Kontingent.

Har du lyst til at blive medlem af vores forening, kan du indbetale
100 kr. for enlige og 200 kr. for husstand via netbank til vores konto

5950 5002960

Husk at skrive navn på