Aktiviteter / meddelelser

Her kommer der referater fra møder, og arangementer.
Meddelelse om kommende aktiviteter, samt meddelelser fra Arkivet.