati Hans Villatzøn oc Maren Nielsdatter Dnica Trinit.

1672 d. 29 dec. Copulati Søren Jensøn i Aarøe oc Maren Pedersdatter Dnica post festumNatalitiozum

1673 d. 22 apr. Copulati Jens Sørensøn oc Maren Mortensdatter aff Nourup Dnica Cantate 22. April

1673 d. 12 okt. Copulati Hans Nielsøn i Jyllerup oc Ingeborg Sørensdatter aff Aare Dnica 20. a Trin.

1673 d. 26 okt. Copulati Mickel Sørensøn Skreder oc Karen Lauritzdatter Dnica 22. postTrinit. 26. Octobris

1675 d. 24 jan. Copulati Bendit Nielsøn oc Anne Pedersdatter i Gunderup Dnica 3. postEpiphan. Prid. S. Pauli.

1676 d. 23 jul. Copulati Christen Benitsøn oc Maren Nisdatter i Gunderup Dnica 9. postTrinit.

1678 d. 09 jan. Copulati Knud Jepsøn af Horstrup i Øsse sogn oc Maren Christensdatter iAarøe feria 3. Regum.

1678 d. 29 dec. Copulati Iben Lauritzøn oc Kiersten Mickelsdatter i Gunderup, viede iGrimst. Kirske, oc Bryll. holdet til Eskis i Hiortkier Dnica post fest. Natasitiorum

1680 d. 05 dec. Copulati Jørgen Jensøn Qvist oc Anne Jensdatter confenticute MagisterEgvitum Dnica 2. Adventy

1681 d. 01 maj. Copulati Niels Sørensøn oc Maren Pedersdatter i Jyllerup Dnica Cantate 1. Maji

1681 d. 29 sep. Copulati Jørgen Nielsøn oc Johanne Knudsdatter i Aarøe S. Mickelsdag

1681 d. 30 okt. Copulati Jens Jensøn oc Maren Jensdatter i Gunderup Dnica 22. a Trinit. 30. 8bris

1682 d. 05 jun. Copulati Jes Silæsøn oc Johan Nielsdatter i Gunderup feria 2ta Pentecostes

1682 d. 12 nov. Copulati Niels Nielsøn Gunderup oc Margret Hansdatter aff (ibid) Dnica 22. Trinit.

1683 d. 22 apr. Copulati Niels Jørgensøn oc Maren Andersdatter i Aare Dnica Miscericordia

1683 d. 01 jul. Copulati Silus Povelsøn oc Maren Nielsdatter i Aarøe Dnica 4. post Trinitatii

1684 d. 09 mar. Copulati Christen Madsøn aff Biltofft i Nesberg sogn och AnneChristensdatter Toffterup Dom. Lætare

1685 d. 17 jun. Br. Niels Nielsen Arensberg med Maren Andersdatter d. 17. Junii

(Overstreget)

1685 d. 29 mar. Copulati Jacob Jensen och Maren Pedersdatter aff Galthoe Dom. Lætare

1685 d. 08 jun. Copulati Knud Sørensen af Faaborg och Maren Madsdatter aff Aarre Feria 2. Pent.

1685 d. 28 jun. Copulati (Thor) Christensen och Maren Seliædatter i Gunderup Dom. 2. post Trin.

1685 d. 22 nov. Copulati Niels Madsen och Johanne Olufesdatter i Aarre Dom. 23. post Trin.

1686 d. 05 apr. d. 5. Aprilis Niels Jacobsen aff Varde och Maren Hansdatter aff Jyllerup.

1686 d. 01 okt. d. 1. Oct. Hans Laursen aff Schats och Anne Villatzdatter aff Aarre.

1688 d. 25 jul. d. 25. Julii Peder Nielsen och Anne Povelsd. i Aarre.

1688 d. 04 nov. d. 4. Nov. Palle Nielsen aff Varde och Maren Sørensdatter aff Aarre.

1690 d. 30 mar. Dom. Lætare Niels Pedersen af Jyllerup och Anne Nielsdatter aff Aarre.

1690 d. 10 jun. Fer. 3tia Pent. Jep Villadsen Smed af Jerne och Maren sl. Jep Smeds iGunderup.

1691 d. 13 apr. Fer. 2da Pasch. Tonnes Hiort i Orre och Anne Christensdatter i JepMichelsens gaard.

1691 d. 10 maj. Dom. Cantate Morten Lassen af Øsse och Inne Silasdatter af Gunderup.

1692 d. 31 jan. Dom. Sexag. Gregers Silassen i Gunderup och Maren Christensdatter iGrimstrup.

1692 d. 06 mar. Dom. Lætare Søren Madsen i Rovst med Ingeborg Christensdatter afGunderup.

1692 d. 09 okt. Dom. 20. post Trin. Jep Jensen i Bloed och Oluff Bertelsens datter Mette aff Orre.

1693 d. 02 feb. Die Purisc. Mariæ Morten Nielsen i Omme och Anne Sørensdatter af Tranberg.

1693 d. 14 maj. Dom. Cantate Terchel Knudsen af Hiortkier och Anne Christensdatter af Jyllerup.

1693 d. 03 dec. Dom. 1. Adv. Niels Nielsen den yngre af Rovst och Anne Hansdatter af Tranberg.

1694 d. 16 sep. Niels Christensen aff Nesberg och Maren Sl. Silas Povelsens Dom. 15. post Trin.

1694 d. 09 dec. Dom. 2. Adv. Niels Nielsen Jun. i Rovst och Anne Hansdatter aff Tranberg.

1695 d. 07 apr. Dom. Miscericordia Jørgen Nielsen och Maren Christensdatter Toffterup iOrre.

1695 d. 01 sep. Dom. 15/25. post Trin. Niels Jørgensen aff Rovst och Kiersten Jensdatter aff Gunderup.

1696 d. 13 apr. d. 13. April Bennet Pedersen aff Libstrup och Maren sl. Thor Christensen iGundrup.

1696 d. 14 jun. Dom. 1. post Trin. Jep Nielsen af Rovst och Johanne Lauritzdatter aff Orre.

1696 d. 14 jun. Eodem die Tomas Hiort och Anne Jepsdatter.

1699 d. 26 feb. Dom. Invocavit Peder Jepsen och Ellin Pedersdatter paa Annexgården.

1700 d. 04 feb. Dom. Sexages. Christen Tøgersen och Anne Michelsdatter aff Orre.

1700 d. 28 feb. Dom. Invocavit Hans Tygesen aff Gunderup och Anne Sørensdatter Hiort aff  Orre.

1700 d. 28 feb. Noch Christen Tygesen aff Gunderup och Karen Sørensdatter Hiort aff Orre.

1700 d. 20 maj. Festo Ascens. Ch. Peder Hiort och Maren Christensdatter aff Orre.

1700 d. 08 aug. Dom. 9. post Trin. Tonnis Hansen i Rovst och Birgete Christensdatter i Orre.

1701 d. 24 apr. Dom. Cantate Rytter Jacob Berliner och Dorothe Nielsdatter Hiort aff Orre.

1701 d. 10 jul. Dom. 7. post Trin. Niels Sørensen i Jyllerup och Maren Nielsdatter Hiort affOrre.

1701 d. 13 nov. Dom. 25. post Trin. Peder Oluffsen i Giestlunde och Anne Sørensdatter affOrre.

1701 d. 26 dec. Feria 2da Nat. Niels Pedersen i Jyllerup och Mette Jensdatter aff Orre.

1702 d. 02 feb. Festo Puris. Hans Jepsen och Karen Oluff Bertelsens datter i Orre.

1703 d. 31 dec. (Uden dato) Niels Sørensen och Ingeborg sl. Hans Ommis i Gunderup.

1704 d. 02 mar. Dom. Lætare Mads Christensen aff Jyllerup och Ester Jensdatter aff Orre.

1709 d. 03 nov. Dom. 23. post Trinit. bleve Niels Jessen og Maren Nielsdatter af Gunderup copulerede.

1710 d. 26 okt. Dom 19. p. Trin Poul Sillassen og Maren Andersdatter begge af Orre bleve af mig copulerede det aar.

1712 d. 16 maj. Dom. 2. p. Trinit. copulerede ieg Søren Nielsen af Ollbeck Mølle udi

Nykircke sogn och Mette Hansdatter af Tranbierg udi min Annex.

1712 d. 19 jun. Dom. 4. p. Trin. copulerede ieg Thomas Vestergaard och Maren Silassis, begge af Orre bye.

1712 d. 26 dec. Feria II Nativ. Xti copulerede ieg Peder Michelsen och IngeborgChristensdatter af Orre bye.

1714 d. 15 apr. Dom. Misericord. Niels Christensen och Boel Jensdatter, begge af Orre bye.

1714 d. 29 apr. Dom. Cantate Peder Jensen af (Orre bye) och Birgithe Sillasdatter af Orre bye.

1714 d. 18 nov. Dom. 25. p. Trin. Ingvord Lauridsen och Ellen Madsdatter, begge af Gunderup.

1714 d. 27 dec. Fest. III Natal. Xti Niels Sørensen af Toutenis udi Alslev sogn och KirstenNielsdatter af Gunderup.

1715 d. 01 maj. Die ? Maji Poul Christensen och Anne sal. Peder Nielsens hustru af Orre bye. Festemanden lovede Hans Tranberg och Laurids Lund af Orre bye at han var fri for ecteskabsløffte. d. 30. Nov. førend førmeldte Anne sal. Peder Nielsens och Poul Christensen komme til skriffte, lovede Hans Sadbierg og Niels Pedersen af Jyllerup for Poul Christensen at han …….. …… førstkommende beramte tredie juledag til deres bryllup har ….. … ecte vie med bemeldte Anne Sal. Peder Nielsens hvilcken ………… tog … .. drog fra sig festemanden ved sidst afvigte Michaelis i 4 … ….. ….. hand lod sig til hende ectevie Gift d. 27 dec.

1715 d. 12 dec. d. 12. Dec. trolovede ieg Peder Christensen och Maren Mortensdatter sal. Jens Sørensens enche och hendis søn Hans Jensen lovede at svare mig al tiltale som kunde komme for skifft och deeling effter hendes sal. død med hendis børn. Gift d. 2 feb. 1716.

1715 d. 19 dec. d. 19. Dec. trolovede ieg Jens Pedersen, en enchemand af Rovst udi Grimstrup sogn med Anne Jesdatter af Gunderup udi Orre sogn och lovede Niels Jørgensen och Peder Thomsen af Rovst for Jens Pedersen enckemanden ovenmeldte ibid. at hand haffde holdet skiffte och giort rigtighed med dend afdødes børn. Gift d. 8 mar. 1716.

1717 d. 03 dec. d. 3die December udi Gunderup Lauvst Ollesen af Aastrup sogn och bye til Maren Gregersdatter at beboe hendis sal. faders sted. (Trol). Gift d. 30 jan. 1718.

1718 d. 16 okt. Dom. 18. p. Trin. Jørgen Pedersen af Bryndspyttel udi Dithmerschen och Johanne Jepsdatter af Orre bye for hvilche begge Peder Hiort i Orre bye och Bennet Pedersen af Gunderup, udi Jep Hellis, Laurids Michelsen, Peder Jepsen af Orre bye och Niels Skreders af Gunderup deris nærværelse i Orre Kirche lovede med haand och mund at svare til all dend hinder der kand komme mig med deris trolovelse och brudevielse. (Trol).

1719 d. 11 feb. Die 11. Febr. Sive Festo Luckaristiæ udi Gunderup trolovede ieg Jørgen Mortensen af Nørhoved bye i Nørre Snede och Maren Villumsdatter der er i Ryeterhuset i Gunderup, for dem begge lovede Bennet Pedersen i Gunderup i Orre sogn och Christen Pedersen af Ibsgaard i Nørre Snede at svare til alle dend fortræd ieg skulle faae af deris trolovelse. Gift d. 12 nov.

1719 d. 31 aug. d. 31. Aug. Jacob Jensen och Maren Christensdatter begge af Orre bye. (Trol). Gift d. 5 nov.

1719 d. 31 aug. Samme dag Peder Madsen af Omme udi Nykircke sogn och KirstenJacobsdatter af Orre bye. (Trol). Gift d. 1 okt.

1720 d. 29 jun. d. 29. Junii Christen Jørgensen och Anne Andersdatter begge af Orre Bye. (Trol). Gift d. 1 dec.

1720 d. 13 sep. d. 13. Sept. Anders Nielsen af Autrup i Foborg sogn och Mette Olufsdatter Bloed i Orre bye. (Trol). Gift 26 maj. 1721.

1721 d. 26 jan. Dom. 3. p. Epiphan d. 26. January Poul Jørgensen och Birgithe Pedersdatter af Orre bye. (Gift)

1721 d. 06 maj. d. 6. Maij Peder Thomsen af Roust och Inne Pedersdatter af Tranberg. (Trol). Gift d. 8 jun.

1721 d. 23 okt. d. 23. Octobr. Niels Hansen och Karen Jepsdatter af Orre bye. For festemanden at hand var fri for aabenbar ecteskabsløfte lovede Hans Nielsen i Halterup i Øsse sogn och Peder Jepsen i Orre bye. (Trol). Gift d. 28 dec.

1722 d. 15 jan. Die 15. Januarij Jep Thomsen och Anne Nielsdatter, begge af Orre bye. (Trol). Gift d. 15 feb.

1722 d. 13 nov. d. 13. Nov. Peder Pedersen af Orre bye och Anne Hansdatter af Gunderup. (Trol). Gift d. 27 dec.

1724 d. 04 jan. Christen Christensen af Lifstrup udi Nebel sogn och Anne Christensdatter af Orre bye d. 4. Jan. (Trol). Gift d. 18 apr.

1724 d. 30 apr. d. 30. April Hans Hansen Tranberg af Orre Bye och Magrete Nielsdatter af Gunderup. (Trol). Gift d. 5 jun.

1726 d. 23 aug. d. 13 Aug. Lorentz Kaaberholm och Ingeborg sl. Hr. Ifver (Bang) Krabbes af Orre bye. (Trol). Gift d. 27 okt.

1726 d. 10 nov. Dom. 21. p. Tr. Jacob Christensen Soldat af Aarre bye och Anne Jepsdatter ibid. (Gift)

1727 d. 03 jul. d. 3. Jul. Lambert Christensen af Lifstrup udi Nebel sogn och Cæcile Marie Pedersdatter af Orre bye. (Trol). Gift d. 5 okt.

1727 d. 03 nov. d. 3. Nov. Christen Sørensen af Vong och Maren Hansdatter sal. Jes Christensens enche i Jyllerup. (Trol). Gift d. 26 dec.

1727 d. 26 nov. d. 26. Nov. Niels Nielsen och Anne Sørensdatter, hand af Gunderup och hun af Roesthøye. (Trol).

1727 d. 11 dec. d. 11. Dec. Niels Nielsen af Giessing udi Brøndum sogn och Maren Nielsdatter af Orre bye. (Trol). Gift d. 18 jan. 1728.

1728 d. 11 maj. d. 11. Maij Hans Nielsen af Foborg bye och Maren Pedersdatter af Tranberg. (Trol). Han ved vielsen Niels Nielsen. Gift d. 13 jun.

1728 d. 22 jun. d. 22. Jun. Gregers Jepsen af Gunderup och Maren Nielsdatter af Roest. (Trol). Gift d. 10 okt.

1728 d. 12 sep. Dom 16. p. Tr. Mouens Jensen af Øsse sogn och bye och Kirsten Nielsdatter af Roesthøy. (Gift)

1729 d. 01 feb. d. 1. Feb. Niels Bertelsen Agervig af Nesberg och sal. Søren Jacobsens enche Ingfred Hansdatter af Orre sogn och bye. (Trol). Gift d. 8 maj.

1729 d. 18 feb. d. 18. Feb. Christen Jensen af Sadrup i Skatz sogn och Mette Bennitzdatter af Gunderup, for ham at hand var fri for echteskabsløfte (lovede) Jens Thomsen och Søren Hansen af Sadrup. (Trol). Gift d. 12 jun.

1729 d. 05 maj. d. 5. Maij Peder Mickelsen och Karen Lauridsdatter, begge af Aarre bye. (Trol). Gift d. 3 jul.

1729 d. 16 jun. d. 16. Jun. Oluff Nielsen af Skonager i Nesberg sogn och Anne Jepsdatter af Aarre bye. (Trol). Gift d. 16 nov.

1729 d. 07 jul. d. 7. Juli. Lauritz Olufsen af Gundrup och Maren Mortensdatter af Jyllerup i Madtz Olufsen af Tude i Skatz sogn och Peder Bennidsen af Gundrup i Aarre sogn udi Morten Jensens huus i Jyllerup udi deris overværelse bestemte jeg før jeg trolovede Laurids Olufsen til bemeldte pigebarn mig hver sin haand paa, at bemeldte Laurids Olufsen skal sakffe rigtighed med skiftebrevet efter sin sal. kone, at hans lille moderløse datter kand vide hvad hende kand tilkomme at arve efter sin sal. moder. (Trol). Gift d. 1 nov.

1729 d. 03 nov. d. 3. Nov. Peder Bertelsen af Nesberg sogn och bye och Maren Jensdatter S. Poul Sørensens enche udi Aarre bye. (Trol). Gift d. 4 dec.

1730 d. 01 jan. (Uden dato) Jens Jensen och Else Joensdatter, begge af Aarre bye. (Trol). Gift d. 22 okt.

1730 d. 07 nov. d. 7. Nov. Niels Sørensen af Aalbeck Mølle och Anne Pedersdatter af Tranberg. (Trol). Gift d. 17 dec.

1730 d. 15 nov. d. 15. Nov Hans Nielsen af Lifstrup udi Nebel sogn och Johanne Hansdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 26 dec.

1731 d. 01 apr. d. 1. Apr. Jørgen Jepsen och Karen Christensdatter, begge af Orre bye. (Trol). Gift d. 17 jun.

1731 d. 29 jun. d. 29. Jun. Christen Sørensen af Jyllerup och sin madmoder sal. Niels Christensens encke Boel Jensdatter udi Aarre bye. (Trol). Gift d. 5 aug.

1731 d. 04 okt. d. 4. Oct. Knud Christensen af Aurvig udi Nesberg sogn och Maren Poulsdatter af Aarre bye. (Trol). Gift d. 11 nov.

1732 d. 11 jul. d. 11. Jul Byrre Jørgensen och Anne Sørensdatter, begge i Aarre bye. (Trol). Gift d. 3 aug.

1732 d. 08 dec. d. 8. Dec. Søren Christensen och Maren Pedersdatter, begge i Aarre bye. (Trol). Gift d. 1 mar. 1733.

1732 d. 09 dec. d. 9. Dec. Anders Andersen af Jerne sogn och bye och Dorthea Mortensdattter af Gundrup. (Trol). Gift d. 15 feb. 1733.

1733 d. 19 mar. d. 19. Martij Anders Nielsen af Skads sogn och bye och Anne Pedersdatter af  Aarre sogn och bye. (Trol)

1733 d. 19 mar. samme 19. Martij Hans Pedersen och Johanne Lauridsdatter af Aarre sogn och bye. (Trol). Gift d. 31 maj.

1733 d. 17 apr. d. 17. Apr. Niels Berthelsen af Aarre bye och Anne Mortensdatter af Jyllerup. (Trol)

1733 d. 29 okt. d. 29. Octob. Las Sørensen af Vrendrup i Faaborg sogn och AnneJørgensdatter af Aarre bye i Tranbierg tienendis Niels Hansen d. ældre. (Trol). Gift d. 29 nov.

1733 d. 31 okt. d. 31. Oct. Peder Nielsen af Tvil i Aastrup sogn och Kirsten Hansdatter i Gundrup. (Trol). Gift d. 6 dec.

1734 d. 06 jul. d. 6. Jul. Søren Pedersen af Gundrup och Anne Tøgersdatter sal. JørgenMortensens enke ibid. (Trol). Gift d. 10 okt.

1735 d. 20 jan. d. 20. Jan. Peder Hansen af Giellerup udi Jacobi sogn i Varde och AnneHansdatter udi Aarre sogn och bye. (Trol). Gift d. 20 feb.

1735 d. 05 apr. d. 5. Apr. Søren Sørensen tienendis Anne Jepsdatter i Skonager udi Nesberg sogn och Else Joensdatter tienendis i Grimstrup Præstegaard. (Trol). Gift d. 16 okt.

1736 d. 19 jun. d. 19. Jun. Thomas Christensen af Holsted sogn och bye och MarenNielsdatter af Orre sogn och bye. (Trol). Gift d. 15 jul.

1737 d. 16 maj. d. 16. Maij Christen Jørgensen af Aarre bye sin anden giftermaal med Anne Hansdatter ibid. (Trol). Gift d. 2 jun.

1737 d. 04 jul. d. 4. Julij Jep Nielsen af Gunderup efter Kongelig tilladelse med sin …….skendbarn Maren Pedersdatter af Tranbierg, och som …. …. for trolovelsen hafde holdet med sin sal. konis efterladte arvinger och hand førend brølluppet siger at føre denne skifte til endelighed … til min forsichring fremstillede hand 4re dannemænd der var Hans Tygesen, Hans Nielsen, Peder Bennidsen och Anders Andersen, alle af Gundrup. Gift d. 29 aug.

1737 d. 14 nov. d. 14. Nov. Peder Sørensen af Hiorkiær och Anne Hansdatter af Jyllerup. (Trol). Gift d. 8 dec.

1737 d. 02 dec. d. 2. Dec. Christen Madsen af Jyllerup och Esther Mortensdatter ibidem. (Trol). Ved vielsen Christen Nielsen. Gift d. 29 dec.

1737 d. 10 dec. d. 10. Dec. Christen Pedersen i Vesterbeck af Øsse sogn och Ingier Hansdatter i Jyllerup af Aarre sogn. (Trol). Gift d. 5 okt. 1738.

1738 d. 10 apr. d. 10. Apr. Jens Hansen och Maren Poulsdatter af Aarre sogn och bye. (Trol). Gift d. 1 jun.

1738 d. 07 aug. d. 7. Aug. Simon Jensen af Faaborg sogn och bye och Mette Pedersdatter af Tranbierg. (Trol). Gift d. 2 okt.

1739 d. 29 okt. d. 29. Octobr. Jens Jepsen af Gjesthede och Maren Mortensdatter af Jyllerup. (Trol). Gift d. 8 dec.

 

1740 d. 17 maj. d. 17. Maij Silas Poulsen och sal. Niels Berthelsens enche Anne Mortensdatter, begge af Aarre bye. (Trol)

1740 d. 12 aug. d. 12. Aug. Michael Vedsted hæderlig sognedegn til Grimstrup och Aarre menigheder och dyd och Gud elskende Jomfrue Christina Sørensdatter af Varde. (Trol)

1741 d. 09 feb. d. 9. Feb. Jep Hansen af Roust och Malene Pedersdatter af Tranbierg i Aarre sogn. (Trol). Gift d. 30 jun.

1741 d. 02 mar. d. 2. Martij Hans Toffterup af Orre sogn och bye och Anne Jensdatter, een enche af Liebstrub udi Nebel sogn. (Trol)

1741 d. 29 jun. d. 29. Jun. Thomas Hansen af Qvie udi Aantsager sogn och Anne Hansdatter sal. Christen Jørgensens enche af Orre sogn och bye. (Trol). Gift d. 22 okt.

1741 d. 29 jun. Eodem die Peder Pedersen och Anne Jepsdatter sal. Jep Thomsens enche, begge af Aarre bye. (Trol)

1741 d. 18 jul. d. 18. Julii Moust Pedersen af Omme i Nykircke sogn och Anne Hansdatter af Orre sogn och bye. (Trol)

1742 d. 04 maj. Die 4to Maij Peder Jensen af Hiortkier och Anne Poulsdatter af Orre bye. (Trol). Gift d. 19 jun.

1743 d. 30 maj. d. 30 Maij Frands Bennidsen och Dorthe Jørgensdatter af Orre bye. (Trol). Gift d. 23 okt.

1743 d. 28 jun. d. 28. Jun. Niels Pedersen af Kierckegaard i Nesborg sogn och Ingeborg Pedersdatter af Lund sogn af Skierbol. (Gift)

1743 d. 10 dec. Jens Christensen af Over Slibsager i Faaborg sogn och Mette Nielsdatter af Orre sogn och bye. (Trol). Gift d. 31 jan. 1744.

1744 d. 16 jan. Die 16. Jan. Christen Sørensen af Sadrup i Skads sogn och Maren Lauridsdatter af Orre sogn och bye. (Trol). Gift d. 28 feb.

1744 d. 03 feb. d. 3. Feb. Peder Nielsen af Neder Slibsager udi Faaborg sogn och Maren Pedersdatter af Orre bye. (Trol). Gift d. 19 mar.

1744 d. 15 okt. d. 15. Oct. Jens Andersen af Steens i Hiortlund sogn och JohanneMortensdatter af Jyllerup i Orre sogn. (Trol). Gift d. 20 nov.

1744 d. 18 dec. d. 18. Dec. Hans Eskesen af Faaborg sogn och bye och Sidsel Hansdatter af Gundrup. (Trol). Hans Thuesen ved vielsen. Gift d. 25 feb. 1845.

1745 d. 26 feb. d. 26. Feb. Hans Pedersen af Hostrup och Gedske Hansdatter ibid. udi Øsse sogn. (Gift)

1747 d. 22 jun. d. 22. Jun. Jens Sørensen och Johanne Nielsdatter, begge gammel Niels Hansens af Tranbierg tieneste folck. (Trol). Gift d. 15 okt.

1748 d. 27 sep. Die XXVII Septembr. Anders Povelsen af Aarre bye og Maren Nielsdatter af Tranberg. (Trol). Gift d. 6 nov.

1748 d. 13 nov. Die Novembris XIII Johann Christian Hansen af Nesberg sogn og bye og Appelone Pedersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 19 dec.

1748 d. 29 nov. Die Novembris XXIX Sogne degnen Hans Hansen Friis og Mette Lauridsdatter Lund. (Trol). Gift d. 31 dec.

1749 d. 13 feb. Die Februar. XIIItia Jep Sørensen og Mette Mortensdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 20 jun.

1749 d. 17 okt. d. 17. Oct. Niels Christensen og Anna Jacobsdatter udi Gundrup. (Trol). Gift d. 7 nov.

1749 d. 29 okt. d. 29. Oct. Knud Pedersen fra Nesberg sogn og Anna Nielsdatter af Tranberg. (Trol). Gift d. 9 dec.

1750 d. 05 feb. d. 5. Febr. Niels Hansen fra Faaborg sogn og Anna Nielsdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 7 jul.

1751 d. 05 okt. d. 5. Oct. Peder Povelsen og Giertrud Jensdatter af Aarre bye. (Trol). Gift d. 29 okt.

1751 d. 05 okt. Eodem Dom Niels Nielsen Graulund af Faaborg sogn og Mette Hansdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 2 nov.

1752 d. 18 apr. d. 18. April Hans Christian Pedersen af Vester Vedsted og Maren Gregersdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 16 maj.

1752 d. 31 okt. d. 31. Oct. Peder Bennidsen af Gundrup og Birgithe Hansdatter fra Rømøe, hvor de og vare trolovede. (Gift)

1754 d. 07 maj. d. 7. Maji Christen Lauridsen og Johanne Andersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 20 jun.

1754 d. 07 maj. Eodem die Anders Andersen og Anna Lauridsdatter ibidem. (Trol). Gift d. 20 jun.

1754 d. 20 aug. d. 20. Aug. Jørgen Hansen og Anne Lauridsdatter begge af Gundrup. (Trol). Gift d. 18 okt.

1756 d. 14 sep. d. 14. Sept. Jørgen Mathiæsen af Schoubølling og Ingfred Nielsdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 14 okt.

1756 d. 28 okt. d. 28 Oct. Christen Knudsen af Faaborg og Anna Hansdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 30 nov.

1757 d. 27 jan. d. 27. Janv. Povel Pedersen og Karen Sørensdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 17 mar.

1757 d. 12 maj. d. 12. Maji Christen Christensen af Libstrup Nebel sogn og Maren Sørensdatter af Aarre efter kongelig allernaadigste bevilling da de vare sødskendebørn, trolovede. Gift d. 16 jun.

1757 d. 25 okt. d. 25. Oct. Jørgen Pedersen og Anna Hansdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 22 nov.

1757 d. 29 okt. d. 29. dito Christen Christensen af Schads og Anna Pedersdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 26 nov.

1758 d. 21 sep. d. 21. Sept. Jørgen Matthiesen af Skoubølling i Aastrup sogn og Mette Christensdatter af Jyllerup, som var sødskendebarn til hans forrige ved døden afgangen hustrue, efter Kongl. allernaadigst bevilling trolovede. Gift d. 24 okt.

1759 d. 04 maj. d. 4. Maji Jes Christian Lassen af Odsted i Qvong sogn troloved med Anne Marie Tørstedsdatter af Tranbierg. Gift d. 7 jun.

1759 d. 31 maj. d. 31. dito Christen Thomæsen af Schiern sogn Gunnerbye og Margrete Jepsdatter af Gundrup. Gift d. 23 jun.

1759 d. 09 okt. d. 9. Octobr. Niels Pedersen af Neder Slebsagger i Faaborg sogn og Mette Hansdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 2 nov.

1760 d. 04 mar. Die Martii 4va Christen Nielsen af Forum Bryndum sogn og Karen Pedersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 6 jun.

1760 d. 27 mar. Die Martii 27. Jens Christensen af Hingbøll og Maren Eskildsdatter af Jyllerup. (Trol). Gift d. 20 jun.

1760 d. 24 sep. Die Septbris 24. Peder Hansen af Grimstrup og Anna Poulsdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 23 okt.

1761 d. 16 apr. Die Aprilis 16. Jes Jensen af Holsted og Kirsten Hansdatter af Aarre. (Trol). Ghift d. 30 jun.

1761 d. 15 dec. d. 15. Decbr. Christen Pedersen af Orten og Margrete Hansdatter af Aarre som tiente Byefoged Hiørning i Varde. (Trol). Gift d. 9 feb. 1762.

1762 d. 30 apr. d. 30. Apr. Christen Madsen af Giesthede og Anne Gregersdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 10 jun.

1762 d. 11 maj. d. 11. Maji Niels Hansen af Hiortkiær og Maren Lambertsdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 14 jun.

1762 d. 11 maj. d. 11. Maji Jep Jepsen og Karen Lambertsdatter, begge af Aarre, efter Kongel. allernaadigste bevilling da de vare næstsøskendebørn. (Trol). Gift d. 14 jun.

 

1763 d. 24 mar. Die Martii 24. Jørgen Nielsen og Mette Mortensdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 3 jun.

1763 d. 09 jun. d. 9. Junii Peder Hansen og Kirsten Thomædatter af Aarre. (Trol). Gift d. 5 aug.

1763 d. 15 dec. d. 15. Decembr. Peder Christensen af Stor Darum og Enne Jeppesdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 16 feb. 1764.

1764 d. 29 mar. d. 29. Martii Byrre Jørgensen af Giesthede og Kirsten Jørgensdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 15 jun.

1764 d. 30 mar. d. 30. dito Laurits Hansen af Vesterbeck i Roagger sogn og Maren Jensdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 11 maj.

1764 d. 01 jun. d. 1. Junii Søren Nielsen af Brøndum og Maren Gregersdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 22 jun.

1764 d. 29 jun. d. 29. Junii Peder Pedersen af Biltoft og Anne Lauvstdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 19 okt.

1764 d. 04 okt. d. 4de Octbr. Jeppe Christian Jensen af Varde og Anne Andersdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 30 nov.

1766 d. 29 jan. d. 29. Janv. Thomas Pedersen af Roest og Maren Jensdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 3 jun.

1767 d. 30 apr. d. 30 Apr. Christen Jensen af Vaarbasse sogn og Mette Mortensdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 17 jun.

1767 d. 28 apr. d. 28. dito Jørgen Jacobsen af Ries sogn og Anne Marie Jensdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 22 maj.

1767 d. 29 maj. d. 29. Maji Søren Hansen af Hiortkiær og Karen Hansdatter af Jyllerup. (Trol). Gift d. 23 jun.

1768 d. 03 nov. d. 3. Nov. Peder Jensen af Forum og Johanne Pedersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 30 maj. 1769.

1769 d. 02 jun. d. 2. Jun. Peder Mouvstsen og Anne Pedersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 17 nov.

1769 d. 05 dec. d. 5. Dec. Christen Christensen og Maren Hansdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 1 mar. 1770.

1770 d. 11 okt. Die Oct. 11. Niels Albertsen og Giertrud Jensdatter af Jyllerup. (Trol). Gift d. 31 okt. 1771.

1772 d. 24 apr. Die Apr. 24. Stephan Tøstesen af Autrup og Maren Jeppesdatter af Gundrup uden foregaaende trolovelse og tillysning efter Kongl. allernaadigst Vielse Brev. (Gift)

1773 d. 20 apr. d. 20. Apr. Bennidt Frandsen og Mette Jørgensdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 14 maj.

1773 d. 03 dec. d. 3. Decbr Claus Sørensen af Alslev og Kirsten Pedersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 6 jan. 1774.

1774 d. 31 maj. Die Maji 31. Mons. Simon Jonsen Organist og bedemand i Varde og Anne Nielsdatter af Tranbierg uden Trolovelse efter Kongl. allernaadigst Vielse brev.

1774 d. 25 okt. Die Oct. 25. Søren Hansen af Vaang Nykirke sogn og Anne Pedersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 8 dec.

1775 d. 13 jun. Die Juni 13. Niels Pedersen fra Nykirke sogn og Birgithe Christensdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 24 okt.

1776 d. 27 jun. Die Junii 27. Hans Jensen af Helle Øsse sogn og Ingeborg Pedersdatter af Aarre sogn og bye. (Trol). Gift d. 18 okt.

1776 d. 16 okt. d. 16. Octbr Ole Hansen af Forum Brøndum sogn og Maren Jørgensdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 22 nov.

1777 d. 04 jul. Die Jul. 4ta Søren Sørensen af Rousthøye og enken Karen Lambertsdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 19 aug.

1777 d. 08 jul. Die Jul. 8va Enkemanden Jeppe Pedersen af Nør Holsted og Kirsten Marie Andersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 17 okt.

1777 d. 13 aug. Die Aug. 13tia Peder Sørensen af Roesthøye og Dorthea Jørgensdatter af  Aarre. (Trol). Gift d. 10 okt.

1778 d. 14 maj. Die Maji 14ta Laurids Christensen af Schads sogn og Maren Pedersdatter af Aarre sogn efter Kongl. allernaadigst bevilling til egteskab som sødskendebørn af 1. Maij d. a. (Trol). Gift d. 30 jun.

1778 d. 03 jul. Die Jul 3tia Christen Hermansen af Tinghuuset og Anne Cathrine Jensdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 6 nov.

1779 d. 07 apr. Die Apr. 7de Hlr. Niels Frølund Kiøb- og Handelsmand i Varde og Kirsten Nielsdatter Tranbierg uden trolovelse efter Kongl. allernaadigst bevilling. (Gift)

1779 d. 18 nov. Den 18. Novbr Peder Pedersen af Tviil Aastrup sogn og Maren Pedersdatter af Aarre. (Trol). Gift d. 29 dec.

1780 d. 04 feb. d. 4. Febr. Peder Olesen af Vrendrup Faaborg sogn og Kirsten Nielsdatter af Jyllerup. (Trol). Gift d. 11 aug.

1781 d. 06 feb. d. 6te Febr. Søren Jørgensen fra Kiergaard og Dorthe Jensdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 27 apr.

1782 d. 18 okt. Die 18 Octbris Gregers Andersen af Roest og Dorothea Jeppesdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 22 nov.

1782 d. 18 okt. Die 18 Octobris it. Poul Pedersen af Schonagger Nesberg sogn og Anne Jørgensdatter af bemte Gundrup. (Trol). Gift d. 22 nov.

1784 d. 20 jan. Die Januav. 20. Peder Knudsen af Biltoft Øsse sogn og Anne Jeppesdatter af Gundrup. (Trol). Gift d. 19 feb.

1784 d. 27 apr. d. 27. Apr. Hans Moustsen af Aarre og Marie Andersdatter som var tienende i Tranberg. (Trol). Gift d. 8 jun.

1785 d. 30 okt. Dom 23. p. Trinit. d. 30. Octobr Jens Lauridsen Hiort fra Vong og Birgithe Pedersdatter af Aarre. Copulerede d. 25. Novembr.

1785 d. 06 nov. Dom 24. T. Trolovede Enevold Pedersen og Gunder Nielsdatter af Aarre. Gift d. 25 nov.

1786 d. 22 sep. Fredagen d. 22de Sept. bleve i Aarre Annexgaard Christen Pedersen Poder af Bekke og Maren Hansdatter Friis trolovede.

1786 d. 07 nov. Tirsdagen d. 3die Octobr. trolovet Terchild Kastensen af Maltbech og Maren Andersdatter af Aarre og copulerede tirsdagen d. 7de Novembr.

1786 d. 10 nov. Fredagen d. 23de Octobris bleve Niels Jensen Møller af Schads sogn og bye trolovet til Maren Nielsdatter af Aarre. Copulerede fredagen d. 10de Novembr.

1786 d. 02 dec. Fredagen d. 29de Septembr. bleve i Tranberg trolovede Hans Hansen Friis og Maren Andersdatter af Tranberg. Copulerede løverdagen d. 2den Decembr.

1787 d. 27 nov. Tirsdagen d. 6te Novembr blev Jørgen Pedersen af Touterup i Starup sogn og Kirsten Nielsdatter trolovede. De bleve copulerede d. 27de Novembr.

1788 d. 23 jun. Den 26de April blev Christian Sørensen af Nørrebøl i Giørding sogn og Anne Sørensdatter af Jyllerup trolovede. Copulerede den 23de Juny.

1788 d. 05 sep. d. 28de Juny blev Ingvord Hansen af Gummesmark og Maren Knudsdatter i Aarre trolovede. Copulerede d. 5te Septembr.

1788 d. 27 okt. Den 17de Septembr blev Ivar Andersen af Gietterup og Mette Christensdatter af Aarre trolovede. Copulerede d. 27de Octobr.

1788 d. 05 nov. Den 20de Septembr bleve Lauge Pedersen af Vong og Else Sørensdatter af Aarre trolovede. Copulerede d. 5te Novembr.

1788 d. 18 dec. Den 28de Novembr blev Christen Hansen af Terp og Anne Jeppesdatter af Aarre trolovede. Copulerede d. 18de Decembr.

1789 d. 10 nov. Fredagen den 16de Octobr blev Michel Nielsen af Holsted og enken KirstenNielsdatter af Gundrup trolovede. Copulerede tirsdagen d. 10de Novembr.

1790 d. 19 jan. Den 19de January bleve enkemand Lauge Pedersen og pigen Maren Jørgensdatter af Aarre viede, som vare trolovede d. 16de Decembr næst tilforn.

1791 d. 24 nov. Torsdagen den 24de Novembr. blev Peder Pedersen af Bierede og Christiane Jensdatter af Aarre sammenviede, trolovede løverdagen den 5te Novembr nest forhen.

1792 d. 11 okt. Den 11te Octobr blev Peder Pedersen af Tranberg og Mette (Termans)datter af Houstrup i Henne sogn copulerede paa mine vegne i Henne Kirke af S.T. Hl. Bering. De vare trolovede i Aarre kirke af mig Dom. 11. p. Trinit.

1793 d. 23 nov. Niels Mikkelsen og Anne Jensdatter i Aarre d. 23de Nov, forhen trolovede d. 25de Oct.

1793 d. 19 dec. Carl Frederik Rosenvold af Varde og Kirsten Andersdatter af Tranberg bleve copulerede d. 19de Dec. i Varde. Forhen Trolovede i Tranberg d. 8de Nov.

1794 d. 23 maj. Peder Christensen ef Indsted Vilstrup sogn og Margrethe Kristensdatter af Aarre d. 23de May. Forhen trolovet d. 4de April.

1795 d. 22 okt. Den 2den Oktober blev Lars Mortensen og Mette Andersdatter trolovede i Aarre og tilsammen viet i kirken d. 22de e.m.

1795 d. 30 okt. Den 19de Sept. blev Hans Kristian Sørensen og Else Marie Jensdatter trolovede i Gunderup og tilsammenviet i kirken d. 30te Okt.

1796 d. 15 apr. Den 15de April Hans Sørensen Enkemand af Jerne sogn og Ingeborg Nielsdatter af Aarre.

1796 d. 25 nov. Den 25de Nov. Peder Hansen af Hiortkiær og Kirsten Mortensdatter af Jyllerup.

1796 d. 09 dec. Den 9de Dec. Christen Nielsen af Nesberg og Anne Kristensdatter af Aarre.

1797 d. 01 okt. Den 1te Okt. blev Mouritz Hansen af Vong og Kirsten Marie Laugesdatter af Tranberg viet tilsammen i Aarre kirke.

1797 d. 30 dec. Den 30te Dec. Anders Andersen og enkekonen Mette Jørgensdatter af Aarre.

1798 d. 26 maj. Den 26de Maj havde Kristen Jensen af Hesselhoved i Starup sogn og Maren Hansdatter af Aarre bryllup.

1799 d. 15 nov. Den 15de Nov. blev enkemanden Hans Sørensen og Kirsten Stephansdatter af Gundrup copulerede.

1799 d. 28 dec. Den 28de Dec. bleve Søren Iversen og Anne Sørensdatter af Gundrup copulerede.

1799 d. 25 okt. 25. Okt. Enkemanden Hans Sørensen af Roest og pigen Kirsten Stephansdatter af Gunderup. F: Jep Jensen og Christen Christensen.

1799 d. 07 dec. 7. Dec. Ungkarl Søren Iversen af Gunderup og pigen Anne Sørensdatter af Gunderup. F: Hans Tøstesen og Lars Madsen begge af Gunderup.

1800 d. 04 okt. 4. Okt. Ungkarl Lauge Jensen af Roesthøje og pigen Kirsten Jørgensdatter i Gunderup. F: Ole Hansen og Christen Jensen, begge af Gunderup. Gift d. 24 okt.

1801 d. 11 okt. 11. Okt. Ungkarl Niels Christian Jessen af Astofte i Feuling sogn og pigen Anne Stephansdatter af Gunderup. F: Gregers Hansen af Stenderup Feuling sogn og degnen Hans Friis af Aarre. Gift d. 21 nov.

1804 d. 14 okt. 14. Okt. Ungkarl Peder Lauridsen fra Skads sogn og pigen Kirsten Nielsdatter af Aarre. F: Laurids Christensen af Saderup og degnen Hans Friis af Aarre. Gift d. 3 nov.

1804 d. 21 okt. 21. Okt. Ungkarl Christen Salomonsen af Østbek i Ølgod sogn og pigen Zille Laugesdatter af Tranberg. F: Hans Andersen og Peder Pedersen, begge af Tranberg. Gift d. 17 nov.

1804 d. 04 nov. 4. Nov. Enkemanden Laust Christensen Lund og pigen Elle Hansdatter af

Aarre. F: Hans Friis og Peder Jørgensen i Aarre. Gift d. 30 nov.

1805 d. 06 apr. 6. Apr. Christen Jensen Skrædder i Gunderup og Karen Hansdatter der tjener degnen i Aarre. F: Aftægtsmand Ole Hansen i Gunderup og Muurmestersvend Hans Jensen i Aarre sogn. Gift d. 4 maj.

1805 d. 06 okt. 6. Okt. Peder Nielsen af Stenderup i Feuling sogn og pigen Birret Nielsdatter af Aarre. F: Niels Pedersen af Aarre og Thomas Christensen af Stenderup. Gift d. 9 nov.

1806 d. 12 okt. 12. Okt. Enkemanden Jacob Jepsen af Vejrup sogn og Maren af Tranberg, Lauges enke. Enken har overdraget gården til sønnen Terkild, der igen solgte til svogeren Christen Salomonsen. F: Degnen Hans Friis og Christen Salomonsen af Tranberg. Gift d. 11 nov.

1807 d. 11 okt. 11. Okt. Jens Madsen Bruun af Bramminge sogn og pigen Margrethe Stephansdatter af Gunderup. F: Degnen Hans Friis af Aarre og Hans Tranberg af Aarre. Gift d. 14 nov.

1809 d. 05 okt. 5. Okt. Ungkarl Knud Nielsen af Feuling sogn og pigen Ann Marie Madsdatter af Jyllerup. F: Degnen Hans Friis af Aarre og Christen Jørgensen af Jyllerup. Gift d. 28 nov.

1809 d. 19 nov. 19. Nov. Christen Jensen Tarp af Gunderup og Ann Marie Nielsdatter af Aarre. F: Fædrene Jens Tarp af Gunderup og Niels Pedersen Skrædder af Aarre. Gift d. 16 dec.

1809 d. 26 nov. 26. Nov. Enkemand Lauge Pedersen af Bobøl i Feuling sogn og pigen Johanne Pedersdatter af Jyllerup. F: Peder Nielsen af Jyllerup og skoleholder Jens Hansen af Grimstrup. Gift d. 19 dec.

1810 d. 04 feb. 4. Feb. Ungkarl Niels Sørensen af Tvile Aastrup sogn og pigen Ann Laugesdatter af Aarre. F: Hans Hansen af Tvile Aastrup sogn og pigens fader Lauge Pedersen af Aarre. Gift d. 22 feb.

1810 d. 06 feb. 6. Feb. Enkemand Christen Johansen af Rodebæk og Maren Nielsdatter af Jyllerup. F: Jens Albertsen af Gunderup og Berthel Jensen af Grimstrup. Gift d. 3 mar.

1810 d. 22 feb. Ungkarl Hans Hansen af Tvile Aastrup sogn og pige Else Laugesdatter af Aarre, for hvilke blev lyst i Øsse sogn d. 22. Febr.

1810 d. 23 sep. 23. Sep. Ungkarl Hans Hansen Friis af Aarre og pigen Ann Nielsdatter af Aarre. F: Niels Zillesen og degnen Hans Friis af Aarre. Gift d. 13 okt.

1810 d. 13 okt. Anders Jochumsen Kromand i Bekke og Mette Friis af Aarre. 13. Octobr. Bleve forlovede og indskrevne i Bekke, hvis præst Bergenhammer frastod sin ret og selv her var til bryllup.

1810 d. 28 nov. Knud Nielsen ungkarl af Feuling sogn og pigen Ann Marie Madsdatter af

Jyllerup. 28. Novbr. See Aarre sogn. (Indførslen overstreget)

1810 d. 02 dec. 2. Dec. Christen Nielsen Grisbek og Else Christensdatter, Hans Tranbergs enke i Aarre. F: Niels Pedersen Grisbek og Hans Friis. Gift d. 12 jan. 1811.

1811 d. 09 feb. 9. Feb. Peder Hermansen i Grimstrup og pigen Ann Cathrine Nielsdatter af Aarre. F: Hans fader Herman Pedersen i Grimstrup, Herman Nielsen og Jep Nielsen i Grimstrup og Degnen Hans Friis af Aarre.

1811 d. 22 nov. 22. Nov. Ungkarl Christen Mortensen af Autrup Faaborg sogn og pigen Ester Marie Madsdatter af Jyllerup. F: Knud Nielsen af Jyllerup og Hans Mortensen af Autrup. Gift d. 12 dec.

1811 d. 12 dec. Ungkarl Christen Mortensen af Autrup og pigen Ester Marie. Hører til Aarre. (Overstreget)

1812 d. 21 sep. 21. Sep. Ungkarl Jens Pedersen af Bobøl Feuling sogn og Kirstine Pedersdatter af Jyllerup. F: Peder Nielsen af Jyllerup og Niels Sørensen af Grimstrup. Gift d. 17 okt.

1812 d. 10 okt. 10. Okt. Ungkarl Jørgen Børgesen af Gjesthede og pigen Mette Sørensdatter af Jyllerup. F: Søren Pedersen af Jyllerup og Peder Hermansen af Grimstrup. Gift d. 5 dec.

1812 d. 10 okt. 10. Okt. Ungkarl Jesper Jensen Tarp af Gram sogn og enken Karen Hansdatter af Gunderup. F: Christen Jensen Tarp og Jens Madsen Bruun. Gift d. 7 nov.

1813 d. 26 sep. 26. Sep. Ungkarl Jens Povelsen af Sikjær Holsted sogn og pigen Cecilie

Stephansdatter af Gunderup. F: Hans Friis og Jens Madsen. Vd vielsen Hans Poulsen. Gift d. 27 okt.

1813 d. 07 nov. 7. Nov. Ungkarl Frederik Hansen fra Vesterbek Øsse sogn og pigen Appelone Mortensdatter fra Jyllerup. F: Peder Hermansen og Peder Jensen.

1817 d. 25 nov. 25. Nov. Enkemanden Thomas Pedersen af Knud i Skads sogn og pigen Karen Pedersdatter af Aarre. F: Peder Mikkelsen af Aarre og Christen Laustsen af Sadderup.

1818 d. 03 dec. 3. Dec. Ungkarl Terkel Laugesen af Vejrup 40 aar og pigen Kirsten Nielsdatter af Aarre. F: Niels Pedersen og Jacob Jeppesen af Vejrup.

1819 d. 02 jan. 2. Jan. Ungkarl (Jep Nielsen) af Aarre og pigen Kirsten Pedersdatter af Aarre. F: Peder Jørgensen og Niels Pedersen.

1819 d. 25 sep. 25. Sep. Ungkarl Anders Knudsen af Rankenborg i Vorbasse sogn og pigen Karen Lauridsdatter i Gunderup, datter af Lars Madsen. F: Lars Madsen og Knud Andersen.

1820 d. 23 jul. 23. Jul. Ungkarl Peder Hansen Helle af Øsse sogn 40 aar og enken Elle Hansdatter af Aarre, enke efter Laust Lund. F: Jens Hansen fra Helle og Laust Nielsen i Gunderup.

1819 d. 09 nov. 9. Nov. Ungkarl Jeppe Jensen af Veirup og pigen Mette Nielsdatter af Aarre. F: Hans Nielsen i aarre og Jens Pedersen i Sønder Vejrup.

1821 d. 27 jan. 27. Jan. Ungkarl Lambert Nielsen i P? og Mette Marie Pedersdatter i Jyllerup. F: Peder Hansen i Grimstrup og brudens broder Peder Sørensen i Jyllerup.

1821 d. 29 sep. 29. Sep. Ungkarl og gaardmand Thomas Hermansen i Tranberg og pigen Anne Jochumsdatter af Tranberg, Jochum Ibsens datter fra Vong. F: Jochum Ibsen i Vong og Herman Pedersen i Grimstrup.

1821 d. 13 okt. 13. Oct. Ungkarl og gaardmand Anders Poulsen i Aarre og Maren Hansdatter i Aarre. F: Hendes stedfader Christen Nielsen Grisbek i Aarre. Christen Jepsen af (Biltoft). Hendes fader var afdøde Hans Hansen Tranberg i Aarre.

1821 d. 13 okt. 13. Okt. Ungkarl og gaardmand Jens Nielsen i Grimstrup og Anne Marie Thøgersdatter i Grimstrup. F: Fædrene Niels Jensen Degn i Grimstrup og gaardmand Thøger Jensen i Grimstrup.

1821 d. 16 nov. 16. Nov. Ungkarl og gaardmand Hans Hansen Friis i Aarre og Johanne Laugesdatter i Aarre. F: Fædrene Hans Hansen Friis i Aarre og gaardmand Lauge Pedersen i Aarre.

1823 d. 05 mar. 5. Mar. Moust Hansen og Anne Marie Sørensdatter i Aarre. F: Fædrene Hans Moustsen og Søren Jørgensen i Aarre.

1823 d. 20 jul. 20. Jul. ungkarl Jens Jochum Poulsen i Roest og Maren Jensdatter i Gunderup.

29 og 29 aar. F: Hans Jochumsen og hendes fader Jens Christensen i Gunderup. Hans fader er Poul Pedersen i Roest.

1824 d. 02 maj. 2. Maj. Lambert Hansen i Grimstrup og Dorthe Mortensdatter i Jyllerup. 35 og 28 aar. F: Hans fader Hans Pedersen i Grimstrup og Jens Mortensen i Jyllerup.

1825 d. 12 feb. 12. Feb. ungkarl Hans Jensen Friis af Orten i Varde Landsogn og Maren Pedersdatter i Jyllerup. 29 og 20 aar. og Ungkarl Hans Hansen af Feuling sogn og Mette Pedersdatter i Jyllerup. 22 og 20 aar. F: Brudenes fader Peder Pedersen i Jyllerup og Jens Jensen i Orten og Peder Vestensen i (Ost i Tanlef) sogn.

1825 d. 28 aug. 28. Aug. Ungkarl Morten Jensen i Jyllerup og Karen Hans Christensdatter i (Gunderup). F: Peder Hansen Hjortkjær og Peder Lauridsen. Fædre er Jens Mortensen i Jyllerup og Hans Christian Sørensen i (Gunderup).

1825 d. 17 sep. 17. Sep. Jørgen Poulsen i Gunderup f. 1786 39 aar og Karen Nielsdatter i Aarre f. 1792 33 aar. F: Peder Hermansen i Grimstrup og Peder Poulsen i Gunderup. Fædre er Poul Pedersen i Gunderup og Niels Jensen i Aarre.

1825 d. 03 okt. 3. Okt. Ungkarl Laurids Mortensen af K? og Ester Marie Madsdatter af Jyllerup. F: Knud Nielsen og Povel Jensen.

1826 d. 19 jun. 19. Jun. Søren Pedersen i Vong 30 aar og Johanne Marie Laustdatter i Aarre

21 aar. F: Lauge Pedersen og Peder Hansen. Fædre Mikkel Pedersen i Vong og Laust Lund i Aarre.

1826 d. 14 sep. 14. Sep. Ungkarl Hans Christian Nielsen i Gunderup og Maren Nielsdatter i Gunderup. F: Hans Nielsen og Christen Nielsen. Fædre er Niels Hansen i Gunderup og Niels Pedersen i Gunderup.

1827 d. 07 apr. 7. Apr. Enkemand Eskild Iversen i Gjetrup Aastrup sogn og pigen Sidsel Marie Poulsdatter i Aarre. F: Christen Nielsen og gaardmand Anders Poulsen i Aarre.

1827 d. 01 jun. 1. Jun. Ungkarl Henrich Pedersen i Hjortkjær og pigen Maren Johansdatter i Jyllerup. F: Jens Hansen aftægtsmand i Hjortkjær og hendes stedfader Jørgen Børgesen huusmand i Jyllerup. Trolovelsen ophævet igen 1827 18. Aug. og igen indgaaet kort efter. Sidste indførsel er uden dato. Endelig tiltraadt 2. Nov 1827. Cop. 3. Nov.

1827 d. 18 sep. 18. Sep. Ungkarl Anders Andersen af Aarre og Anne Pedersdatter i Aarre. F: Anders Hansen og sognefoged Peder Jørgensen.

1827 d. 05 okt. 5. Okt. Ungkarl Anders Lauridsen af Gjetrup i Aastrup sogn f. 19. Sep 1792 og pigen Maren Povelsdatter, Povel Andersens datter af Aarre. F: Anders Poulsen og Peder Hansen.

1827 d. 31 dec. Enkemand Hans Christensen i Vong og pigen Mette Saulsdatter fra Gunderup i Aarre sogn. F: Søren Saulsen og Knud Christensen fra Roest.

1828 d. 04 okt. 4. Okt. Ungkarl Jens Hansen og Kjerstine Hansdatter. F: Anders Hansen i Aarre og Peder Nielsen i Aarre.

1828 d. 01 nov. 1. Nov. Lars (Nielsen) af Opsneum og Mette Marie Andersdatter i Aarre. F: Mads Fredriksen Simmerbye og hendes broder Anders Andersen i Aarre.

1829 d. 14 mar. 14. Mar. Ungkarl Thomas Frandsen Nielsen af (Tved) og Anne Poulsdatter i Gunderup. F: Thomas Oulingen og Peder Poulsen.

1829 d. 31 mar. 31. Mar. Thomas Pedersen Obbekjær sg T? sogn og Bodil Marie Hansdatter i Tranberg. F: Niels Jørgensen Munkgaard og hendes fader Hans Andersen Tranberg.

1829 d. 25 apr. 25. Apr. Ungkarl Christen Pedersen Andersen af Obbekjær og pigen Mette Hansdatter i Tranberg. F: Niels Jørgensen Munkgaard og hendes fader Hans Andersen Tranberg.

1829 d. 27 sep. 27. Sep. Ungkarl Niels Hermansen af Tranberg og Else Marie Nielsdatter af Tranberg. F: Thomas Hermansen og Christen Kuksen.

1830 d. 10 feb. 10. Feb. Ungkarl Sillas Poulsen af Roesthøje og pigen Mette Sørensdatter i (Gunderup). F: Herman Nielsen og Søren Nielsen.

1830 d. 20 nov. 20. Nov. Ungkarl Niels Christensen i Nesberg 33 aar og Kirsten Poulsdatter i Aarre 25 aar. F: Hans fader Christen Nielsen og hendes broder Anders Poulsen. Hendes fader er Poul Andersen.

1830 d. 26 nov. 26. Nov. Enkemand Jeppe Hansen af Brøndum og Anne Thomasdatter, Niels Rasmussen i Gunderup. F: Poul Olesxen Brøndum og Thomas Nielsen Møller i Frisvad.

1830 d. 17 dec. 17. Dec. Niels Hansen af Nørre Nebel sogn 22 aar og Maren Jeppesdatter i Alslev f. 2. Okt. 1806. F: Anders Friis i Aarre og Niels Jepsen i Toftnes. Hendes fader Jeppe Christensen i Toftnes.

1831 d. 10 apr. 10. Apr. Ungkarl Anders Hansen af Tranberg 38 aar og pigen Inne Mette Stephansdatter i Gunderup 53 aar. F: Hans fader Hans Andersen Tranberg og Hans Friis. Hendes fader var Stephan Tøstesen i Gunderup.

1831 d. 31 dec. Peder Madsen Andersen i Omme 25 aar og Maren Knudsdatter i Jyllerup 22 aar. F: Ib Jensen Grisbek og hendes fader Knud Nielsen. Hans forældre er Anders Sørensen og Anne Nielsdatter i Omme.

1833 d. 07 apr. 7. Apr. Hans Jensen i Brørup 27 aar og Dorthe Marie Laugesdatter i Gunderup

26 aar. F: Peder Chr. (Poulsen) og hendes fader Lauge Jensen. Hans fader er Jens Jepsen.

1833 d. 03 sep. 3. Sep. Ungkarl og Smed Johan Mortensen i Firhøj Thorstrup sogn 27 aar og Maren Nielsdatter, enke efter Anders (Jensen). F: Morten Johansen og Christen Nielsen.

1833 d. 18 okt. 18. Okt. Ungkarl Niels Jensen i Aarre 25 aar og Anne Sørensdatter i Gunderup 20 aar. F: Hans Bennedsen i Vong og hendes fader Søren Nielsen. Hans fader er Jens Nielsen. Hendes moder er Ingeborg (Andersdatter).

1834 d. 08 mar. 8. Mar. Ungkarl Jeppe Christensen i Nørboel i Grimstrup sogn f. 1807 og Sophie Amalie Andreasdatter i Gunderup 31 aar. F: Herman Nielsen og hendes fader Andreas Christensen. Hans fader er Christen Jepsen.

1834 d. 12 apr. 12. Apr. Thomas Christian Olesen d. 1799 i Ølgod og Maren Jeppesdatter, enke efter Niels Nielsen i Gunderup. F: Hans Friis og Frands Olesen Øsse.

1835 d. 05 maj. 5. Maj. Ungkarl Laust Nielsen f. 21. Apr 1803 i (Agerbæk, Faaborg sogn) og pigen Marianne Knudsdatter i Jyllerup f. 11. Apr. 1816. F: Peder Madsen Andersen og hendes fader Knud Nielsen. Hans fader er Niels Eskesen.

1854 d. 21 okt. 21. Okt. enkemanden Hans Nielsen i Skads og pigen Ane Christensen i Gunderup. F: Hans Jensen gaardmand i Andrup og Christen Nielsen gaardmand i Gunderup.

1855 d. 09 feb. 9. Feb. Ungkarl og Stutteriebetjent Henrich Fedde i Colding og pigen Dorthea Nielsdatter i Gunderup. F: Christen Zakariasen og Jørgen Fr. Meiling.

1855 d. 11 feb. 11. Feb. Ungkarl og gaardmand Lauge Andersen Friis og pigen Anne Pedersen. F: Peder Pedersen og Hans Friis Andersen.