Referat fra Årsmøde hvor blev de af

Referat fra årsmødet

Hvor blev de af??

Igen kunne dette emne skabe absolut lydhørhed hos et pænt antal deltagere på 45 ved Årre Lokalhistoriske Forenings Årsmøde og generalforsamling. Foreningen havde gjort et godt valg ved at aftale med Estrid Skibelund om, at komme og give et indlæg om sin families forflytning til Årre i 1956, hvor hendes far blev ansat som landbetjent. Som sådan blev Ejnar Skibelund kendt og respekteret af de fleste i sit distrikt, men hvordan indvirkede det på hans øvrige familie, at blive flyttet fra Varde til Årre. Heri tog Estrid udgangspunkt i sit indlæg, og om tiden i Årre kom hun ind på oplevelser her, som mange af deltagerne kunne nikke genkendende til. På grund af uddannelse, job og ægteskab flyttede hun fra Årre og skabte sig et spændende karriereforløb, såvel i selvstændig virksomhed sammen med sin mand, som i ansættelser ved forskellige jobs, bl.a. ved politietaten, som i en periode på 10 år bragte hende til Grønland. Hendes mor døde i Årre i en forholdsvis ung alder, og hendes far blev også her på egnen til sin død. Estrids levende fortælling om gribende og udfordrende episoder i sin tilværelse, skabte en intens opmærksomhed og stemning blandt tilhørerne, der også kvitterede med en stor velfortjent applaus.

Ved den efterfølgende generalforsamling berettede formanden Herman Hansen om et godt og aktivt år i foreningen, der til stor tilfredshed konstaterer, at det har bibeholdt sit medlemstal, trods kontingentforhøjelse, og god tilslutning til foreningens arrangementer. Kontingentforhøjelsen afspejlede sig også i regnskabet, som blev fremlagt af kasseren Svend Mose Poulsen. Her er opnået et overskud på 3.684,- kr.

Ved bestyrelsesvalget blev alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg genvalgt.

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.