Oplæg til ny Årre bog

Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn vil meget gerne bidrage til:

… at Årre by og sogn fortsat må være et godt, levende og spændende sted at bo.

… at gøre opmærksom på, og fremhæve positive tiltag, som er gjort i tidens løb, og stadig bliver gjort for at dette må lykkes.

… at mange beboere må opleve, at sognets lokalhistorie er spændende og værdifuld at videreføre.

Derfor deltag venligst i vore bestræbelser med at udgive en ny spændende bog ”Årre Sogn”.

Vi har nedsat et bogudvalg, der har udfærdiget medfølgende skema, som vi venligst vil bede alle husstande udfylde.(Såfremt der er tvivlsspørgsmål, er vi på arkivet meget gerne behjælpelige med udfyldelsen). Ved Udfyldelsen vil det være meget kærkomment, og gøre bogen mere spændende, hvis punktet: ”Beskrivelse af ejendommen og ejere ” bliver fulgt op af ekstra oplysninger, som f.eks.: Hvornår er ejendommen bygget/ombygget/renoveret? Hvem har tegnet/bygget huset – evt. arkitekt? Har ejendommen foruden beboelse tilknyttet erhverv? Har der tidligere været tilknyttet erhverv til beboelsen – hvilke? Ligeledes vil det også være meget ønskelig at få oplyst ejers og ægtefælles job, evt. uddannelse og baggrund for valg af bopæl, slægtsgård, barndomshjem el. lign. Kort sagt, skriv lidt eller meget om jer selv og jeres bopæl. I øjeblikket er det virkelighed, om nogle år er det historie, som i mange tilfælde vil være en god historisk fortsættelse af den nuværende ”Årre Sogn”. Her var der ikke medtaget oplysninger om byens og sognets parcelhuse, hvilket er tanken i den nye bog, ligesom vi ønsker at bringe et foto(evt. flere) af samtlige bebyggelser, så hvis I har et godt billede af jeres hjem, tager vi gerne imod, men fotograferer også gerne selv.

Besøg os i øvrigt meget gerne på Arkivet.

I forbindelse med arbejdet med bogen, kan der dukke mange spørgsmål op, som der måske findes svar på i de mange beretninger, dokumenter og billeder m.v. der findes på Arkivet. Ved starten af vinterhalvåret 2012/13, (hvor vi har åben hver torsdag fra kl. 15.00 – 17.00) har vi yderligere udvidet vort lokale, så der nu forefindes læsepladser, computerpladser til skrivning og evt. søgning, og vi kan tilbyde hjælp hertil.

Vi håber på en aktiv medvirken i vort projekt.

… at opgaven kan blive en interessant vinterbeskæftigelse for både unge og ældre.

… at resultatet kan blive en smuk og læseværdig bog, (digitalt eller som fysisk bog i traditionel form), som sammen med den nuværende ”Årre Sogn” kommer til at omfatte spændende beretninger fra vor tid, og meget langt tilbage i fortiden.

Velkommen til et godt samarbejde om en spændende opgave.

P.S. Skemaet kan også udfyldes på vor hjemmeside: www.aarrelokalhistorie.dk

Såvel papirskema som digitalt skema bedes afleveret senest 15. marts.

Venlig hilsen bestyrelse og bogudvalg.